Chcete vědět vše o „Fake Pandemii“? Čtěte dál a dívejte se jaká jsou skutečně ověřená fakta obklopující COVID-19. Co je pravda a co lež.

Autor: David Skripac, 14. srpna 2020

„Ničeho v životě se nemusíme bát, jen je třeba tomu porozumět. Teď přišel čas pochopit více, abychom se mohli méně bát“.

Tato slova, vyslovená dvojnásobnou držitelkou Nobelovy ceny a fyzičkou Marie Curie, jsou dnes stejně důležitá jako v její době (1867–1934). Na většině planety, na kterou se vztahuje nějaká forma lékařského stanného zákona, bychom se měli dobře řídit její radou: více porozumět a méně se bát pandemie. Způsob, jak toho dosáhnout, je zjistit ověřená vědecká fakta o viru SARS-CoV-2 a oddělit tato fakta od fikce vysílané zpravodajskými médii, která šíří strach. Teprve pak přestaneme odevzdávat své vlastní svobody propagandě COVID-19.

Fikce č. 1: Nošení obličejové roušky vás a ostatní ochrání před koronaviry.

Skutečnost č. 1: Na rozdíl od toho, co nám říká mnoho lékařských a vládních úředníků, neexistuje důkaz, který by podpořil tvrzení, že obličejové roušky – ať už N95, chirurgické nebo hadříkové – chrání nositele před jakýmkoli virem. Tito takzvaní „lékařští odborníci“ obvykle odkazují na údajně vědeckou publikaci, aby podpořili své tvrzení. Když však studie, na které poukazují – konkrétně v The Lancet a Mayo Clinic – jsou podrobeny důkladnějšímu zkoumání, nevyhoví jednomu rozhodujícímu testu: nikdy nepoužili Randomized Controlled Trial (RCT). Renomovaní vědci považují RCT za Svatý grál, pokud jde o provádění studie o velké skupině lidí, protože vylučuje možnost jakéhokoli zkreslení populace při testování.

Když se podíváme na pokusy, které použily metodu RCT k analýze účinnosti obličejových roušek, zjistíme výrazně odlišné výsledky od těch, které tak neučinily.

Například vyčerpávající studie  provedená v roce 2016 odhalila, že jednorázové chirurgické obličejové roušky nejsou schopny poskytnout ochranu před respiračními patogeny.

Poté byla studie provedená letos v únoru Long Y, Hut Liu a kol., nazvaná „Účinnost respirátorů N95 versus chirurgické roušky proti chřipce.“ Tam bylo zařazeno celkem šest RCT s 9.171 účastníky. Studie dospěla k závěru, že „současná metaanalýza ukazuje, že použití N95 ve srovnání s chirurgickými rouškami není spojeno s nižším rizikem laboratorně potvrzené chřipky. To naznačuje, že respirátory N95 by neměly být doporučovány pro širokou veřejnost a pro vysoce rizikové zdravotnické pracovníky, kteří nejsou v úzkém kontaktu s pacienty s chřipkou nebo s podezřením na chřiku.

Dokonce i americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) provedlo studii na obličejových maskách správným použitím RCT. Podle jedné zprávy, nazvané „Emerging Infectious Diseases, Vol.26, No.5“ a zveřejněné v květnu 2020, CDC provedl deset randomizovaných kontrolovaných zkoušek, než dospěl k závěru: „Jednorázové lékařské roušky (známé také jako chirurgické roušky) jsou volně padnoucím zařízením, které bylo navrženo k použití zdravotnickým personálem pro ochranu před náhodným znečištěním ran pacienta a pro ochranu nositele před stříkáním tělesných tekutin pacienta. Existují omezené důkazy o jejich účinnosti při prevenci přenosu viru chřipky, ať už se jedná o infikovanou osobu pro kontrolu zdroje, nebo o nošení neinfikovanými osobami ke snížení expozice. Náš systematický přehled nezjistil žádný významný vliv obličejových roušek na přenos laboratorně potvrzené chřipky.

Pokud jde o lidi, kteří nosí látkovou roušku ve víře, že „je to lepší než nic,“ RCT provedená v roce 2015 ukázala, že látkové roušky vůbec nefungují. Ve skutečnosti látková rouška vystavuje nositele zvýšenému riziku onemocnění dýchacích cest a virovým infekcím.

S ohledem na množství dostupné vědy o obličejových rouškách je povzbudivé vidět, že některé vlády dělají na základě této vědy racionální rozhodnutí. V Nizozemsku například úředníci odmítají nařídit nošení roušky na veřejnosti.

Čtěte u nás: Lidi, sundejte si ty roušky, než opravdu onemocníte.

Nakonec by se na obličejovou roušku mělo pohlížet jako na zařízení používané autoritáři k řízení mas a vynucování dodržování nařízení bez zákonů. Rouška umožňujeje nositelům pocit ochrany před biologickým poškozením. V reálu to je skutečná psychologická a duševní újma, která jim byla způsobena. Tím, že se podrobili povinným příkazům na zakrytí tváří, založeným na chybné vědě a uloženým buď nezvolenými, ale politizovanými lékařskými funkcionáři a technokraty, nebo volenými, ale kompromitovanými politiky, kteří zastávají pozice na všech úrovních vlády, tito nositelé roušek si neuvědomují, že předávají své vzácné svobody, jejich individualitu a dokonce, dalo by se říci, jejich samotné duše bezduchým tyranům.

Fikce č. 2: Vědci izolovali a vyčistili virus RNA SARS-CoV-2.

Skutečnostč. 2 : Dosud žádný tým vědců neizoloval a nevyčistil RNA SARS-CoV-2. Někteří vědci tvrdí, že tak učinili. Ale když jsou jejich zjištění podrobně prozkoumána, zaostávají. Stejně jako se od randomizovaných kontrolovaných zkoušek vyžaduje, aby provedly přesné studie účinnosti a bezpečnosti zdravotnických prostředků, jako jsou obličejové roušky nebo výrobky, jako jsou léky na předpis, existuje i hlavní měřítko, které musí být splněno, pokud má člověk prokázat, že skutečně správně identifikoval a izoloval virus. Toto měřítko je od roku 1890 souborem principů známých jako Kochovy postuláty, pojmenované po známém německém lékaři a bakteriologovi Robertovi Kochovi. Všichni vědci musí použít všechny čtyři postuláty, pokud mají prokázat, nebo vyvrátit vztah příčiny a následku mezi patogenem a konkrétním klinickým onemocněním.

