Vakcína Covid-19 – Je cílem imunita nebo vylidňování? Článek plus videa.

Autor: Mike Whitney

Bývalý viceprezident společnosti Pfizer a hlavní vědecký pracovník pro alergie a respirační choroby. Dr. Mike Yeadon PhD:

Není absolutně nutné, aby vakcíny uhasily pandemii. Neočkujte lidi, kteří nejsou ohroženi nemocí. Rovněž neplánujete očkování milionů zdravých lidí vakcínou, která nebyla rozsáhle testována na lidských subjektech.

Robert F. Kennedy Jr.:

To, co víme o koronavirech za 30 let zkušeností je, že vakcína proti koronaviru má unikátní zvláštnost, kdy jakýkoli pokus o použití vakcíny měl za následek vytvoření skupiny protilátek, které ve skutečnosti dělají očkované lidi nemocnějšími, když jsou v pozdější době vystaveni divokému viru.

Myslím, že v současné době ve většině západního světa krize veřejného zdraví, která byla vyrobena po počátečním vypuknutím v čínském Wu-chanu, byla použita ke zkrácení dlouhodobých občanských svobod, posílení autority politických vůdců, kolapsu ekonomiky, dramatické likvidaci základních sociálních vztahů a absolutní kontrole nad prací, školou, možností občanů ke shromáždění, rekreaci a další. Veřejnou politiku nyní uplatňují nevolení technokraté, kteří operují pod rouškou vznešených organizací, které jsou zcela ovládány největšími korporacemi a nejbohatšími oligarchy. Prezident Dwight Eisenhower očekával tento znepokojivý scénář před 70 lety, když řekl:

Tak, jak bude pokračovat rozvoj vědeckého výzkumu a objevů, přijde i další nebezpečí, kterému budeme muset věnovat pozornost, že by se veřejná politika mohla sama stát zajatcem vědeckotechnické elity.

Bingo. Takový je dnes stav v USA a ve vyspělých zemích Evropy. Veškerá skutečná moc byla svěřena globalistické oligarchii, která funguje za oponou zkorumpovaných vládních úředníků a odborníků na veřejné zdraví. Z toho vyvstává otázka, zda se krize obklopující koronavirus objevila jako spontánní a vhodná reakce na smrtelnou a rychle se šířící pandemii, nebo zda byla hysterie značně přehnaná (míra úmrtnosti infekce je 0,26%) k provedení transformační politicko-sociální agendy, která nejen odstraní demokracii a základní lidská práva, ale také připraví cestu nebezpečným vakcínám, které dramaticky omezí populační růst, což je možná cílem, který je široce sdílen mezi bohatými elitami.

Překvapilo by vás, kdybyste věděli, že vakcíny byly použity v Africe, na Filipínách, v Nikaragui a Mexiku k ukončení plodnosti? Šokovalo by vás, kdybyste věděli, že existují lidé, kteří chtějí zachránit svět před přelidněním a globálním oteplováním, použili toxické vakcíny na nic netušící mladé ženy, které si neuvědomily, že jsou používány jako laboratorní krysy u eugenického experimentu? Toto je článek z Global Research:

Podle katolické publikace LifeSiteNews, keňská asociace katolických lékařů obviňuje UNICEF a WHO ze sterilizace milionů dívek a žen na základě očkovacího programu proti tetanu sponzorovaného keňskou vládou. V roce 2014 a 2015 provedla Keňa masivní očkovací program proti tetanu, sponzorovaný WHO a UNICEF. Vláda podala vakcínu proti tetanovému toxoidu impregnovanému beta lidským chorionickým gonadotropinem (BhCG), která způsobuje trvalou neplodnost, cca 500 000 dívkám a ženám ve věku 14 až 49 let. Keňští doktoři našli anti-plodnost ve vakcíně OSN proti tetanu.

