Koronavirus versus stav hromadného sledování. Co představuje větší hrozbu?

Autor: John W. Whitehead, 14.02.2020

Vláda, povznesená občanskou nepozorností a ochotou tolerovat její zneužívání, vvytvořila jednu národní krizi za druhou, aby rozšířila své pravomoci.

Válka proti terorismu, válka s drogami, válka proti nelegálnímu přistěhovalectví, systémy zabavování majetku, systémy bezpečnosti silničního provozu, systémy bezpečnosti škol, všechny tyto programy začínaly jako legitimní reakce na naléhavé obavy a od té doby se staly zbraněmi pro dodržování předpisů a kontrolu v rukou policejního státu.

Nezáleží ani na tom, jaká by mohla být krize – občanské nepokoje, národní mimořádné události, „nepředvídaný ekonomický kolaps, ztráta fungujícího politického a právního řádu, úmyslný domácí odpor, nebo vzpoura, všudypřítomné mimořádné události v oblasti veřejného zdraví a katastrofické přírodní a lidské katastrofy “- pokud to vládě umožňuje ospravedlnit všechny druhy vládní tyranie z důvodu takzvané národní bezpečnosti.

Nyní jsme na pokraji možné nákazy koronavirem.

Nechám mainstreamová média a lékařskou komunitu, aby spekulovaly o dopadu, který bude mít koronavirus na zdraví národa, ale jak dopadne vládní válka s koronavirusem na naše svobody?

Pro náznak toho, co vše možná přijde, se můžete podívat do Číny kde začala nákaza, našeho vzoru pro všechny dystopické věci. Ve snaze bojovat s epidemií čínská vláda dala svému dozorovému státnímu aparátu, který se může pochlubit nejrozsáhlejším a nejsofistikovanějším monitorovacím systémem na světě, volnou cestu. Tepelné skenery využívající umělou inteligenci (AI) byly instalovány na vlakových nádražích ve velkých městech, aby vyhodnotily tělesné teploty a identifikovaly kohokoli s horečkou. Kamery pro rozpoznávání obličeje a mobilní operátoři neustále sledují pohyby lidí a v reálném čase podávají zprávy datovým centrům, ke kterým mají přístup vládní agenti i zaměstnavatelé. A kódovaná barevná upozornění (červená, žlutá a zelená) třídí lidi do kategorií zdraví, které odpovídají velikosti svobody pohybu, kterou mají: „Zelený kód, cestujte volně. Červená nebo žlutá, okamžitě nahlásit.“

Vezměte na vědomí, že již před vypuknutím koronaviru čínský dozorový stát sledoval své občany pomocí 200 milionů bezpečnostních kamer instalovaných na celostátní úrovni. Kamery jsou vybaveny technologií rozpoznávání obličeje a umožňují tak orgánům sledovat tzv. trestné činy, jako je neukázněné přecházení ulice, které se promítají do skóre sociálního kreditu člověka.

Kreditní skóre sociálních médií přidělená čínským jednotlivcům a podnikům je kategorizuje podle toho, zda jsou či nejsou „dobrými“ občany. Systém skutečných jmen, který vyžaduje, aby lidé používali vládní průkazy totožnosti k nákupu mobilních simulátorů, získávání účtů sociálních médií, vlaku, nástupu do letadla nebo dokonce k nákupu potravin, spolu se skóre kreditů na sociálních médiích zajistí, aby těm, kteří jsou na černé listině „Nehodný“ byl zakázán přístup na finanční trhy, nákup nemovitostí nebo cestování letadlem, nebo vlakem. Mezi aktivity, které vás mohou označit za nehodné, jsou například vyhrazená místa ve vlacích nebo problémy v nemocnicích.

Tato stejná technologie sociálních kreditů, která se používá k identifikaci, sledování a segregaci občanů, je nyní jednou z hlavních čínských zbraní v jejím boji proti šíření koronaviru. Není však zdaleka neomylná a je příkladem obtíží spojených s navigací autonomního systému, kde bezstranné systémy umělé inteligence vytváří chyby. Například jedné ženě, která nemělaa žádné příznaky viru, ale byl jí přidělen červený kód na základě návštěvy v jejím rodném městě, bylo zablokováno vracení do svého domova a zaměstnání, dokud se její barevný kód nezmění. V tomto stavu limbu uvízla týdny bez jakýchkoli námitek proti barevnému kódu, jelikož přesně věděla, proč jí byl přidělen červený kód.

Boj s epidemií coronaviru dal Číně dokonalou omluvu pro uvolnění plné síly jejích dohledu a shromažďování údajů. Problém, jak uznává Eamon Barrett v časopise Fortune, je to, co se stane poté, až bude ohnisko potlačeno, není jasné, zda vláda zruší své nové pravomoci.

