Muž v Charlottesville přišel s konfederační vlajkou a poloaickou puškou uctít své předky

VIDEO: Teroristo, běž domů! Muž v Charlottesville přišel s konfederační vlajkou a poloaickou puškou uctít své předky k pomníku Roberta E. Leeho. Skupina liberálů ho z parku vyhnala, policista na to měl jiný názor! [CZ Titulky]

Autor: VK

Minulý týden v úterý došlo v americkém městě Charlottesville ve Virginii k bizarní scéně přesně na místě, kde o několik dnů předtím probíhaly mohutné demonstrace. Muž ze Severní Karolíny, kterého média identifikovala jako Allena Armentrouta [1], přišel do městského parku Roberta E. Leeho, který byl ovšem před několik dny přejmenován na “Emancipation Park”, tedy park emancipace. To samo o sobě ukazuje na to, jakým směrem probíhají politické procesy v amerických městech, které jsou pod kontrolou liberálních radnic. Muž přišel do parku s konfederační vlajkou na rameni, v historické uniformě jižanské pěchoty, na hlavě měl historickou čepici, tzv. kepi cap a na zádech měl poloaickou pušku AR-15. Za pasem mu nechyběla ani pistole v pouzdru. Jenže nepřišel do parku střílet, nýbrž se postavil před sochu generála Roberta E. Leeho, kterou si radnice v Charlottesville zatím netroufla odstranit (sochu zatím pouze zakryla plachtou) po násilných protestech před 14 dny, a začal salutovat. Prostě tam jenom stál a salutoval.


Pro české titulky klik na ikonku CC

V parku ho zastihla skupinka liberálních aktivistů, kteří se okolo něho srotili jako vosy a začali mu sprostě nadávat. Nazývali ho teroristou, rasistou. Ječení a křik liberálů se nesl celým parkem a jedna z organizátorek tzv. demokratické hlídky (Democratic Watch) na něho zavolala policisty. Ti po příjezdu se s mužem domluvili, že mu poskytnou bezpečný odvoz z parku. Jeden ze zasahujících policistů na videu říká organizátorce demokratické hlídky, že chce rozpoutat další vlnu násilí jako předchozí sobotu. A říká jí, že by se měla stydět. Ona na to reaguje slovy, že krev na svých rukách mají policisté, ne ona. Co je ovšem zvláštní na celé akci, tak je symbolický postoj policistů, kteří přesně vědí, kdo vyvolává konflikty a střety. Nejsou to lidé s konfederační vlajkou, ale militantní levicové skupiny liberálů, kteří v Chralottesville za pomoci radnice si udělali z města oázu multikulti a genderové rovnosti. Přejmenování místa oddechu na feministické označení “park emancipace” hovoří za vše.

Rozpolcená země, liberálové v roli soldatesky

Všimněte si, že policista je naprosto v klidu, že muž má na zádech poloaickou zbraň a za pasem ještě pistoli. Za normálních okolností by policisté muže odzbrojili, pokud by si mysleli, že představuj ohrožení. Celé video nahoře ukazuje ovšem úplně jiný obraz, je to postoj policie, která sice dělá svou práci, ale vnitřně je každému z policistů jasné, kde vyvolává ve městě nepokoje. Je to na prvním místě radnice, na druhém místě aktivistické liberální organizace, které řídí město spolu s radnicí. Při listopadových volbách ve městě hlasovalo přes 80% lidí pro Hillary Clinton, to je poměrně vypovídající indikátor toho, proč má Demokratická strana ve městě tak silnou pozici. Jenže takových měst je mnohem více, jenže dosud si nikdo nedovolil sahat na symboly Konfederace. Bylo to až donedávna nedotknutelné tabu. Po zvolení Donalda Trumpa se to změnilo. Vypukla válka, USA se rozdělily na tábor pro Trumpa a proti Trumpovi. A součástí této války je bourání symbolů. Globalizace tímto způsobem rozbíjí USA zevnitř.

salut2Muž stojí před sochou generála Roberta E. Leeho v Charlottesville ještě přetím, než se k němu seběhli liberálové.