Všech šest vzorků vakcíny, bylo pozitivně testováno na antigen HCG. Antigen HCG se používá ve vakcínách proti neplodnosti, ale byl nalezen ve vakcínách proti tetanu zaměřených na mladé dívky a ženy v plodném věku. Dr. Ngare, mluvčí keňské asociace katolických lékařů, uvedl v bulletinu vydaném 4. listopadu:

Byly potvrzeny naše nejhorší obavy, že tato kampaň WHO není o vymýcení novorozeneckého tetanu, ale o dobře koordinované a výkonné hromadné sterilizaci populace za použití osvědčené vakcíny regulující plodnost. Tyto důkazy byly předloženy ministerstvu zdravotnictví před třetím očkováním, ale byly ignorovány. Mass Sterilization: Kenyan Doctors find Anti-fertility agent in UN Tetanus Vaccine? (Global Research )

Zní to celkem podezřele, že ano, zejména proto, že v Keni na počátku nebyla žádná tetanová krize. Keňa byla pouze testovacím polem pro vakcíny zaměřené na dosažení jiných cílů. Proč by se například kampaň proti tetanu měla zaměřovat pouze na ženy ve věku od 14 do 49 let? Proč kampaň vyloučila mladší dívky, chlapce a muže, kteří byli stejně náchylní k tetanu?

Proč?

Bylo to jen proto, že skutečný cíl neměl nic společného s tetanem. Tetanus byl pouze záminkou, která byla použita k zakrytí aktivit globalistických elit, které se vymykaly jejich vylidňovací strategii. Podívejte se na toto tiskové prohlášení Keňské konference katolických biskupů k Národní kampani očkování proti tetanu:

Nejsme přesvědčeni, že vláda přijala přiměřenou odpovědnost za to, aby zajistila, že sponzorující vývojoví partneři nebudou používat vakcínu proti tetanu s podjednotkou beta lidského chorionického gonadotropinu (b-HCG).“ Toto dříve používali stejní partneři na Filipínách, v Nikaragui a Mexiku k očkování žen proti budoucímu těhotenství. Podjednotka Beta HCG je hormon nezbytný pro těhotenství.

Pokud je tato podjednotka Beta HCG injekována jako vakcína těhotným ženám, v kombinaci s tetanickým toxoidem vytváří protilátky proti tetanu a HCG, takže pokud dojde k oplodnění vajíčka ženy, její vlastní přirozený HCG bude zničen a bude trvale neplodná. V tomto případě bylo očkování proti tetanu použito k vytvoření antikoncepce. (Hromadná sterilizace: Keňští lékaři našli ve vakcíně proti tetanu OSN prostředek proti plodnosti?)

Já vím, co si teď myslíte. Myslíte si, že by tyto depopulační programy mohli provést v Africe, ale nikdy by neudělali nic takového ve Spojených státech, nebo v Evropě, kde by to naše stále ostražitá média ihned odhalila?

Bohužel média jsou zkorumpována stejnými lidmi, kteří vytváří krize, aby prosazovali svou vlastní samoobslužnou agendu. Covid-19 se v tomto ohledu pravděpodobně neliší. Skutečnost, že infekce je mírně smrtelná, ve skutečnosti pomáhá dosáhnout širšího cíle přetváření společnosti, restrukturalizace ekonomiky, ukončení zastupitelské vlády a snížení populace na udržitelnější úroveň. To jsou skutečné cíle této politicky řízené frašky. Podívejte se na tento článek v Bloomberg (2019), který pomáhá osvětlit dnešní vývoj Covid. Článek má příznačný název „Země potřebuje méně lidí, říkají vědci„.

Před 40 lety se vědci z 50 zemí setkali v Ženevě, aby diskutovali o tom, čemu se tehdy říkalo „CO2-klimatický problém“. Nyní, o čtyři desetiletí později, velká skupina vědců vydává další, mnohem naléhavější poplach. Více než 11 000 odborníků z celého světa volá po zásadních změnách hlavní strategie skládkování fosilních paliv na obnovitelnou energii. Na planetě musí být mnohem méně lidí.

Prohlašujeme, s více než 11 000 signatáři vědců z celého světa, jasně a jednoznačně, že planeta Země čelí klimatické nouzi, napsali vědci v ostrém varování.

