Hon na čínské čarodejnice?

Autor: Petr Vavruška

Ve vyjádření NÚKIB k hrozbě používání výrobků Huawei a ZTE jde doslova o objevování Ameriky a jejich odposlechových technologií. Ty prý mohou u nás být aplikovány Číňany, k čemuž ale nebyl předložen jediný důkaz. Přesto existuje spousta faktů, které jsou vážným varováním pro ochranu státní svrchovanosti. Jde o naprosté převracení všech faktických hrozeb, které se nikdo z vrcholových politiků neodváží ani vyslovit. Už v analýze Státní svrchovanost a Národní telekomunikační síť ZDE, jsem konstatoval, že pokud je sněmovna nevezme v úvahu, odstartuje drahý a to bezvýslednější hon na čarodejnice. A nemýlil jsem se. Posuďte sami.

Čeští kybernečtí experti totiž v případě Huawei a ZTE varují, že se „hrozba může prý vyskytnout přímo v telekomunikačních komponentech. Mohou zaznamenat hovory, kontrolovat přenášená data, či lokalizaci uživatele. Na úrovni serverových řešení a infrastruktury hrozí přístup k veškerým datům, či možnost odepření služby. U koncových zařízení jde podle NÚKIB o hrozbu přístupu k uloženým datům, pořizování např. videí či podvrhnutí identity. Úřady mají podle metodiky prověřit, jestli zařízení používají v rámci jejich IS, pak zohlednit nové hrozby, před kterými NUKIB varoval. V případě, že riziko překročí stanovenou mez, musí prý instituce zavést patřičná opatření a technologie postupně nahradit“.

V tomto vyjádření jde totiž doslova o objevování Ameriky a jejich odposlechových technologií popsaných v západních i našich médiích už více než před dvěma lety Snowdenem. Navíc potvrzených bezostyšným chlubením se exagentů amerických tajných služeb. A co celou tu dobu dělaly naše tajné služby? Co se zjistilo o špiclování tehdejšího premiéra Sobotky? Kdo za tím stál, jakými kanály odposlechy odtékaly. Jaké vznikly škody? Jaká ochranná opatření služby vymyslely?

A nemáme obavy z kontroly celé naší infrastruktury jako v Japonsku? „Napíchli jsme celou zemi říká, Snowden. A šli jsme dál. Jakmile nám patřil jejich komunikační systém, zaměřili jsme se na reálnou infrastrukturu. Nainstalovali jsme malé spící programy do rozvodných sítí, přehrad, dopravních systémů, do nemocnic. V případě, že by Japonci přestali být našimi spojenci, všechno by zhaslo. A nešlo jen o Japonsko. Pronikli jsme např. i do Mexika, Německa, Brazílie, Rakouska. Tedy v Číně, Rusku, Iránu ve Venezuele to lze pochopit. Ale v Rakousku? Sledovat jsme měli i hlavy států i významné průmyslnílky, mapovat obchodní dohody, sexuální skandály, diplomatické depeše“. A ptejme se – my v ČR jsme jediná vyjímka? Nebo nám vůbec nevadí, když nás naši „přátelé – ochránci“ špehují v našem zájmu v naší ložnici?

Klíčem k napíchnutí celé infrastruktury zemí je, jak lze vyčíst z uvedeného, ovládnutí jejích telekomunikací. Koncová elektronická zařízení bez komunikace nemají smysl. A systémové kobercové odposlechy provozované britským výzvědným střediskem GCHQ, trvale nabouraným do stovek páteřních světových kabelů z nichž monitoruje, kopíruje a ukládá obrovské toky citlivých osobních, strategických, vojenských či ekonomických informací. Ty sdílí pomocí programu Tempera, analyzující obsah a metadata s americkým partnerem – NSA. A české toky dat lze snadno kopírovat napíchnutím v mnoha místech ČR. Jsou totiž závislé prakticky celé na globálních optických i radiových sítích nadnárodních vlastníků, s velkou pravděpodobností donucených ke spolupráci s americkými tajnými službami. My nemáme vůbec možnost jejich průběh ovlivňovat, a nemáme ani jiný způsob jak naši infrastrukturu komunikovat. Na to bezvýsledně upozorňuji už od r. 2006. Jak lze páteřní datové toky rozbočit, koncentrovat a přesměrovat do kobercových odposlechových center umístěných kdekoliv v zahraničí a jak tomu zabránit, popisuje analýza Státní svrchovanost a Národní telekomunikační síť ZDE.