Například v únoru 2020 čínští a nizozemští vědci zveřejnili studie, které ukazují, že izolovali virus SARS-CoV-2 tím, že splnili všechny Kochovo postuláty. O čtyři měsíce později však spisovatel na volné noze Armory Devereux a molekulární bioložka a výzkumníce Rosemary Frei odhalili pravdu o těchto studiích v článku Off-Guardian. Jejich přesně prozkoumané a dobře zdokumentované dílo potvrzuje, že čínští a nizozemští vědci nesplnili třetí Kochův postulát, který zahrnuje replikaci nebo klonování DNA za účelem vytvoření nové kopie viru a poté injektování této nové kopie do významného počtu živých hostitelů (obvykle laboratorních zvířat), se záměrem reprodukovat stejné diagnostické příznaky spojené s virusem. Frei ve skutečnosti zjistila, po přezkoumání četných výzkumných prací z celého světa, že ani jedna skupina vědců nebyla schopna replikovat nebo klonovat DNA pro vytvoření nové kopie viru. Stručně řečeno, nedokázali naplit třetí Kochův postulát.

Další tým investigativních novinářů, Torsten Engelbrecht a Konstantin Demeter, napsali pro Off-Guardian komplexní článek o stejném tématu. Také dospěli k závěru, že neexistuje jediný výzkumný dokument, který prokazuje, že virus SARS-CoV-2 byl úspěšně izolován a nakonec vyčištěn. Engelbrecht a Demeter navíc zjistili, že „neexistuje vědecký důkaz, že tyto sekvence RNA jsou původcem toho, co se nazývá COVID-19“. (Poznámka Admina – český překlad toho článku njdte ZDE)

Jinými slovy, vědci nesplněním všech Kochových postulátů, dosud neprokázali existenci žádného nového koronaviru. To je důvod, proč molekulární biolog Dr. Andrew Kaufman v četných rozhovorech, např.: The Last American Vagabond, nebo s českými titulky ZDE naznačil, že současný koronavirus není nová nemoc. Dr. Kaufman dále tvrdí, že vědci o částicích říkají, že když se dívají na ně skrz jejich elektronové mikroskopy, možná vůbec nejsou virem, ale jsou to spíše exozomy, které tělo produkuje. Tyto exozomy, které obsahují stejný genetický materiál jako virus, jsou přirozeně produkovány lidským tělem jako obranný mechanismus v reakci na vnější útok toxinem vycházejícím z našeho znečištěného prostředí. To by bylo možné vysvětlení, proč „pandemie“ začala v čínské provincii Wu-chan. Tato oblast Číny je jedním z nejvíce znečištěných míst na Zemi. Ve Wu-hanu byl ekosystém, ve své slavné biologické rozmanitosti, zcela zničen člověkem vyprodukovanými znečišťujícími látkami a těžkým využíváním glyfosátu v průmyslovém zemědělství.

Kromě znečištění existuje ještě další věrohodné vysvětlení, proč tento konkrétní koronavirus (pokud existuje, o čemž někteří renomovaní odborníci velmi pochybují), možná začal ve Wu-hanu. Mezinárodně financovaný Wuhanský institut virologie, který prokázal finanční vazby na vládu USA, (Viz také video s českými titulky) a je známý svými nízkými bezpečnostními standardy, byl zapojen do výzkumu nebezpečného programu, aby byly viry netopýrů smrtelnější pro člověka. Několik studií provedených laboratoří „úspěšně“ kombinovalo rysy virů zvířat a lidí způsobem, který je pro člověka nebezpečnější. Tento popis výzkumu ústavu vyvolává mnoho otázek. V současné době není dostatek důkazů, které by dokázaly, zda byl patogen v laboratoři záměrně uvolněn, nebo náhodně unikl do životního prostředí. A i když byl virus záměrně vypuštěn do životního prostředí jako biologická zbraň, vývojáři této zbraně nedělali dobrou práci. Jak uvidíme v poslední fikci versus skutečnost (níže), tento koronavirus má prakticky stejnou míru úmrtnosti na globální infekce, jako průměrná sezónní chřipka. Přičemž, virus chřipky z roku 2017 byl mnohem smrtelnější než letošní koronavir.

A konečně, to nás přivádí k otázce izolace viru a následné výdaje v částkách několika miliard dolarů. Pokud vědci řádně neidentifikovali virus, nebo sekvence genů RNA spojené s virem, jak můžou v celém světě vakcínové společnosti vyvíjet vakcíny mRNA proti novému koronaviru a co přesně bude v těch vakcínách? Možná, že i to je důvod, proč byly počáteční pokusy o očkování, provedené biotechnologickou společností Moderna, americkým předním producentem vakcíny a společností AstraZeneca, která vede britskou skupinu Oxford Vaccine Group, neuspokojivé.

Fikce č. 3: Test kvantitativní polymerázové řetězové reakce s reverzní transkriptázou (RT-qPCR) je nejlepší způsob, jak diagnostikovat pacienta pomocí COVID-19.

Skutečnost č. 3: Test PCR, který v současné době používá každý národ k testování na COVID-19, původně navrhl nositel Nobelovy ceny biochemik Kary Mullis. Od počátku byla PCR a stále to je metoda tepelného cyklování používaná k replikaci miliard kopií specifického vzorku DNA. Jednoduše řečeno, díky PCR je DNA dostatečně velká, aby ji vědci mohli studovat. Ačkoli Mullis neočekávaně zemřel v srpnu 2019, víme, jaké byly jeho názory, pokud jde o použití jeho testu jako diagnostického nástroje. Díky neocenitelnému rozhovoru, který provedl v roce 1994 s vyšetřující novinářkou Celií Farberovou. Rozhovor potvrzuje, že Mullis argumentoval proti použití PCR jako diagnostického nástroje pro detekci virů.

Je pravdou, že PCR test je schopen detekovat i nejmenší část DNA nebo RNA, ale to nemá smysl, pokud vědci neurčili, jaké konkrétní sekvence RNA skutečně hledají. A ve světle skutečnosti č. 2, která prokázala, že nebyla provedena správná izolace a čištění předpokládaného viru, je PCR test vědecky bezvýznamný.

