Jeden, jediný graf, který vysvětluje vše

Autor: Mike Whitney, 03. 11. 2022

Podívejte se na výše uvedený graf, který vše vysvětluje.

graf

Vysvětluje, proč se Washington tak obává prudkého růstu Číny. Vysvětluje, proč Spojené státy nadále Čínu popichují v otázkách Tchaj-wanu a Jihočínského moře. Vysvětluje, proč Washington vysílá delegace Kongresu na Tchaj-wan navzdory výslovným žádostem Pekingu. Vysvětluje, proč Pentagon nadále posílá americké válečné lodě přes Tchajwanskou úžinu a dodává Tchaj-peji obrovské množství smrtících zbraní. Vysvětluje, proč Washington vytváří protičínské koalice v Asii, jejichž cílem je obklíčit a vyprovokovat Peking. Vysvětluje, proč Bidenova administrativa stupňuje obchodní válku proti Číně, uvaluje na její podniky tíživé ekonomické sankce a zakazuje kritické high-tech polovodiče, které jsou „nezbytné nejen… pro prakticky všechny aspekty moderní společnosti, od elektronických výrobků a dopravy až po konstrukci a výrobu nejrůznějšího zboží“. Vysvětluje to, proč byla Čína v americké Národní bezpečnostní strategii (NSS) vyzdvižena jako „jediný konkurent, který má v úmyslu a stále více i schopnost přetvářet mezinárodní řád“. Vysvětluje, proč Washington nyní považuje Čínu za svého největšího a nejhrozivějšího strategického protivníka, kterého je třeba izolovat, démonizovat a porazit.

Výše uvedený graf vysvětluje vše, nejen nepřátelské diplomatické údery, které mají za cíl zdiskreditovat a ponížit Čínu, ale také otevřeně válečnickou politiku, která je zaměřena i proti Rusku. Lidé to musí pochopit. Potřebují vidět, co se skutečně děje, aby si události mohli zasadit do správného geopolitického kontextu.

O jaký „kontext“ jde?

Kontext třetí světové války; války, která byla důkladně předem naplánována, vyvolána a (nyní) vedena Washingtonem a jeho zmocněnci. To je to, co se skutečně děje. Stále násilnější požáry, které vidíme vyrůstat na Ukrajině a v Asii, nejsou důsledkem „ruské agrese“ nebo „zlého Putina“. Ne, jsou realizací zlověstné geopolitické strategie, jejímž cílem je potlačit raketový vzestup Číny a zachovat dominantní roli Ameriky ve světovém řádu. Absolutně o tom nelze pochybovat.

Ne. Absolutně ne.

Proto zažíváme nové rozdělení světa na válčící bloky. To je důvod, proč jsme svědky odvrácení 30 let trvající globalizace a masivního narušení nadnárodních linií. A to je důvod, proč byla Evropa střemhlav uvržena do mrazivé temnoty a nucené deindustrializace. Všechny tyto sebevražedné politiky byly vymyšleny za jediným účelem – udržet výsostné postavení Ameriky v globálním systému. Proto je celé lidstvo v současnosti zapleteno do třetí světové války; války, jejímž cílem je zabránit Číně, aby se stala největší světovou ekonomikou; války, jejímž cílem je zachovat globální prvenství USA. Podívejte se na tento úryvek z článku na World Socialist Web Site:

V článku Edwarda Luceho z 19. října ve Financial Times nazvaném „Containing China is Biden’s explicit goal“ (Zadržování Číny je Bidenovým výslovným cílem) zazněl následující alarm: „Představte si, že by velmoc vyhlásila válku jiné velmoci a nikdo by si toho nevšiml. Joe Biden tento měsíc zahájil plnohodnotnou ekonomickou válku proti Číně – a zavázal Spojené státy k zastavení jejího vzestupu – a Američané na to většinou nereagovali.

Jistě, je tu ruská válka na Ukrajině a domácí inflace, které zaměstnávají pozornost. Historie však Bidenův krok pravděpodobně zaznamená jako okamžik, kdy se soupeření mezi USA a Čínou dostalo na pořad dne.

Minulý týden navíc jeden z vysokých představitelů Bidenovy administrativy naznačil, že USA připravují nové zákazy pro Čínu v klíčových oblastech hi-tech. V projevu v Centru pro novou americkou bezpečnost byl Alan Estevez, náměstek ministra obchodu pro průmysl a bezpečnost, dotázán, zda USA zakážou Číně přístup ke kvantové informatice, biotechnologiím, softwaru umělé inteligence nebo pokročilým algoritmům. Estevez připustil, že se o tom již aktivně diskutuje. „Uděláme nakonec něco v těchto oblastech? Kdybych byl sázkař, vsadil bych na to peníze,“ řekl…..

Luce svůj výše citovaný článek ve Financial Times uzavřel prohlášením: „Vyjde Bidenova sázka? Nemám radost z vyhlídky, že to zjistím. Ať už v dobrém, nebo ve zlém, svět se právě změnil s fňukáním, ne s třeskem. Doufejme, že to tak zůstane.“… („Bidenova technologická válka proti Číně„, World Socialist Web Site).

Ještě jednou se podívejte na graf. Co vám říká?