Poučení pro každého: jakmile může kterákoli vláda rozšířit své pravomoci, je takřka na 100% jisté, že je nestáhné zpět.

Mezitím zde v USA vláda zatím omezila své přípravy na koronavirus na rady, pro veřejnost, aby zůstala v klidu, umyla si ruce a zakryla si ústa, když kašle a kýchá.

Nepodceňujte však vládní schopnost uzamknout národ, pokud se koronavirus změní v pandemii. Nakonec vláda plánuje a připravuje se na takovou krizi už roky. (Článek byl napsán před vyhlášením pandemie – pozn. překl.)

Stavební předpoklady pro tuto možnost již existují. Sledovací sítě, fúzní centra a vládní dodavatelé, kteří již sdílejí informace v reálném čase, vládní masivní biometrické databáze, které dokážou identifikovat jednotlivce na základě genetických a biologických markerů, militarizovaná policie ve spolupráci s federálními agenturami, připravená a schopná koordinovat se s federální vládou, když přijde doba zamířit na cílené jedince, soudy, které budou potvrzovat vládní metody, bez ohledu na to, jak jsou nezákonné, pokud se tak děje ve jménu národní bezpečnosti a zadržovací zařízení, ať už jsou to soukromé věznice nebo internační tábory FEMA, které již byly vybudovány a čekají na naplnění.

Teď to všechno pro vás může znít jako přitažené za vlasy, ale už jsme dorazili do dystopií budoucnosti předpovězené George Orwellem – 1984, Aldousem Huxleyem – Brave New World a Philipem K. Dickem – Minority Report.

Nebude to dlouho trvat, než nás posunou přes okraj do Neill Blomkampova Elysia, ve kterém je většina lidstva odsunuta na přelidněnou, nemocnou a válčící planetu, kde vláda využívá technologie, jako jsou drony, tasery a biometrické skenery, zacílit a ovládat obyvatelstvo.

Nezapomeňte, že zatímco tyto technologie jsou již dnes používány a jsou vítány pro jejich možnosti zachraňovat životy, jsou časově úsporné a přináší nám výhody, nebude to dlouho trvat a přijde doba, že budeme mít vládu vybavenou technologií, která jí umožní vše. Být vševědoucí a všemocná což daleko převyší stávající výhody.

Lidé se každodenně vzdávají, (v mnoha případech dobrovolně), nejintimnějších podrobností o tom, kdo jsou, jejich biologického makeupu, jejich genetických plánů a jejich biometriky (obličejové charakteristiky a struktura, otisky prstů, skenování duhovky atd.) – za účelem navigace ve stále více technologicky podporovaném světě.

Jen si vzpomeňte všechny způsoby, jak vás vláda a její pochybní agenti sledují, loví, honí a pronásledují:

Vláda nahlédnutím do vašich telefonních linek a mobilních telefonů ví, co říkáte. Nahráním všech vašich e-mailů, otevíráním pošty, čtením vašich příspěvků na Facebooku a textových zpráv se vláda dozví, co píšete . Sledováním vašich pohybů pomocí čteček poznávacích značek, sledovacích kamer a dalších sledovacích zařízení, vláda ví kam jedete. Sloučením všech takto nasbíraných dat, vláda dokonce dokáže předpovědět, co uděláte.

Mapováním synapsí ve vašem mozku vědci – a zase vláda – brzy zjistí, co si pamatujete. Mapováním vaší biometrie, vašeho „obličejového otisku“ a ukládáním informací do rozsáhlé sdílené vládní databáze, která je k dispozici byrokratickým agenturám, policii a armádě, je cílem vlády pomocí softwaru pro rozpoznávání obličeje identifikovat vás (a každou další osobu v zemi) a sledovat vaše pohyby, ať jste kdekoli. A díky přístupu k vaší DNA bude vláda brzy vědět o vás všechno, co ještě neví: váš rodinný plán, váš rodový původ, jak vypadáte, vaši zdravotní historií, váš sklon řídit se rozkazy nebo mapovat svůj vlastní kurz, atd., další si může každý doplnit sám.

Samozřejmě žádná z těchto technologií není spolehlivá. Nejsou imunní ani proti manipulaci, hackování nebo zaujatosti uživatelů. Staly se však pohodlným nástrojem v rukou vládních agentů, který nás zbavil, ústavou garantováných práv na soukromí a zákaz jejich porušování.

Důsledky vlády, jakékoli vlády, která tak má ničím neregulovanou a nezodpovědnou moc zacílit, sledovat a kdykoliv zadržet své občany, jsou tak nedozírné.