Při postupném vstřebávání ukazují grafy zničující trend pro zdraví planet. Od spotřeby masa, emisí skleníkových plynů a úbytku ledu, po vzestup hladiny moře a extrémní povětrnostní jevy vykreslují ponurý portrét 40 let promarněných příležitostí. Vědci konkrétně vyzývají politiky, aby rychle provedli systémové změny v energetické, potravinové a ekonomické politice. Ale jdou ještě o krok dále, na politicky plné území kontroly populace. Musí se stabilizovat a v ideálním případě postupně snižovat v rámci zajišťujícím sociální integritu.

Na Forbesu vyšel zcela podobný článek s názvem Více než 11 000 vědců vyhlašuje mimořádnou situaci v oblasti klimatu. Zde je krátký klip:

Kromě jednoduše znějícího alarmu hlasitěji než v minulosti, nabízí dopis také okamžité kroky, které je třeba podniknout v šesti klíčových oblastech ke zpomalení změny klimatu a jejích dopadů. Kroky představují poměrně drastické přerozdělení globální společnosti a jejích podpůrných systémů, počínaje postupným ukončováním používání fosilních paliv, nahrazením rozsáhlého vyklízení půdy snahami o opětovné zalesňování, stabilizací světové populace a výrazným snížením množství masa a živočišných produktů ke konzumaci. 

A konečně je tu prohlášení publikované v časopise BioScience desítkami vědců ze 153 zemí. Vědci tvrdí, že nutné naléhavé změny zahrnují ukončení populačního růstu, ponechání fosilních paliv v zemi, zastavení ničení lesů a spotřebu masa:

Vědci mají morální povinnost jasně varovat lidstvo před jakoukoli katastrofickou hrozbou a říci to tak, jak to je. Na základě této povinnosti a níže uvedených grafických ukazatelů prohlašujeme s více než 11 000 signatáři vědců z celého světa jasně a jednoznačně, že planeta Země čelí klimatické nouzi.

Světová populace jenž se stále zvyšuje zhruba o 80 milionů lidí ročně, tedy o více než 200 000 denně, musí být stabilizována a v ideálním případě postupně snižována v rámci zajišťujícím sociální integritu. Existují osvědčené a účinné politiky, které posilují lidská práva a současně snižují míru plodnosti a snižují dopady populačního růstu na emise skleníkových plynů a ztrátu biologické rozmanitosti. Tyto politiky zpřístupňují služby plánování rodiny všem lidem, odstraňují překážky v jejich přístupu a dosahují plné rovnosti žen a mužů.

Krátké video k tématu

 

Všimněte si, že kontrola populace je opakujícím se tématem, které se shoduje s agendou elit a filantropů s nulovými emisemi.

Faktem je, že mezi vládními představiteli a dalšími elitami roste shoda, že čelíme „klimatické nouzi“, která bude vyžadovat okamžité a drakonické změny našich politických, sociálních a ekonomických struktur. Opravdu si myslíte, že Covid-19 byl vykouzlen, aby provedl tyto změny, nebo tam byl nějaký jiný důvod? Ve skutečnosti je veřejnost v otázce změny klimatu docela rovnoměrně rozdělená, což znamená, že případný odpor by byl pravděpodobně dobře organizován, dobře financován a mohutný. Bezpochyby se tomu oligarchové chtěli úplně vyhnout. Mnohem lepší volbou byla velmi přehnaná globální pandemie. Vzhledem k tomu, že média jsou již v závěsu, dostatek zkorumpovaných odborníků na veřejné zdraví a vládní politici dělají vše pro rozvoj, úspěch byl takřka plně zaručen. Po osmi měsících do aktuálního provozu, je falešná vlajka již na dohled. Státní vládci pokračují dále v uzurpování zvláštních „krizových stavů“, Fauci a jemu podobní jsou stále široce uctíváni, masky jsou všude, postupné blokování a stále přísnější omezení jsou neustále prodlužována a my jsme jen pár dnů od „třešničky na dortu“, ztenčení stáda pomocí „záchranné vakcíny na bázi nanočástic, obsahující syntetickou chemikálii zvanou polyethylenglykol, nebo-li PEG“. Jinými slovy, uatejná sterilizační cvičení, která byla prováděna v Africe, byla pouze zkouškou hlavní události, souhrnnému očkování miliard lidí po celém světě ve snaze výrazně snížit globální populaci.

Již tam jsme? Ještě ne, ale brzy budeme.

