Kult COVID-19 a 10 fází k postupné genocidě

Autor: Admin

Systém mi neumožňuje vložit odkaz do úvodního obrázku. Ale je tam červeně přeložený text, kde uvidíte zajímavý plán pokračování Covidu pro rok 2021. Klik ZDE pro větší obrázek – otevře se nové okno. V obrázku nahoře jsou měsíce 2021 a uvnitř jednotlivé fáze průběhu Covid, nebo předpokládaného průběhu? Někdo nám věší bulíky na nos!

Kult COVIDU pochoduje dál

Přišel nám nový rok 2021 a kult Covid 19 pokračuje nadále. Potlačování přirozených a nezcizitelných lidských práv, likvidace živobytí lidí a jejich svobod na celém světě. Americká CDC (Centers for Disease Control and Prevention) se právě pokouší nařídit lidem, že při cestování veřejnou dopravou musí nosit ne jednu masku, ale dvě masky. Textilní masky musí být vyráběny se dvěmi, nebo více vrstvami pevně utkané tkaniny. V Evropě řada zemí již ani nepovažuje standardní roušky jako vhodnou ochranu, (my to tvrdíme již celý rok) a vlády začínají předepisovat povinné nošení respirátorů. Jenže respirátorů je jaxi málo, takže se musí dovézt. Samozřejmě jako vždy v podobných případech „spřátelená firma“ objedná, dodá a stát zaplatí. Že se v mnoha případech koupí aušus dokladuje například obrázek níže, kdy se v Číně nakoupily respirátory typu KN-95, které jsou v ČR nyní distribuovány policistům a dalším složkám a je zajímavé, že výrobce přímo na krabičce uvádí, že se nejedná o výrobek pro zdravotnické použití, ale je to pomůcka pro stavbaře, ochrana před prachem a nejedovatými aerosoly. Všimněte si zcela dolenápisu: NON-MEDICAL.

respirator

Když si postupně seřadíme všechny informace, které již známe, vidíme, že důsledky tohoto obr podvodu budou dalekosáhlé. Neustále pokračující „Nouzové stavy“ s omezeným, nebo plným „Uzamčením“, (anglický výraz Lockdown), přičemž z vědeckého hlediska nikdy a nikde nebylo prokázáno, že toto tvrdé opatření, ničící ekonomiku a psychiku lidí, mělo dopad na šíření virů. Nikdy v historii nebyl Lockdown použit až nyní ho zavedli Číňané a od nich to převzala WHO a postupně celý svět. Podívejte se na vědeckou historii Lockdownu.

Vypadá to tak, že „Kult Covidu-19“ se stává prostředkem manipulátorů NWO, (New World Order) k postupné realizaci 10 etap genocidy, v souladu s teorii amerického vědce Dr. Gregory Stanton, jenž aplikovat svou teorii na minulé genocidy v historii. Zdá se, že ve stávající COVID plandemii, stejný proces a fáze probíhají přímo před našima očima. Tyto fáze – kroky nemusí nutně probíhat lineárně, ale mohou také probíhat současně.

Plánovaná pandemie SPARS a limity tyranů

Než se dostaneme k 10 fázím, je nutné si uvědomit, že ti, co tuto scamdemii COVID organizují, nemají zájem na jejím ukončení. Bude se to jen zhoršovat, dokud se proti tomu nepostaví dostatek lidí. Pokud masy lidí budou i nadále působit jako tolerantní zombie, může být tato falešná pandemie udržována až do roku 2025 a pravděpodobně bude „doplněna“ o bio-teroristický útok pod falešnou vlajkou, nebo „Pandemií II„, jak předpověděl frontman NWO Bill Gates. Co jsou to „falešné vlajky a na historií  „False flag“, se  můžete podívat ZDE. Hodně o tom vypovídá schéma – viz obrázek, v kterém Světová banka klasifikuje pandemii jako „projekt“ s předpokladem ukončení 31. března 2025.

covid-world-bank-2025-640

Většina z vás, čtenářů mého webu si jistě pamatuje na akci s názvem Event 201. Pro ty, co si to nepamatují, připomeňme si to. V říjnu 2019, tedy jen pár měsíců před vypuknutím pandemie, se „Nadace Gates“ spojila se Světovým ekonomickým fórem a „Johns Hopkinsovým centrem pro zdravotní bezpečnost“ a společně vytvořili fiktivní počítačovou simulaci s názvem „Event, (Událost) 201„. V podstatě se Událost 201 zaměřila na simulaci celosvětové epidemie, která byla shodou okolností po vypuknutí SARS a nazývala se 2019-nCoV, což bylo jméno, které bylo přiděleno prvnímu propuknutí v Číně dříve, než jej WHO změnila na obecnější formu, COVID-19.  Že by to byla náhoda?

