Nová odhalení vrhají světlo na nacistické kořeny rodu Saxe-Coburg-Gotha

Autor: Matthew Ehret, 02. 04. 2022

Některé královské skříně již nemohou pojmout objemné kostlivce, které si jisté mocné síly přály navždy uklidit z dohledu.

Uprostřed bouře orwellovských dezinformací, které utvářejí náš současný svět, se nahoře stalo dole, bílé se stalo černým a dobro se stalo zlem.

Navzdory skutečnosti, že zlo nacismu bylo poraženo především díky obětem, které přinesli Rusové během druhé světové války, je stále populárnější tvrdit mylnou představu, že skutečným padouchem velké války byl Stalin. A navzdory všem skutečnostem, že nezrekonstruovaní nacisté byli absorbováni do zpravodajské mašinérie vedené studenoválečnou organizací Five Eyes, což dalo vzniknout nacistům druhé a třetí generace na dnešní Ukrajině, je nám opakovaně namlouváno, že Ukrajina je chrámem svobody a majákem demokracie, na jehož obranu bychom měli riskovat zapálení světa jaderným ohněm.

Je tedy závanem čerstvého vzduchu, když nepříjemná pravda dokáže prolomit opileckou iluzi orwellovského newspeaku, který zamořil současný duch doby. Jednou z takových pravd, která vyšla najevo, bylo uznání mainstreamových médií, že katastrofální laptop Huntera Bidena a celý jeho skandální obsah byly vždy pravé. Tato odhalení donutila Američany konfrontovat se se skutečností, že současný americký prezident přímo těžil ze systémů úplatkářství a korupce, na které dohlížel, když byl za Obamy místokrálem nacisty zamořené Ukrajiny.

Odhalení nacistického krále na Channel 4

Další výbušné odhalení, které v posledních dnech vyvolalo šok v západním duchu, se objevilo v dokumentu, který odvysílal na britském kanálu Channel 4 pod názvem „Edward VIII: Britain’s Traitor King“, ( „Edward VIII: britský král-zrádce“.)

Tento film, natočený podle knihy historika Andrewa Lownieho, která brzy vyjde, využívá nedávno odtajněné zprávy z královských archivů a vypráví příběh britského nacistického krále Edwarda VIII., který nejenže toužil po vítězství nacistů ve druhé světové válce, ale aktivně na tomto cíli pracoval od chvíle, kdy byl v roce 1936 donucen abdikovat na trůn (údajně kvůli sňatku s americkou rozvedenou Wallis Simpsonovou), až do nejtemnějších dnů samotné války.

Jak dokazuje tento dokument, učit svou mladou neteř Alžbětu II., jak správně zvedat pravici „sieg heil„, nebylo jeho jediným tancem s nacismem.

Dokument cituje diplomatické depeše, které Eduard zaslal německým představitelům a v nichž požadoval, aby nacisté v roce 1940 neúnavně bombardovali Anglii a podporovali tak smrt milionů nevinných civilistů. Film také cituje málo známý projev, v němž Edward v roce 1939 vyzval Británii ke kapitulaci před nacisty a který BBC odmítla odvysílat. Dokonce i poté, co byl císařskými úředníky, kteří usoudili, že je vhodnější utratit jejich Frankensteinovo monstrum než pokračovat v dřívějších plánech na fašistický Nový světový řád, poslán na Bahamy, nacistický rádoby král poslal Hitlerovým úředníkům telegram, v němž naznačil svou ochotu vrátit se do Evropy, až to bude potřeba, a znovu usednout na trůn jako árijský král.

Mimo film: Další nacistické kořeny Windsorů

Kromě případu Eduarda VIII. existuje mnoho dalších trapných nacistických vazeb na rod Windsorů (dříveSaxe-Coburg-Gotha), které film nezmínil, přičemž některé z nich se týkají přímo zesnulého prince-konzora Philipa Mountbattena (vévody z Edinburghu).

Všechny tři sestry vévody z Edinburghu byly provdány za nacistické prince a manžel jedné z nich (Sophie) se stal důstojníkem Waffen SS v hodnosti Oberführera.

Manžel Philipovy sestry Sophie, princ Christopher Hesensko-Kasselský, byl šéfem Forschungsamtu (Ředitelství vědeckého výzkumu), speciální zpravodajské operace vedené Hermannem Göringem, a byl také Standartenführerem (plukovníkem) SS v osobním štábu Heinricha Himmlera. Všichni čtyři Philipovy švagři, s nimiž žil, se stali vysokými funkcionáři nacistické strany.

Sám Philip pokračoval v rodinné tradici, když se ve 30. letech 20. století nejprve vzdělával podle nacistických osnov zaměřených na eugeniku a poté v roce 1961 založil Světový fond na ochranu přírody (WWF) spolu s někdejším členem nacistické strany, nizozemským princem Bernhardem, celoživotním eugenikem a zakladatelem skupiny Bilderberg. K Philipovi a Bernhardovi se jako spoluzakladatel WWF připojil sir Julian Huxley (tehdejší prezident britské Eugenické společnosti). V rozhovoru pro Deutsche Press Agentur v srpnu 1988 princ Philip prohlásil, že se chce v příštím životě vrátit jako smrtící virus, aby pomohl „vyřešit přelidnění“.

