Nahánění migrantů do EU se přesouvá do Afriky – tam to nebude tak na očích, část 2.

Autor: Maru

První část

Jak po tomto minisummitu a dalším svévolném kroku Merkelové, může ještě některý z politiků tvrdit, že pokud budeme v jádru Evropy, něco tím ovlivníme?

Podívejme se ještě, jak důvěryhodné jsou organizace, které mají rozhodovat o udělení azylu v Evropě.

OSN:

Podle Roberta Spencera, ředitele Jihad Watch(= program David Horowitz Freedom Center) se po rozpadu sovětského bloku stala nejmocnějším hlasovacím blokem v OSN Organizace islámské spolupráce, kterou tvoří 56 islámských států + palestinská samospráva – viz video v 11:10.

To vysvětluje, proč

 • byly do OSN komise pro ochranu práv žen zvoleny státy jako Saúdská Arábie, Irák nebo Turkmenistán. (Hlasování bylo tajné a my nemáme žádnou možnost, jak se dozvědět, jak hlasoval např. tehdejší český zástupce – ministr Chvojka.)
 • OSN Radu pro lidská práva vede arabský muslim – jordánský princ Zeid Ra’ad Al Hussein.
 • Jordánsko je členem Organizace islámské spolupráce, která v roce 1990 přijala islámskou „Káhirskou deklaraci lidských práv“ (=lidská práva dle Koránu). V úvodu deklarace se píše:

„Potvrzujíce tímto civilizační a historickou roli islámské obce, kterou Bůh učinil jako nejlepší komunitu, a která dala lidstvu univerzální a dobře vyváženou civilizaci, ve které je harmonie mezi pozemským a oním posmrtným světem, kde jsou znalosti spojeny s vírou, a která naplňuje očekávání, že ukáže cestu celému lidstvu, které je zmateno z různých a protichůdných přesvědčení a ideologií, a že poskytne řešení pro všechny chronické problémy této materialistické civilizace …“

 • Zeid Ra’ad Al Hussein je neblaze proslulý tím, že při kritice politických představitelů států, které nedodržují lidská práva podle jeho představ, překračuje svůj mandát a jeho kritika se blíží zasahování do jejich státní suverenity.
 • UNESCO na návrh arabských zemí schválilo rezoluci, která popírá spojitost židů a křesťanů s východním Jeruzalémem.

Chceme, aby o nás rozhodovalo nevolené nadnárodní uskupení, v němž mají hlavní slovo islámské státy? Uskupení, kde se důležité věci řeší tajným hlasováním?

Chceme plnit OSN Agendu 2030, nadiktovanou naší vládě tímto uskupením – agendu, která označuje migraci z rozvojových a islámských států za zdroj rozvoje?

Ano, pro islámské a další rozvojové státy je migrace možná zdrojem rozvoje.

Platby, které migranti posílají z vyspělých států do domovských zemí – tzv. remitence, převyšují hodnotu humanitární pomoci OSN těmto zemím.

V roce 2013 poslali migranti do svých domovských zemí remitence v hodnotě 404 miliard USD, zatímco oficiální rozvojová pomoc těmto zemím dosáhla výše 134,8 miliard USD. Není divu, že je pro rozvojové země migrace jejich občanů do rozvinutých zemí důležitá a následné remitence z této migrace jsou pro ně vítaným finančním zdrojem.

Pro vyspělé země je však masová migrace z rozvojových a islámských států zničující a tvrzení OSN, že je pro nás prospěšná, jsou obyčejné lži.

Současná realita to dokazuje nade vší pochybnost.

Hlavou OSN je sekretář Antonio Guterres. Tento člověk prohlásil na návštěvě v Saúdské Arábii na společné tiskové konferenci se saúdským ministrem zahraničí Adelem al-Jubeirem:

Jednou z věcí, které pohánějí terorismus, je vyjadřování islamofobních pocitů, islamofobních politik a islámofobních projevů nenávisti v některých částech světa.

Takže podle něj je islámský terorismus způsoben naší islamofobií.

O saúdském financování mezinárodního terorismu či o vlivu nenávistných imámů na růst terorismu se slovem nezmínil.

Zdá se vám ten chlap nestranný a důvěryhodný? Lze mu svěřit rozhodování o tom, koho přijmeme, aby s námi sdílel život v České republice?

UNHCR

Součástí OSN je úřad UNHCR – OSN vysokého komisaře pro uprchlíky Filippa Grandiho.

