Licenční ujednání


Za všechny publikované články nesou odpovědnost pouze a jen jejich autoři a nemusí se vždy shodnout s názorem redakce. Pokud se Vám zdejší nenkonformní, genderově nevyvážené, či politicky nekorektní články nelíbí, využijte vynikající možnosti z těchto stránek odejít. Za případné následné zdravotní, či psychické důsledky neneseme žádnou odpovědnost. Jak píše D-FENS na svém webu - pokud se vám to nelíbí, nečtěte to!

Nezaregistrovaní autoři mohou zaslat článek emailem na adresu redakce. Články zasílejte jako přílohu ve formátu .DOC(X) (MS Word), nebo ODT (OO Writer). V emailu uveďte, zda článek má být publikován pod Vaším jménem, nebo anonymně. Emailová adresa NEBUDE v žádném případě zveřejněna. Články by měly mít strukturu: nadpis + obsah. Případné obrazové přílohy přiložte jako samostatné soubory a v textu vyznačte jejich umístění (např.: [zde obrázek 1]). Pokud pokládáte za důležité datum a čas publikování, uveťe to v e-mailu.

Zaslaný článek nemusí být nutně publikován; redakce si vyhrazuje právo o věci rozhodnovat podle vlastního uvážení. Pokud však bude zveřejněn, nemusí v něm být provedeny žádné redakční úpravy (ani jazyková a pravopisná korektura). Pokud článek bude nějak upraven, pak to bude pod ním výslovně uvedeno.

Právo komentovat (po jednoduché vlastní registraci) nezakládá právo být kmenovým autorem a autorství článku samo o sobě neopravňuje ke komentování článků.

Autorská práva.

Autoři článků se zasláním článku k publikování vzdávají svých práv a hmotných nároků a využívají pouze svého práva na svobodné šíření informací. Proto redakce pokládá ustanovení autorského zákona pro tento účel za irelevantní, nepokládá se za držitele autorských práv k autorským článkům autorů, a proto je můžete i bez písemného souhlasu autorů a provozovatele portálu podle svého uvážení svobodně šířit, pokud zachováte jméno autora a odkaz na článek na webu TOP-CZ.

TOP-CZ
Administrátor a majitel webu TOP-CZ

ZPĚT