To, že test PCR je zneužíván, ať už nevědomky, nebo úmyslně podvodně u diagnóz COVID-19 nelze pominout. Podle výše uvedeného článku Off-Guardian Torstena Engelbrechta, je nutné vzít v úvahu, že testy PCR používané k identifikaci tzv. pacientů COVID-19, tedy pravděpodobně infikovaných tzv. SARS-CoV-2, nemají platný zlatý standard, pro porovnávání. To je základní bod. Testy je nutno ověřit, aby se stanovila jejich „citlivost“ a „specifičnost“ ve srovnání se „zlatým standardem“, což znamená nejpřesnější dostupnou metodu.“ Engelbrecht objasňuje, že dosud neexistuje platný zlatý standard pro test PCR, protože doposud údajný virus nikdo neizoloval a nevyčistil. Jedině „Zlatý standard“ lze považovat za jednoznačný důkaz o existenci nového SARS-CoV-2.

Proto by nemělo být žádným překvapením, když zjistíme, že test PCR obsahuje výstupy, které mohou naznačovat „falešně negativní“ až v 20 procentech nebo „falešně pozitivní“ až neuvěřitelných 70 procent! Jak americké CDC, tak US Food & Drug Administration (FDA) jsou si dobře vědomy, že test PCR má některá hlavní úskalí. Například CDC uvádí, že „tento test nemůže vyloučit choroby způsobené jinými bakteriálními nebo virovými patogeny“. Mezitím FDA přezkoumala a shrnula, pro účely zrychleného povolení k nouzovému použití (EUA), laboratorní korporaci amerického testu LabCorp COVID-19 RT-PCR a dal na něj varovný štítek: „Tento test nebyl schválen FDA.“ Ve stejném shrnutí FDA vysvětluje, že „zjištěný původce nemusí být definitivní příčinou onemocnění.“

Sledujte video: New Yourk Times –  až 90% pozitivních testů jsou falešné!

Když víme to co nyní víme o nepřesnosti testu PCR, proč Světová zdravotnická organizace (WHO) stále trvá na tom, aby každý národ pokračoval v testování této metody s co největším počtem lidí?

Nebude to proto, že celý příběh o „pandemii“ vede k zkresleným výsledkům testu PCR?

Mohlo by to být také proto, že velmi vysoká „falešně pozitivní“ míra dokonale zapadá do agendy nafouknutí čísel případů infekce (nikoli čísel úmrtnosti), aby vzbudila strach do myslí a srdcí co nejvíce lidí?

Mohlo by to být také proto, že udržování strachu v populaci umožňuje technokratům a jejich pěšcům pokračovat v drastických blokováních pobytu v domácnosti a ekonomicky devastujících obchodních praktikách, směšných omezujících opatřeních (jako je fyzické distancování) a dalších represivních omezeních (např. 14 dnů karantény po cestování, i když jde o jednoduchý výlet autem mezi sousedními státy EU)? Je možné, že vlády úmyslně staví životy milionů lidí pod obrovský stres a do bídné chudoby?

Není to všechno součást procesu modifikace chování, který usnadní sociálním inženýrům (technokratům) zcela přepracovat společnost tak, aby distribuce veškerého zboží a služeb celé populaci a spotřeba energie touto populací byla řízena výběrem několika samostatně jmenovaných „odborníků“?

Výzkumník a spisovatel Technocracy News & Trends, Patrick Wood uvádí věrohodné vysvětlení tohoto scénáře ve svém nedávném rozhovoru s Dr. Joseph Mercolou. V něm Wood poznamenává, že hnutí technokracie, které začalo na počátku dvacátého století, „bylo vždy ekonomickým hnutím, nikoli politickým systémem„. Zničení globální ekonomiky, odstranění všech vlastních svobod, odstranění národní suverenity a nahromadění vrstev pravidel a předpisů založených na nepodložené vědě, jsou ingredience, které představují dokonalý recept pro každého technokrata, jehož cílem je celkový redesign společnosti a implementace zcela nového ekonomického systému.

Fikce č. 4: Ve Spojených státech již začala „druhá vlna“ nových případů COVID-19.

Skutečnost č. 4: Neexistuje žádná „druhá vlna“ případů COVID-19 ani „třetí vlna“. Na první pohled by se zdálo, že státy jako Jižní Karolína, Nevada, Florida, Texas, Arizona a Kalifornie skutečně zažívají v nových případech COVID-19 obrovský nárůst. Na druhý pohled však najdeme dva faktory, které vysvětlují tento nepřirozený jev.

Zaprvé, o čem média opakovaně neinformují, je to, že v červnu tyto stejné státy provedly hlavní kampaně, aby provedly skríning rozsáhlého sledu své populace pomocí testu PCR – virového testu, který se nepoužívá jako přesný diagnostický nástroj, ale spíše jako prostředek na nafouknutí pozitivního počtu případů.

I když je pravdou, že ne všechny pozitivní případy spadají do kategorie „falešně pozitivních“, je rovněž pravdou, jak jasně ukazuje Fakt č. 2, že PCR test detekuje i nejmenší částice RNA spojené s jakýmkoli virem. Test tedy může detekovat lidi, kteří si vyvinuli protilátkové T-buňky na jakýkoli předchozí koronavirus, nebo kteří jsou asymptomatičtí. V obou případech jsou tito jednotlivci automaticky klasifikováni jako případy COVID-19. Jak pohodlné pro zvyšování pandemie! Taková velkorysá klasifikace znamená, že i ti pacienti, kteří podstupují elektivní chirurgický zákrok a kteří se během procesu přijímání do nemocnice stanou pozitivními, jsou zařazeni do kategorie „hospitalizovaní s COVID-19“. (Poznámka Admina – naprosto stejná situace u nás a v celé EU).

John Thomas Littell, MD, rodinný lékař v Ocale na Floridě, napsal dopis redaktorovi Orlando Medical News, ve kterém dokonale shrnuje manipulaci s daty COVID-19:

Takže v zásadě může být každá osoba s chřipkovým onemocněním považována za případ COVID-19 a to i bez potvrzujícího laboratorního testování. CDC dokonce doporučila, aby případné úmrtí na zápal plic nebo chřipku, bylo považováno za úmrtí související s COVID-19, pokud lékař nezjistil jiného infekčního agenta jako příčinu nemoci.

Teď možná vidíte, proč rostoucí počet případů a dokonce i úmrtí v důsledku COVID-19 je plný chybných interpretací a NENÍ v žádném případě měřítkem AKTUÁLNÍ morbidity a mortality na COVID-19.

Za druhé, zpravodajská média jen zřídka, pokud vůbec, zmiňují důležitý bod, že ačkoli mohou být případy na vzestupu, míra úmrtnosti údajně způsobená domnělým novým koronavírusem v USA skutečně klesá, stejně jako v případě zbytku světa.

