Hvězdné brány a portály do jiných světů

Autor: Jirka Woodman

V mnoha starověkých kulturách se dochovaly pověsti o portálech do jiných světů nebo do jiných vesmírů, kde žijí „stvořitelé“ lidí. „Hvězdné brány“ jsou však v našem světě považovány pouze za mýty a legendy, nicméně i ony mohou obsahovat velký podíl pravdy. Hvězdná brána je stavba, pomocí které je možné se přemísťovat do jiných vesmírů nebo galaxií. Název se stal populární poté, co byl natočen stejnojmenný sci-fi film.

Cesta do Peru, do země bohů

V roce 1996 byla v Peru průvodcem José Luisem Delgado Mamani nalezena v oblasti Puerta de Hayu Marca Brána bohů. Jak říkají místní obyvatelé, tato brána sloužila jako průchod do země bohů.

Brána má dva otvory. Jeden je čtvercový o rozměrech sedm krát sedm metrů, druhý má dva metry na výšku. Legendy tvrdí, že velký otvor je určen bohům a ten menší pak obyčejným smrtelníkům. Kdo se jí odvážil projít, získal nesmrtelnost a mohl žít mezi bohy.

Hvězdná brána

Jedna z legend říká, že když španělští dobyvatelé připluli v 16. století do Peru a začali rabovat bohatství Inků, jeden z kněží jménem Amaru Maru vyběhl z chrámu s vzácným zlatým diskem, tzv. Klíčem bohů sedmi paprsků.

Našel Bránu bohů a jejím strážcům předal disk. Ti pak provedli nějaký rituál a dveřní otvor se otevřel. Za ním se objevil tunel s namodralým světlem. Amaru Maru vstoupil do brány a navždy zmizel, neboť se vydal do země bohů.

Abu Ghurab

Chrám Abu Ghurab v Memfisu byl postaven ve 3. tisíciletí př. n. l. Nachází se zde starodávná platforma z alabastru, která prý může „unisono vibrovat se Zemí“. Je schopná se člověku otevřít tak, aby mohl komunikovat, aby mohl být sám s „bohy, s vysokými energiemi Vesmíru“ a pohybovat se po obloze.

Abu Ghurab

Je zajímavé, že tyto legendy o spojení mezi světy se podobají mýtům indiánského kmene Čerokí. Vypráví se v nich o tom, že nějaké beztvaré myslící bytosti mohou cestovat pomocí „zvukové vlny“ z Plejád na Zemi.

Stavba v Michiganském jezeře

V roce 2007 při hledání pozůstatků potopených lodí našli vědci v Michiganském jezeře v hloubce dvanácti metrů kamennou stavbu. Za objevem stáli profesor podvodní archeologie Michiganské státní univerzity Marc Holley a jeho kolega Brian Abbot.

Michiganské jezero

Předpokládají, že stáří stavby, která se podobá kamennému kruhu ve Stonehenge, je kolem devíti tisíc let. Ale na jednom z kamenů je vytesán obrázek mastodonta a ti vymřeli před více než deseti tisíci lety. Některými výzkumníky je považována za pozůstatek hvězdné brány.

Stonehenge

Jednou z nejznámějších archeologických památek na světě je Stonehenge, ležící v anglickém hrabství Wiltshire. Většina zdrojů je přesvědčena, že vznikl zhruba před pěti tisíci lety a na jeho stavbu byly použity kameny z dolu, který se nalézá ve vzdálenosti tří set osmdesáti šesti kilometrů.

Stonehenge

Stonehenge se nachází na průsečíku několika ley lines, což jsou pomyslné linie, spojující nejneobvyklejší stopy minulých civilizací na Zemi, jako jsou pyramidy, chrámy apod. Jedna z teorií, které se zabývají jeho určením, říká, že je to hvězdná brána. A podivná událost, která se v těchto místech stala, může tuto teorii potvrdit.

V srpnu roku 1971 zde zmizela celá skupina hippies a zřejmě se tak stalo při pokusu „aktivovat“ hvězdnou bránu.

Bezedná propast

Existuje slavná sumerská pečeť s vyobrazením boha Ninurty, která zachycuje, jak vychází z hvězdné brány. Po jeho obou stranách jsou vidět zářící sloupy.

Bezedná propast

Jiné artefakty s jeho vyobrazením mohou také posloužit jako důkaz o existenci hvězdné brány. Ninurta má na ruce něco, co připomíná moderní hodinky a mačká cosi, co se podobá tlačítku, umožňujícímu přechod mezi dvěma různými prostředími.

