NATO příprava k útoku na Rusko. Operace Barbarossa II. Nastavení fáze války?

Autor: Christopher Black 10. února 2020

Několikrát jsem psal o pokračujících přípravách NATO k útoku na Rusko, druhou operaci Barbarossa, jenž bylo krycí jméno pro nacistickou invazi do SSSR v roce 1941. Okolnosti mě nutí znovu o tom psát. Od posledního týdne v lednu, Američané a jejich gang generálů v NATO, zahájili největší vojenské cvičení za 25 let, které se budou konat v Evropě. Kódový název této operace je Defender Europe 20, ale můžeme to interpretovat jako Attack Russia 20. Ve skutečnosti je to příprava k útoku na Rusko srovnatelná s nacistickou invazí v roce 1941, která zabila 27 milionů sovětských občanů, zranila bezpočet více, zničila všechno na západ od Uralu a nakonec vedla k rozdrcení nacistů.

USA již několik let budují základny ve východní Evropě, budují své logistické systémy, připravují obrovské množství munice a zbraní všeho druhu a kalibru a zajišťují konvojové trasy z USA přes Atlantik a Evropu až po Ruské hranice pro rychlý pohyb vojenského vybavení a formací, instalace jaderných raketových systémů na klíčových místech v Polsku a Rumunsku, zvyšují lety zpravodajských služeb v Baltském moři, zejména pokud jde o ruskou základnu v Kaliningradu a přístupy do Petrohradu, Černého moře, Krymu a Ukrajiny a také kolem ruských základen ve Vladivostoku. Po celou dobu, v jejich propagandě mluví o „falešné vlajce“, kterou by mohly použít k obvinění Ruska a poskytnutí záminky pro jejich útok. Kaliningrad byl několikrát zmíněn americkými generály a úředníky jako jedna z možných scén pro zorganizování falešné vlajky za tímto účelem. Počet scénářů, které mohli použít, je však omezen pouze jejich představivostí a možnostmi.

Tato konvenční vojenská cvičení jsou doplněna odstoupením Spojených států od několika smluv o jaderných zbraních, aby USA měly volnou ruku k vývoji a nasazení jaderných zbraní, které budou podle své národní obranné strategie používat kdykoli a kdekoli kdy to uznají za vhodné, bez omezen, včetně úmyslu zahájit první jaderný útok. Jasnými cíli jsou Rusko a Čína. Součástí těchto příprav je také jejich činnost v Pacifiku, kterou Američané spustili před několika lety, a přestože to vyvíjí tlak zejména na Čínu, ohrožuje to také Rusko.

Nová cvičení však vyvolávají poplach v Moskvě a Minsku. Běloruský ministr obrany Andrei Rakov poznamenal:

Vojenský kontingent NATO rozmístěný v zemích sousedících s Běloruskem v průběhu „The Atlantic Resolve and Enhanced Forward Presence„, se za posledních šest let zvýšil 13 krát. Z původních 550 na více než 7 000 vojáků a počet zbraňových systémů se zvýšil více než pětinásobně. Cvičení Defender-Europe 20, které bude na území deseti států, včetně Polska a pobaltských republik, jenž hraničí s Běloruskem, zahrnuje asi 37 000 vojáků, z toho 20 000 ze Spojených států.

Rovněž uvedl, že „počet cvičení NATO v blízkosti běloruské hranice a počet pracovníků zapojených do těchto cvičení se za posledních pět let více než zdvojnásobil. Obdobně se zvýšily výdaje na obranu. Za posledních 5 let polský vojenský rozpočet stoupl o 30%, rozpočet Litvy se zvýšil 2,5 krát a lotyšský na trojnásobek.“

V takových podmínkách je Bělorusko nuceno přijmout opatření k reakci. Jsme nuceni reagovat na rozšiřování vojenských činností v Evropě, a to i v těsné blízkosti našich hranic. Naše odpověď nemusí být nutně oko za oko. Byli jsme připraveni na takový vývoj vojenské politické situace, a proto má naše reakce plánovaný charakter. V uplynulých třech letech tak běloruská armáda zvýšila počet cvičení o více než 20% a počet kontrol pohotovosti se zdvojnásobil.

