Němci jsou zpět!

Autor: C. J. Hopkins

Prolomení Wagnera, lidi … Němci jsou zpět! Ne, tí srdeční, nejasní, zmatení, mírumilovní, pováleční Němci. Víte, které myslím. Němci – „nevěděl jsem, kam jedou ty vlaky„. Němci – „jen jsem plnil rozkazy„. Němci, tí jiní Němci..

Jo … tamtí Němci.

Pokud jste to nepropásli, 18. listopadu přijal německý parlament zákon, takzvaný „zákon o ochraně před infekcí„, (německy „Das Infektionsschutzgesetz“), který vládě formálně uděluje možnost vydávat nařízení pod záminkou ochrany veřejného zdraví. Vláda to stejně dělá – nařizuje výluky, zákaz vycházení, zákaz cestování, zakazuje demonstrace, útočí na domy a podniky, nařizuje všem nosit masky, obtěžuje a zatýká disidenty atd. – nyní to však  Spolkový sněm „legalizoval„, zakotvením v zákoně s příslušnými paragrafy,  které němečtí byrokrati tak rádi používají.

Tento nový „zákon o ochraně před infekcí„, který projel parlamentem, prý nelze srovnávat se „Zmocňovacím zákonem z roku 1933„, který vládě formálně udělil oprávnění vydávat jakékoli edikty, které bue chtít, pod záminkou nápravy utrpení lidí. Ano, uvědomuji si, že to zní docela podobně, ale podle vlády a německých médií neexistuje absolutní rovnocennost a každý, kdo tvrdí, že existuje, je „krajně pravicový extremista AfD„, „neonacistický konspirační teoretik„, „anti-vaxový esoterik„, nebo cokoli jiného.

Když byl zákon o ochraně schválen (tj. ten současný, ne ten z roku 1933), shromáždili se v ulicích desítky tisíc anti-totalitních demonstrantů, mnoho z nich neslo kopie „Grundgesetzu“ (tj. Ústavy federální Německé republiky), kterou parlament právě zrušil. Setkali se s tisíci pořádkových policistů, kteří prohlásili demonstraci za „nelegální“ (protože mnozí z účastníků demonstrantů neměli masky), stovky z nich zbili a zatkli  a zbytek uklidnili vodními děly.

Německá média – která jsou naprosto objektivní a vůbec ne jako Goebbelsovo ministerstvo propagandy v nacistické době, poslušně německé veřejnosti připomněla, že všichni tito protestující byli „Corona Deniers“ (Koronoví Popíračí), „krajně pravicoví extremisté“, „konspirační teoretici“, „Antivaxeři“, „neonacisté“ a tak dále, takže pravděpodobně dostali to, co si zasloužili. Mluvčí berlínské policie (která se nijak nepodobá gestapu nebo Stasi, ani jiným notoricky známým zabijákům prosazujícím ideologii), poukázal na to, že jejich vodní děla byla používána pouze k „zavlažování“ demonstrantů (tj. nemířila přímo na ně), protože v jejich řadách bylo tolik dětí Coronových Popíračů.

Podle vlády, německých médií, inteligence a v podstatě kohokoli ve veřejném životě, který tam chce zůstat, se tyto „Corona Deniers“ stávají problémem. Šíří nepodložené „konspirační teorie“, které ohrožují veřejné zdraví a způsobují utrpení německému lidu, např. že naprostá většina infikovaných trpí pouze mírnými až středně závažnými příznaky chřipky, nebo častěji vůbec žádnými příznaky a že přežije více než 99,7%. Procházejí se bez masek, což zesměšňuje vládní a mediální snahy přesvědčit celou veřejnost, že jsou pod útokem apokalyptického moru. Publikují vědecká fakta na internetu, organizují tyto protesty a jinak zpochybňují právo vlády vyhlásit „zdravotní stav„, pozastavit na neurčito německou ústavu a vládnout společnosti dekretem a silou.

Navzdory snahám německé vlády a médií démonizovat kohokoli, kdo poslušně neoznačuje oficiální „nový normální“ svět jako „nebezpečného neonacistického Koorona Popírače“, hnutí „Corona Denialism“ (Koronové popíračství) roste, a to nejen v Německu, ale v celé Evropě. Je zřejmé, že nastává čas, aby Německo přijalo přísnější opatření proti této hrozbě. V sázce je zdraví „Vaterlandu“ … národa! Naštěstí tento „zákon o ochraně před infekcí“ poskytne vládě potřebnou autoritu k vytvoření a provedení nějakého … no, víte, řešení. Nechat tyto zvrhlé asociální devianty pobíhat a zpochybňovat absolutní moc německé vlády není možné, ne v době národní zdravotní pohotovosti! Tito „Corona Deniers“ sympatizující s nacisty musí být vykořeněni a nemilosrdně vyřešeni!

Samozřejmě nejsem zasvěcen do podrobností, ale jelikož se jedná o Německo, domnívám se, že byla vytvořena nějaká speciální pracovní skupina, která by efektivně řešila „Corona Denier Problem“. Kroky zjevně již byly podniknuty. Alternativní média se deplatformují, (pozn. překl: vyloučená z jakékoliv formy publikace), protože podle médií se jedná o Fake News magazíny“. V dubnu byla známá disidentská právnička násilně hospitalizována na psychiatrické oddělení, avšak úřady a média nás ujistila, že to nemělo nic společného s jejími disidentskými názory nebo s žalobami, které podala proti vládě ale jen shodou okolností byla zcela paranoidní. Silně ozbrojení policisté zatýkají YouTubery i když není jasné, z jakých důvodů, protože úřady nezveřejnily žádné podrobnosti a mainstreamová média mlčí.