Brána sumerských bohů

Výzkumníci si myslí, že hvězdná brána sumerských bohů stála na řece Eufrat, na území dnešního Iráku a lze ji nalézt pod ruinami mezopotámského města Eridu, které bylo zničeno ještě před naším letopočtem.

Brána v Tiwanaku (Tiahuanaco)

Podle názoru mnoha výzkumníků je Brána slunce v Tiwanaku (Bolívie) portálem do země bohů. Její stáří se odhaduje přibližně na čtyři tisíce let. Místní legendy praví, že bůh slunce Virakoča si vybral právě toto místo pro to, aby zde stvořil lidskou rasu.

Brána v Tiwanaku

Brána byla vytvořena z jediného kamenného bloku a je ozdobena lidskými postavami v „obdélníkových přilbách“. Horní oblouk je korunován vyobrazením boha slunce. Bez ohledu na to, že se brána nyní nachází ve vertikální poloze, v polovině 19. století, kdy byla evropskými výzkumníky nalezena, ležela na zemi.

Symboly na kameni z parku Ramansu

Mezi balvany a jeskyněmi parku Ramansu Uyana (Srí Lanka) existuje karta nebe, vytesaná do velkého kusu kamene. Naproti ní jsou umístěna kamenná sedadla.

Symboly na kameni z parku Ramansu

Jak říkají výzkumníci, symboly vytesané do kamene představují kód, který otevírá hvězdnou bránu a umožňuje vycestovat z našeho světa do jiných míst Vesmíru. V mnoha starých indiánských legendách jsou hvězdné brány popisovány jako otáčející se kruhy.

Abydos

Je starodávným egyptským městem a možná i jedním z nejzajímavějších míst v egyptologii. Zejména chrám Sethiho I. je známý tím, že v něm lze najít vyobrazení současných letadel, ale také něčeho, co se velmi podobá létajícímu talíři.

Abydos

Možná, že ještě pozoruhodnější je legenda o tom, jak byly nalezeny tajné místnosti v Abydosu. Počátkem 20. století Angličanka Dorothy Eady najednou oznámila, že je reinkarnací egyptské rolnické dívky jménem Bentrešut a že byla tajnou milenkou faraona Sethiho. Eady se vydala do Egypta, aby se podělila s vědci o svá tajemství.

Prý mohla bez problémů číst staroegyptské texty a ukázala archeologům, kde je třeba kopat, aby nalezli pozůstatky překrásných zahrad i skrytých místností. Sama se často snažila zmáčknout nějaký kámen ve stěně, jako kdyby chtěla otevřít tajné dveře.

Je zajímavé, že v roce 2003 vojenský inženýr Michael Schratt oznámil, že v Abydosu stojí hvězdná brána, že vláda USA o tom ví a je prý dokonce používána k původnímu účelu.

Göbekli Tepe

Chrám v Göbekli Tepe (Turecko) je starý dvanáct tisíc let. Je známý svými kamennými sloupy ve tvaru písmene „T“ a na každém z nich je rytina v podobě zvířete, jako např. lva nebo ovce.

Göbekli Tepe

Některé sloupy vytvářejí něco jako bránu. Má se za to, že jsou to pozůstatky hvězdné brány, které lidé v dávnověku využívali jako portál do „nebeského světa“. Sloupy se velmi podobají Bráně bohů v Peru. Je zajímavé, že Inkové mluvili o spojení s lidmi z hvězdokupy Plejády, která má také tvar písmene „T“.

Sedonské víry

Sedona, městečko v Arizoně (USA) bylo kdysi pro indiánské kmeny posvátným místem. Říká se, že červené skály pouště, které obklopují město, mohou vytvářet víry, jež jsou schopné přenést člověka do jiného světa nebo dimenze.

Domorodí obyvatelé si myslí, že tyto horniny mají nějaký duchovní náboj. Navíc tvrdí, že nedaleko v horách stojí Dveře bohů, podivný kamenná portál do jiného časoprostoru. Místní legendy hlásají, že tyto dveře jednou našla trojice zlatokopů. Jeden z nich jimi prošel a okamžitě zmizel, zbylí dva z místa uprchli.

Sedonské viry

Originál zdroj: Paranormal-news.ru
Překlad do češtiny: Prvopodstata