Peroč tomu tak je? Protože tento neobvyklý virus typu run-of-the-mill je na cestě ven. Ve skutečnosti byly státy, které byly zasaženy první na začátku roku, převážně severní státy jako Washington, Ohio a New York, také první, kdo zažil konzistentní sestupný trend úmrtnosti začínající přibližně od poloviny do konce dubna. (Viz webová stránka Worldometers, která je navzdory svým nafouknutým číslům úmrtnosti přesto dobrým zdrojem pro interpretaci trendů úmrtnosti.) Státy v teplejším podnebí, jako jsou Kalifornie, Arizona, Texas a Florida, dosahují svého maximálního denního úmrtí teprve v polovině až do pozdních letních měsíců. Brzy také začnou vykazovat pokles úmrtnosti.

Proč existuje rozdíl v načasování těchto vrcholů a sestupů mezi státy? Znamená to pouze, že z různých důvodů, například rozdíl mezi náchylností k infekci, různé regiony země dosáhly prahu odolnosti proti stádu (HIT) v různém čase. HIT je procento populace, která musí být imunní, aby se zabránilo šíření nemoci. Tato hodnota se liší nejen mezi regiony, ale také mezi státy. Obvykle se pohybuje kolem 10 až 20 procent ochranné známky pro sezónní chřipku, což znamená, že jakmile hodnota HIT překročí 20 procent, začne míra nových infekcí klesat, dokud virus nezhasne.

V lednu 2020 si zdravotničtí úředníci a vědci původně mysleli, že hodnota HIT pro COVID-19 bude přes 60 procent. Ale po pěti měsících se objevil velmi odlišný obrázek. Z týmu mezinárodních vědců, kteří na konci července zveřejnili referát o imunitě stáda, se dozvíme, že globální HIT byl letos ve výše uvedeném rozmezí 10–20 procenty. A díky neohroženému výzkumu, který provedl JB Handley, často přispívající autor na webových stránkách pro ochranu zdraví dětí, nyní víme, že hodnota HIT pro COVID-19 v USA letos byla také v rozsahu 10–20 procent, stejně jako jakákoli sezónní chřipka. Z těchto údajů lze tedy vyvozovat, že u více než 70 procentech populace se již vyvinula přirozená imunita vůči viru při předchozí expozici virů typu korona.

To vše dokazuje, že náš složitý a krásně navržený imunitní systém, který produkuje zabíječské T-buňky a protilátky k potlačení všech virů za účelem budování imunity stáda, dělá přesně to, co dělal za posledních 200.000 let. Mimochodem, většina z těch let byla předtím, než byly vysněné vakcíny vyvinuty a uvedeny na trh. Pokud by tomu tak nebylo, lidský druh by dávno zmizel z povrchu Země.

Přes prázdnou rétoriku našich politiků nyní víme, že drakonická, kontraproduktivní opatření k blokování, (zastavení globální ekonomiky), uvalená místními, státními, provinčními a národními vládami (a jejich technokraty), nemají co dělat dělat s porážkou šíření viru. Pokud je to možné, povinné uzamčení odkládá pouze den, kdy je nevyhnutelně dosaženo imunity stáda. Dokonce i Nový Zéland, který se na začátku falešné pandemie úplně uzavřel od zbytku světa, jednoduše zpozdil svůj den zúčtování.

Pokud by někdo chtěl zdržet společnost v tom, aby co nejpozději dosáhla stádní imunity proti chřipce, musel by příjmout vůči všem, včetně zdravých lidí, kteří nemají žádné komorbidity) následující opatření:

  • dlouhé karantény po jakékémkoliv cestování a v případě pozitivního testu někoho z jeho okolí,
  • izolovat i necestující ve svých domovech po většinu dne,
  • prosazovat pravidla fyzického distancování,
  • vyžadovat použití obličejových masek,
  • uzavírat vše od pláží a zábavních parků, stadionů po restaurace a kadeřnictví a nedej bože, kostely, chrámy a mešity,
  • jo a zavřít školy!

Jak jsme viděli, přesně to udělali političtí a lékařští „vládci“, včetně falešných filantropů ve většině zemí, se sotva potlačenou radostí, ale se zděšením všech ostatních.

Země, která stojí v ostrém kontrastu k této ustupující taktice, je Švédsko, (Poznámka Admina a Bělorusko). Odmítlo se podílet na celkové strategii blokování. Místo toho umožnilo přirozenou imunitu stáda. Zatím HIT hodnota ve Švédsku je na 14 procentech, ve stejném rozsahu jako ve státech, kde byla přijata tvrdá opatření, v rámci plánu Lockdowns. Švédsko tím, že udržovalo svou ekonomiku otevřenou a izolovalo pouze zranitelné občany (seniory a lidi s vedlejšími chorobami), bylo jedinou hlavní ekonomikou na světě, která rostla v prvním čtvrtletí roku. Mezitím podle údajů shromážděných Úřadem pro hospodářskou analýzu, hrubý domácí produkt (HDP) USA klesl ve druhém čtvrtletí o 34,3 procent, tj. o 2,15 bilionu USD, na úroveň 19,41 bilionu USD. Jedná se o nejničivější kolaps HDP, jaký byl kdy zaznamenán.

Pokles HDP nebere v úvahu nevyčíslitelné lidské ztráty, pád do chudoby, zoufalství, mentální zhroucení a sebevraždy, které vytvořilo kontraproduktivní zablokování.

Laureát Nobelovy cena za chemii v roce 2013 Dr. Michael Levitt ze Stanfordské univerzity, v jednom komentáři řekl, „Když se na to podíváme zpět, není pochyb o tom, že škody způsobeny uzamykáním převýší jakoukoli úsporu ze záchrany životů„.

Fikce č. 5: Míra úmrtnosti na infekce (IFR) u COVID-19 je mnohem větší než u sezónní chřipky.

Skutečnost č. 5: IFR je poměr úmrtí způsobených chorobou dělený počtem skutečných infekcí. Zvráceným nařízením CDC, pro Covid-19, IFR zahrnuje jak potvrzené, tak nediagnostikované případy. Rodinný lékař Dr. Scott Jensen, který je také státním senátorem Minnesoty, v rozhovoru pro Fox News vysvětluje, že tato praxe kombinování diagnostikovaných a nediagnostikovaných případů je jednoduše nástrojem „hraní s čísly“, aby vláda mohla pohodlně nafouknout počet obětí a vyděsit veřejnost ve víře, že COVID-19 je smrtelnější, než ve skutečnosti je.