Pokud jde o tuto zhoubnou koncepci snižování počtu obyvatel, stojí za to si připomenout životní dílo a slova jednoho významného místopředsedy WWF z let 1978-1981 jmenoval se Maurice Strong, který působil přímo pod princem Philipem (tehdy úřadujícím prezidentem WWF). Podle Justina Trudeaua, Strong v roce 1971 spoluzakládal spolu s Klausem Schwabem Světové ekonomické fórum, předsedal Konferenci OSN o populaci v roce 1972 a jejímu pokračování v roce 1992 v Riu de Janeiru, přičemž žongloval s celou řadou klobouků od prezidenta Světové banky, autora Charty Země, zakladatele Agentury OSN pro ochranu životního prostředí a architekta Agendy 21 (nedávno přejmenované na Agendu 2030).

V rozhovoru pro časopis WEST z května 1990. Strong hovořil o setkání v Davosu a uvažoval: „Co kdyby malá skupina světových vůdců dospěla k závěru, že hlavní riziko pro Zemi pochází z činnosti bohatých zemí? A pokud má svět přežít, musely by tyto bohaté země podepsat dohodu o snížení svého vlivu na životní prostředí. Udělají to? Závěr skupiny je „ne“. Bohaté země to neudělají. Nezmění se. Skupina se tedy rozhodne, že v zájmu záchrany planety: Není jedinou nadějí pro planetu, že se průmyslové civilizace zhroutí? Není naší odpovědností to způsobit?“

Princ Philip uznával podobně chladné misantropické „úvahy“, když uvažoval o lidské zoologické zahradě a tvrdil:

Nemůžete chovat větší stádo ovcí, než jste schopni uživit. Jinými slovy, ochrana přírody může zahrnovat vybíjení, aby byla zachována rovnováha mezi relativními počty jednotlivých druhů v rámci určitého stanoviště. Uvědomuji si, že jde o velmi ožehavé téma, ale faktem zůstává, že lidstvo je součástí živého světa. Každý nový akr, který se dostane do kultivace, znamená další akr odepřený divokým druhům.

Znepokojivý případ prince Charlese

Ačkoli Philip zemřel v roce 2021, jeho syn a následník trůnu si vzal otcovo poslání snižovat světovou populaci k srdci, a to prostřednictvím svého vedení různých ochranářských organizací a jako patron dnes již neexistující organizace Liverpool Care Pathway, u níž se zjistilo, že v letech 2001-2013 bylo ročně eutanazováno více než 60.000 britských občanů bez jejich souhlasu.

Během své 18leté vlády LCP vyvíjela nátlak na stovky poskytovatelů zdravotní péče, aby miliony nemocných a starších (a drahých) pacientů zařadili na seznamy „pacientů na konci života“ bez jejich souhlasu, což mělo za následek nucenou dehydrataci a kapání morfia k urychlení smrti, přestože život zachraňující léčba byla stále dostupná.

V červnu 2020 Prince Charles spoluzaložil spolu se svým kolegou Klausem Schwabem iniciativu Světového ekonomického fóra Great Reset Initiative, aby využil „existenciální dvojí krize“ v podobě změny klimatu a pandemie k radikální změně globálního chování a ekonomických systémů. Kromě hezkých slov, jimiž davosští miliardáři mobilizují lidstvo k záchraně planety, je skutečností, že tyto „zelené“ reformy Build Back Better (Zpět k budování lepšího), které se drží udržitelné energetiky, snižování emisí uhlíku a potravinových reforem, jak jsme toho svědky v programu EU Farm to Fork, (Z farmy na vidličku), by vedly k takovému rozsahu smrti, že by se červenal i takový Hitler.

Nacistický rodokmen královské rodiny a jejích věrných manažerů vyvolává otázku: Proč se jejich pokračování v nacistické eugenické doktríně v podobě hnutí eutanazie a nulového růstu nedostalo do širšího povědomí? V jakém světě to žijeme, že takováto zarážející fakta nemohla být všeobecně známá?

Systém tajné rady

Doufám, že je stále jasnější, že britské impérium a jeho snahy o kontrolu populace nikdy neskončily zrušením Hitlerova projektu v roce 1945.

Doufám, že je také stále jasnější, že toto impérium nikdy nebylo národem Velké Británie, jejím parlamentem ani jejím lidem.