No a v současné době stejní lidé, ve stejném zařízení – v „Johns Hopkinsovém centru pro zdravotní bezpečnost“, vytvořili novou siumlaci, s názvem „SPARS PANDEMIC 2025 – 2028„, s podtitulkem „Futuristický scénář komunikačních rizik v oblasti veřejného zdraví“, zatím ve formátu PDF. Na originál této simulace se můžete podívat ZDE. Na úvodní část přeloženou Google Translate, bez dalších úprav do gramatické češtiny, ZDE. Podle této simulace má být svět v roce 2025 napaden novým, ještě zhoubnějším virem a nová pandemie má trvat až do roku 2028. Všichni dobře víme, že tyto „simulace“ mají podivný zvyk, samozřejmě zcela náhodně, stát se skutečnými.

Deset fází genocidy.

Genocida je proces, který se vyvíjí v 10 předvídatelných, ale ne neúprosných fázích. V každé fázi jej mohou preventivní opatření zastavit. Proces není lineární. Fáze mohou nastat současně. Každá fáze je sama o sobě procesem. Logicky pozdějším fázím předcházejí dřívější fáze. Ale všechny fáze pokračují v průběhu celého procesu. Při analýze pandemie Covid-19, z hlediska času, zasaženého prostoru, možných zdravotních následků a v mnoha případech zcela protichůdných přijímaných opatření, lze všech těchto 10 fází aplikovat na stávající stav ve světě. V čem spočívá těchto 10 fází:

 

1. fáze: Klasifikace

Vím, že toto slovo je míněno spíše ve smyslu „rozdělit do různých skupin“, než jako podstatné jméno, které pochází od slovesa zařadit. Bez ohledu na to je tato fáze o oddělení lidí od sebe navzájem, respektive rozdělení lidí do různých tříd. Všechny kultury mají kategorie, které rozlišují lidi na „my a oni“. V minulosti se to dělo podle zlomových linií etnického původu, rasy, náboženství nebo národa. Nyní se to, v kontextu kultu COVID, provádí podle toho, kdo věří a kdo odmítá narativ kultu COVID. Pokud jste disidenti, nebo nevěřící, jste vybráni pro svou myšlenkovou kriminalitu a jste zařazeni do samostatné třídy.

2. fáze: Symbolizace

Symboly se používají mnoha způsoby. Symbolizace se zde používá k tomu, aby cílová skupina, jež je nepřítelem státu, vystupovala jako potupní a nápadní disidenti, nebo zrádci. V dobách 3. říše nacisté přinutili Židy nosit žlutou hvězdu jako symbol toho, že jsou v jiné třídě. V kultu COVID se to děje pomocí reverzní psychologie roušky– modeloví občané NWO si zakrývají tváře, ale ti mimo kult COVID si tvář nezakrývají. Odmítnutím nosit masku se tito disidenti dobrovolně stávají viditelným cílem.

3. fáze: Diskriminace

Diskriminace je v mnoha zemích nezákonná, ale zdá se, že u kultu COVID to nevadí. Století staré právní tradice a lidská práva jsou pošlapávány pod nohama. Vláda použila Covid k nařízení nosit masku a jako záminku pro hromadné porušování osobních práv, jako jsou právo svobodně cestovat, právo svobodně si vydělávat na živobytí a provozovat vlastní podnikání, právo svobodně obchodovat s ostatními a právo vstoupit na veřejná místa. Diskriminace je způsob utahování šroubů a zvyšování tlaku, aby si lidé zvykli na to, co přijde.

4. fáze: Odlidštění

Tato intenzita přichází v této další fázi. Odlidštění se vždy jeví jako nezbytný předpoklad pro vraždu, protože zahrnuje to, aby se cíl v očích budoucích zabijáků zdál méně než lidský, nehodnotný a nedůstojný. Cílová skupina je obecně oloupena o svou lidskost prostřednictvím štítků, urážek a charakterizací, které všechny zdůrazňují odlišnosti, spíše než obecnost toho, co máme všichni lidé bez ohledu na naše vzájemné rozdíly. Z hlediska kultu COVID jsou „odpírači“ označování jako sobci, extrémní šířítelé nemocí, superrozmetači viru, domácí teroristé, asymptomatičtí nosiči, anti-vaxxeři, konspirační teoretici a další. V roce 2019 WHO (Světová zdravotnická organizace) prohlásila váhavost k očkování a rozšiřování informací o „anti-vaxxers“, mezi horních 10 hrozeb pro globální zdraví.