Jensenova osvěžující upřímnost je v příkrém kontrastu se zjevnou mentalitou mnoha lékařů, kteří mlčeli, když zazněl poplach nad podezřele znějícími pokyny zdravotnických orgánů. Ne že by Jensen byl sám bez stejně odvážných kolegů. Ve skutečnosti patří do nové skupiny více než 600 lékařů, kteří si říkají „America’s Frontline Doctor„, (američtí doktoři první línie) a kteří vyzývají americké úřady, aby potlačily informace o léku Hydroxychlorochin zabíjejícího koronaviry a přístup k němu. Jejich video z tiskové konference z 27. července z usnesení Nejvyššího soudu USA se stalo virálním, než bylo zakázáno na všech platformách sociálních médií.

V rozvinutém světě je míra úmrtnosti na infekce u sezónní chřipky 0,1–0,2 procenta. Je bizarní, že původní odhad Světové zdravotnické organizace v březnu 2020 predikoval IFR pro COVID-19 na 3,4 procenta. Od pečlivých sérologických studií provedených epidemiologem a profesorem medicíny Stanfordské univerzity Dr. Johnem Ioannidisem (a od mnoha dalších stejně pečlivých vědců z celého světa), jsme se dozvěděli, že globální průměr COVID-19 je ve skutečnosti asi 0,2 procenta, v souladu se sezónní chřipkou a výrazně nižší než hrubé přehodnocení 3,4% WHO. Na základě této vědecké skutečnosti si musíme položit zřejmou otázku. Proč potřebujeme globální očkovací režim uvalený na každého pro virus, který má stejnou nízkou úmrtnost jako sezónní chřipka?

Ačkoli studie Dr. Ioannidise byla zveřejněna na konci května, zjistil již v dubnu, po analýze dvanácti samostatných studií IFR prováděných vědci po celém světě, že IFR pro COVID-19 byl v rozmezí 0,07 až 0,2 procenta. Navíc jeden měsíc po zveřejnění jeho závěru americké CDC připustilo, že celková výše IFR je pouze 0,26 procenta. Přesto i toto číslo je mírně vysoké a to za tu cenu, že CDC do výpočtu úmrtnosti, zahrnuje potvrzené i předpokládané pozitivní případy COVID-19. Oznámení CDC mělo způsobit, že každá vláda pozastaví a přehodnotí své restriktivní a škodlivé strategie. Ale nic se nezměnilo. Místo toho se tato zoufale potřebná perspektiva předních světových vědců nikdy nedostala do hlavních zpráv mainstreamu. Proč asi? Zjevně to nevyhovuje ani oficiálnímu vyprávění o nebezpečích COVID-19 ,ani slibům „odborníka na veřejné zdraví“, Billa Gatese o zázracích nadcházející vakcíny proti COVID-19. Viz: video s titulky CZ: Úmrtí na vakcinu proti chřipce je vyšší, než na Covid-19.

Čtěte u nás: Pandemie Covid-19 je u konce, teď přichází „Davos Global Economy Great Reset“. Co se stane po pandemii Covid-19?

Cui Bono?

Od počátku této vyrobené krize, již v lednu 2020, což nyní vypadá jako před celým životem, bylo stanoveno, že účelem opatření k zablokování bylo „vyrovnat křivku“ tak, aby nemocnice ve všech zemích nebyly zaplaveny nevyhnutelnou vlnou přicházejících pacientů s COVID-19. Vlády po celém světě to přesně tak udělaly. Vyrovnaly křivku tak, aby zničily životy milionů lidí a zničily jejich vlastní národní ekonomiky.

Je to zvláštní, že zřejmě velmi málo nemocnic a to i ve velkých městech, bylo pacienty přeplněno. Vezměme například berlínskou nemocnici, kterou německý novinář prošel v době nejvyšší pandemie, jen aby zjistil, k jeho překvapení, že tam nikdo nebyl.

Nebo se podívejte na to, kde občané a novináři nahrávají videa v údajně maximalizovaných nemocnicích v USA. Mimochodem, video Dana Ashlie, které lze vidět na BitChute, bylo YouTube zakázáno z důvodu údajného porušení Smluvních podmínek. (Překlad: Fakta, která jsou v rozporu s falešnou propagandistickou falešností, nesmí veřejnost vidět ani slyšet, aby se jejich strach z virulentního, smrtelného onemocnění nevyfouknul jako prasklý balón.)

Také je zvláštní, že mnoho úmrtí takzvaných případů COVID-19 nebylo nic jiného než lež. Zvažte například situaci v Itálii, kde „pouze 12% úmrtních listů prokázalo přímou příčinnou souvislost s coronavirem, zatímco 88% pacientů, kteří zemřeli, mělo alespoň jednu pre-morbiditu, mnozí měli dvě nebo tři.

Zvláštní je také to, že ve státě New York, byly všechny případy považované za COVID-19 u starších pacientů, kteří byli vyloučeni z nemocnic a vyhoštěni v domovech s pečovatelskou službou, kde zanedbávání, přeplnění a dokonce emoční mýtné způsobené osamělostí a strachem, vedly k mnoha nešťastným náhlým a smutným úmrtím.

A není zvláštní, že jedním z nejviditelnějších důsledků sloučení křivky, byla ztráta ústavních, občanských, lékařských, rodičovských a náboženských práv každého člověka? Bylo to, jako by po celou dobu existoval plán, s cílem ztrát nejen životů, ale také práv, včetně práva na nesouhlas!

Nyní jsme zde, o několik měsíců později, stále bombardováni děsivými scénáři. Každý hlavný zpravodajský kanál nás straší strašidelnými předpovědi druhé a třetí vlny. Nadřazené titulky dominují případy COVID-19 v celém světě, jež byly vytaženy na vrchol. Někteří guvernéři států, státní a krajské zdravotnické úřady a soukromá zařízení, zavádějí stále přísnější pravidla týkající se obličejových masek a fyzického distancování. Pravidla, která by v normálních časech nikdy neprošla legální cestou a ještě méně v případech soudních sporů. Stejní diktátoři mezitím zdvojnásobují svůj nevinně znějící požadavek „Pojďme se nechat otestovat“.

Jak vyplývá z výše uvedených pěti skutečností, všechna tato opatření v oblasti veřejného zdraví jsou založena na nepodložených vědeckých poznatcích. Navíc jsme ještě ani nezačali pociťovat dlouhodobé ekonomické dopady „pandemie“. V nadcházejících měsících a letech se naše národní ekonomiky stanou mnohem nejistějšími. Je docela možné, že již nám občanům s omezenými finančními zdroji, bude přikázáno splatit miliardy dolarů, které různě rozdaly vlády našich velkých bratrů?