Grandi iniciativu pařížského minisummitu uvítal a prohlásil, že doufá, že současný počet 20.000 migrantů do EU ročně se brzy zdvojnásobí. Ruth Schöffl, mluvčí UNHCR, řekl:

Odhadujeme, že ochranu Evropské unie potřebuje ročně na 380.000 lidí – od dětí po staré lidi, kteří nemají žádnou perspektivu nebo trpí vážnou nemocí. V Evropě je velmi málo uprchlíků ve srovnání s jinými kontinenty. V Ugandě samotné je na příklad více než milion uprchlíků.

Takže hurá – všichni staří, nemocní a bez perspektivy do EU!

UNHCR má přímo za úkol lobovat za přijetí Globálního zákona pro migraci v roce 2018 a rozšiřovat Comprehensive Refugee Response Framework do různých států.

Zatímco Globální zákon pro migraci a uprchlíky je teoretickým základem, Comprehensive Refugee Response Framework je systémem, který tuto teorii uvede do praxe.

Comprehensive Refugee Response Framework propojí IT systémem jednotlivé státy a korporace s OSN. Jeho prostřednictvím budou korporace do OSN zadávat požadavky na levné pracovníky a OSN jim je bude posílat z rozvojových států. Do tohoto IT systému budou naopak rozvojové státy zadávat počty migrantů a uprchlíků, kterých se potřebují zbavit, a OSN je pěkně kvótami rozdělí do rozvinutých států.

Proto je tak důležité zlomit státy, aby přijímaly cizinci diktované kvóty „nového“ obyvatelstva. Kvóty jsou základem tohoto globálního mechanismu na zničení národních států.

A UNHCR, tento úřad, který chce zlegalizovat ekonomické, zdravotní a klimatické migranty, má rozhodovat o tom, kdo dostane azyl v EU?

To je opravdu špatný vtip.

Globální spiknutí oligarchů proti národním státům a výhledové nahrazení demokracie právem šaría – to je to, s čím se teď právě potýkáme.

OSN, propletená síť nikým nevolených mezinárodních a nevládních organizací, neziskovek a lobistických klik – nespočetné množství neprůhledných organizací, zástupců byznysu, zrádných politiků a tzv. odborníků, jejichž jména ani neznáme, pořádá neustále formální i neformální schůzky a kulaté stoly, na kterých se pomalu budují rozhodnutí, která zásadně ovlivní naše životy.

A pak je našim zrádným vládám nadiktují pěkně shora (jako Agendu 2030) – o nás bez nás, žádná demokracie.

Za tímto propletencem musí být poměrně hodně peněz, vždyť koupil média, soudce a politiky vládních i opozičních stran evropských států a nejen tam. A politické neziskovky pro něj pracují jako prodloužená ruka, bez nich by tento systém zdaleka nebyl tak výkonný.

Tato síť prorůstá nadnárodní strukturou OSN a využívá ji k ustanovení globální vlády a k likvidaci národních států.

Protože národní státy, jejichž obyvatelstvo rozhoduje demokraticky samo o sobě, nemůže tato globální diktatura potřebovat.

A nejhorším ohrožením je pro ni informovanost, spravedlivé soudnictví a institut závazného referenda, protože politici se dají zastrašit či podplatit – ale s celým obyvatelstvem to prostě neuděláte.

Propletenec OSN a islámské organizace, tvořící nejmohutnější hlasovací blok v OSN, si hrají vzájemně do noty.

Možná globální oligarchové došli k přesvědčení, že vládnout pod právem šaría bude pro globální diktaturu mnohem pohodlnější, než namáhavě předstírat demokratické rozhodování a pak zastrašovat a podlácet .

A správný muslim plní příkaz Koránu a šíří islám po celém světě.

Tak proč vzájemně nespolupracovat?

EU a OSN

OSN používá politickou strukturu Evropské unie jako převodovou páku tlaku na evropské státy. Nazvěme tedy v tomto článku politické struktury EU a jejich národní politické, justiční, mediální a další přisluhovače pravým jménem: Bruselskou okupační strukturou (BOS).