5. fáze: Organizace

Minulé genocidy sestávaly z války, masového vraždění, krvavých masakrů a / nebo masových hrobů. Pokud genocida přijde z operace COVID, bude méně senzacechtivá. Operace Coronavirus je tichá operace využívající strach, ovládání mysli založené na traumatu a dalších prvcích. Má charakteristické znaky totožné s operaci s falešnou vlajkou, jakou byla ku příkladu akce 9/11. Podívejte se na historii operací pod falešnou vlajkou a historii falešných pandemií. V této fázi vláda začíná aktivně organizovat své policejní a vojenské síly proti těm, které označila za nepřátele. Tak ku příkladu v době, kdy se státní rozpočet prohýbá pod tíhou této false koronavirové pandemie a utahují se opasky, Ministerstvo vnitra hodlá nakoupit nová vodní děla, určena k rozhánění demonstrantů za 103 miluiony korun.

6. fáze: Polarizace

Podle mého názoru je tato fáze srovnatelná s první fází, nebo jde jen o její zesílení. Pokud jste sociální inženýr, jakmile rozdělíte masy do různých tříd, můžete toto rozdělení dále upevnit pomocí polarizace a nastavit skupiny do vzájemného antagonismu proti sobě. To se ve světě děje už roky, ještě předtím, než byla zahájena operace Coronavirus. Situace se v mnoha případech dostala až tak daleko, že si i dva lidé nedokáží uvědomit, že jsou oba lidmi a cítí potřebu odlidšťovat svého „protivníka“, pokud není ve správném politickém týmu. Operace kultu Covid to vše jen více prohloubila. Klasickým příkladem jsou „udavači“ z řad poslušných občanů, kteří s chutí nahlásí každého, kdo, někdy i z vážných důvodů, poruší tyranské příkazy zkorumpované vlády.

7. fáze: Příprava

Tato fáze přípravy zahrnuje věci jako izolační a karanténní tábory. Politici navrhují záchytné tábory (tj. věznice) pro ty, kteří odmítají přijmout kult COVID. V USA se po celá desetiletí šíří pověsti o alternativním použití táborů FEMA. V Anglii to řeší násilným ubytováním ve vybydlených hotelích, kde je občan zavřen, bez možností z místnosti vyjít, jídlo mu ností „bachař“, pardon ošetřovatel. V Německu, kde je historická tradice s koncentračními tábory, vymysleli „zadržovací tábory“, viz video níže. Pokud nemáte „známku“, máte smůlu a jste buď vyloučeni ze společnosti, vyloučeni z obchodu nebo doslova uvězněni. Právě teď je známkou maska, ale dále to bude očkování (osvědčení o vakcíně nebo imunitní pas) a nakonec mikročip. Chybí mi tam tradiční nápis:“ Arbeit macht frei“,ale co není, může být.

 

8. fáze: Pronásledování

V této fázi jsou všechny, doposud tiché a skryté přípravy vedoucí k tomuto bodu, zjevné. Oběti jsou identifikovány a odděleny z důvodu jejich národní, etnické, rasové nebo náboženské identity, v našem případě na ty „poslušné“ a „neposlušné“. Nejzákladnější lidská práva a svobody skupiny obětí jsou systematicky porušována. V minulosti byla identifikovaná cílová skupina uvězněna, deportována a / nebo byl zajištěn její majetek. V některých státech a národech již existuje zákon, že majetek „infikovaného jedince“ lze zabavit a zničit, aby bylo „zastaveno další šíření viru“. Policajti obtěžují a pokutují mírumilovné občany, kteří nenosí masku. Jsou rozháněny skupiny lidí, kteří chtějí sportovat, drakonické pokuty za otevřernou restauraci, byť v souladu, jako petiční místo. Zřizují se zvláštní seznamy a  registry „závadových osob“,  (u nás Hamáčkův registr „covidových hříšníků„), atd. Co nastane, až kultovní program COVID dospěje ke svému závěru?

