Co je to Internet


Jestlipak víte, jak se vlastně Internet narodil
a "dospěl" až k dnešní podobě?

Dobře pojďme se podívat jak se narodilo to co dnes všichni užíváme a pomalu si nedovedeme bez něj představit život.

V říjnu 1957 vypustil Sovětský Svaz první umělou družici země "Sputnik". "PANIKA" jenž zachvátila Spojené Státy, je velmi slabý výraz pro skutečnost, která tam nastala. Do této doby totiž všichni věřili, že USA jsou tou vůdčí zemi s nejvyspělejší technologii na světě. O SSSR se předpokládalo, že to je sice velká a silná země, ale se zastaralou technologii, která se ve vědě a technologii nemůže rovnat USA. Já vím, že pro ty, kteří jste nezažili období tzv. "Studené války" je velmi obtížné si představit, co vypuštění Sputniku způsobilo mentalitě USA. Najednou byly Spojené Státy "druhořadou zemí" a jak vládní činitelé, tak i ostatní lidé si již s hrůzou představovali, jak na ně padají sovětské jaderné bomby z "nedostupných satelitů". Dnes je to těžko uvěřitelné, ale největší hospodářský rozmach v té době, zaznamenaly společnosti, které se zabývaly výstavbou "soukromých" atomových krytů.

Něco se muselo stát a muselo to přijít velmi rychle.

V následujícím roce, dostalo "Americké Oddělení Obrany, tvořené "ARPA" (Advanced Research Projects Agency) řadu specifických úkolů s cílem obnovit vůdčí postavení USA ve vědě a technologii, zejména ve vojenských oborech.

V roce 1962, "vládní" poradní středisko RAND, bylo pověřeno Vrchním velením leteckých sil USA, zahájit výzkum s cílem - zabezpečit SPOJENÍ mezi vojenskými útvary armády USA za předpokladu že po atomových úderech budou stávající komunikační prostředky zničeny.

Zdá se Vám to paranoidní? Je nutno si uvědomit, že toto bylo v období "Studené války", kde obě strany udržovaly obrovské vojenské prostředky v neustálé pohotovosti. Denně bylo ve vzduchu, na moři, pod vodou bezpočet válečných prostředků obtěžkaných raketami s atomovou hlavici, nehledě na tisíce těchto raket v utajených podzemních silech. To také bylo v roce 1962, kdy vypukla tzv. "Kubánská krize" (pro ty mladší - v roce 1962 rozmístnil SSSR celou řadu raket s atomovými hlavicemi na území Kuby a tím přímo ohrozil USA. Samozřejmě USA si toto nenechaly líbit a přijaly řadu protiopatření. Svět se dostal do nejvážnější válečné krize od skončení 2.světové války a od vypuknutí atomové vše zničující války nás dělily hodiny. Naštěstí se Chruščov a Kenedy dohodli a SSSR urychleně tyto rakety stáhl).

V roce 1964 ukončila Korporace RAND svůj výzkum a představila decentralizovanou "síť" výkonných počítačů, které by spojily vojenská velitelská stanoviště a předávaly mezi sebou potřebné zprávy. Protože celý systém byl od začátku koncipován bez nějakého "centrálního" zdroje, nepřítel se nemohl zaměřit na nějakou specifickou oblast a zlikvidovat celý systém.

První "uzlový" počítač schopný přenášet informace byl připraven v záři 1969 na Kalifornské Univerzitě v Los Angeles (UCLA) a v prosinci téhož roku byly vybudovány další tři "uzly" a to u SRI, dále na Univerzitě v Santa Barbaře (Kalifornie) a na Univerzitě v Utahu. Tato novorozená počítačová síť byla pojmenována ARPANET, protože jejím sponzorem bylo Hlavní velitelství armády USA - "PENTAGON".

V roce 1972 bylo na tomto "dětském" internetu napojeno pouhých 23 počítačů, ale stalo se něco velmi důležité. Ray TOMLINSON od BBN vytvořil úplně první emailový program.

Je nutné tomu porozumět. Federálně subvencovaný systém ARPANET byl navržen jako komunikační systém pro zasílání JEDINĚ vědeckých informací (mezi univerzitami) a komunikační systém mezi vojenskými velitelstvími v případě atomové války.

Ale začalo se dít něco velmi divného. Hlavní provoz na ARPANETU nebyly nějaké vědecké nebo vojenské dokumenty, ale OSOBNÍ zprávy a vzkazy uživatelů. Výzkumníci pracující na tomto projektu otočili ARPANET k užívání jejich vlastní ultra vysokorychlostní "pošty" Velmi brzy se narodily "Seznamy Adresátů" a největší byl "SF-LOVERS" seznam pro vědecko-fantastické fanoušky. V roce 1973 byl ARPANET ze 75% provozu využíván pro "email".

Ačkoliv termín "Internet" byl prvně použit již ve vědecké práci zpracované Vint CERFem a Bobem KAHNem již v roce 1974, až do roku 1982 to nebyl Internet tak jak ho známe. To byl rok, kdy Vint Cerf a Bob Kahn zdokonalili počítačový jazyk známý jako "TCP/IP".

V lednu následujícího roku, již všechny počítače propojené na ARPANETU začaly používat TCP/IP, čímž vznika možnost, aby volné spojení sítě, která tvořila ARPANET, mohlo být soudržně a spolehlivě propojeno na síť TRUE "Inter"-net.

