Nošení masky a dodržování sociálního distancování, je hrozbou pro individuální suverenitu všech.

Autor: Gary D. Barnett, 14. října 2020

„Svoboda je svrchovaností jednotlivce a člověk nikdy nepozná svobodu, dokud nebude každý jedinec uznán, jako jediný legitimní panovník nad svou osobou, časem a majetkem, kdy každý žije a jedná na vlastní náklady“.

Kniha: Josiah Warren, „Equitable Commerce“ (Spravedlivý obchod) 1848.

Podstata svobody je založena na svrchovanosti jednotlivce, zatímco podstata otroctví je založena na dodržování a poslušnosti falešné autority. Jakýkoliv požadavek autorit je nelegitimní, pokud není dobrovolný a tudíž je prosazován násilím. Což znamená, že všechny vládní pravomoce jsou nesprávné, pokud každý jednotlivec s nimi nesouhlasí a také nemá možnost odhodit je stranou a kdykoli odejít podle svého výběru. Nikdy jsme nežili v systému, který v této zemi umožňoval skutečnou svobodu

Aby mohla existovat svoboda, je na lidu jako celku, aby zajistil, že žádná vláda nebude mít dostatečnou moc zasahovat do svobody jakéhokoli jednotlivého občana. Je zřejmé, že lidé nešťastně selhali v jakékoli snaze zajistit nezávislost jednotlivce, protože každý aspekt života ve Spojených státech je nyní sledován, regulován, monitorován a kontrolován vládou, která tvrdí, že je suverénní nad jednotlivcem a to vše je vymáháno brutálními a násilnými prostředky. Aby se lidé probudili z vlastního otroctví a byli dostatečně opatrní, aby riskovali změnu, musí mít dostatečnou individuální motivaci, aby to hledali sami. To zatím není zřejmé, protože lidé stále požadují, aby byli vedeni, místo toho, aby vládli sami. Situace se zhoršuje v každém okamžiku.

Nejvýraznějším aspektem tohoto jevu je téměř úplné dodržování povinného nošení masky a sociální distancování se od běžné populace. Podvolením se těmto rozkazům vydaným politickou třídou je zřejmé, že masy nejsou nic jiného než otroci a jsou buď zcela lhostejní, nebo nevědomí o jakékoli realitě týkající se jejich vlastního blaha, nebo jakékoli přirozené touhy po svobodě. Když jsou lidé hromadně ochotni přijímat rozkazy od kontrolní síly zvané vláda, pak se stávají největší hrozbou pro celek, což znamená, že jsou největší hrozbou pro individuální suverenitu všech.

Logické uvažování o tom by mělo vyděsit každého rozumného člověka. Jak se může země, která tvrdí, že je nejsvobodnější na Zemi, země s více než 300 miliony lidí, vzdát všeho, pro co v životě pracovali a co získali, všeho, čeho se jim dostává a krčit se a schovávat ve stínech v naději, že jim jejich pání udělají částečný návrat k normálu, pokud udělají, co jim bylo řečeno? Dělají to proto, že se nechali zmást tím, že běžná chřipka je všechny napadne a zabije. Nezáleží na tom, že nedochází k žádným dalším strašným úmrtím, nedochází k pandemii a že nikdy nebyl zjištěn žádný takzvaný virus. Nikdy nebyl izolován, nebo oddělen, nikdy nebyl identifikován a nikdy nesplnil 4 Kochovy postuláty, aby dokázal, že je dokonce skutečný. Jak se tolik lidí dalo oklamat tak zjevnou lží? Je to jednoduše kvůli tomu, co dělají hlavní propagandisté, když naplňují slova nacisty Goebelse, „neustále opakovaná lež se stává pravdou„. Nebo je to jen to tím, že mnoho lidí se stalo závislých na tom, co jím říkají ostatní říkají, co mají dělat a jak žít, že již nemají žádnou touhu ani schopnost zpochybňovat falešnou autoritu?

Nošení masky a sociální distancování se, nejsou ničím jiným než testy používanými kontrolní „elitou“, aby se zjistilo, jak slabá a ubohá je tato populace. To bylo nutné, aby se zjistilo, zda je tato země připravena k převzetí několika oligarchy u moci. Vše nasvědčuje tomu, že Amerika minulosti přišla a odešla a zbývá jen kdysi dynamická a silná země, která je nyní plná bezduchých a tupých občanů s robotickými osobnostmi, čekajících na další příkaz. (Poznámka překladatele: To není jen o USA, platí pro celý svět, včetně ČR).

Jak jsem nedávno napsal:

Nucené nošení masky v důsledku politické kontroly nad lidmi je hlavním aspektem tyranské reakce na „pandemii“ tohoto podvodného viru. Sociální distancování, nucené testování, karantény, povinné uzavírání firem, teplotní kontroly, hromadný dohled a jakékoli množství dalších krutých zásahů do soukromí, jsou ponižující a despotické, ale státní a místní příkazy podporované národními politickými a „zdravotními“ organizacemi, jsou zvláště poučné pro hledanou skutečnou agendu. Tato agenda je jasná jako den a neprovádí se jen jako test dodržování masové společnosti, ale také k tomu, aby lidi od sebe oddělila a odstranila blízkost, výraz a emoce z lidské psychiky. Jedná se o účelné státní cvičení se záměrem zničit ducha americké veřejnosti.

Lidé, kteří žijí v neustálém strachu, nemají schopnost myslet ani uvažovat. Jejich primárním cílem je hledat bezpečnost bez ohledu na důsledky. Snižuje se jejich schopnost milovat a starat se o druhé a jejich soucit s přáteli a rodinou mizí ve snaze dosáhnout toho, co mylně věří v sebezáchovu. Tím, že se stávají zcela lhostejní ke svému okolí a osobním vztahům, stávají se nebezpečnými pro sebe i pro ostatní. Vládnoucí třída plně chápe tuto dynamiku a využila ji k získání výhodného mocenského postavení v celé zemi. Jsme uprostřed puče, který se obrací jeden proti druhému a všichni proti všem. Samotní lidé jsou zvyklí navzájem se ničit a všichni, kteří dodržují směrnice státu, skrývají své tváře maskou, eliminují výraz, a izolují se od přátel a rodiny, ničí nejen jejich vlastní životy, ale jsou velkým rizikem pro všechny ostatní. Neexistuje žádná omluva pro toto chování.

Masky a distancování se povedou k očkování a jakmile většina obdrží podvodné očkování proti Covidům, fyzické a duševní problémy se budou stupňovat a začne převládat nemoc. Každý aspekt státního plánu kontroly populace, převzetí moci a globálního obnovení závisí na dodržování stáda v každé fázi tyranie. Dokud se dav bude i nadále podrobovat těmto drakonickým mandátům, bude možné plán realizovat. Největší tlak na další prosazování této hanebné agendy přijde brzy a neustálé dodržování ze strany lidu zaručí stav totalitní vlády.

*****

Gary D. Barnett, je investiční profesionál v důchodu, který už dvě desetiletí píše o věcech svobody, politice a historii. Je proti každé válce a agresi a proti státu. Nedávno dokončil spolupráci s bývalou americkou kongresmankou Cynthií McKinneyovou a byl přispěvatelem do její nové knihy „Když Čína kýchne. Od uzamčení koronavirů po globální politicko-ekonomickou krizi“. V současné době žije v Montaně se svou ženou a synem.

Origoinál článku: LewRockwell.com
Překlad: Administrátor TOP-CZ