Ruské ministerstvo zahraničí 17. ledna uvedlo:

Vojenská cvičení NATO na východním okraji NATO stále více připomínají cílevědomé přípravy na rozsáhlý vojenský konflikt a Země NATO neustále budují svou vojenskou přítomnost blízko našich hranic a snaží se zlepšit operační efektivitu přesunu síly na východní bok. Intenzita cvičení, jejichž scénáře stále více připomínají přípravy na rozsáhlý vojenský konflikt, roste. Systematický rozvoj evropského segmentu protiraketového obranného systému USA / NATO pokračuje.

4. února ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl:

Rusko bude reagovat na americké vojenské cvičení v Evropě Defender 20, které se má uskutečnit v březnu, ale učiní tak způsobem, který vyloučí zbytečná rizika. Budeme samozřejmě reagovat. Nemůžeme ignorovat procesy, které vzbuzují velmi velké obavy. Budeme ale reagovat způsobem, který nebude vytvářet zbytečná rizika.

Je však jisté, že Spojené státy a jejich ozbrojený gang v NATO učiní vše, co mohou, aby riskovaly, že by nás všechny mohly zabít. Cvičení Defender-Europe 20 bude ve velkém rozsahu a podle souhrnu údajů americké armády zahrne čtyři armádní skupiny a další logistická místa ve třech evropských zemích. USA přepravují materiál čtyři tisíce kilometrů přes dvanáct konvojových tras. Součástí bude devět tisíc vojáků USA jenž jsou již v Evropě, sedm tisíc vojáků Národní gardy, hlavní prvky amerického námořnictva, hlavní prvky jednotek amerických vzdušných sil z USA, Evropy a Afriky, rozmístění 20 000 amerických vojáků z USA do Evropy, dvacet tisíc kusů vybavení, které má být přemístěno z USA do Evropy, včetně nákladních automobilů, tanků a dělostřelectva, přičemž všechny mají cíl:

Zvýšit strategickou připravenost a interoperabilitu tím, že využijete schopnost americké armády rychle nasadit velké bojové věrohodné síly a vybavení ze Spojených států do Evropy; a spolu se svými spojenci a partnery rychle reagovat na potenciální krizi.

A dodávají,

Společné mnohonárodnostní cvičení je naplánováno na duben až květen 2020, přičemž k pohybu osob a zařízení buude docházet od února do července 2020. Cvičení podporuje cíle definované NATO k vybudování připravenosti v rámci aliance a odrazení potenciálních protivníků.

Poslední věta v prohlášení americké armády odhaluje strategický cíl cvičení, prověřit připravenost na válku s Ruskem. Není možná žádná jiná interpretace.

26. února 2016 Atlantická rada, přední think tank NATO, vydala zprávu o stavu připravenosti aliance NATO bojovat a vyhrát válku s Ruskem. Zpráva se zaměřila na pobaltské státy. Zpráva se nazývá „Aliance v ohrožení“.

Má podtitulek „Posílení evropské obrany ve věku turbulencí a konkurence“. Vrstva na vrstvě zkreslení, polopravdy, lži a fantazie zakrývající skutečnost, že turbulenci ze Středního východu způsobily právě země NATO. Podle této zprávy NATO není za nic zodpovědné, s výjimkou „obrany míru“. Rusko je největší agresivní stát, který má v úmyslu podkopat bezpečnost Evropy, dokonce i zaútočit na Evropu, prostě hrozba proti které se musí NATO připravit na odrazení.

Na stránce 6 uvádí řadu lží:

Ruská invaze na Krym, jejho podpora separatistům a invaze na východní Ukrajinu účinně narušily Evropu po skončení studené války. Prezident Vladimir Putin rozbil jakékoli myšlenky na strategické partnerství s NATO, místo toho je nyní Rusko de facto strategickým protivníkem. Ještě nebezpečnější je, že hrozba je potenciální, protože Putin vybudoval mezinárodní dynamiku, která by mohla Rusko postavit na kolizní kurz s NATO. V centru této srážky by byla významná rusky mluvící populace v pobaltských státech, jejichž zájmy Kreml používá k ospravedlnění ruských agresivních akcí v regionu. Podle článku 5 Washingtonské smlouvy NATO by jakýkoli vojenský krok Putina vůči pobaltským státům vyvolal válku, potenciálně v jaderném měřítku.

Lži, protože nic z toho není pravda. Je to vojenská aliance NATO, která ohrožuje mír a začleňuje jaderné zbraně do veškerého svého vojenského myšlení a plánování.