Týmy psychologů, kteří pracovali s vládami (na prodeji Covidova teroru) a kteří zjistili, že světská realita musí být otočena vzhůru nohama, prostřednictvím sociálního distancování, masek, zavírání škol, podniků, veřejných shromáždění a bohoslužeb, s cílem vytvořit nový autoritářský systém, v němž jedinou osobní svobodou bude možnost online nákupů v potravinových řetězcích Tesco, Penny, Billa, nebo Amazon. Tito psychologové mají velkou zásluhu na transformaci západního světa do uzamčeného policejního státu, v němž budou vládnout intrikující ničemové, kteří budou rozhodovat o naší budoucnosti.

VAKCINA – vyvrcholení osmi měsíců neúnavné dezinformace a hysterie

I když je zřejmé, že vývoj v oblasti vakcín byl záměrně odložen až po prezidentských volbách, (aby se poškodily Trumpovy vyhlídky na znovuzvolení), jen velmi málo lidí si uvědomuje důvod, proč jsou vakcíny tak rychle zaváděny. Jednoduše řečeno, epidemie rychle utichá a nutí výrobce vakcín usilovat o ukvapené schválení, aby mohla začít distribuce. Jedná se o mimořádně naléhavou otázku, což znamená, že FDA nepochybně propadne politickému tlaku a schválí prospektivní vakcíny dříve, než se testy ukáží jako bezpečné.

Spojené království se stalo první zemí, která formálně schválila vakcíny Pfizer a BioNTech Covid-19. První očkování se má začít šířit příští týden. Vakcína byla schválena mnohem rychleji než kterákoli jiná v historii, její beskový vývoj překonal 10 až 15 let, které jsou obvykle pro vývoj těchto typů léků. (Velká Británie se stala první zemí, která schválila vakcínu Pfizer-BioNTech Covid-19, NBC News)

Otázka bezpečností u vakcíny, jejíž vývoj trval, místo obvykých 10 let pouhých 8 měsíců, se přirozeně neočekává a je rychle uvedena na trh. Podle definice není taková vakcína bezpečná.

Více od NBC:V USA předložily společnosti Pfizer-BioNTech a Moderna žádosti FDA o povolení nouzového použití. Generální ředitel společnosti BioNTech Uğur Şahin řekl Richardui Engelovi z NBC News, že „věří, že povolení v USA může dostat během příštích dvou týdnů„. (Poznámka Admina: článek byl napsán před schválením vakcíny. V současné době je již „podmíněčně“ schválena a očkování v UK již začalo.)

Světová zdravotnická organizace mezitím agentuře Reuters sdělila, že obdržela údaje od společností a prověřuje je pro „možný seznam pro nouzové použití„, což znamená, že by mohly být v rozvojových zemích zavedeny rychleji.

Proč se tyto nebezpečné vakcíny dostávají na trh?

Jak jsme již dříve poznamenali, s distribucí vakcín se spěchá kvůli tomu, že pandemie končí, ve skutečnosti pro všechny praktické účely již skončila. (Poznámka Admina: Je znám výrok vědce Adriana Hilla ze společnosti Wellcome, která je jedním z kandidátů na vakcínu, jenž byl nedávno citován ve Washington Post, který řekl: „Jsme v bizarní situaci, kdy potřebujeme, aby COVID ještě alespoň na malou chvíli zůstal … Ale případů ubývá“.) V USA se údaje o hospitalizaci a úmrtí úmyslně nafukují, aby se hysterie udržovala (vysvětlíme to později), zatímco ve Velké Británii úmrtí, která lze přičíst Covidovi (ve falešné „druhé vlně“), nikdy nepřekročila pěti-letý průměr „nadměrných úmrtí“, což je barometr pro rozhodování, zda existuje neobvyklý nárůst úmrtnosti nebo ne. Není. Druhá vlna neexistuje. Je to čistý výmysl. Podívejte se na vyjádření od Dr. Mikea Yeadona, bývalého viceprezidenta a hlavního vědeckého pracovníka společnosti Pfizer pro alergie a dýchání. Yeadon odmítá teorii „druhé vlny“ jako nevědecký nesmysl.

