Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš zvažuje žalobu, na internetu se o něm šíří výbušný materiál o spolupráci s komunistickou StB

Jiří Drahoš

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš zvažuje žalobu, na internetu se o něm šíří výbušný materiál o spolupráci s komunistickou StB. Kopie dokumentů obdržela i naše redakce. Původ informací je neznámý, ale vyvolávají mnoho otázek! Jde o „olovo“ nebo o skutečný únik?

Autor: VK

Celý včerejší a dnešní den se nám schází do redakce emaily s dotazy a žádostmi, abychom se vyjádřili k poslední kauze, která se roztočila v posledních hodinách okolo prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. V průběhu včerejšího dne se začal po internetu a skrze emaily šířit text, který odhaluje podrobnosti o údajné spolupráci Jiřího Drahoše s komunistickou StB [1]. Podle všeho se internetem šíří celkem 3 různé varianty této zprávy, které se liší svým rozsahem. Podle našeho názoru původní zpráva se skládá z textu a několika příloh, fotografií a fotokopií dokumentů, které mají dokazovat obsah zaslaného textu. Část emailů je šířena bez příloh a na sociálních sítích jsou šířeny jen dva odstavce textu. Původ materiálů je neznámý, a protože naše redakce nemůže validitu ověřit, nebudeme fotografie a ani fotokopie zatím publikovat, protože je vysoké riziko, že jde o podvrhy a dehonestaci pana Drahoše, případně o provokaci proti alternativě. Aby čtenáři pochopili, o co se jedná, uvedu zde pouze nejkratší verzi této šířené zprávy, kterou jsme dostali od několika stovek čtenářů z celé republiky i ze zahraničí. Redakce text uvádí tak, jak jsem ho dostali.

D01Jiří Drahoš, kandidát na prezidenta.

Výbušné kompro nebo „olovo“?

V zaslaných emailech se uvádí: „Podle zápisků kpt. StB ing. Jana Šandy, 2. správa, řídícího důstojníka Drahoše, viz ÚSTR: Drahoš byl v roce 1985 získán Státní bezpečností pro spolupráci, záminkou k jeho získání byla jeho záliba v nezletilých chlapcích. Protože byl důvěrníkem StB, nemusel vstoupit do KSČ stejně, jako i jiní konfidenti StB, jeho řídící důstojníci ho poslali v roce 1985 na roční stáž do SRN. Jeho svazek byl skartován v prosinci 1989, krycí jméno Drahoše – „Bas“, patrně proto, že zpíval ve sboru, někdo tvrdí, že „Akademik“.

Drahoš svým kolegům kradl nápady, proto má několik spoluautorství na různých patentech, existují svědectví: „Buď budu uvedený jako spoluautor nebo nebude žádný patent.“ Sluníčkáři byl vybrán pro snadnou vydíratelnost a poslušnost. Lidé z tvrdého bolševického jádra Charty mají k dispozici kopii jeho skartovaného svazku StB. Sluníčkáři ho chtějí vykreslit jako moudrého, národ spojujícího vědce, takového novodobého Masaryka…“

Tolik tedy obsah emailů, které se o prezidentském kandidátovi šíří po internetu a v emailech. Jiří Drahoš označil text za pamflet a pomluvu a hodlá pověřit odborníky na IT technologie, aby pomohli vypátrat, kdo tyto informace rozesílá. Současně na svoji obhajobu uveřejnil kopii svého lustračního osvědčení, které poskytl českým médiím.

D03Lustrační osvědčení Jiřího Drahoše.

My jsme však do redakce dostali zřejmě původní zprávu, která je mnohem delší a obsahuje navíc černobílé fotografie a přílohy, které mají hlavičky ČSAV (Československá akademie věd) a jméno „J. Drahoš“ je tam uváděno v několika instancích jako příjemce plateb. Vzhledem k tomu, že tento balík nám přišel z anonymní sítě TOR přes náš kontaktní formulář, tak ani my nedokážeme určit, od koho informace pochází. Může jít o práci tzv. „šakala“, který disponuje informacemi, ale nechce je publikovat veřejně pod svým jménem a dostat se do problémů, jako se dostal např. redaktor MF Dnes Marek Přibil poté, co prodal svůj notebook a někdo z něho vytáhl nahrávky s Andrejem Babišem, které teď pouští na pokračování anonymní skupina Julius Šuman. Snahou „šakala“ může být ovlivnění prezidentské volby, ale stejně tak opačný cíl, diskreditace alternativních médií, aby hladově skočily na diskreditační podvrh (olovo) a dokumenty uveřejnily, což by se potom použilo jako záminka k represím proti alternativě v ČR.

