Nová globální studená válka NATO je nyní oficiální

Autoři: Redakce Strategic Culture Foundation, 01. 07. 2022

Rusko a Čína mohou svým neústupným postojem zatlačit americkou osu NATO do hrobu, kam zaslouženě patří.

Konečně vojenská aliance pod vedením Spojených států zvaná NATO dala jasně najevo své globální ambice v oblasti studené války. Konečně tato válkychtivá organizace vylezla z klamavé skříně, v níž se dlouhá léta skrývala. A proto nechť je od nynějška všemi dobře smýšlejícími lidmi světa zatracována.

Na summitu, který se konal tento týden v Madridu, vydala Severoatlantická aliance novou strategickou koncepci, v níž prohlásila Rusko za „přímou hrozbu“ a Čínu za „výzvu“ pro „naše hodnoty a zájmy„. Co přesně jsou tyto hodnoty a zájmy? Válečné štvaní a nadvláda!

Naposledy NATO vydalo strategický dokument v roce 2010. Tehdy bylo Rusko popsáno jako „partner“ a Čína nebyla ani zmíněna.

V uplynulém desetiletí vojenský blok ovládaný USA zaujímal vůči Rusku i Číně stále nepřátelštější politiku. Hledání nové studené války bylo vytrvalé neúprosné a do značné míry implicitní. Nyní však osa vedená USA otevřeně deklaruje své nepřátelství.

Třicetičlenné NATO oficiálně pozvalo do svých řad dva nové evropské státy, Finsko a Švédsko. Tyto dvě severské země ukončují desetiletí nominální neutrality, což lze považovat za promyšlený provokativní krok proti ruské národní bezpečnosti. Noví členové zdvojnásobí pozemní hranici NATO s Ruskem a zvýší již tak rostoucí přítomnost aliance s jadernými zbraněmi v arktickém regionu. Moskva před takovým rozšířením NATO varovala jako před bezohlednou destabilizací strategické rovnováhy. Skutečnost, že blok pokračuje v rozšiřování, svědčí o bezohledném ignorování snah o nalezení vzájemné bezpečnosti a udržení mezinárodního míru.

Summit NATO tento týden také jasně ukázal, že vojenská osa vedená Spojenými státy zaujímá válečný postoj vůči Číně. Proč by jinak atlantická organizace poprvé pozvala k účasti čtyři tichomořské země, které stále častěji opakují americkou protičínskou rétoriku? Vedoucí představitelé Austrálie, Nového Zélandu, Japonska a Jižní Koreje přijeli do Madridu, aby vytvořili takzvanou „asijsko-pacifickou čtyřku“ (AP4). Stejně jako v případě Čtyřstranného bezpečnostního dialogu (Quadrilateral Security Dialogue neboli Quad) vedeného Spojenými státy a paktu AUKUS se Tichomoří mění v bojovou zónu NATO zaměřenou proti Číně, podobně jako v Atlantiku převládá nepřátelství NATO vůči Rusku. V konečném důsledku jsou to Spojené státy a jejich imperiální zájmy, kterým slouží a udávají směr. To je to, co je ve skutečnosti míněno vágním a zdánlivě vlídným zaklínadlem „naše hodnoty a zájmy„.

Toto vyvrcholení v roce 2022 je celé v souladu s historickou úlohou NATO. Vzniklo ve Washingtonu v roce 1949 jako útočný nástroj americké agrese proti Sovětskému svazu. Ideologie amerického imperialismu s nulovým součtem je nutně založena na hegemonii a nadvládě. Ostatní národy jsou buď vazaly, nebo nepřáteli. Multipolární svět vzájemného partnerství je protimluv. Vskutku, samotná koncepce Organizace spojených národů je protimluv. Svět musí být rozdělen na „spojence a nepřátele„, aby americký militaristický kapitalismus přežil.

Když v roce 1991 skončila dřívější studená válka se Sovětským svazem v důsledku jeho politického a hospodářského zhroucení, počáteční euforie z domnělého amerického vítězství se rychle rozplynula. Autor a komentátor John Rachel sleduje, jak se závratné řeči o konci militarismu a nadměrných vojenských výdajů a očekávání masivní, transformační „mírové dividendy“ až příliš krutě vytratily. Proč? Protože američtí vládci a jejich vazalové z NATO si uvědomili, že bez militarismu a války je hra pro jejich korporátní kapitalistické vydírání u konce.

Vznikla Wolfowitzova doktrína a „plnospektrální nadvláda“, podle níž Spojené státy a jejich evropští přisluhovači doslova vyhlásili válku planetě, aby získali přírodní zdroje a udrželi pod kontrolou domnělé konkurenční mocnosti. Oživující se Rusko a rostoucí Čína by nebyly tolerovány jako překážky amerických hegemonistických ambicí.