Viry nedělají vlny. Opakovaně jsem žádal, abych mohl vidět hromadu vědeckých prací používaných k předpovídání „druhé vlny“ a vytvoření modelu pro výpočet její pravděpodobné velikosti a načasování. Nikdy jsem je nedostal. Je to skoro, jako kdyby neexistovala žádná odborná literatura. Neexistují žádné příklady několika vln a každý koronavirus s jakýmkoli skutečným rozšířením (SARS) skončil po jediné vlně v každé postižené zeměpisné oblasti. Nedokáží specifikovat, ale mohu se domýšlet, proč byl vytvořen model s „druhou vlnou“.

Navzdory absenci jakýchkoli důkazů pro „druhou vlnu“ a důkazů o absenci vln pro tuto třídu respiračních virů, proběhla plošná multimediální platformová kampaň, která měla za cíl zasadit myšlenku „druhé vlny“ v myslích každého člověka. Kampaň běžela nepřetržitě po mnoho týdnů a byla to úspěšná. Průzkum veřejného mínění ukázal, že téměř 86% z oslovených uvedlo, že letos v zimě očekávají „druhou vlnu“.

Při výzkumu k tomuto článku jsem hledal zmínky o „druhé vlně“ v BBS. Ve dnech 3. a 6. března tam byla zmínka o jediné vlně SARS-CoV-2 s největším (95%) dopadem na jejím počátku. Další zmínka je v dokumentu z 29. března, ale taktéž i zde se píše jen o jedné vlně. Je to přesně v souladu s historickými poznatky o imunologii.

Navzdory těmto zvláštnostem ohledně „druhé vlny“ a skutečnosti, že původní plán byl postaven jen pro jednu, testovací infrastruktura pro PCR (polymerázová řetězová reakce) ve Velké Británii začala být přetvářená. Korunu všemu pak nasadil portugalský nejvyšší soud, který před pár týdny rozhodl, že PCR test není spolehlivým způsobem, jak určit zdravotní stav, nebo infekčnost občanů. Vzhledem k všeobecné platnosti tohoto testu v náročných podmínkách, se soud domnívá, že musí být okamžitě vyřazen z používání. („The False Positive Pseudo-Epidemic“, Lockdown Skeptics )

Žádná druhá vlna??

Druhá vlna je 100% blábol. Ale protože „existoval plán jen pro jednu“, k dosažení cílů eliet, bylo nutné vytvořit nový plán pro zesílení paniky a strachu.

Dr. Yeadon poté vysvětluje, jak byly testy PCR odstraněny z laboratoří NHS (National Health Service) a dodány do soukromých „hromadných testovacích center„, které nahradily „vysoce kvalifikované a zkušené biomedicínské vědce registrované v Health and Care Profession Council (HCPC)„, zejména dobrovolnými neregistrovanými zaměstnanci v neakreditovaných laboratořích, které byly zřízeny během několika týdnů. Přirozeně to zpochybnilo celkovou spolehlivost výsledků jejich testů, což zase vedlo k obrovskému počtu falešných pozitiv, jež pak v reálu nepotvrdily klesající dopad viru.

Jak uvádí Dr. Yeadon,takové hromadné testování, při použití PCR jako metody, přináší vážné riziko toho, čemu říkáme „falešně pozitivní pseudoepidemie PCR“. To by se nikdy nestalo, kdybychom nepoužívali hromadné testování PCR. Pokud byl v Liverpoolu použit spolehlivější test (Lateral-flow test nebo-li LFT), který ukazuje, že bylo infikováno menší procento lidí, byl test vyřazen ve prospěch testu PCR.

V září byla velká část testování PCR prováděna velkými soukromými laboratořemi, z nichž některé se nazývají Lighthouse Labs. Tehdy začal prudce stoupat počet infekcí, což bylo zcela v rozporu s chováním epidemií v minulosti.

Dr. Yeadon: Jak můžeme akceptovat tato tvrzení o desítkách tisíc nových denních „případů“ z neexistující druhé vlny, zjištěných obrovským množstvím testů pomocí techniky, kterou odborníci v laboratoři považují za obtížně spolehlivě proveditelnou i v malém měřítku?