Drahoš mohl být kádrem rezidentního určení (KRU) jako mnoho jeho kolegů z ČSAV, ale důkazy chybí

Jelikož naše redakce spolupracuje na úrovni novinářského krytí s některými bývalými pracovníky I. a II. Správy SNB (FMV), můžeme zpětně verifikovat určitá tvrzení. V listopadu a prosinci 1989 byly na příkaz tehdejšího náčelníka StB gen. Alojze Lorence zničeny svazky I. Správy SNB (FMV), které obsahovaly operativní assety zahraniční rozvědky. Spolu s nimi byly zlikvidovány vybrané svazky II. Správy, rozpracované assety diplomatických sborů v ČSSR, vybraných PZO (podniků zahraničního obchodu) a především svazky SU (Speciální určení). V nich se nacházely osoby zvláštního určení, které nebyly vedeny v běžném systému svazků. Do svazku SU se dostávaly osoby, které pracovaly pro StB na vedoucích pozicích státu, státní správy, úřadů, organizací, výzkumu, podniků, divadel, televize, rozhlasu atd. Prognostický ústav byl podle našich informací celý ve svazku SU a elitní ČSAV na tom nebyla jinak.

D04Andrej Babiš a Jiří Drahoš nabídli Georgi Sorosovi přestěhování jeho Středoevropské univerzity z Budapešti do Prahy. Univerzitu vykázal z Maďarska Viktor Orbán.

iří Drahoš působil od roku 1985 do roku 1986 na stáži v západním Německu. Československá akademie věd (ČSAV) byla elitním ústavem předlistopadového režimu, ve kterém nemohl pracovat nikdo bez odpovídajícího kádrového prověření. Velká část zaměstnanců ČSAV byla vedena ve svazku SU jako tzv. kádry rezidentního určení (KRU). Úkolem byla jejich příprava pro uplatňování poznatků získaných ze zahraničních stáží. Členství v KSČ bylo zcela nežádoucí, protože při pobytech v západní cizině by jim to bylo na obtíž a znesnadňovalo by to jejich přístup k mnoha informacím na západě. Západní kontrarozvědky by jim šly ve stopách, a to bylo nežádoucí. Kádry rezidentního určení byly připravovány pro dlouhodobé pobyty (rezidentury) v zahraničí. U vědeckých kádrů se rezidentury zkracovaly a střídaly v různých zemích z obav před emigrací vědeckých kapacit. Na zahraniční stáže se v rámci výzkumných ústavů jezdilo na zkoušku nejprve do zemí RVHP. Pokud se vědecký pracovník osvědčil a získal důvěru, byl teprve potom vyslán na západ.

D05

V Malešících nemuselo shořet všechno, o čem estébáci tvrdili, že spálili…

Situaci, kdy ČSAV vyslala s požehnáním KSČ do západní ciziny nestraníka, musela vždy schvalovat StB, obvykle Oddělení rezidentury. Svazky SU obsahovaly hlavně rezidenty pro pobyty a úkoly v zahraničí, přičemž ale osoba musela vědět o spolupráci s StB, protože v zahraničí měli rezidenti ČSAV pravidelné schůzky v konspiračních bytech, kde informovali o průběhu stáže. Používala se i externí místa, restaurace, fast foody a schůzky v zaparkovaných automobilech na parkovišti. Jiří Drahoš má čisté lustrační ověření, které ovšem nepokrývá svazky SU. Ty byly podle oficiálních informací zničeny pracovníky FMV na staveništi tehdy rozestavěné spalovny v Malešicích, kteří tam v listopadu a prosinci 1989 na příkaz gen. Alojze Lorence pálili v sudech vybrané svazky I. a II. Správy SNB (FMV). Podrobnosti o úloze gen. Alojze Lorence jsme psali zde. O skartaci a spálení ovšem nebyl vyhotoven protokol. Není jasné, co skončilo v sudech u malešické spalovny, a co bylo naopak dobře ukryto a schováno. Celý cirkus v Malešicích byl podle všeho výrobou alibi, aby se mělo zato, že všechno shořelo. Aby nikdo nehledal výbušné svazky, které by mohly vrhnout světlo na stovky a tisíce polistopadových kádrů, manažerů, podnikatelů, politiků, diplomatů vedených před listopadem 89 u StB jako kádry rezidentního určení.