To podporuje varování učiněná během posledních dvou let před krokem NATO v pobaltských státech, který bude odůvodněn hybridními válečnými operacemi pod falešnými vlajkami prováděnými NATO, jak jsem již několikrát uvedl v jiných esejích. Toto je zdůrazněno doporučením ve zprávě, že „aby se zabránilo jakémukoli ruskému pronikání do pobaltských států s cílem zorganizovat převrat a navrácení se k Rusku, mělo by mít NATO v regionu trvalou přítomnost“.

Dokument také používá jazyk, který naznačuje, že vůdcové v NATO neuznávají ruskou suverenitu nad Kaliningradem, který byl spojenci přidělen Rusku na konci druhé světové války, a tvrdí, že Rusko „roztrhlo“ evropskou dohodu po skončení studené války, ať už to znamená cokoli. Jenomže všichni dobře víme, že studená válka měla skončit stažením Rudé armády z východní Evropy výměnou za závazek USA, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. Místo toho se síly NATO rychle přesunuly na tato území a začaly provádět pravidelná a rozšiřující se vojenská cvičení přímo ohrožující Rusko.

Opět platí, že síly NATO připravují půdu pro incident zahrnující Kaliningrad, domovskou základnu ruské baltské flotily a strážce přístupů do Petrohradu.

Situace se stala tak kritickou, že Bulletin atomových vědců minulý týden posunul „Hodiny soudního dne“ o 20 sekund blíže k půlnoci přičemž jako hlavní důvod uvedl bezprostřední nebezpečí jaderné války mezi Spojenými státy a Ruskem. Jako důvod uvedli: „Jaderná válka ukončící civilizací – ať už by byla zahájena záměrem, nedorozuměním nebo jednoduchou chybnou komunikací – je skutečná možnost. Ale i oni, americká organizace, lhali o skutečném stavu věcí a obviňovali Rusko stejně jako USA ze situace, kterou vytvořily USA a jeho spojenci.

Pokud jde o mezinárodní právo, není nikde vidět. Přípravy NATO na válku jsou porušením Charty OSN a základních principů mezinárodního práva v ní obsažených. Jsou to válečné zločiny podle norimberských zásad a Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, protože jsou součástí spiknutí o spáchání a přípravě války s agresí proti Rusku, a protože použití jaderných zbraní je jistota pokud vypukne válka, jde o genocidu celé lidské populace.

OSN tomu nemůže zabránit, protože Rada bezpečnosti, vykastrovaná vlastní strukturou, nemůže jednat. ICC je i nadále irelevantní. A vzhledem k tomu, že při neexistenci světové vlády s policejními pravomocemi závisí mezinárodní právo na účinném společném pocitu morálky, etiky a lidskosti, vedla úplná negace morálky ze strany vedení Spojených států a zemí NATO k likvidaci mezinárodního práva. Kriminálníci, gangsteři a piráti neuznávají žádné zákony a žijeme ve světě, kde jsou to ti lidé, kteří jsou nyní u moci na západě.

Rusko tak reaguje na svou obranu, zintenzivňuje svou přípravu na válku, ale není žádná naděje, že nás americký lid vysvobodí od zločinců jenž neustále zvyšují svou moc a prosazují agresivní choutky NATO v ostatních zemích. Ano, Světová mírová rada dává míru nějakou šanci, jak řekl Lenon. Ale zatím je tato šance pohřbena hlouběji a hlouběji pod vrstvami lží a propagandy a nám zbývá jen málo a zoufalství, pokud lidé, masa lidi nezbaví tyto zločince jejich moci a nahradí je vůdci, kteří se budou věnovat nejen blahobytu svých lidí, ale také míru. Míru nyní a míru navždy. Připojil jsem se ke kanadskému mírovému kongresu, abych se o to pokusil. Vyzývám vás všechny, abyste se probudili k nebezpečí, připojili se k mírovým skupinám, ať jste kdekoli, a děláte cokoli, ale začněte blokovat cestu do války.

*****
Christopher Black je mezinárodní trestní právník se sídlem v Torontu. Je známý pro řadu vysoce významných případů válečných zločinů a nedávno vydal svůj román Pod mrakem . Píše eseje o mezinárodním právu, politice a světových událostech, zejména pro online časopis „New Eastern Outlook“.

Zdroj textu a obrázku: New Eastern Outlook
Překlad: Administrátor TOP-CZ