Niet nad osobnú skúsenosť – časť Prvá

Trh v Maroku

Autor: Slovan z Kyssúc

Povaha tmavokožca.

Skôr, ako ma niekto obviní z rasizmu, mal by si uvedomiť, že na tomto svete existujú rôzne rasy ľudí, podobne ako existujú rôzne druhy vtákov. Popísať tie rozdiely nie je trestný čin, podobne ako popísať rozdiel medzi jednotlivými druhmi vtákov. Tvrdiť, že aziat je rovnaký človek ako černoch alebo indián, je presne taký istý nezmysel, ako tvrdiť, že holub je taký istý vták ako orol alebo sup. Každý má inú povahu danú svojím genetickým vybavením. Niektorí vedci dokonca tvrdia, že ak by boli rozdiely v stavbe tela medzi napr. plemenami psov také veľké, aké sú medzi černochom a belochom, nehovorili by už o rozdielnych plemenách, rasách, ale o rozdielnych živočíšnych druhoch.

Ak by ma niekto chcel označiť nálepkou xenofób, mal by vedieť, že popisujem vlastné skúsenosti a vyvodzujem z nich vlastné závery. Nepopisujem niečo pre mňa neznáme, ani moje obavy z toho.

A ak by na mňa niekto chcel vytiahnuť § 421 – 423 trestného zákona, mal by vedieť, že skutok sa nestal, pretože popisujem konkrétne skúsenosti s konkrétnymi ľuďmi a zovšeobecňujem ich nad touto konkrétnou skupinou ľudí. Vždy, keď spomeniem rasu alebo etnikum všeobecne, hovorím zjednodušene o konkrétnych ľuďoch, ktorých som v živote stretol a ktorí sú príslušníci danej rasy alebo etnika.

Moje zamestnanie si vyžaduje veľa cestovania, čo ma priviedlo do krajín ako Turecko, Veľká Británia, Lotyšsko, Maroko, Nemecko, Rakúsko, Uruguaj, Rusko, USA, Brazília, Indonézia a iných. Keďže priemysel sa nikdy nebuduje v dovolenkových destináciách, videl som viac menej pravú tvár týchto krajín, bežných ľudí v nich žijúcich a z toho vychádzam.

Konkrétne v Maroku som s prestávkami strávil cca. 1.5 roka. Dosť dlhá doba na to, aby som sa tam s niekým zoznámil. Tak sa stalo, že moja manželka je Maročanka. Prečo? Pretože som mal mnoho nepríjemných skúseností so ženami, ktoré ma podvádzali a táto považovala športový sex za prejav neúcty k sebe samej. Konečne aspoň jedna!

V súčasnosti som s ňou ženatý už 2.5 roka. Je vysokoškolsky vzdelaná, pochádza z dobrých pomerov, matka učiteľka, otec policajt. Spomínam to preto, pretože to jasne ukazuje, že správanie tých ľudí nie je závislé od vzdelania a spoločenského postavenia.

Všetko, čo sa v rámci Infovojny o týchto ľuďoch spomína, je pravda. Tolerancia a porozumenie je pre nich slabosť. Naopak nekompromisnosť a tvrdosť je pre nich dôvod na rešpekt.

Z vlastnej skúsenosti v manželstve:

Moja žena mala isté predstavy o živote a zrejme sa za mňa vydala preto, lebo sa rozhodla, že som dosť dobrý a dosť sprostý na to, aby som ich pre ňu na vlastné náklady zrealizoval. Hneď po svadbe, napriek tomu, že sme sa doholi na niečom inom, ma začala tlačiť do vecí podľa jej predstáv a keď narazila na odpor, začala robiť neuveriteľné scény a vyhrážať sa mi rozvodom. Vyhrážku rozvodom som mal na stole už po dvoch mesiacoch manželstva a cca každé dva mesiace sa opakovala. Čím viac som ustupoval, snažil sa riešiť veci rozumom a nejak sa dohodnúť, tým viac na mňa tlačila. Absurdnosť jej argumentov si neviete ani predstaviť. Všetko sa zmenilo, keď som sa začal správať rovnako ultimatívne ako ona. Naše manželstvo nebolo nič iné ako boj o dominanciu vo vzťahu otrok – otrokár. Zrazu všetko, čo dovtedy kategoricky odmietala bolo možné a bezproblémové, dokonca žiadané. Podoba vzťahu zostala, len sa vymenili role. A samozrejme, pri každej tvrdej reakcii robila zo seba obeť a zo mňa tyrana. Nedalo sa to ďalej znášať, nakoniec sám podávam žiadosť na rozvod. Manželka mi to vyčíta ako moje bezohľadné rozhodnutie, pričom nechápe, že mám problém s otrockým zriadením z princípu. Netúžim byť diktátor a otrokár presne rovnako ako netúžim byť otrokom a keďže ona to ináč nevie, nechcem s ňou ďalej byť.

Z vlastnej skúsenosti všeobecne:

Na trhu vám bez hanby povedia päťnásobne vyššiu cenu len preto, že ste cudzinec a vlastne vás okradnú, ale v ich očiach je vaša chyba, že ste sa nechali a nevidia na tom nič zlé. Navrhli cenu, vy ste akceptovali, morálku v tom nehľadajte. Navyše ak sa tak ľahko necháte oklamať, nevážia si vás. Absurdné? Pre nich normálne.