V předehře k demonstraci 29. srpna, při níž vláda umožnila některým opravdovým neonacistům zaútočit na „Reichstag“, (Říšský sněm), aby média mohla natáčet a zdiskreditovat skutečný protest, jeden německý politik šel tak daleko, že požadoval deportaci „Koronových popíračů“… pravděpodobně ve vlacích, někam na východ.

Ale vážně, tím nechci kopat do Němců. Miluji Němce. Žiju v Německu. A stěží jsou jediní, kdo implementují novou patologizovanou totalitu. Je to jen proto, že vzhledem k jejich nepříliš vzdálené historii, je poněkud depresivní a více než trochu děsivé sledovat, jak se Německo opět transformuje na totalitní stát, kde policie na ulicích loví lidi bez masek, útočí na restaurace, bary a domovy lidí, kde do oken místnosti cvičenců jógy nahlížejí malí dobří němečtí občané, aby zjistili, zda tam nejsou porušena „pravidla pro distancování se od společnosti„, kde se nemohu projít ani nakupovat potraviny, aniž bych byl obklopen nepřátelskými, do očí bijícími, někdy slovně urážlivými Němci, kteří jsou rozzuřeni, že nemám masku a jinak bezmyšlenkovitě neplním rozkazy a kteří mi roboticky připomínají: „Je to povinné! Je to povinné!

Ano, jsem si plně vědom toho, že je to „Povinné„. Kdybych měl jakékoli pochybnosti o tom, zda to je „Povinné“, vyjasnil mi to berlínský Senat, když zadali a spustili tuto okouzlující reklamu, která mě instruovala, „to fuck myself“, (jít do prdele), pokud nechci plnit jejich „Coronovy rozkazy“ a vyznávat svou víru v jejich nové Velké lži.

OK, než mě literalistická společnost začne zahlcovat pobouřenými e-maily, ne, nenazývám tyto Němce „nacisty“. Říkám jim „totalitaristé“. Což v tomto bodě, vzhledem ke všemu, co víme, pokud stále předstíráte, že tento koronavirus jakýmkoli způsobem zaručuje stále směšnější „nouzová opatření“, kterým jsme vystaveni, je mi líto, ale jste to vy.

Možná nevěříte, že to je to, čím jste … totalitaristé to nikdy nevědí, dokud nebude příliš pozdě.

Funguje to jako kult, totalita. Plazí se to na vás, kousek po kousku, malá lež po malé lži, přizpůsobení ubytování, racionalizace racionalizací … až jednoho dne zjistíte, že přijímáte rozkazy od nějakého zkrouceného malého narcistického nihilisty na misi k předělání celého světa. Nevzdáte se tomu najednou. Děláte to v průběhu týdnů a měsíců. Nepostřehnutelné se stává vaší realitou. Neuznáváte, že jste v něm, protože vše, co vidíte, je jeho součástí a každý, koho znáte, je v něm … kromě ostatních, kteří nejsou jeho součástí. „Popírači“, „devianti“, „cizinci“, „neznámí lidé“, „Covidioti“, „rozmetačí virů“.

Je to tak, i když se příběhy a symboly mohou měnit, totalita je totalita. Nezáleží na tom, jakou uniformu nosí, ani jakým jazykem mluví, je to stejná ohavnost. Je to modla, simulacrum arogance člověka, kterou z hlíny myslí mas vytvořili megalomanští duchovní mrzáci, kteří chtějí ovládat vždy všechno. A to, co nemohou ovládat chtějí vyhladit. Všechno, co jim připomíná jejich slabost a hanbu. Vy. Já. Společnost. Svět. Smích. Láska. Čest. Víra. Minulost. Budoucnost. Život. Smrt. Všechno, co je nebude poslouchat.

Jakmile však tento směr začne a dosáhne fáze, kterou v současné době zažíváme, bohužel se to nezastaví, dokud nebudou města ležet v troskách, nebo pole posetá lidskými lebkami. Může nám to trvat deset, nebo více let, než se tam dostaneme, ale nepochybujte o tom, to je místo kam míříme, kam totalita vždy směřuje. Pokud mi nevěříte, zeptejte se Němců.

******

C. J. Hopkins je oceňovaný americký dramatik, prozaik a politický satirik se sídlem v Berlíně. Jeho hry vydávají nakladatelství Bloomsbury Publishing a Broadway Play Publishing, Inc. Jeho dystopický román Zóna 23, vydaly Snoggsworthy, Swaine & Cormorant. Svazky I a II jeho Consent Factory Essays publikuje Consent Factory Publishing, dceřiná společnost společnosti Amalgamated Content, Inc.

Originál článku a úvodního obrázku: Unz Review – Výběr alternativních médií
Překlad: Administrátor TOP-CZ

Poznámka Administrátora: Nepřipomíná vám to něco? Návrh zákona o zřízení centrálního hygienického úřadu s pravomocemi rovnajícími se pravomocem vlády za stanného práva. Jen doufám, že tento Hamáčkův a Blatného paskvil neprojde, že se najde dost poslanců, jež to shodí se stolu.  Ale vidíte, že v podstatě ve všech státech je to takřka stejné. Všude se vlády snaží maximalizovat dobu tzv. „nouzového stavu“ a tím zvyšovat své možnosti k dalším a dalším dystopickým opatřením.