Za posledních 30 let od konce první studené války se neodehrálo nic jiného než orgie válečného štvaní USA a NATO, při nichž byly slabší národy jeden po druhém ničeny Američany vedeným militarismem. Mezinárodní právo a lidská práva byly v důsledku bleskové války vedené Washingtonem na celé planetě zničeny a zplundrovány.

Zásadoví lidé jako Julian Assange, kteří tuto zločinnost odhalili, byli neustále  pronásledováni a mučeni. Svoboda slova a skutečné nezávislé kritické myšlení byly pronásledovány a zlikvidovány.

Americký prezident Joe Biden a jeho další komplicové NATO s neuvěřitelným pokrytectvím, arogancí a klamem vyzdvihují zásady demokracie, tzv. řádu založeného na pravidlech a mezinárodního práva. Pravdou je, že Spojené státy a jejich lokajové z NATO jsou nepřáteli světového míru. Podobný postřeh vyslovil před téměř 60 lety Martin Luther King. Následně byl zavražděn americkou národní bezpečností. Washington a jeho západní či tichomořští komplicové jsou největší hrozbou pro vše, čeho si údajně cynicky váží.

Spojené státy a jejich banda imperialistických přisluhovačů v NATO touží po nové studené válce již tři desetiletí. Když Ruská federace, pod vedením prezidenta Vladimira Putina jeho přelomovým mnichovským projevem v roce 2007, napadla unilateralismus amerického darebáctví a jeho satrapů, bylo Rusko zařazeno mezi nepřátelé. Vojenská intervence Ruska v roce 2015 na pomoc Sýrii napadené USA a NATO v tajné válce za změnu režimu, učinila přítrž orgiím imperialistického gangsterismu vedeného Američany. Tak tato akce dále potvrdila Rusko za nepřítele, s nímž je třeba se vypořádat.

Státní převrat zorganizovaný Washingtonem a NATO na Ukrajině v roce 2014 byl další přelomovou událostí. Šlo o faktické rozšíření NATO až k ruským hranicím s nacistickým hrotem. Mohlo to být ještě provokativnější? Moskva však nakreslila červenou čáru. Navzdory opakovaným výzvám k diplomatickému řešení otázky Ukrajiny a rozšiřování NATO bylo Rusko nuceno přijmout „technická vojenská opatření“ tím, že neutralizovalo hrozbu, kterou představoval kyjevský režim. Tím ho označilo za nepřítele.

Také Čína již ukázala, že není ochotna podřídit svou nezávislost imperiálnímu příkazu Washingtonu. Proto Washington svérázně opouští svou půl století starou politiku jedné Číny s postranním úmyslem znepřátelit si Peking. Provokace vůči Rusku v podobě Ukrajiny vyzbrojené NATO je stejnou mincí jako provokace vůči Číně v podobě Tchaj-wanu vyzbrojeného USA a rostoucího obklíčení v asijsko-pacifickém regionu spojeného s NATO.

Zcela zjevně a aniž bychom se vůbec uchylovali k hyperbole, lze říci, že summit NATO tento týden se rovnal konferenci o plánování války. Osa vedená Spojenými státy vytvořila novou globální studenou válku.

To je samo o sobě zavrženíhodné. Ve světě sužovaném pandemiemi, nemocemi, ekologickou degradací, inflaci s chudobou, hladem a nezaměstnaností vrhají kapitalistické mocnosti miliardy do válečných mašinérií a rozdmýchávají horečku konfrontace založenou na vyvolávání strachu a démonizaci. Jejich mentalita je démonická. Imperialismus vedený Spojenými státy vytvořil většinu současných světových krizí, včetně nové studené války.

Nicméně svět se dramaticky změnil oproti době, kdy bylo NATO před 73 lety založeno, nebo dokonce oproti době, kdy před třemi desetiletími skončila poslední studená válka. Hrozí skutečně strašlivé nebezpečí katastrofické horké války. Existuje však také vítané východisko spočívající v tom, že si NATO ze své zločinné činnosti a zavrženíhodných rozporů vykope vlastní hrob. Rusko a Čína mohou tím, že se budou pevně držet, dokázat zatlačit americkou osu NATO do hrobu, kam si zaslouží vhodit.

Originál článku a úvodní obrázek: Strategic Culture Foundation
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ

podpora2

1 komentář

  1. NATO= North American Terrorist Organisation, ktorá bude postavená mimo zákony budúceho sveta s polaritou na Východe, a jej zločiny odsúdené! Západ má Modrú sionistickú lóžu Západu, a Východ býval Červený, no teraz preberá Čí a moc, a tá je žltá! A tak modro-žltá farba je v Indii o dvoch vekoch: modrá Sata-yuga, terajší vek satana a skapínajúceho Západu a Krity-yugi,zlatého veku Krista a slnka ktorý povedie Číba a jej šrafetu neskôr plne prevezme Rusko! Až 1260 rokov bude satanov Západ na úpadku a v duchovnej tme! Viď UK, ktoré kedysi kolonizovalo Tretí svet, a dnes, Tretí svet kolonizuje UK/ Britániu….

Comments are closed.