Německá mimoparlamentní vyšetřovací komise pro Coronu zahajuje hromadnou žalobu proti zločincům z Corony, plus video

Autor: Peter Koenig, 4. října 2020

Německo je opět v čele v boji proti ničivým, neodůvodněným, nezákonným, ekonomicky ničivým, lidem oslabujícím a přímo genocidním – opatřením z důvodu Covid-19. Německá „COVID-19 Extra“, mimoparlamentní vyšetřovací komise – v němčině – ACU – německá zkratka pro ACU „German acronym for Ausserparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss“ – plánuje zahájit hromadnou žalobu nejen proti vládám a vládním úředníkům, ale zejména proti výrobcům nechvalně známého testu PCR (PCR – polymerázová řetězová reakce – je technika „k amplifikaci“ malých segmentů DNA), což je podle čestných virologů z celého světa absolutně nevhodné pro testování covid-19. Vlastně ani nemá licenci k provádění takových testů.

Test PCR nicméně byl a je nabízen a propagován WHO a dalšími předními zdravotnickými institucemi v západním světě, jako jsou USA NIAID / NIH a CDC, stejně jako výzkumníky z Německého centra pro výzkum infekcí (DZIF) ve společnosti Charité nemocnice v Berlině. Byl to Dr. Christian Drosten, ředitel Virologického ústavu v „Charité“, kdo propagoval tento test, který nakonec převzala příslušná německá vláda a zdravotní úřady (Poznámka přkladatele – totéž v Česku) a který z něj učinil povinný všelék na testování a počítání „případů“, většinou k manipulaci se statistikami, což média poté používají k zavedení strachu do populace.

Ostatní země se řídií podobnými pokyny svých nejvyšších zdravotnických úřadů a výsledky testů používají ke stejnému účelu, zasazování strachu do bezradné populace. Média nám nikdy neřeknou, například že chybovost těchto testů, tzv. „Pozitivně testovaných„, může být až 50%. Všechna „pozitiva“ jsou však automaticky absorbována do statistik „případů“. Lidé jsou často testováni několikrát a mohou být také několikrát hlášeni.

Takto lze „případové“ výsledky vyrobit a manipulovat s nimi. LEŽ je název hry. Aby vlády byly oprávněny používat železnou pěst ještě silněji kolem vašeho osobního krku a zkrácením hospodářského života těchto zemí, což způsobilo nespočet bankrotů a vysoký vzrůst nezaměstnanosti v poměru, jaký se v moderní historii nikdy nesetkal včetně často smrtící bídy, hladovění a sebevražd.

Železná pěst kolem hrdla lidí zahrnuje obličejovou masku, sociální distancování se, práci z domova, částečné nebo úplné uzamčení, tj. udržení cílevědomě oddělených lidí (zásada separate-pro-dobývání), diskriminaci starších lidí, kteří se v jejich osamělosti dostanou do depresivy, onemocní a mohou tak dříve zemřít. Ano, starší lidé, zejména s komorbiditami, jsou ve skupině s vyšším rizikem, ale stejně jako každý rok u běžné chřipky, což nikdy nebylo důvodem k jejich diskriminaci.

Výsledek vidíme již dnes. A to nejhorší teprve přijde. Letos na podzim a v zimě na globálním severu může spojení s chřipkou a „covidem“ způsobit ještě větší katastrofu v manipulaci s daty a následná opatření, která mohou být, ať už nevědomky nebo cíleně, kopírována na globální jih, ačkoli nadcházející teplejší letní klima by naznačovalo opak. Je to ošklivá a kriminální hra, která, pokud ji nezastavíme, brzy neskončí.

Dost úvoduu. Poslechněte si sami, co říká Dr. Reiner Füllmich ACU (8minutové video níže) o „Skupinové žalobě„, jak by mohla tato destruktivní opatření zastavit a zvrátit je tím, že odškodní poškozené lidi a malé a střední podniky, které neměly jinou možnost než vyhlásit bankrot a propustit zaměstnance.

 

Jak vysvětluje Dr. Füllmich, k tomu, co nazývá BANG, by mohlo dojít, kdyby se miliony lidí po celém světě připojili k žalobě v rámci skupinové žaloby. Vzhledem k tomu, že v Německu a dalších evropských zemích, nejsou hromadné žaloby dobře známé, zejména proto, že jsou komplikované a chybí jim podobný právní základ jaký mají v USA, bude tato hromadná žaloba podána v USA, což představuje světovou populaci.

Poznámka pro čtenáře: Přeposílejte tento článek svým známým a přátelům. Kopírujte jej na své blogy, šiřte na FB, atdd.

***

Peter Koenig je ekonom a geopolitický analytik. Je specialistou na vodní zdroje a životní prostředí. Pracoval více než 30 let ve Světové bance a Světové zdravotnické organizaci po celém světě v oblasti životního prostředí a vody. Přednáší na univerzitách v USA, Evropě a Jižní Americe. Pravidelně píše pro Global Research, ICH, New Eastern Outlook (NEO), RT, Countercurrents, Sputnik, PressTV, 21. století, Greanville Post, Defend Democracy Press, Blog Saker a další internetové stránky. Je autorem knihy „Implosion – Economic Thriller“ o válce, ničení životního prostředí a firemní chamtivosti, která vychází z faktů a 30 let zkušeností Světové banky po celém světě. Je také spoluautorem knihy The World Order and Revolution! – Essays from the Resistance, (Světový řád a revoluce! – Eseje z odporu).

Originál článek a úvodní obrázek: Global Research
Překlad: Administrátor TOP-CZ