Spalovna komunálního odpadu Malešice. Zde v listopadu a v prosinci 1989, kde bylo pouze staveniště, měly skončit tisíce svazků StB, které pracovníci FMV pálili v sudech.

Veškeré tzv. lustrace po roce 1989 byly vyhotovovány kontrolou zbylých svazků, které po skartaci nařízené gen. Alojzem Lorencem zůstaly bez zájmu „spalovačů“ ležet v archivech FMV. Jedná se o složky a svazky nízkého určení, o špehování a špiclování mezi občany ČSSR. Z operativního hlediska jde o bezcenné svazky, protože důležité osoby StB nikdy nepověřovala činností sběru informací a donášením na spolupracovníky a občany. Lustrační osvědčení pouze potvrzuje, že osoba XY nedonášela na své spolupracovníky. Nepotvrzuje ale fakt, že by osoba nespolupracovala s StB na úrovni KRU (kádr rezidentního určení), OPZ (osoba pověřená v zahraničí) a R (rezident). Informace z emailů mohou znít jako pamflet a pomluva, ale sepsal je někdo, kdo ví a zná, jak fungovala ČSAV a také I. Správa FMV a zahraniční pobyty pro akademiky. Pokud by byl Drahoš konfidentem, obyčejným práskačem na spolupracovníky, byl by veden ve svazcích spolupracovníků a konfidentů. Tam jsou stovky tisíc lidí, ale Jiří Drahoš mezi nimi není.

Drahoš považuje referendum za nebezpečné

Jiří Drahoš se dostal letos do hledáčku médií kvůli svému odporu vůči referendu. Lidé jsou prý snadno manipulovatelní, hlavně v době internetu, a proto by jim neumožnil hlasovat v referendu o důležitých věcech, třeba o setrvání v EU nebo v NATO [2]. Zvláštní pohled od člověka, který o sobě říká, že je demokrat. Pokud jde o jeho práci před rokem 1989, moc toho k dohledání není. Je však na tomto místě důležité zopakovat, že do roku 1985 neměl Jiří Drahoš žádnou předchozí stáž a jeho náhlé vyslání na roční stáž v NSR musela schvalovat StB podle tehdejšího nařízení FMV. V textu zaznívá i obvinění, že na spolupracovnících vynucoval své spoluautorství, jinak měl pohrozit, že žádný patent nebude. To je hodně drsné tvrzení.

K tomuto se nemůžeme vyjádřit, pouze můžeme vyzvat bývalé nebo i současné zaměstnance ČSAV a později ČAV, aby se nám ozvali přes kontaktní formulář a třeba i anonymně nám zaslali informace a důkazy o projektech, kterých se to mělo týkat, pokud tvrzení v textu je pravdivé. Problém v obecné rovině je v tom, že takovéto informace zní skandálně, ale je potřeba je něčím doložit. Pokud byl Jiří Drahoš opravdu v hledáčku StB a jeho stáž v NSR měla souvislost s přípravou do role KRU, potom se jedná o informaci ze svazku SU, který je považovaný za zničený nebo zmizelý a je to zlatý grál pravdy o 17. listopadu.

K tomu je ale potřeba dodat více informací, než jsou vybledlé kopie plateb a nákladů na služební cesty z ČSAV z 80. let a další podklady, které nám anonym z darknetu zaslal. Pan Drahoš sice není a nikdy nebude náš oblíbenec a kandidát na prezidenta, ale takováto výbušná tvrzení musí být něčím reálným podložena, nejlépe svědectvím, jinak jde pouze o spekulace a dehonestaci, která by mohla být zamýšlena i jako provokační nástroj proti alternativě. Pokud existuje svědek nebo svědci, kteří mohou některá tvrzení z textu potvrdit a hlavně doložit, ať se ozvou naší redakci, zaručujeme anonymitu, diskrétnost a utajení informačního zdroje.

D07Prezident, který vás nechce nechat hlasovat v referendu o setrvání v EU nebo NATO.

Na závěr, dovolte mi, abych vás srdečně pozval k pravidelnému pořadu na Svobodném rádiu dnes večer od 19:00 hodin. Budeme hovořit o aktuálních informacích z domova i ze světa a dostane se i na dotazy posluchačů. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Zdroj textu a foto: AE News