Je to jednoduché. Celá šaráda byla upravena tak, aby falešné poplachy PCR vypadaly jako skutečná epidemie. Uvědomte si, že to není moje neprofesionální zjištění, ale slova bývalého viceprezidenta společnosti Pfizer a hlavního vědeckého pracovníka pro alergie a dýchání.

Stačí se podívat, do jaké míry byla tato fraška zachována. Nííže Dr. Yeadon vysvětluje, jak se definice natahují k bodu zlomu, aby se zveličil počet smrtelných nehod na Covid:

Rozhodujícím je pozitivní test PCR. Osoba přijatá do nemocnice z jakýchkoliv důvodů, automaticky postoupí PCR test, bez ohledu na příznaky, které pacient vykazuje. Poté, jakékoliv úmrtí do 28 dnů od pozitivního testu, je vykázáno jako úmrtí na Covid-19.

Řekněme, že máte obrovský infarkt a zemřete, ale test PCR ukazuje, že jste měl v krvi neškodné fragmenty RNA, takže důvod úmrtí je označen jako Covid. Dr. Yeadon shrnuje tyto podvody do jedné stručné věty:

Máme velmi silné důkazy, že hromadné testování PCR, jak je v současné době prováděno, je zcela bezcenné.

Dr. Yeadon a panel expertů redakční rady Eurosurveillance, zpochybňují metodu základů, na kterých se PCR test používá, což vedlo celosvětově k chybné diagnóze infekcí přisuzovaných SARS-CoV-2 ve spojení s nemoci COVID-19. Jsme konfrontováni s přísnými blokádami, které zničily životy a živobytí mnoha lidí, omezeným přístupům ke vzdělání a všechna tato omezení, uložena vládami po celém světě, jsou přímým útokem na základní práva lidí a jejich osobní svobody, což má za následek obrovské vedlejší škody pro celé ekonomiky v globálním měřítku. (Poznámka Admina: Viz náš článek: Obrovský skandál kolem coronaviru v Německu. Falešná pozitiva a Drostenův PCR test.)

Podle Dr. Yeadona a jeho týmu nezávislých výzkumníků:

Pandemie skončila v červnu a imunita stáda byla hlavní silou, která pandemii změnila a přiměla ji k ústupu. Nové případy v současnosti jsou artefaktem pochybného testovacího systému. I když existuje nějaký COVID-19 ve smyslu „sekundárního zvlnění“, došlo k němu především v regionech, městech a okresech, které byly na jaře zasaženy méně. Skutečný COVID-19 se sám omezuje a možná již v některých severních městech dosáhl vrcholu. Nevrátí se již zpět.

A je to. Zbytek je falešně pozitivní pseudoepidemie PCR. Když PCR nahradila samotnou pandemii jako hrozbu v zemi, řešením je, zastavit hromadné testování PCR. (The PCR False Positive Pseudo-Epidemic, Dr. Mike Yeadon, Lockdown Skeptics.)

Yeadonova analýza je podobná analýze Genevieve Briandové, asistentky programové ředitelky magisterského studijního programu „Aplikovaná ekonomie“ u Johna Hopkinse. Briandová chtěla vidět dopady Covidu na nadměrná úmrtí pomocí oficiálních údajů CDC. Zjistila, že jsou plně v souladu s Yeadonovou analýzou. Zde je krátké shrnutí toho, co objevila:

Od poloviny března do poloviny září dosáhl celkový počet úmrtí v USA 1,7 milionu, z nichž 200 000 neboli 12% z celkového počtu úmrtí souvisí s COVID-19.

Po načtení dat na webových stránkách CDC, Briandová sestavila graf představující procenta z celkového počtu úmrtí na věkovou kategorii od začátku února do začátku září, který zahrnuje období od doby, kdy byl v USA detekován COVID-19 až po prudký nárůst infekcí.

Překvapivě úmrtí starších lidí zůstala stejná před i po COVID-19. Vzhledem k tomu, že nemoc COVID-19 postihuje hlavně starší lidi, experti očekávali zvýšení procenta úmrtí ve starších věkových skupinách. Avšak z údajů CDC, toto zvýšení není patrné. Ve skutečnosti zůstávají procenta úmrtí mezi všemi věkovými skupinami relativně stejná.