Na některých místech může dojít k postupnému uvolňování blokování. Realizovaná pomocná opatření však nepomohla bezpočtu majitelům středních a malých podniků, kteří jeden za druhým museli navždy zavřít svůj obchod. Trpí dvakrát! Vidí sami, jak jsou ožebračovány jejich vlastní rodiny a zároveň se cítit provinile za to, že se museli rozloučit se svými zaměstnanci, kteří po milionech hledají neexistující zaměstnání a stojí v dlouhých řadách nezaměstnanosti. Jak propouštění stále roste, čelí národy masivní fiskální krizi v té době, kdy jejich nutně potřebné daňové příjmy mizí. V blízké budoucnosti budou národní vlády nuceny předat celá odvětví ekonomiky svým věřitelům, jako jsou Goldman Sachs a BlackRock. Nakonec soukromé finanční oligarchie budou doslova vlastnit USA a další národy, což dále vykuchá koncept národní suverenity.

Proč jsme nuceni absolvovat tuto skalnatou cestu? Jedním možným vysvětlením by mohlo být, že mnoho vlád může považovat za politickou sebevraždu přiznání, že jejich přístup byl nesprávný. Namísto okamžité korekce jejich působení, jen různě mění své příkazy. Ale mohlo by tu být něco mnohem zlověstnějšího. Mohla být celá tato „pandemie“ obrovskou kouřovou clonou, která má skrývat ďábelské činy globistických technokratů, jejichž agendou je doslova vytvářet, vlastnit a ovládat jednu celosvětovou ekonomiku a jednu celosvětovou vládu?

Budeme-li sledovat peněžní toky, můžeme zjistit z možných příjemců, kdo by mohl být schopen takového ďábelského programu.

Nejprve se podívejme na finanční sektor. Od amerického hypotečního selhání a selhání trhu v roce 2008, nebyl odstraněn žádný z mechanismů, který to selhání umožnil. Je pravdou, že za posledních dvanáct let se zdálo, že se akciový trh zotavuje. Ve skutečnosti je však trh opakem zdravého. Přežíval hlavně při zpětném odkupu akcií společnostmi, které využívají část svých zisků na nákup vlastních akcií, aby zvýšily ceny. Tento systém poskytl iluzi, že ekonomika prosperuje. Akciový trh však není absolutním ukazatelem produkce a spotřeby reálné ekonomiky.

V létě roku 2019 vyšlo najevo, že ani strategie zpětného odkupu akcií nebude udržovat ekonomiku těžby dřeva naživu. Jako krátkodobé řešení tak Federální rezervní systém v New Yorku loni v září začal na kapitálový trh pumpovat miliardy dolarů ve formě krátkodobých půjček (repo operací). Zatímco záměrem bylo udržet burzovní trh, efekt byl spíš jako kopat prázdnou plechovku po silnici tak dlouho, jak je to možné, až nakonec cesta skončí. Nakonec muselo být nalezeno dlouhodobé řešení, které by resetovalo celou světovou ekonomiku. Vstupte do „stínové banky“ BlackRock, největšího správce aktiv na světě s aktivy pod přímou správou přes 7 bilionů dolarů a dalších 20 bilionů dolarů spravovaných prostřednictvím softwaru Aladdin pro sledování rizik.

Ve prohlášení zveřejněném v srpnu 2019 Bloomberg News o BlackRock poznamenal, že „současný politický prostor pro globální centrální banky je omezený a nebude stačit k tomu, aby reagoval na významný, natož dramatický pokles. Pro vyřešení tohoto problému najal BlackRock bývalé centrální bankéře z USA, Kanady a Švýcarska. Jejich rozhodnutím bylo navrhnout plán, který by BlackRocku umožnil rozšířit svou roli v aréně globální fiskální a měnové politiky tím, že zamlžuje hranice mezi vládní fiskální politikou a měnovou politikou centrální banky. Plán byl splatný do konce srpna.

Jsme překvapeni, že krize COVID-19 vyvolala velmi dramatický pokles, o kterém se BlackRock zmíniljen dva měsíce předtím? Stěží. Jak pandemie, tak následné zhroucení akciového trhu, představovaly pro BlackRock a další centrální banky, ideální příležitost převzít plnou kontrolu nad globální měnovou politikou. Hospodářský reset, o kterém globalisté mluví od roku 2014 a to jak v Mezinárodním měnovém fondu (MMF), tak v Bance pro mezinárodní platby (BIS) a nedávno v červnu 2020 na Světovém ekonomickém fóru (WEF), je nyní v plném proudu. Viz Globální reset – hluboký stát.

Po zhroucení trhu na konci února vyšel Federální rezervní balíček s výplatou 10 bilionů USD, z nichž 454 miliard USD má spravovat společnost BlackRock podle zákona o úlevě od koronaviru a zákona o ekonomické bezpečnosti (zákon CARES). Jinými slovy, tyto peníze od daňových poplatníků vládě, budou použity k přímému nákupu akcií, dluhopisů, nezdravých dluhopisů, hypoték a nezdravých hypoték od investičních společností Wall Street. Účelem těchto nákupů je zvýšit hodnotu aktiv na akciovém trhu. V USA drží asi 85 procent těchto aktiv nejbohatších 10 procent Američanů. Společnost BlackRock si také najala Bank of Canada a švédskou centrální banku Riksbank, aby provedly své příslušné stimulační plány.

Mějte na paměti, že nic z těchto peněz nebude podporovat skutečnou ekonomickou aktivitu. Nic z toho nebude použito na pomoc milionům lidí oživit jejich malé podniky a zlepšit jejich životní úroveň. Je to čistý a jednoduchý záchranný balíček pro hráče na globálním akciovém trhu. Poskytuje iluzi, že ekonomika Main Street je na opravě. Vlády tvrdí, že stimulační peníze budou použity na vybudování výrobních prostředků a pomoc malým podnikům. Pravdou je, že dochází k přesné inverzi, dochází k největšímu přerozdělování bohatství v lidské historii, což pouze zvětšuje mezeru v příjmové nerovnosti na celém světě.

Přestože neexistuje žádná „kuřácká zbraň“, která by definitivně dokázala, že pandemie COVID-19 byla předběžnou záminkou pro zahájení tolik vychvalovaného „Velkého resetu“, načasování je přesto příliš náhodné, aby se ignorovalo. Viz: Pandemie Covid-19 je u konce, teď přichází „Davos Global Economy Great Reset“. Co se stane po pandemii Covid-19?