BOS se svou úzkou vazbou na OSN vůbec netají:

BOS je zastáncem systému, v jehož středu stojí silná OSN. BOS a OSN v průběhu let vybudovaly silné partnerství. Prioritami BOS vrámci OSN je

 • silnější globální správa a řízení
 • mír a předcházení konfliktům – BOS a OSN jsou odhodlány posílit své partnerství v celosvětovém boji proti terorismu (takže budeme opět posilovat mír celosvětovým bojem proti terorismu).
 • trvalá agenda pro transformaci (de facto Agenda 2030):
  • Na základě úzkého partnerství BOS a OSN v oblasti lidských práv bude BOS podporovat prosazování a ochranu lidských práv, základních svobod, právního státu a demokracie na celém světě (Jaká lidská práva budeme za naše daně prosazovat po celém světě – ta islámská?).
  • Pokud jde o migranty a uprchlíky, BOS bude usilovat o posun jednání ohledně OSN Globálního zákona pro migraci a Globálního zákona pro uprchlíky a soudržného rámce pro uprchlíky s pilotními zeměmi (=země EU).
  • Pokud jde o změnu klimatu, bude pro utváření světového pořádku klíčové dodržování Pařížské dohody z roku 2015. BOS podporuje silnou úlohu OSN při určování a analýze bezpečnostních rizik souvisejících se změnou klimatu“ (A posílání migrantů do EU na základě těchto analýz.)

Vzpomínáte si na poprask se smrtelným virem ptačí chřipky v roce 2009? Tenkrát udělala „analýzu bezpečnostních rizik“ Světová zdravotnická organizace (WHO), která je také součástí OSN. Chtěla prosadit celosvětové očkování proti ptačí chřipce (doporučované očkovací vakcíny měly vážné nežádoucí účinky).

Přitom se žádná epidemie ptačí chřipky ve skutečnosti nekonala, i když se kdosi hodně snažil. Do ČR byla při té příležitosti poslána vakcína proti viru ptačí chřipky, která byla smrtelným virem ptačí chřipky přímo nakažena. Naštěstí se na to přišlo včas. Vítejte v éře korporátního fašismu.

BOS provozuje hned dva weby svého partnerství s OSN:

Propojení BOS a OSN je opravdu úzké. Nadnárodní organizace, korporace a neziskovky si prostřednictvím BOS udělaly z evropských daňových poplatníků dojnou krávu:

 • EU financuje rozpočet OBSE z více jak 70 %.
 • EU je největším finančním přispěvatelem OSN. Financuje:
  • 38 % pravidelného rozpočtu OSN,
  • více než dvě pětiny mírových operací OSN,
  • 50 % nákladů fondů a programů OSN.
  • Sama Evropská komise (EK) je od roku 2001 významným partnerem OSN, který na základě smlouvy FAFA přispívá OSN 1 miliardou EUR na podporů programů vnější a vnitřní pomoci.

V roce 2001 vydala EK sdělení o „budování účinného partnerství s OSN“. Partnerství bylo v roce 2003 posíleno sdělením EK nazvaným „Vztahy mezi EU a OSN: výběr multilateralismu“.

EK uzavřela 7 strategických partnerství s organizacemi OSN:

 • s UNDP – Rozvojovým programem OSN (2004)
 • s WHO – Světovou zdravotnickou organizací (2004)
 • s ILO – Světovou odborovou organizací (2004)
 • s FAO – Organizací pro výživu a zemědělství (2004)
 • s UNHCR – Úřadem vysokého komisaře pro uprchlíky (2005)
 • s UN Women (2012)
 • s UNESCO (2012)
 • s UNRWA – Úřadem pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě měla EK úmluvu ještě než zavedla strategická partnerství.

EK se společně s OSN zapojuje do společných iniciativ všude tam, kde mají společné politické zájmy – např. při „pomoci“ ve volbách nebo celosvětovém zavádění Agendy 2030.

Graf na str. 41 tohoto dokumentu ukazuje, jak od roku 2001 prudce narostly finanční prostředky pumpované z EU do OSN. A to BOS nefinancuje jen mezinárodní organizace. Vytvořila 29 fondů pro tzv. ACP, což je cca 77 afrických, karibských a pacifických států.

Z výše uvedeného je vidět rodící se strukturu globální vlády za mohutného finančního přispění evropských daňových poplatníků.

Tato struktura se ohání termíny jako humanismus, lidská práva a demokracie, ale nemá s jejich skutečným významem nic společného. Naopak. Používá je k nátlaku a k nastolení diktatury nikým nevolených a nekontrolovatelných subjektů.

Pokračování…

Zdroj: Zvědavec