Představte si, co by totalitní režim, jako bylo nacistické Německo, mohl udělat s těmito novými možnostmi zvýšení jeho moci. Představte si, co příští policejní stát, který bude následovat v německých stopách, udělá s těmito nástroji jež má k disposici. Změny ve společnosti v tomto směru přichází velmi rychle.

Vytvořili jsme všechny podmínky k tomu, aby nás vlády mohly sledovat.

Vládní oči vidí každý váš pohyb. Co čtete, kolik utratíte, kam jdete, s kým komunikujete, kdy se ráno probudíte, co sledujete v televizi a čtete na internetu.

Každý krok, který uděláte, je monitorován, vytěžován z dat, rozdrcen a uspořádán do tabulek, aby se vytvořil obrázek o tom, kdo jste, co vás zajímá a jak nejlépe vás ovládat, kdy a zda je nutné vás usměrnit.

Šance jsou, jak již oznámil Washington Post, již vám bylo přiděleno barevné hodnocení hrozeb – zelené, žluté nebo červené – takže policie je varována o vašem potenciálním sklonu stát se problémovým hráčem v závislosti na tom, zda jste měli kariéru v armádě, zveřejnili komentář na Facebooku vnímaný jako hrozbu, trpíte určitým zdravotním stavem, nebo znáte někoho, kdo zná někoho, kdo by mohl spáchat trestný čin.

Jinými slovy, s největší pravděpodobnosti jste již někde zařazen ve vládní databázi.

Vláda má know-how.

FBI a ministerstvo spravedlnosti po celá léta pracovaly k získání téměř neomezené moci a kontroly nad biometrickými informacemi shromážděnými o jednotlivcích, kteří dodržují zákon a nikdo z nich nikdy nebyl obviněn ze zločinu.

Hlavním nástrojem pro sledování těch, kteří mají kriminální minulost, je databáze FBI „Next Generation Identification Database“ (NGID), což je obrovsý nástroj za miliardu dolarů, jehož cílem je dramaticky rozšířit vládní identifikační databázi ze systému otisků prstů na rozsáhlý datový sklad skenů duhovky, prohledávání fotografií s technologií rozpoznávání obličeje, měření chůze a hlasových záznamů spolu se záznamy s otisky prstů, jizev a tetování.

NGID, který byl spuštěn v roce 2008, je masivní biometrická databáze, která obsahuje více než 100 milionů otisků prstů a 45 milionů fotografií obličejů shromážděných z různých zdrojů, od podezřelých a odsouzených za trestné činy až po pracovníky v péči o děti a žadatele o víza, včetně milionů lidí, kteří se nikdy nedopustili nebo by byli dokonce obvinění ze zločinu.

Jinými slovy, nevinní američtí občané jsou nyní automaticky zařazeni do databáze podezřelých.

Vláda byla po dlouhou dobu povinna alespoň dodržovat některá základní omezení týkající se toho, kdy, kde a jak by mohla získat přístup k biometrickým údajům a DNA nějakých konkrétních osob a použít je proti nim.

To již není pravda.

Tyto informace se shromažďují prostřednictvím řady rutinních postupů, přičemž policie, jako hlavní sběratel biometrie, používá pro tyto účely akce jako jsou dopravní kontroly při jednoduchém porušení dopravních předpisů, kdy nikdo nikoho neohrožuje. Národní soudy se také podílejí na „budování“ databáze a vyžadují biometrické informace jako předchůdce mírnějších trestů. A samozřejmě společnost Corporate America (včetně Google, Facebooku, Amazonu atd.), usnadnila používání biometrie při přístupu ke všemu, od bankovních účtů po mobilní telefony.

Dovolili jsme, aby na nás vláda zacílila, identifikovala a sledovala.

Přidejte „programy proti přečinům“ do mixu s vládními agenturami a korporacemi pracujícími v tandemu, k určení, kdo je potenciálním nebezpečím a roztočte lepkavou pavučinu hodnocení hrozeb, varování týkající se chování, označená „slova“ a „podezřelé“ zprávy o činnosti pomocí automatizovaných očí a uší, na sociálních médiích, software pro snímání chování a máte předpoklady pro perfektní dystopickou noční můru.

Jedná se o typ represivního balíčku před zločinem a předmyslovou kriminalitou, který předpověděli George Orwell, Aldous Huxley a Phillip K. Dick.

Pamatujte, že i ty nejcílenější vládní zákony nebo programy mohou být – a byly – zvráceny, zkorumpovány a použity k prosazování nelegitimních cílů, jakmile se do rovnice přidá zisk a moc.