Když skupiny obyvatel se rozhodnou přepisovat historii, když odstraňují sochy a památníků ve snaze potlačit vlastní historii, potom to znamená, že země ztrácí vlastní kořeny a identitu. Je to podobný proces, jaký v ČR zahájily jisté skupiny lidí po roce 1989, kteří začali proces revizionismu úlohy Husitů. Husitské hnutí je historickým pilířem české státnosti, které definovalo odpor proti cizí moci, ale po roce 1989 byla vyvíjena snaha udělat z Husitů lapky, hrdlořezy, loupežníky, povstalce a de facto teroristy. Způsob fungování husitských vojsk představoval systém dnešních národních gard, tedy alespoň v těch zemích, které národní gardy mají ve svém obranném systému. Národní gardy jsou de facto Lidové milice, je to ozbrojená složka lidu pro případ, že by došlo ke zhroucení nebo pádu bezpečnosti v zemi, ke zhroucení vlády a systému řízení. Národní gardy potom mají za úkol převzít decentralizovaný systém obrany země.

Konfederace nebyla o otrokářství nebo o útisku, ti lidé by to měli vědět…

Muž ve videu říká zásadní věc, že přišel do parku uctít své předky, kteří nebojovali za otroctví nebo útlak. Toto je zásadní vzkaz, o kterém jsem tady na AE News už psal před týdnem. Pamatujte si, že historii nepíše pravda, ale vítězové. Konfederace byla snaha jižanských států o volnější svazek států bez tak silné dominance federální vlády. Už v polovině 19. století bylo jasné, že americká unie se stává namísto republikou spíš oligarchií a konglomerátem židovských bankéřů, průmyslu a armády, což není nic jiného, než základní stavební fundament pro fašismus. Jenže ve fašismu má hlavní výkonnou a exekutivní roli armáda, což ale v USA nikdy neplatilo. Veškerou moc v USA uchopili židé, i když ne hned.

salut3Zbraň AR-15 přes rameno muže, který se nebál postavit rozzuřeným levičákům.

Historicky zpětně můžeme říct, že židé získali kontrolu nad USA po vzniku FEDu v prosinci 1913, kterým se americká a tehdy již židy prolezlá americká vláda a kongres zbavily práva na tisknutí peněz v dikci státu a federální vlády a tuto činnost převedly do soukromých rukou a soukromých bank v rukách světových sionistů. Světoví sionisté je jedna z hlavních velkých skupin světového židovstva, kteří neuznávají stát Izrael, protože vize sionismu hovoří o světě jako o “lénu” poskytnutém ke správě židům Bohem. Právě sionisté podporovali nástup Adolfa Hitlera k moci, podpořili ho v zabíjení soukmenovců, etnických židů v Evropě, americké firmy v rukách sionistů spolupracovaly se III. Říší skrze dceřinné nastrčené firmy ve Švédsku a ve Švýcarsku. Spolupráce americké chemické firmy Dupont s německou IG Farben přes švédskou pobočku po celou dobu války by vydala na celou knihu.

Konfederace chtěla vrátit rozhodování na úroveň jednotlivých států

Konfederace byla pokusem o převedení řízení zpátky na národní kongresy jednotlivých států, které si samy měly rozhodovat o svém fungování a budoucnosti, jednotlivé vlády měly mít právo veta, což v současných USA není možné, protože svrchovaným orgánem je federální kongres, kam jsou voleni pouze zástupci jednotlivých států. A tito zástupci jsou ihned po příchodu do Washingtonu zkorumpováni. Ihned se musí zařadit do sionistického systému virtuální hry na levici a pravici, přičemž obě křídla usilují o tutéž politiku, protože obě strany kongresu řídí právě “nosatí pánové”, o kterých mluvil Steve Bannon předtím, než byl odejit z Bílého domu. Konfederace tomuto chtěla zabránit. Jednotlivé státy by měly své svrchované vlády, které by společně rozhodovaly jen o zahraniční politice ve vztahu navenek a také ve vztahu kolektivní obrany.

salut4Detail na muže, za pasem měl i pouzdro s pistolí.