Skutečným impériem byla vždy finanční oligarchie, která je využívána rozsáhlou sítí mocenských struktur k prosazování zájmů evropské aristokracie; současným epicentrem moci jsou anglo-holandské monarchie (jinak známé jako Hrabata všech poct). Právě tato moc ovládá Bilderberg Group, její mladší pobočku Světové ekonomické fórum a řídí americkou politiku prostřednictvím Rady pro zahraniční vztahy se sídlem v New Yorku (americká verze Chatham House), kterou Hillary Clintonová nazvala „mateřskou lodí„.

Chatham House je jiný název pro Královský institut pro mezinárodní záležitosti (RIIA), který v roce 1919 založili přední Milnerovci z Hnutí kulatého stolu, kteří vytvořili Radu pro zahraniční vztahy (CFR) s cílem prosazovat eugeniku a světovou vládu pod hlavičkou Společnosti národů. Americká pobočka dostala svůj název, aby se vyhnula narážkám na britskou terminologii kvůli americké nedůvěře k britským intrikám. Kanadská a australská pobočka byly založeny v roce 1928 a od té doby je vedou většinou agenti vyškolení v Oxfordu. V případě americké pobočky vystudoval současný prezident CFR Richard Haass v roce 1978 Oxford jako Rhodesovo stipendium.

Právě přednímu členu Chatham House lordu Lothianovi, Hitler v roce 1937 vyložil svou koncepci anglo-německého Nového světového řádu slovy: „Německo, Anglie, Francie, Itálie, Amerika a Skandinávie… by měly dospět k určité dohodě, podle níž by zabránily svým občanům pomáhat při industrializaci zemí, jako je Čína a Indie. Je sebevražedné podporovat v zemědělských zemích Asie zakládání zpracovatelského průmyslu.“ (1)

Totéž by mohl říci kterýkoli z technokratů prosazujících program „Budujme znovu lepší svět“ nebo „Globální zelený nový úděl„.

Dnes je Kanadský institut pro mezinárodní záležitosti přejmenován na Kanadskou mezinárodní radu (CIC). Předsedou CIC je Oxfordem vyškolený specialista na změnu režimu Ben Rowswell, který úzce spolupracoval s tajnou radní Christií Freelandovou při pokusu o svržení Madurovy vlády ve prospěch loutky WEF Juana Guaido, který pokračuje dodnes.

Klíčovým pilířem kontroly kolonií anglo-holandského vlivu zůstává systém Tajné rady, který má centrum ve Velké Británii, ale sekundární pobočky ve vybraných zemích Commonwealthu. Právě pod vlivem Tajné rady jsou zřízeny nižší operační složky v podobě náměstků ministrů, Rady ministerstva financí, výběrových výborů a dalších jmenovaných úředníků ve státní správě. Zájmy Koruny řídí další klíčové uzly ve veřejném i soukromém sektoru. Všichni členové kabinetu vlády se stávají tajnými radami a všichni tajní radové skládají přísahu mlčenlivosti a věrnosti královně, včetně přísahy zachovávat v tajnosti věci, o nichž se hovoří na zasedáních tajné rady. (2)

Podivné věci pro vzory „svobodného a demokratického řádu založeného na pravidlech“.

Jak by nám měl připomenout dokument stanice Channel 4 o nacistickém králi, existují jisté královské skříně, které již nemohou pojmout objemné kostlivce, které si jisté mocné síly přály navždy uklidit z dohledu. Neschopnost západní civilizace odmítnout orwellovský newspeak a další převrácení pravdy vyústila v existenciální napětí, které bude tak či onak vyřešeno. Zda to znamená, že antihumánní odkaz Hitlera, prince Philipa, Edwarda VIII. a dalších královských nacistů minulosti i současnosti zatlačí lidstvo do nového temného věku, nebo zda se vymaníme ze spánku a budeme hledat nový důstojnější osud, se teprve uvidí.

Poznámky

(1) Přepis v knize Sir James R.M. Butler, Lord Lothian, Macmillan and Co., Londýn, 1960, str. 332.)

(2) Protože pro normální lidi je těžké pochopit, že taková středověká instituce, jako je tato, stále existuje v moderním světě, zde je výběr z přísahy věrnosti, kterou musí složit všichni tajní radové při vstupu do tohoto úřadu: „Já, [jméno], slavnostně a upřímně přísahám, že jako člen Tajné rady Jejího Veličenstva pro Kanadu budu věrným a oddaným služebníkem Jejího Veličenstva královny Alžběty Druhé. Ve všech věcech, které budou projednávány, diskutovány a rozhodovány v Tajné radě, budu věrně, čestně a pravdivě prohlašovat svůj názor a smýšlení. Budu zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, které mi budou v této funkci svěřeny a sděleny nebo které budou tajně projednávány v Radě. Obecně si budu ve všech věcech počínat tak, jak by si měl počínat věrný a opravdový služebník Jejího Veličenstva.“

*****

Matthew JL. Ehret je novinář, přednášející a zakladatel časopisu Canadian Patriot Review.

Originál zdroj článku: Strategic Culture
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ
Úvodní obrázek od Sylebook

podpora2