Podle závěrů Briandové, důvodem, proč máme vyšší počet hlášených úmrtí na COVID-19 u starších jedinců než u mladších, je jednoduše to, že každý den v USA umírají starší jedinci ve větším počtu než mladší.

Briandová také poznamenala, že lze vidět 50 000 až 70 000 úmrtí před i po COVID-19, což naznačuje, že tento počet úmrtí byl normální dlouho předtím, než se COVID-19 objevil. Proto podle Briandové nejenže COVID-19 neměl žádný vliv na procento úmrtí starších lidí, ale také nezvýšil celkový počet úmrtí.

Tyto analýzy dat naznačují, že na rozdíl od předpokladů většiny lidí, není počet úmrtí COVID-19 alarmující. Ve skutečnosti nemá relativně žádný vliv na úmrtí ve Spojených státech.

V závěru Briandová dokladuje neexistenci důkazu, že COVID-19 vytvořil nadměrná úmrtí. Celkový počet úmrtí není vyšší než normální počet úmrtí. Nenašli jsme žádné důkazy o opaku. (Bližší pohled na úmrtí v USA v důsledku COVID-19, JB Wells News )

Výzkum Yeadona i Briandové ukázal, jak falešné výsledky testování, manipulované údaje o úmrtnosti, neúnavné podvody a dezorientující státní příkazy (masky, uzamčení atd.) způsobily veřejnou hysterii a vytvořily vyhovující populaci, kterou naši vládci hledají. Po 8 měsících tohoto psychického teroru jsou nyní elity připraveny použít vakcínu obsahující potenciálně toxickou látku, která změní běh dějin.

Přeháním?

Možná, ale existuje spousta důvodů k obavám. Podívejte se a uvidíte sami, že nejvíce nadšenými zastánci těchto experimentálních vakcín, jsou stejná média a stejní lidé:

  • Kdo lhal tři roky nonstop o Trumpovi a Rusku.
  • Kdo agresivně cenzuroval jakékoli informace o obrovském podvodu operace Hunter Biden.
  • Kdo kryl jakékoli informace týkající se loňských ukradených prezidentských voleb.
  • Média jsou nepřítelem lidí a mnohokrát to dokázala.

Zcela zřejmě lze předpokládat, že zájmy bohatých makléřů moci, kteří vlastní média a nastavují jejich agendu, budou mít přednost před vším kolem očkování lidi. To je vše. Jejich zájmy budou mít přednost před vaší bezpečností. Takto to funguje.

Měli bychom si tedy dávat velký pozor na vakcíny, které se v rekordním čase dostanou na trh, stejně jako by mělo být podezřelé chování těch, kteří vidí „skepticismus“ nebo „váhání“ poddrobit se očkování jako „hrozbu národní bezpečnosti„. Těmto lidem nelze věřit. Je to tak jednoduché.

Proč například britská vláda úkolovala vojenskou rozvědku, aby hledala a potlačovala ty, co The Times nazývají „anti-očkovací militanti“ a související „propagandistický obsah“ v kyberprostoru?

Proč obří sociální média odstraňují články, které jsou kritické vůči vakcínám?

Proč všichni odborníci na média a veřejné zdraví prosazují hromadné očkování?

Proč?

Odpověď je zřejmá, že ano?

Je to proto, že bohatí mocenští makléři, kteří organizují tuto operaci, chtějí docílit, že my lidé budeme hromadně očkováni. O tom to celé je.

Otázka tedy zní: Proč? Proč je to pro ně tak důležité? Je to proto, že chtějí zachránit naše životy?

Ne, ani náhodou. Zjevně se děje ještě něco, o čem zatím nevíme. Možná je to změna klimatu, možná příliš velká populace na zemi, nebo možná kolektivní odhodlání přeměnit společnost na technokratickou dystopii. („Velký reset“). Opravdu nevíme, ale jedna věc je jistá, všechno to povídání o Covidu je „Falešná vlajka“. Jednoduše odvádí pozornost od skutečné agendy a proto bychom měli být velmi opatrní ohledně vakcín. Konečným cílem by ve skutečnosti mohlo být něco zcela jiného, prostřednictvím hromadného očkování. Podívejte se co Dr. Yeadon píše, v nedávném vydání LifeSite News:

Není absolutně nutné, aby vakcíny uhasily pandemii. Neočkujete lidi, kteří nejsou ohroženi nemocí. Rovněž neplánujete očkování milionů zdravých lidí vakcínou, která nebyla rozsáhle testována na lidských subjektech.