Možnost ovládat zákulisně Konfederaci, jako to dělají sionisté dnes s americkým kongresem, by bylo velmi obtížné. Pokud by bylo 50 států Konfederace, potom by sionisté museli jednotlivě ovládat každou zemi samostatně a odděleně. Každá země by měla vlastní vládu, která by kontrolovala jen svůj vlastní stát a konfederační vláda by měla jen omezené pravomoci ve vztahu k zahraničí a kolektivní obraně. Tento systém správy unie by tak zcela podkopal vizi sionistického světa skrze kontrolu emisí peněz a vytváření dluhu. Dnešní USA jsou důsledkem sionismu. Obrovská mamutí armáda, která terorizuje svět, americký průmysl závislý na zbrojení a celé to financují sionisté, kteří kontrolují FED. Není to proto fašismus, ale dalo by se říct jakási forma siofašismu, tedy fašismu, který neřídí elity armády, ale sionisté.

Historie je his story, “jeho příběh” a ne nezbytně pravda

Historii píší vítězové, a proto dnes se o Konfederaci píše jako o těch špatných a zlých, o otrokářích. Za co skutečně Konfederace bojovala, za principy práva na svobodu států nepodléhajících zákulisním tahům v kongresu ve Washingtonu, o tom se dnes nemluví, protože vítěz do učebnic historie napsal svoji pravdu. Stejně jako vítězové II. sv. války napsali do učebnic svoje verze pravdy, své verze holokaustu, své verze mrtvých, své verze dobrých a zlých. Ale po roce 1989 vidíme, že někdo se snaží ty historické knihy a ty pravdy v nich přepsat za jiné pravdy.

Takže najednou vidíme jiné verze pravdy, Rudá armáda neosvobozovala, ale obsazovala, nebo dokonce okupovala. Sudetští Němci nebyli kolaboranti s Hitlerem, ale oběti útisku zlých Čechů. Ti, kteří mají dnes moc, se snaží přepsat historii. Třeba odstraněním knih, pomníků, pamětních desek. To všechno je historie, odvozená v angličtině od výrazu “his story”, tzn. “jeho příběh”, přeneseně jeho verze pohledu na to, co se opravdu stalo. V anglosaských zemích se události vyprávěly a předávaly z generace na generaci ústně, obvykle nejstarší muž v rodině nebo komunitě vyprávěl dětem “his story”, jeho příběh, životní příběh, z pohledu jeho samotného. A co to znamená?

salut5Liberální radnice v Charlottesville nechala dnes zakrýt sochu Roberta E. Leeho v parku

Znamená to, že všechno to, co nazýváme historií, jsou jenom záznamy událostí popsaných ze subjektivního pohledu toho, kdo o událostech psal, jeho příběh, nebo někdo mu nařídil psát. Ten, kdo přikázal, tak se postaral, aby jiné pohledy na události zmizely. Pálily se knihy, strhávaly se pomníky a sochy, bourala a vypalovala se města a vesnice. Jeho příběh musel zůstat bez chyb. A i když nezůstal, vítěz se postaral o výchovu dětí. A co se ve škole naučíš, to v životě jako když najdeš. A liberálové v parku? To je důsledek toho jak to dopadne, když nepřítel vychová vaše vlastní děti. Jednoho dne vám budou do očí křičet to samé. Teroristo, vypadni! Rasisto, odejdi!

Celá akce s konfederační vlajkou měla tento týden dohru na Floridě [2]. Allen Armentrout byl tento týden v úterý vyloučen ze studia na baptistické koleji. Není jasné, za co. Za to, že přišel do Charlottesville v klidu vzdát hold padlým předkům? Za to, že nesl konfederační vlajku? Za to, že sprostě nenadával liberálům okolo? Vidíte, jak funguje selhávající republika, kde společnost není schopna se vyrovnat nejen s vlastní historií, ale ani se základními principy svobody a rozdílnosti názorů. A pokud hrdě ukážete symbol, třeba konfederační vlajku, vyhodí vás ze školy nebo z práce, stejně jako vyhodili muže, který si dal na auto vlajku americké konfederace, více zde.

Zdroj: Text a foto: AE News