Úprimnosť je pre nich neslušnosť, pretože môže druhú stranu zraniť alebo uraziť, naopak lož, faloš a pretvárka je cnosť, pretože je lepšie klamať ako uraziť. Absurdné? Pre nich nie.

Sú to rasisti. Necítia sa dobre v krajine, kde sú široko ďaleko jediní tmavší. Navyše sú sebeckí a bezohľadní, pretože by radi tieto krajiny pretvorili na svoj obraz len preto, aby sa v nich cítili lepšie. Názor miestnych ich nezaujíma a nesúhlas považujú za prejav netolerancie a rasizmu. Absurdné? Nie, podľa nich majú právo kamkoľvek prísť a správať sa tam ako doma.

Nič si nevážia. Vo veciach nevidia prácu iných ľudí a už vôbec nie prírodné zdroje. Veci nič neznamenajú, dôležité sú len medziľudské vzťahy. Tie ale v podstate vyzerajú ako nekompromisný biznis: každý si presadzuje svoje sebecké záujmy (aj) na úkor iných. Proste vzor cností.

Bez problémov prídu a budú tvrdiť niečo, čo proste nie je pravda a budú od vás chcieť peniaze. Jeden špecialista v Nemecku odo mňa pýtal 2 eurá za to, že ako človek z externej firmy fajčím na mieste vyhradenom na fajčenie v areáli firmy, ktorej je zamestnancom. Zhodou okolností to bolo hneď vedľa rampy, kde sa nakladali kamióny. Vôbec by ma neprekvapilo, keby takýmto spôsobom kasíroval od všetkých vodičov. Nahlásil som to ostrahe, ale netrval som na treste ani ospravedlnení, čím som si po jeho pohovore s nimi, od neho vyslúžil arogantný úškľabok v zmysle „ty sráč, aj tak sa mi nič nestalo“. Pre obyvateľov východného Slovenska je takéto správanie určite dôverne známe, ale podobnosť bude nepochybne čisto náhodná.

Príkladov by sa dalo spomenúť veľa, dôležitejšia je ale podstata. Títo ľudia, na rozdiel od nás, nemajú svedomie, nemajú morálny kompas. Nerozlišujú medzi správnym a nesprávnym, rozlišujú len medzi pre nich výhodným a nevýhodným.

Nemajú svedomie a preto nedokážu žiť v demokracii, nech už pod tým rozumieme čokoľvek. Nevedia sa rozhodovať podľa svedomia, potrebujú niekým stanovené pravidlá, diktát koránu a/alebo v mene Alaha pevnú ruku nejakého vodcu. Otroctvo je pre nich prirodzené.

Nemajú svedomie, preto rešpektujú len tvrdý postoj, oko za oko, zub za zub. Sami tak žijú a považujú to za normálne. Skúsia na nás čokoľvek, oklamať nás, okradnúť nás, zabiť nás a pokiaľ nepríde tvrdá a pre nich nepríjemná reakcia, chápu to tak, že sa to smie.

Tu nejde o to, či je to správne, ide o to, či je to výhodné a či je to dovolené. To nie je tzv. arabská lesť, oni si proste idú bezohľadne za svojim a zájdu tak ďaleko, ako môžu. Každý jeden arab, Turek, černoch, s ktorým som mal tú česť, na mňa skúsil nejaký zmrdizmus a každý jeden zašiel tak ďaleko, ako som mu dovolil.

Preto si dovolím tvrdiť, že:

MUSÍME sa k nim zakaždým správať nekompromisne a nikdy im neveriť ani slovo.

MUSÍME mať pevné zásady a nikdy z nich neustúpiť ani o centimeter, ináč to zneužijú proti nám v ich prospech.

Keď sú k nám milí, slušní, MUSÍME mať na pamäti, že nás klamú a predstierajú priateľstvo, nepovedia nám, čo si skutočne myslia. To je podľa nich neslušné. Ale ak treba, ak je to výhodné a ak môžu, vrazia nám kudlu do chrbta. A keď to spravia, necítia ten zvláštny pocit, ktorý nazývame výčitky svedomia. To je pravý dôvod, prečo nemajú problém vraždiť. Nedostaví sa nepríjemná reakcia od ich svedomia, pretože ho nemajú. A keď sa nepríjemná reakcia nedostaví od nás, je s nami koniec.

NESMIEME robiť tú chybu, že ich súdime podľa seba. Nemajú svedomie, preto nemajú zábrany. Predpokladáme, že sami vedia, kde je červená čiara oddeľujúca prijateľné od neprijateľného. Ale oni to nevedia a v ich očiach ju neprekračujú a my sa nemáme na čo sťažovať, pretože sme im ju nenakreslili. MUSÍME im ju nakresliť.

Na záver dodám, že arabi sami považujú černochov za zver a Turkov za elitu. Turci ale podľa mojich skúseností nie sú o nič lepší.

Toľko ku genetickej výbave bubušov. O tom, čo vznikne kombináciou človeka bez svedomia a ideológie zvanej Islam, nabudúce.

Zdroj: InfoVojna