Jelikož je prokazatelné, že přibližně 30% populace mělo předchozí imunitu a pokud zahrneme některé malé děti, cca 40%, které jsou rezistentní, tak i přesto, že míra infekce je někde (v polovině 20. let) až 30%, to znamená, že asi 65 až 72% populace má v současné době imunitu vůči COVID-19.

A když vezmeme v úvahu realitu imunity stáda, když náchylnost k viru klesne na tak nízkou úroveň, přibližně na 28 až 35%, tato populace již nemůže podporovat rozšiřující se propuknutí nemoci a virus tedy ubývá a mizí. Pandemie je účinně u konce a lze ji snadno zvládnout řádně fungujícím NHS (National Health Service – Národní zdravotní péče). Země by proto měla mít okamžitě povolení vrátit se do normálního života.

Má pravdu? Jsou vakcíny zbytečným rizikem, které neslouží žádnému rozumnému účelu? Zde je více od společnosti Dr. Yeadona o možných negativních účincích nových vakcín na bázi mRNA.

Tvorba takzvaných „neneutralizujících protilátek “ může vést k přehnané imunitní reakci, zvláště když je testovaná osoba po očkování konfrontována se skutečným „divokým virem“.

Předpokládá se, že očkování vytvoří protilátky proti spike proteinům SARS-CoV-2. Spike proteiny však také obsahují proteiny homologní k syncytinu, které jsou nezbytné pro tvorbu placenty u savců, jako jsou lidé. Je třeba vyloučit, že vakcína proti SARS-CoV-2 by mohla vyvolat imunitní reakci proti syncytinu-1, protože by jinak mohla vést u očkovaných žen k neplodnosti na dobu neurčitou.

Vakcíny mRNA od společnosti Pfizer / BioNTech obsahují polyethylenglykol (PEG). 70% lidí vytváří protilátky proti této látce. To znamená, že u mnoha lidí se mohou vyvinout alergické, potenciálně smrtelné reakce na očkování.

Příliš krátké trvání studie neumožňuje realistický odhad pozdních účinků. Pokud bude uděleno nouzové schválení, bude to stejné jako v případech narkolepsie po očkování proti prasečí chřipce a miliony zdravých lidí budou vystaveny nepřijatelnému riziku. (To bylo rychlé, Lockdown Skeptics )

Tak si to shrneme:

  1. Nové messengerové vakcíny RNA by mohly zvýšit náchylnost příjemců k vážným nemocem nebo smrti.
  2. Spike proteiny mohou vyvolat imunitní reakci, která povede k neplodnosti“. (Opět řízení populace).
  3. Nové vakcíny obsahují polyethylenglykol (PEG), který může být „potenciálně smrtelný“.
  4. Pokusy nebyly dostatečně dlouhé na to, aby bylo možné určit, zda jsou vakcíny bezpečné nebo ne. Schválení FDA neznamená „bezpečné“. Právě naopak. FDA je zkorumpována stejným způsobem jako FAA. (Vzpomeňte si: Boeing 737 Max)

Nový režim vakcín Covid-19 je zbytečný a riskantní. Čtenáři by měli ignorovat humbuk a provádět vlastní průzkum. Převezměte odpovědnost za své zdraví a blahobyt. Neočekávejte, že zástupci médií, nebo veřejného zdraví, řeknou pravdu. Neřeknou. Chtějí vás použít jako morče ve svém vyšinutém laboratorním experimentu. Nespolupracujte, nedodržujte, nepoddávejte se. Žádná kapitulace.

Čeká nás komplexní kontrola celé populace?

 

 

 

 

 

Originál text článku a obrázku: The Unz Review an alternative media selection
České titulky ve videích: Otevři svou mysl
Překlad: Administrátor TOP-CZ