První věc, kterou vám řekne, je, že nepřátelství, které vidíme na Ukrajině (a nakonec i na Tchaj-wanu), lze vysledovat zpět k zásadní změně v globální ekonomice. Čína posiluje. Je na cestě k tomu, aby do deseti let předstihla ekonomiku Spojených států. A s růstem přicházejí i určité výhody. Jako největší světová ekonomika se Čína přirozeně stane regionálním hegemonem v Asii. A jako asijský regionální hegemon bude schopna „řešit regionální spory ve svůj prospěch a delegitimizovat regionální a globální vedení USA“.

Chápete, v čem je problém?

Již téměř dvě desetiletí orientují Spojené státy svou zahraniční politiku na strategii „vyvažování sil“ nazvanou „pivot to Asia“. Stručně řečeno, USA mají v úmyslu stát se dominantním hráčem v nejlidnatějším a nejprosperujícím regionu světa, v Asii. Dokážete si představit, jak vzestup Číny narušuje plán Washingtonu do budoucna?

Spojené státy to nenechají bez boje. Washington nedovolí Číně, aby opustila trhy, které chce ovládnout. To se nestane. A pokud si myslíte, že se to stane, měli byste se zamyslet znovu. Spojené státy půjdou do války, aby se vyhnuly scénáři, v němž by USA hrály „druhé housle“ vůči Číně. V reálu se zahraničněpolitický establishment již rozhodl, že USA vojensky zasáhnou proti Číně právě s tímto cílem.

Naše teze je jednoduchá: myslíme si, že třetí světová válka již začala. To je vše, co říkáme. Zkáza, kterou vidíme na Ukrajině, je pouze první salvou ve třetí světové válce, která již vyvolala bezprecedentní energetickou krizi, masivní celosvětovou potravinovou nejistotu, katastrofální rozpad globálních zásobovacích linek, rozsáhlou a nekontrolovatelnou inflaci, neustálý návrat extrémního nacionalismu a opětovné rozdělení světa na válčící bloky. Jaký další důkaz potřebujete?

A to vše je ekonomické. Příčiny tohoto konfliktu lze hledat v seismických změnách ve světové ekonomice, vzestupu Číny a nevyhnutelném úpadku Spojených států. Jde o případ, kdy jedno impérium nahrazuje druhé. Přechod takového rozsahu přirozeně vyvolá tektonické změny v globálním rozložení moci. A spolu s těmito změnami se objeví více ohnisek napětí, více devastace a hrozící vyhlídka na jadernou válku. A přesně tak se věci vyvíjejí.

Jak tedy graf vysvětluje dění na Ukrajině?

Zástupná válka Washingtonu na Ukrajině je ve skutečnosti namířena proti Číně, nikoli proti Rusku. Rusko není rovnocenným konkurentem a nemá ekonomické prostředky na to, aby vytlačilo Spojené státy v globálním uspořádání. Projekt NordStream však představoval pro USA významné riziko, neboť výrazně posílil hospodářské vztahy Moskvy s EU a zejména s evropskou průmyslovou velmocí, Německem. Spojenectví Moskvy a Berlína – které bylo vzájemně výhodné a klíčové pro německou prosperitu – muselo být sabotováno, aby se zabránilo další ekonomické integraci, která by oba kontinenty sblížila do největší zóny volného obchodu na světě. Washington tomu musel zabránit, aby si zachoval ekonomické sevření Evropy a uhájil dolar jako světovou rezervní měnu. Přesto nikdo neočekával, že USA vyhodí do povětří samotný ropovod, což se zdá být největším aktem průmyslového terorismu v dějinách. To bylo skutečně šokující.

Washington v podstatě považuje Rusko za překážku svého plánu „pivot“, jehož cílem je obklíčit, izolovat a oslabit Čínu. Rusko však není největší hrozbou pro globální prvenství USA; ani zdaleka. Toto označení patří Číně.

Třetí světová válka se vede s cílem zadržet Čínu, nikoli Rusko. Válka na Ukrajině naznačuje, že mezi zahraničněpolitickými elitami panuje všeobecná shoda, že cesta do Pekingu vede přes Moskvu. Zdá se, že to je konsenzuální názor. Jinými slovy, američtí mocipáni chtějí oslabit Rusko, aby mohli rozšířit americké vojenské základny po celé Asii. V konečném důsledku bude armáda povolána k prosazení ekonomické vlády Washingtonu nad jeho novými asijskými poddanými. Pokud tedy ten den někdy nastane.

Domníváme se, že je nepravděpodobné, že ambiciózní plán Washingtonu uspěje, ale přesto nepochybujeme, že bude realizován. Desítky milionů lidí pravděpodobně zemřou při zoufalém pokusu vrátit čas do pomíjivého „unipolárního okamžiku“ a stejně krátkého amerického století. Bohužel je to nepochopitelná tragédie.

****

Mike Whitney je renomovaný geopolitický a sociální analytik působící ve státě Washington. Svou kariéru nezávislého občanského novináře zahájil v roce 2002 s odhodláním věnovat se poctivé žurnalistice, sociální spravedlnosti a světovému míru. Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace (CRG).

Originál článku a obrázku: The Unz Review
Překlad a české titulky: Admin Nekorektní TOP-CZ