Nyní se podívejme na další skupinu, která by mohla z této předpokládané pandemie mohutně získat, farmaceutický průmysl. Pokud by toto odvětví s Billem Gatesem na svém čele úspěšně zahájilo kampaň, která by očkovala každého člověka na planetě proti SARS-Cov-2, mohli by výrobci léků a vakcín potenciálně vydělat desítky miliard dolarů.

Big Pharma se v politické sféře ohromně pohupuje, mezinárodně i doma. V polovině dubna oznámil prezident Donald Trump že USA ukončily svou finanční podporu WHOi, kterou obvinil z „vážného špatného řízení a zakrývání šíření koronaviru“. V minulých letech byla největším donorem WHO vláda USA, následovaná Nadací Billa a Melindy Gatesové. Třetím největším dárcem WHO byla Gatesovou nadací založená Vakcinační aliance GAVI. Pokud tedy Trump přistoupí k financování tohoto mezinárodního orgánu, pozvedne Gatesem založeou Alianci GAVI na vrchol světové pyramidy zdraví. To ještě více posílí Gatese a jeho manželku Melindu, jenž již drží v rukou WHO, ve formování globální zdravotní politiky.

Signálem o dalším opovržení vůči WHO bylo, kdy začátkem června Trumpova admnistratíva zvýšila podporu GAVI darem 1,16 miliardy USD (opět dolarů daňových poplatníků), prostřednictvím vůbec prvního virtuálního globálního očkovacího summitu. Tato obrovská částka je v ostrém kontrastu se skromnými příspěvky vlády USA k WHO ve výši 401 milionů USD v roce 2017 a 281,6 milionů USD v roce 2018. Viz: Konec fiancování WHO ze strany USA – další vítězství Trumpa v boji proti „globalistům“? Ve skutečnosti je pravda zcela jiná. Miliony vyletěly z WHO a miliardy jdou do Gatesem založenému GAVI.

Během stejného summitu obdržela společnost GAVI od mnoha dalších států velké příspěvky v celkové výši 8,8 miliard USD. (Rockefellerova nadace, která má četné vazby na očkovací agendu, poskytla 5 milionů dolarů z této částky.) Tyto injekce likvidity zlověstně připomínající injekce kapalin, které jsou známé jako vakcíny, poskytnou společnosti GAVI veškeré financování, které potřebuje za účelem prosazení globálního očkovacího programu na vlády a zachování jeho úlohy v „partnerství veřejného a soukromého sektoru“ s vládními orgány a soukromými společnostmi.

Pro ty z vás, kteří nejste obeznámeni s procesem lobování, je to ukázka, jak to funguje přes státní hranice. Protože ani Bill Gates ani jeho nadace nemohou přímo lobovat u zahraniční vlády, je Gates zakládajícím partnerem GAVI, která pak umožňuje Gatesovi hledat a najmout si zástupce v cílených zemích, jež budou lobovat za jeho zájmy.

Například v Kanadě si společnost GAVI najala Crestview Strategy, ottawskou lobbyistickou firmu, která se specializuje na utváření vládní politiky přímým předáváním klíčovým činitelům kanadské vlády. Stránka vládních vztahů na webu Crestview tak definuje své poslání:

Crestview Strategy účinně zastupuje zájmy korporací, neziskových organizací a průmyslových sdružení, aby dosáhly kladných výsledků u vlád po celém světě.

Při zastupování „zájmů korporací, neziskových a průmyslových sdružení“ při prosazování zprávy o očkování jménem GAVI, překročil snad Crestview etický práh? Jinými slovy, došlo k nějaké tajné dohodě mezi Gates proxy Crestview a kanadskou vládou? Nebo je to jen náhoda, že předseda vlády Trudeau sdílí názor Billa Gatese, že pouze program hromadného očkování umožní populacím vrátit se k normálnímu životu?

Záleží na tom, koho se zeptáte a co ví. Novináři z nezávislého média Canuck Law, které vyšetřuje politickou korupci v Kanadě, odpověděli na „tajné dohody ANO“ a „NE na čirou náhodu“. Redaktoři vypátrali, že Crestview Strategy zaměstnává dva bývalé spolupracovníky Liberální strany, Jasona Clarka a Zakery Blaise, k lobování u kanadské vlády pro Vakcinační alianci GAVI. Tito dva politici z Liberální strany, mezi březnem 2018 a lednem 2020 se nejméně 19 krát setkali se zaměstnanci úřadu předsedy vlády, vedoucím štábu, ředitelem politiky a plánování, politickým poradcem a zvláštním asistentem, stejně jako se členy parlamentu, k prosazení GAVI pro celonárodní očkování v Kanadě.

Canuck Law vysvětluje: „Jde pouze o 20 zpráv, které jsou uloženy v Úřadu lobbistického komisaře. Samozřejmě lze předpokládat, že se uskutečnilo mnohem více dalších rozhovorů, které nejsou zdokumentovány.“ Není proto žádným překvapením, že Ottawa prozatím vyčlenila asi 800 milionů dolarů pro Gatesovu globální očkovací agendu a že premiér Justin Trudeau neustále upozorňuje, že návrat života do normálu nebude, dokud nebude vyvinutá vakcína.

Ve vládě USA je úroveň korupce mezi promotéry vakcín ještě více zakořeněnější a zákeřnější. Big Pharma daleko předčí všechna ostatní odvětví ve výdajích na lobování ve Washingtonu DC. Jen v roce 2019 utratila dvakrát tolik peněz na lobování než ropný a plynárenský průmysl a téměř třikrát více než vojensko-průmyslový komplex. Existuje více lobbistů farmaceutického průmyslu než je 435 zástupců ve sněmovně a 100 amerických senátorů dohromady. Tvůrci léčiv a vakcín, jejich průmyslová sdružení a placení firemní lobbisté mají za cíl ovlivnit všechny související právní a správní předpisy. Rovněž usilují o preferenční zacházení prostřednictvím příspěvků na kampaň. Není divu, že stát Tennessee již nařídil, že studenti jsou povinni dostat vakcínu COVID-19, jakmile bude k dispozici. Není divu, že Trumpova administrace 31. července předala GlaxoSmithKline (GSK) a Sanofi 2,1 miliardy dolarů z peněz daňových poplatníků, aby urychlila další vývoj vakcíny COVID-19.

