Mezinárodní soud v Haagu, (ICC) prošetřuje vvládu Izraele kvůli žalobě za porušení norimberského kodexu, plus 2 videa

Autor: Archyde, 18. března 2021

Podle článku Database Italia, bylo Mezinárodním soudem v Haagu, (ICC) potvrzeno přijetí žaloby obviňující izraelskou vládu z porušení norimberského zákoníku. V současné době se čeká na rozhodnutí soudu.

Minulý víkend právníci Ruth Makhacholovsky a Aryeh Suchowolski podali k Meziinárodnímu soudu (ICC) v Haagu žalobu ohledně porušení norimberského zákoníku izraelskou vládou a dalšími stranami. Připomínáme, že organizace „Lidé pravdy“ podala stížnost na izraelskou vládu, která provádí nelegální experimenty na izraelských občanech prostřednictvím očkování společností Pfizer.

Video ze 06.03.2021 – Co se děje v Izraeli? Svědectví členky opoziční strany: „Máme tady lékařský apartheid”

V organizaci jsou právníci, lékaři, veřejní aktivisté a široká veřejnost, kteří se rozhodli uplatnit své demokratické právo nedostávat experimentální lékařské ošetření (vakcínu Corona) a cíti se pod velkým tlakem ze strany protiprávního jednání izraelské vlády, poslanců, ministrů, vysokých představitelů veřejnosti, starostů atd.

S ohledem na výše uvedené proto žádají:

  1. Okamžité ukončení lékařských zákroků a podávání vakcín izraelské veřejnosti.
  2. Požádovat na vládě, aby přijala jen takové legislativní postupy, které neporušují zásadu informovaného souhlasu osoby s výše popsaným lékařským ošetřením, jenž v současé době popírá právní status v Izraeli a v izraelské demokracii, včetně zrušení vytváření zdravotních pasů, a poskytování jmén neočkovaných osob místním orgánům, nebo jakémukoli jinému příslušnému zákonodárci.
  3. Přijmout nejpřísnější opatření proti jakémukoli veřejnému, komerčnímu nebo zaměstnaneckému subjektu, který porušuje státní pracovní zákony, nebo přijmout jiná ustanovení nezbytná k zabránění nátlaku nebo nabádání k očkování, stejně jako k diskriminaci, proti těm, kteří se nechtějí nechat očkovat.
  4. Upozornit na skutečnost, že kopie tohoto dokumentu bude zaslána také médiím po celém světě za porušení Norimberského zákoníku, což je relevantní ve všech zemích svobodného světa.
  5. Na závěr je třeba poznamenat, že teprve nedávno bylo přijato rozhodnutí „Rady Evropy“ ze dne 27. 1. 21, ve kterém je všem orgánům uloženo, nevyvíjet nátlak ani nevyžadovat, aby se lidé očkovali jakoukoliv vakcínou Corona. Jsme názoru, že to co je dobré pro vyspělé evropské země, je jistě dobré i pro Izrael.

Video z 18.03.2021 – Svědectví o zločinech proti lidskosti v Izraeli

Právník Ruth Makhachovsky řekl Israel News:

„Experiment společnosti Pfizer ve státě Izrael byl proveden v rozporu s Norimberským zákoníkem, který je součástí mezinárodního trestního práva a spadá do jurisdikce haagského tribunálu. Nyní čekáme na rozhodnutí“.

Originál článku: Global Research
České titulky ve videích: Otevři svou mysl
Překlad: Administrátor TOP-CZ