Ve správných, (nebo nesprávných) rukou mohou být benevolentní plány snadno zlovolné.

Dohled, digitální pronásledování a dolování dat občanů vytvářejí společnost, ve které není dostatek prostoru pro nerozvážnosti, nedokonalosti nebo činy nezávislosti.

To je strašidelný, počínající, ale přesto ďábelský génius policejního státu. Právě technologie, kterou jsme nazvali revolucionářem a osvobozením, se stala naším vězením, probačním důstojníkem, Velkým bratrem a Otcem dohromady.

Ukázalo se, že jsme Soylent Green.

Film stejného jména z roku 1973, v němž hrají Charlton Heston a Edward G. Robinson, se odehrává v roce 2022 v přelidněném, znečištěném a hladovějícím New Yorku, jehož obyvatelé jsou pro přežití, závislí na syntetických potravinách vyráběných společností Soylent Corporation.

Heston hraje policistu vyšetřujícího vraždu, která odhaluje příšernou pravdu o primární složce sójové zelené oplatky, která je hlavním zdrojem výživy pro hladovějící obyvatelstvo. „Jsou to lidé.“ Soylent Green je vyroben z lidí, prohlašuje Hestonova postava. „Vyrábějí naše jídlo z lidí.“ Další věc, kterou pro kterou nás budou chovat „jako dobytek k jídlu. “

Soylent Green jsou skutečně lidé, nebo v našem případě Soylent Green jsou naše vlastní osobní údaje, které jsou znovu zabaleny, přebaleny a použity korporacemi a vládou k tomu, aby nás zachytily.

Bez ústavní ochrany, která by chránila před zásahy do našich práv, když se sblíží moc, technologie a militaristické vládnutí, to nebude trvat dlouho, než se ocitneme, podobně jako postava Edwarda G. Robinsona v Soylent Green, dívající se zpět na minulost s touhou, zpět do věku, kdy jsme mohli mluvit s kým jsme chtěli, koupit to, co jsme chtěli, myslet si, co jsme chtěli a jít tam kam jsme chtěli, aniž by tyto myšlenky, slova a pohyby byly sledovány, zpracovávány a ukládány firemními giganty, jako je Google, prodávány vládním agenturám, jako jsou NSA a CIA a proti nám je používala militarizovaná policie s jejich armádou futuristických technologií.

Ještě tam nejsme úplně. Ale ten okamžik zúčtování se minutu za minutou přibližuje.

Mezitím máme epidemii, abychom přežili, tak jděte do toho a umyjte si ruce. Při kašlání nebo kýchání zakryjte ústa. A zásobte se tím, co byste mohli potřebovat k přežití tohoto viru, pokud se rozšíří do vaší komunity.

Právě teď jsme skutečně v naší nejzranitelnější části, ale jak jasně vysvětluji ve své knize Battlefield America: Válka proti americkému lidu, je to americký stát dohledu – nikoli koronavírus -, který představuje největší hrozbu pro naše svobody.

****

Poznámka Admina TOP-CZ: Článek je vztažen na USA, kde autor žije. Ale stačí jen vyměnit příslušné názvy vládních institucí – NASA, CIA = BIS a FBI = Policie ČR. Vše ostatní je stejné.

John W. Whitehead je právník a autor, který psal, debatoval a široce cvičil v oblasti ústavního práva a lidských práv. Whiteheadova starost o pronásledované a utiskované osoby ho přiměla v roce 1982 k založení Rutherfordského institutu, neziskových občanských svobod a organizace lidských práv, jejichž mezinárodní ředitelství se nachází ve Charlottesville ve Virginii.

Rutherfordův institut, který se zavázal chránit ústavní svobody každého Američana a integrální lidská práva všech lidí, se ukázal jako přední vůdce národního dialogu o občanských svobodách a lidských právech a jako úžasný mistr ústavy. Whitehead působí jako prezident a mluvčí institutu. Je běžně uznávaný jako jeden z nejhlasitějších a nejangažovanějších právníků na občanské svobody v zemi. Whiteheadův přístup k otázkám občanských svobod získal řadu ocenění a úspěchů, včetně Maďarské medaile za svobodu a ceny Milner S. Ball Lifetime Achievement Award, za jeho desetiletí obtížné a důležité práce, stejně jako jeho bezvadná integrita při obraně občanských svobod pro všechny.

Whitehead získal titul bakaláře umění na University of Arkansas v roce 1969 a titul Juris Doctorate na University of Arkansas School of Law v roce 1974. Od roku 1969 do 1971 působil jako důstojník armády Spojených států.

Originál zdroj článku a úvodního obrázku: Veterans Today
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