První termín "kybernetický prostor" vytvořil v roce 1984 Wiliam Gibson ve svém vědeckofantastickém románu "Neuromancer". V tomto roce již hostovalo a používalo internet prvních 1.000 počítačů. Ale již v roce 1987 toto číslo vyskočilo na více než 28.000. To bylo období, kdy výrobci počítačů v USA dodali na trh množství relativně levných osobních počítačů. Toto dalo skutečný popud k rozmachu Internetu. Tento nový komunikační systém přestal být výsadou Univerzit, armády a několika velkých společností a nastalo období, kdy i průměrné společnosti, nebo jednotlivci se začali připojovat k Internetu.

ARPANET byl oficiálně uzavřen v roce 1990 a věřte nebo ne, NIKDO si toho ani nevšiml. V tom čase veškeré povinnosti "stařce" Arpanetu převzal INTERNET.

Je nutné rozumět, že i když již šlo o spojení počítačů, to nebyla ještě nějaká "Celosvětová pavučina". Tady je jasný důkaz, že i když se velmi často Internet a Pavučina mnoha lidmi ztotožňují ve skutečnosti je Internet nějaká globální síť počítačů, které mohou mezi sebou komunikovat a Pavučina je pouze část Internetu. Internetová síť může existovat nezávisle na Pavučině, ale Pavučina nemůže existovat bez "sítě".

V roce 1991 švýcarský fyzik Dr. Timothy Berners-Lee, z evropské laboratoře pro jadernou fyziku rozvinul novou a jedinečnou technologii pro distribuci informací na Internetu. Tato technologie dovolila jednotlivým uživatelům připojit se od jednoho dokumentu k jinému použitím "odkazů". Jen si domyslete, jak byste dnes pracovali na Internetu, bez možností "click-and-go" systému. Třešničkou na koláčku bylo, že program prvně dovolil přenos nejenom slov, ale i obrazů a zvuku.

Ale přesto, že program vyvinutý Dr. Berners-Lee, byl jako budíček, ještě dva roky poté Celosvětová pavučina" využívala pouhé 1% z provozu na Internetu. Pořád ještě chyběl kousek nějaké hádanky jak navigovat Vaši cestu. Jinými slovy chyběl "Prohlížeč".

V roce 1993 Marc Andreesen a skupina studentských programátorů z Národního Centra pro Supercomputing Applications vyvinula první uživatelsky přívětivý prohlížeč pro Celosvětovou Pavučinu (World Wide Web), který nazvali "Mosaic". (O rok později odešel Marc od NCSA vytvořit svou vlastní společnost kterou nazval Netscape Komunikace (Netscape Communications). Toto byl také rok, kdy Národní Vědecká Nadace (National Science Foundation ) připravila Inter- NIC, který až do nedávná byl zodpovědný za přiřazování našich "dotcom" doménových jmen (domain names).

Celosvětová Pavučina (World Wide Web - již víte co to je www.?) je pro výměnu informací, založena na souboru pravidel neboli "protokolech". Tato sbírka pravidel je známá jako "Hyper-Text-Transfer-Protocol" neboli familiárně "HTTP". Toto nám dnes umožňuje prohlížet jednotlivé stránky, vracet se zpět, nebo jít dále, protože Web-prohlížeče, ať již Marc Andreesenův "Netscape", nebo Microsoft-ův Internet Průzkumník, oba rozumí HTTP a dokážou ČÍST stránky na Web-serverech (počítače, které ULOŽÍ jednotlivé stránky).

Tyto nové prohlížeče se staly skutečnou "polevou na koláči" pro Světovou Pavučinu, která začala narůstat obrovským tempem 381 TISÍC % ročně. V průběhu dvou dalších let WWW provoz začal být na Internetu dominující a Vy jste si mohli objednat pizzu z nějaké restaurace přes Internet. Nastoupila doba "ELEKTRONICKÉ komerce" ( a hle nastoupila i doba "Nevyžádaného e-mailu!).

V roce 1996 bylo celosvětově asi 45 miliónů uživatelů Internetu. Z toho asi 30 miliónů v USA a Kanadě. V roce 1999 se tento počet uživatelů zvýšil na 150 miliónů a za pouhý jediný rok se tento počet zdvojnásobil na ohromných přes 300 miliónů uživatelů Internetu.

Za dobu 30 let od vzniku komunikačního systému jakožto nápadu pro komunikaci mezi pozůstatky společnosti zdevastované totální atomovou válkou, vyrostl tento systém k mohutné informační "DÁLNICI" na které dnes pracujeme a naše děti a vnuci si hrají. Dnes se většina lidi dívá s úctou na Internet, jako na vše znající, hladce fungující a spolehlivé průběžné monstrum, kde lze dělat takřka vše možné ba i nemožné. Ale je toto přesný pohled na Internet a jeho možnosti? Odpověď na tuto otázku je již jinou kapitolou.

Věřím, že jste v této stručné informaci získali nějaké nové poučení a poznatky a třeba se i Váš pohled na Internet poněkud změnil.

Publikuje:

Vladimír Mikuša
info@topcz.net

Tel.: 607 225 662

Chcete vědět co Internet není - Klikněte zde

Osobní údaje   |    Kontakt   |    O nás   |

©Copyright TOP-CZ . All Rights Reserved.