Mřížka pro celkový přehled se tvoří

Nyní, když vidíme, kdo vítězí v této řízené pandémii, pojďme se podívat, jak tito technokrati a parazitní umělci, jenž vše vědí, plánují sledovat každý náš pohyb. Jejich celková sledovací síť, jenž se schovává za COVIDem-19, se testuje v západní Africe, než bude zavedená pro zbytek světa. Zde Gatesem řízeníé GAVI, Mastercard a společnost „Trident Stamp“ s autentizací na AI, spojily síly ve snaze propojit biometrický systém digitální identity, záznamy očkování a „bezhotovostní platební systém“ do jediné platformy.

V rámci této aliance bude program „Mastercard Wellness Passintegrován do biometrické platformy identity Trust Stamp. Wellness Pass bude tedy schopen poskytovat biometrické informace o totožnosti jakékoli osoby a to i v oblastech světa, kde chybí přístup k internetu, nebo mobilní připojení. Wellness Pass bude navíc propojen s bezhotovostním platebním systémem jednotlivce. To by potenciálně mohlo orgánům poskytnout možnost zablokovat osobní účet, pokud nedodrží určité mandáty týkající se zdravotních opatření. Takový masivní dohled a kontrola se děsivě podobají čínskému systému „sociálních kreditů“. Video:https://youtu.be/Ra2KmQN5XXY, novější s aplikaci na USA https://youtu.be/6OTTcNYSTRI

Tato zcela nová platforma Trust Stamp bude spojena s vakcinačním programem COVID-19 a jakmile bude vakcína k dispozici, prostřednictvím COVI-PASS, obchodní značky digitálního zdravotního pasu, který úřady automaticky stáhnou (push) do vašeho mobilu. COVI-PASS, vyvinutý britskou kybernetickou společností VST Enterprises ve spolupráci s několika dalšími technologickými firmami, by měl být uveden na trh v patnácti zemích světa, včetně Kanady, Itálie, Portugalska, Francie, Španělska, Panamy, Jižní Afriky, Mexika, Spojené arabské emiráty a Nizozemska. Průkaz bude obsahovat osobní výsledky testů COVID-19 a historii očkování plus veškeré relevantní zdravotní informace. Opravdu orwellovská vyhlídka!

Financování společnosti Gates není přísně omezeno na oblast globálního zdraví. Nadace Bill and Melinda Gates je ve spolupráci s GAVI také úzce spjata s ID2020 – globálním digitálním ID systémem, který bude kombinovat záznamy o narození a záznamy o očkování a vytvoří tak digitální identitu pro každého člověka na planetě Zemi.

Na první pohled se může jevit ID2020 jako stejný koncept jako COVI-PASS, ale ve skutečnosti jde o mnohem víc. COVI-PASS, jak je uvedeno výše, se více týká zdravotního záznamu člověka, zatímco ID2020 je úplný identifikační záznam celého vašeho života. Je to řidičský průkaz, cestovní pas, průkaz totožnosti, přístupová karta, dluhové a kreditní karty, průkazy, policejní záznam, zdravotní záznamy a další – vše zabalené v jednom identifikačním systému. Statistici jej prodávají jako nový a vylepšený prostředek „ochrany našich občanských svobod a osobních údajů“, i když ve skutečnosti je pravdivá přesná inverze, jako u každého elektronického zařízení, může a bude využivána vládami, které dostanou nástroj, jenž jím umožní sledovat a v případě potřeby omezit každý ohyb a činnost člověka.

Ačkoli ID2020 byla původně vytvořena v roce 2019, když GAVI spojil své síly s Rockefellerovou nadací, Microsoftem, Accenture a IDEO.org, k realizaci byla globalisty spuštěna na počátku předpokládané pandemie. V současné době se testuje v Bangladéši. Jak jsme již viděli ve výše uvedeném ekonomickém resetu, krize COVID-19 opět představuje ideální příležitost pro spuštění systému ID2020. Viz: „Pandemie Coronavirus COVID-19. Skutečným nebezpečím je „Agenda ID2020“

Cesta vpřed

Nyní si musíme položit otázku: Je to jen náhoda, že všechna tato opatření – ekonomický reset, implementace ID2020, vytvoření Trust Stamp a wellness program Mastercard – jsou uváděna do pohybu současně s vytvořenou pandemii? Možná nikdy nezjistíme, zda jejich společný nástup je koordinovaným úsilím několika špičkových technokratů, nebo všech účastníků těchto schémat. Přísné rozčlenění přístupů k informacím a úkolům v podobných komplotech, brání aktérům na nižší úrovni, odhalit skutečný účel a jeho účastníky.

Je však jisté, že všechna opatření lékařského stanného práva, která byla vydána jednotným způsobem, nebyla vědecky podložena. Stejně tak je jasné, že snaha o globální očkovací režim COVID-19 a globální mřížka dohledu, postupují kupředu a mění svět jak jej známe, pokud tomu nezabráníme. Jak často říkali profesor Michel Chossudovsky a další, potřebujeme masová hnutí, jako je hnutí #ExposeBillGates, abychom čelili a demontovali tyto ďábelské návrhy technokratů. Další podobný web.

Až nám, pravděpodobně po hromadném očkování, naše vlády oznámí, že nastal čas vrátit se do „normálu“, dejte si dobrý pozor! Nikdy se nesmíme vrátit do „starého normálu“. Byl to právě ten „starý normál“, založený na zkorumpovaném a falešném paradigmatu, který nás dostal do pandemické věznice. Musíme se pohnout kupředu s novými znalostmi, které jsme získali v posledních měsících a vytvořit lepší paradigma – paradigma založené na pravdě a soucitu pro celé lidstvo.

Madame Curie měla pravdu. „Ničeho v životě se nemusíme bát, jen je třeba tomu porozumět. Musíme nebojácně mluvit a sdílet tyto informace.

*****

David Skripac má bakalářský titul z leteckého inženýrství. Devět let sloužil jako kapitán v kanadských ozbrojených silách. Během svých dvou služebních cest ve vzdušných silách, intenzivně létal v bývalé Jugoslávii, v Somálsku, Rwandě, Etiopii a Džibuti.

Poznámka Admina na závěr: Děkuji Vám, že jste to dočetl/a až sem. Pokud chcete získat další, opravdu velmi zajímavé informace a máte hodinu a 10 minut volného času, shlédněte video, které na Youtube vydrželo pouhý týden. Já ho stáhl a vidět ho můžete na mém webu, Nekorektní TOP-CZ, kliknutím ZDE. (Otevře se nové okno.). Tak si uvařte kafíčko, kuřáci zapalte cigárko a získejte informace, které nikde jinde nenajdete.

Originál článku a úvodního obrázku: Global Research
Překlad: Administrátor TOP-CZ

Comments are closed.