9. fáze: Vyhlazování

Nevím, možná je to konspirace, nebo hoax, ale existuje video z roku 2009, s rozhovorem lékařky Rimy Lainbow s bývalým guvernérem státu Minesota, (v USA), kde tato lékařka mluví o přípravě genocidy pomocí očkování. Mohu jen doufat, že se to snad nikdy nestane. I když jisté náznaky již zde jsou. Na síti najdete stovky lékařů, kteří nahlas vyjádřují svůj negativní názor na stávající vakcíny proti Covid-19. Podívejte se na několik z nich. Myslím, že jedno z nejlepších vysvětlení, co obsahují a jak jsou nebezpečné vakcíny na bázi mRNA poskytla lékařka, Dr. Carrie Madejová, poslechněte si ji v česky dabovaném videu „Stop World Control„. Mohl bych zde uvést další a další videa na stejné téma, ale zde na to není prostor. Každopádně nám tito tito lidé, specialisté, kteří dělají svou profesí 20-30 a více let, ve svých rozhovorech, když ne potvrzují, tak zcela jistě naznačují, že NĚKDO má zájem a snaží se, pomoci pandemie Covid, o reálné snížení populace lidstva na planete Země.

Že varování a oprávněné obavy lékařů nebyly a nejsou irelevantní, ukazují množství negativních „vedlejších“ účinků a v mnoha případech i úmrtí u lidí, kteří podstoupili očkování novými vakcínami Pfizer a Moderna.  Na Internetu lze najít desítky případů úmrtí ke kterým došlo v několika dnech po obdržení vakcíny. Jen pár příkladů – Na Gibraltaru, jen pár dnů po očkování zemřelo 53 lidí. V Norsku to bylo 32 lidí. V německém Osnabrücku, 14 seniorů, kteří byli naprosto izolování, se po očkování vakcinou Pfizer, nakazilo virem SARS Cov2. Nejnovější případ na Slovensku v pečovatelském domě Arcus v Košicích, mělo dojít po zahájení očkování k hromadnému umírání seniorů, kteří do té doby byli negativní a celou dobu byli v izolaci. V průběhu několika dnů tak mělo zemřít 16 lidí. Osobně jako největší problém vidím to, že žádná ze stávajících vakcín, (Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Sputnik V), není schválena s plnou hodnotou, (v EU podmínečně), jelikož u nich neproběhly všechny fáze klinických studií. V reálu tak všiichni kdo se těmito vakcínami nechají naočkovat, vystupují ve funkci pokusných morčat. Vakcínační společnosti si tak dělají klinické zkoušky na milionech lidí a ještě za to dostanou zaplaceno. Jako zvlášť nebezpečné rozhodnutí vidím očkování přestárlých lidí jako prvních v pořadí. To skutečě začíná působit dojmem nástupu pomalé genocidy.

Možná to jsou jen náhody a doufám, že k predikci Rimy Lainbow nedojde. Ale jsem přesvědčen, že je důležité nepodceňovat rozsah naprostého zla jenž stojí za NWO a kultem COVID. Vyhlazování je masové vraždění, konečný způsob, jak zastavit veškerý disent a odpor vůči tyranii.

10. fáze: Popření

Dr. Stanton poznamenává, že existuje poslední fáze – popření. Tato fáze zahrnuje skrývání důkazů, vraždění svědků a obviňování obětí. V kontextu kultu COVID učitelé posílili lež a upevní dehumanizaci tím, že řeknou dětem, že fyzický dotek může ublížit nebo zabít a to navzdory zjevné pravdě, že lidský dotek je vrozenou lidskou potřebou.

Co říct na závěr?

To, co jsem napsal, je varováním, co se může stát. Není to předpověď, že se tak stane. Tyto informace potvrzují potřebu, abychom se více začali chovat jako lidi. Také to potvrzuje potřebu, abychom se spojili bez ohledu na drobné rozdíly které jsou mezi námi a odmítli se nadále podílet na polarizaci (My vs. Oni), která je od nás vyžadována. To je jeden z hlavních důvodů, proč „Nekorektní TOP-CZ“ je nestranný a vždy bude. Odmítám si vybírat politické strany z politického spektra kde jsou všechny strany politicky zkorumpovány a kde jsou všechny strany ovládány přesně stejnou silou – penězi. Je nutno přestat ztrácet čas bezdůvodným politickým divadlem.

Každý člověk na Zemi si může vybrat. Budete poslušně nosit masku, dostanete injekci vakcínou COVID, která není vakcínou a nakonec přijmete mikročip, nebo nanočip? Nebo se postavíte za občanskou suverenitu a za váš boj za vaše práva a svobody? Agenda COVID vás již nyní nutí, abyste si vybrali stranu. A jen na vaši volbě záleží vaše budocnost, budocnoust vašich dětí a celého lidstva na planetě Země.

Zdroje:

1) Vlastní články
2) The Freedom Articles
3) Dr. Gregory Stanton
4) České titulky: Otevři svou mysl