Nová Mnichovská dohoda na Maltě

Autor: Maru

Dnes, v pondělí 23. 9. 2019, se na Maltě sešli ministři vnitra Německa, Francie, Itálie, Malty a evropský komisař pro migraci Dimitris Avramopoulos (čelící vyšetřování z korupce spolu s farmaceutickou firmou Novartis).

Tito lidé se chtějí před říjnovým evropským summitem v Luxemburgu dohodnout na společné pozici ohledně aického relokačního systému migrantů zachráněných ve Středomoří.

Evropský komisař pro migraci Dimitris Avramopoulos prohlásil:

„Věřím, že na konci dnešní schůzky budeme moci učinit určitá silná a jasná oznámení o tom, jak se můžeme pohnout kupředu.“

Jeho prioritou je prý záchrana životů na moři a boj proti pašerákům lidí.

Maltský ministr vnitra, Michael Farrugia, byl opatrně optimistický:

„Existují některé politické otázky, o kterých dnes budeme muset rozhodnout. Ale to je jen první krok. Bude to pouze směřování – politika. Budeme ji muset představit během příštího zasedání Rady pro vnitřní záležitosti 8. října v Luxemburgu.

A pak musíme donutit všechny ostatní země, aby tuto dohodu přijaly.“

Dr. Farrugia doufá, že se dnes ministři shodnou na společné pozici.

Domlouvaný aický redistribuční systém má být prý dočasným řešením, než bude revidována Dublinská dohoda, která nyní ponechává tíhu migrace pouze na zemích prvního vstupu migrantů.

Farrugio přivítal italského ministra vnitra, Luciana Lamorgeseho. Nová italská vláda se rychle odvrátila od protiimigrační politiky bývalého italského ministra vnitra Salviniho, který uzavřel neziskovým organizacím italské přístavy.

Poté, co se staronový italský premiér Conte sešel minulý týden s francouzským prezidentem Macronem, volají oba po revizi „neefektivní“ politiky.

Když se ministři shromáždili ve Fort St Angelo ve Vittoriosa, uvítal je velký banner „záchranářské“ neziskovky Lifeline. Organizace trvá na tom, že EU musí přijmout opatření, protože lidé ve Středomoří umírají.

Dalších 11 neziskových organizací prohlásilo, že permanentní relokační systém žadatelů o azyl je absolutně nezbytný.

Kromě toho je naprosto nezbytné, aby se se zachráněnými žadateli o azyl zacházelo vždy způsobem, který by plně respektoval jejich důstojnost a základní práva.

Neziskovky uvítaly aktivní zapojení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) do těchto relokací, přičemž znovu zdůraznily, že je třeba, aby se relokace organizovaly jako evropská iniciativa a nikoli na základě mezistátních bilaterálních smluv.

Zásady relokace žadatelů o azyl by měly být zakotveny v evropských azylových normách, včetně: registrace a ochrany jako žadatelů o azyl, náležitého poskytování informací, obnovení rodinných vazeb, identifikace a podpory zranitelných osob.

„Obzvláště nás znepokojuje zacházení se zachráněnými osobami na Maltě v počátečním přijímacím středisku a v záchytném středisku Safi. Již jsme vyjádřily své obavy ohledně zákonnosti zadržování těch, kteří byli na konci týdne zadrženi ze zdravotních důvodů. Kromě toho jsou obě centra přeplněná a životní podmínky jsou nevyhovující,“

tvrdí neziskovky.

A žádají politiky na Maltě, aby ustanovili permanentní relokační mechanismus, který by

 • poskytoval solidaritu s Itálií a Maltou a zajistil migrantům rychlý transport a podporu – včetně finanční,
 • zrušil praxi, kdy bylo vylodění migrantů dovoleno pouze, pokud se státy přihlásily k jejich převzetí,
 • zajistil, aby všem osobám byly poskytovány informace o jejich budoucnosti, a to způsobem, kterému by rozuměly, od okamžiku jejich příjezdu a během celého procesu relokace,
 • zaručil, aby se po vylodění se všemi migranty zacházelo lidsky a s úctou k jejich důstojnosti a základním lidským právům,
 • okamžitě posílil kapacity otevřených přijímacích středisek, a to jak z hlediska fyzického prostoru, tak z hlediska lidských zdrojů nezbytných pro poskytnutí podpory všem žadatelům o azyl, kterou potřebují k obnově jejich života.

Prohlášení podepsaly neziskové organizace Aditus Foundation, African Media Association, Blue Door English, Integra Foundation, Jesuit Refugee Service (Malta), Malta Emigrants’ Commission, Migrant Women Association (Malta), Moviment Graffitti, Office of the Dean – Faculty of Education, SOS Malta, a Syrian Solidarity in Malta.

K tomu jen poznámka:

Třetina zemí EU odmítla podepsat OSN Globální zákon pro migraci, který podporuje migraci a nerozlišuje mezi legálním a nelegálním migrantem.

Proto je NEMOŽNÉ a protiprávní, aby všechny státy EU měly SPOLEČNOU AZYLOVOU POLITIKU pod hlavičkou EASO.

* * *

Tak vážení, jsme zde svědky zločinného komplotu lidí a organizací předstírajících, že jsou odlišné a na sobě nezávislé subjekty, ale přitom se vzájemně znají, spolurozhodují, spolupracují a vydělávají na lidském neštěstí.

