Negativní strana jde do voleb

Publikováno se souhlasem autora: p. Wenzell Lischka , předsedy dosud ještě nezaložené „Negativní strany“.

Naše dosud nezaložená strana jde do voleb. Má to sice být až po jejím založení a po konci světa, ale řádná předvolební opatření je nutné dělat již dnes, dokud jsou ještě nějací voliči a političtí kandidáti na světě. Jinak bychom nebyli prozíraví politikové.

Negativní strana jede do voleb tedy již dnes. Zvláště když padla vláda a předčasné volby jsou na obzoru. Vzniká tedy vhodná situace, kdy se tam může kdekdo šikovný vetřít. Protože náš osobní profil té šikovnosti odpovídá, není důvodu, proč bychom to nemohli zkusit již dnes, abychom získali nezávazně zkušenosti, které se nám v novém popotopním společenském řádu a zřízení mohou hodit.

Vycházíme z toho, že volby musí být spravedlivé. Nespravedlivé volby nejsou volby, a proto je netřeba se jich zúčastňovat, pokud nejsou povinné. Podle volební účasti pak přesně vidíme a hodnotíme, jak jsou dané volby spravedlivé. Když byla za tzv. komárů (tj. za tzv. totáče) volební účast stoprocentní, znamenalo to, že volby byly zcela nespravedlivé. Jestliže je dnes volební účast 40%, znamená to, že jsou nespravedlivé ze 40%.

Pozor občané! Vidíte ten úspěch! Volby jsou tedy ze 60% spravedlivé. A pak si někdo naříká na poměry. Poměry se oproti rakousko-uherskému či komunistickému mocnářství rozhodně zlepšily. Nejlepší budou ovšem, až půjde do voleb naše strana. Pak bude neúčast 100% a spravedlivost voleb stejná.

Podle jednoznačného názoru všech budoucích členů Negativní strany největší chaos na světě vzniknul tím, že se věci nenazývají pravým jménem. Tento chaos se pak nepříznivě projevil zvláště u lidí. Není potom divu, že se z občanů stali samí leváci, a že levárna jenom nedemokraticky kvete. (Jde totiž o to, že krást smí jen někdo, a nikoliv demokraticky všichni.)

Pan Kovář dnes dělá očního chirurga,
pekaře zase pan Špinavý,
pan Pokorný dělá sprostého vyhazovače z bordelu,
strážníka pan Nemohoucí,
policistu pan Nemohl,
hostinského pan Povýšený,
úředníka na obecním úřadě pan Nechtěl (ten tam však pracuje pořád), a tak všude pořád dokola.

Aby byl konečně učiněn spravedlivý pořádek, Negativní strana se rozhodla obsazovat všechny státnické, úřednické a politické funkce nikoliv podle osobních kvalit, ale podle osobního příjmení. Až se to po volbách povede, přijde řada na vás, obyčejné občany.

Vybírání podle osobních kvalit kandidátů je naprosto chybné a špatné. Protože osobní kvality všech občanů nestojí vůbec za nic. Výběr vhodného kandidáta bude tedy proveden podle příjmení osoby. Na jméně nezáleží, i když jméno Václav by bylo lepší, neboť má u nás jakousi starou i novou tradici, a ušetřil by se tím jeden státní svátek.

Nyní je již jenom na občanech, aby u nejbližších příštích voleb hlásili sami sebe nebo jimi navržené kandidáty podle svého a jejich příjmení na všechny úřední vysoké, vyšší i spřízněné (trafikové) funkce.

Negativní strana navrhuje, že například by mohli kandidovat tito občané:

Na ministerstvo zdravotnictví p. Uhynul, p. Zakopal, dr. Kapavka;
Na ministerstvo financí p. Zaprodal, p. Nedal, p. Sebral, pí. Lakomá;
Na ministersko práce a sociálních věcí p. Nedělal, p. Nechtěl, p. Nechutný,
Na ministerstvo obrany p. Mnichovský, Vzdal, Utekl, Podepsal a Vejtaha;
Na ministerstvo obchodu p. Kramář, Ukradl, Sebral,
Na ministerstvo spravedlnosti Odsoudil, Zamykal, pí. Uplatilová;
Na ministerstvo privatizace p. Tunelář, Kožený, Rozkradl, Kupón a Kujón.

Aby nedošlo k urážce osob a obsazení úřadu vlády a prezidenta, žádný návrh Negativní strana nepodává. Jistě vás vhodní kandidáti napadnou sami.

P.S. (Článek je humornou virtuální kompilací a jakákoliv podobnost jakýchkoliv skutečností s jeho obsahem je čistě náhodná. Posláním Negativní strany je vyvolávat ve voličích, zvláště v těch, kteří nejedli vtipnou kaši, mrzutost, blbou náladu, vodit je za nos a především jim mazat med kolem huby.)