Úřady mají, podle dosud nezveřejněné, metodiky, schválené vládou, která bude univerzální pro ministerstva, úřady firmy i běžné uživatele, prověřit jestli jsou čínská zařízení součástí jejich IS, a pak „podle zjištění NÚKIB“ zohlednit nové?? hrozby“. V případě, že riziko překročí stanovenou mez, musí nejméně 160 institucí a firem zavést, bez ohledu na vlastní ztráty, patřičná opatření, např. daně, a technologie postupně nahradit. A hlavně čínské společnosti už do soutěží nepouštět! Zvláště, když je mohou za jiné ceny nahradit firmy jako Juniper, Cisco, Lucent, ATT… USA tak určitě ocení nezištnou pomoc ČR v EU (nejhorlivější země, při zlepšování americké obchodní bilance), která má 2,4 bilionu importu ale jen 1,4 bilionu exportu. Nepřipomíná vám to obdobný postup vnucující dovoz břidlicového plynu z USA do Evropy?

Firma Huawei kategoricky odmítla tvrzení, že představuje riziko pro národní bezpečnost. Vyzvala NÚKIB, aby místo špinění její reputace předložil fakta. Ten ale prý nemá důvod to nějak komentovat. I vzhledem k tomu, že dost argumentů, je neveřejných, o kterých bychom neměli nic vědět. Přesto ale jen obecná doporučení NÚKIB u myslící veřejnosti generuje desítky otázek. Zde jsou jen některé:

– Může NÚKIB zodpovědět, nebyla-li česká infrastruktura napadena, podobně jako japonská nebo rakouská, už v minulých letech? Kdo ji napadl? Jak dlouho to trvá a jaké závěry z toho vyplynuly?

– Chápe NÚKIB, že hlavní nebezpečí hrozí z globální infrastruktury páteřních sítí, na jejichž sítích nelze napíchnutí a přesměrování komunikace nijak zjistit?

– Jak se NÚKIB staví k tomu, že většina globálních operátorů působících v ČR používá již nejméně 10 let přenosové technologie Huawei? Budeme od nich také požadovat jejich výměnu? Proč to do této doby to nikomu nevadilo?

– Umí NÚKIB popsat cestu, kterou je např. rizikový odposlech českého nemocničního personálu z mobilu Huawei, směrován do čínských odposlechových center a kde taková centra sídlí? V Číně, nebo jsou i někde v Evropě? Co u nás asi tak mohou sledovat?

– Nepřipomíná vám to nedávné tvrzení, že radar v Brdech bude sloužit k ochraně proti iránským a severokorejským raketám?

– Zamezíme těmto odposlechům např. výměnou mobilu Huawei za Apple, který je podobně jako komponenty přenosových systémů vyráběn v Číně? Budeme se zbavovat i těchto telefonů? A jak poznáme, které neobsahují čínské komponenty a budou bezpečné?

– Najde se v ČR dostatek nekompromisních odborníků typu Kalouska, Štětiny Jandy, Langšádlové, k identifikaci „nových hrozeb“ objevených NÚKIB, až ve 160 organizacích, kteří se dokáží orientovat v celé problematice? Kdo je bude platit? Jen v USA se tím zabývá přes 100 000 specialistů s náklady vyššími než české HDP.

– Je-li česká infrastruktura již napíchnuta americkými nebo německými tajnými službami, podobně jako v Japonsku, tak nám žádná směrnice nepomůže a nedá se s tím už nic dělat, ať zavedeme jakákoliv opatření. Masivní odposlechy budou pokračovat a my to můžeme jen tušit. V případě Číny a Ruska musíme nejprve objevit páteřní cesty do jejich odposlechových center, existují-li. Chápe to vůbec někdo z bezpečnostních služeb a z politiků?

– Chceme-li si zachovat alespoň zbytky státní svrchovanosti, není jiné cesty, než za každou cenu neprodleně vybudovat Národní páteřní telekomunikační síť, vylučující z veřejného kyberprostoru utajovanou infrastrukturní komunikaci. Výstavba, které musí předcházet zevrubná studie, může trvat cca 2-3 roky. Její parametry a přísnou organizační strukturu popisuje článek ZDE

– Zabývá se vůbec někdo touto myšlenkou? Je možné o tomto tématu vůbec diskutovat.,

– Umí někdo ze zodpovědných politiků vůbec odpovědět alespoň na těchto několik otázek? Obávám se, že všichni budou jako obvykle jen trpně mlčet.

Když jsem viděl v televizi téměř aklamační hlasování všestranického Výboru pro bezpečnost o údajně tajných důkazech proti Huawei, které proto nelze prezentovat, vybavila se mi hláška mého bývalého spolupracovníka, komunistického poslance z osmdesátých let. „volové makejte, já jdu vládnout“!

Zdroj: (1)