Bod A

Máme zde Organizaci spojených národů, která vznikla z dobré myšlenky, ale zvrhla se ve zločineckou chobotnici. Jejími účty protékají miliardy dolarů, jejichž použití kontroluje – hádejte kdo? Ano, opět Organizace spojených národů.

OSN se snaží přetransformovat v nikým nevolenou globální vládu, jejíž vládní program pro členské země je specifikován v OSN Agendě udržitelného rozvoje 2030 a pro Afriku v OSN Agendě udržitelného rozvoje 2063.

Mocní za oponou si tento program dohodli, protože jim z jeho realizace poplynou tučné zisky. Založili proto mnoho tučně placených think tanků, které program vědecky odůvodnily a opatřily ho líbivými a v mnoha případech lživými slovíčky, aby prostému lidu lépe klouzal do hrdla.

Protože to bude právě ten lid (především lid vyspělých zemí), který po jeho realizaci zůstane s dlouhým nosem a ožebračený.

Plnění programu je zatím dobrovolné, ale vygůglujte si, prosím, „vláda agenda 2030“ a uvidíte sami.

Vše, s čím se teď potýkáme, má kořeny v Agendě 2030:

 • migrace, otevřené hranice,
 • odzbrojování obyvatelstva,
 • boj proti globálním změnám klimatu,
 • nefunkční multikulty společnosti,
 • lidská práva, která degradovala na beranidlo k prosazování Agendy,
 • likvidace národních států,
 • zákaz kritiky islámu, atd. atd.

Bod B

Máme zde neziskové organizace (církevní i občanské), které s OSN otevřeně spolupracují a pomáhají realizovat její program – jako je Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Ano, zařizují i návraty migrantů – ale pouze na dobrovolné bázi.

Jen se podívejte, kde všude jsou v Africe nasáčkovaní – to se pak, panečku, roztáčí „nezastavitelná“ migrace.

Bod C

A máme zde mezinárodní a národní neziskové organizace (církevní i občanské), které se snaží nátlakově ovlivnit nezaháčkované politiky a voliče k prosazování Agendy a těm zaháčkovaným poskytují alibi, proč je nutné určitou politiku prosadit, i když to bude voliče bolet.

Tyto neziskovky provádějí otevřené nátlakové akce a předstírají, že s OSN nemají nic společného. Ale nemylte se. Jsou na její výplatní pásce – platíme si je tedy sami. Jak geniální!

Podle reportu UNHCR 2018 (str. 26) – jen jediné z mnoha částí OSN – spolupracovala OSN UNHCR v roce 2018 s 861 národními i nadnárodními neziskovkami.

Z 1.407 miliardy USD, kterou OSN UNHCR vyplatila svým partnerům, přistálo 85 % u neziskových organizací – z toho 554,7 miliónů USD připadlo národním neziskovkám.

Můžeme se jen dohadovat, kdo jsou ti partneři, kteří inkasovali zbývajících 15 %.

OSN UNHCR s neziskovkami každoročně pořádá tzv. konzultace a těm nejagilnějším udílí ceny. V minulém roce ocenila neziskovku SINA Loketa z Ugandy a Artemisszió z Maďarska.

Pro neziskovky UNHCR vytvořila webový „UNHCR partnerský portál“, kde se může přihlásit každá neziskovka, která má zájem o spolupráci. Až do loňského podzimu byl tento portál veřejně přístupný. V prosinci 2018 přešel do ilegality – veřejnost již do něj nemá přístup.

Bod D

A to není všechno. Někdo to musí zatáhnout a na někom se to musí vyzkoušet.

A tak zde máme také nikým nevolenou Evropskou komisi, která pod svými křídly shromáždila nejbohatší státy Evropy – jako vypasená prasátka – a vede je na jatka.

Protože státy v EU jsou jedněmi z největších sponzorů OSN. A nejen to. Státy EU také aktivně prosazují a financují realizaci Agendy ve třetích zemích světa. Přes program EU External Investment Plan. dokonce kompenzují soukromému byznysu a bankám ztráty utrpěné při realizaci této Agendy v rizikových afrických státech. Spolufinancují také počínající OSN program Global Health, který má časem zajistit globální zdravotnickou péči pro všechny.

Jistě nemusím vykládat, že finance EU prasátek stačí v globálním rozměru jen na základní péči. Vše ostatní si v budoucnu doplatí ti, kdo na to budou mít. Ale to se již v Agendě nedočtete.

A prasátka budou vysávána až do svého úplného ožebračení a rozpuštění ve vlnách afrických migrantů.

Bod E

A na nejnižší úrovni máme zkorumpované národní a evropské politiky, kteří tuto agendu „mocných za oponou“ vědomě prosazují.

Mocní za oponou, politici i neziskovky, kromě toho, že jsou OSN či námi přímo placení, na realizaci Agendy vydělávají majland.

ABCDE – to vše představuje manipulační mechanismus, se kterým se už dá nelegitimní světovláda realizovat.

Takže to, co dnes vidíme na Maltě, je divadlo, které nám hrají herci ze stejného ansáblu, ať již jde o OSN, neziskovky, EU či politiky.

Hrají ho, aby si vydělali.

A my jsme ti, kdo to platí a kdo na to doplatí.

Zdroj: (1)