Henry Kissinger volá po novém světovém řádu

Autor: Mike Whitney, 06.04.2020

Henry Kissinger si myslí, že Coronavirus je hrozbou pro jeho vzácný Nový světový řád, takže chce, aby prezident Trump udělal cokoli, aby mohl systém chránit. Ve stanovisku, které bylo zveřejněno v pátek 03.04. na Wall Street Journal, bývalý ministr zahraničí vyzval Trumpa, aby zahájil velký projekt, jako je Marshallův plán, aby sjednotil spojence a přesvědčil je, že strýček Sam může stále shromáždit jednotky v v době krize.

Kissinger:

„Spojené státy jsou povinny vyvinout velké úsilí ve třech oblastech, aby si vzaly ponaučení z vývoje Marshallova plánu a projektu Manhattan. Za prvé, podpořte globální odolnost vůči infekčním chorobám. Za druhé, snažte se vyléčit rány světové ekonomice. Za třetí, chránit zásady liberálního světového řádu.

Zatímco útok na lidské zdraví bude – doufejme – dočasný, politický a ekonomický otřes, který nastal, může trvat generace. Žádná země, ani USA, nemůže v čistě národním úsilí virus překonat. Řešení potřebných momentů musí být nakonec spojeno s globální vizí a programem spolupráce. Pokud nemůžeme udělat oboje v tandemu, budeme čelit nejhoršímu z každého z nich.“ Wall Street Journal.

Kissinger si myslí, že Trumpova „First America“ (Amerika první), rétorika oslabila zahraniční vztahy a oslabila hegemonii USA. Myslí si, že izolacionistická politika administrativy vytvořila vedoucí vakuum, které Čína rychle naplnila. Nakonec má pravdu, zatímco Čína vyslala zdravotnické týmy a nezbytné zásoby do zemí, které jsou virem silně zasaženy, Spojené státy byly zaneprázdněny zpřísňováním sankcí vůči Íránu, Kubě a Venezuele, což bránilo infikovaným civilistům v získávání léků. Čínské humanitární příspěvky jsou samozřejmě široce vítány, zatímco chování Washingtonu bylo odsouzeno jako špatné a pomstychtivé. Není pochyb o tom, že Trumpova administrativa postoupila morální kreddit svému nepříteli, Číně.

Opět Kissinger:

„Nyní v rozdělené zemi je nezbytná účinná a prozíravá vláda, aby se překonaly překážky, které v globálním rozsahu nemají obdoby. Udržení důvěry veřejnosti je zásadní pro sociální solidaritu, pro vztahy společností k sobě navzájem a pro mezinárodní mír a stabilitu.“

Když Kissinger hovoří o „důvěře veřejnosti“ a „sociální solidaritě“, samozřejmě to znamená, že vláda se musí vypořádat s účinnou strategií pro styk s veřejností, která bude hnát ovce do souladu. V Kissingerově lexikonu je solidarita úzce definována jako „veřejná podpora elitářským projektům“, jako je globalizace, otevřené hranice a volný pohyb kapitálu. To jsou principy, které prosazují Kissingerova doporučení, ne náklonnost k pracujícím lidem, které považuje za hloupé mezky.

Zde je více:

„Národy soudrží a vzkvétají s přesvědčením, že jejich instituce mohou předvídat kalamitu, zastavit její dopad a obnovit stabilitu. Po skončení pandemie Covid-19 budou instituce mnoha zemí vnímány jako neúspěšné. Zda je tento rozsudek objektivně spravedlivý, není relevantní. Realita je taková, že po koronaviru nebude svět stejný. Hádat se nyní o minulosti jen ztěžuje to, co je třeba udělat.“

Je to jasné? Na čem Kissingerovi opravdu záleží, je světový řád po koronaviru, o kterém věří, že bude znamenat začátek zcela nové epochy. Epochy, ve které vlády budou muset reagovat na neočekávané krize, hořkou politickou polarizaci a rostoucí vyhlídky na sociální nepokoje. Zdá se, že Kissinger vše pochopil, ale místo toho, aby nabídl novou vizi pro budoucnost, drží se zbytků selhávajícího systému, který prohloubil propast bohatství, spustil jeden finanční rozpad za druhým a rozšířil oblouk nestability ze severní Afriky, přes Střední východ až do střední Asie. Toto je světový řád, který chce Kissinger zachovat, americké imperiální centium ovládané elitami plutokratů chlastajících brandy a Bankovní Mafie. Není divu, proč tito vyžadují změnu?

„Světové demokracie musí hájit a udržovat své osvícené hodnoty.“ Globální ústup od vyrovnávací moci s legitimitou způsobí, že se sociální smlouva rozpadne na domácím i mezinárodním základě.“

„Osvícené hodnoty“ ?? To je to, co jsme viděli na fotkách z Abu Ghraibu nebo záběry z decimované Falluži, nebo bezpočet zpráv na četných webech o únosech a vraždách? Cvičí se osvícenské hodnoty v Gitmo nebo na letecké základně Bagram Air nebo v Mosulu, který byl zničen americkými bombardéry? Kissinger se může chlubit osvícenskými hodnotami jak chce, ale z vlastní zkušenosti ví, že tyto hodnoty jsou podepřeny na hoře krvavých těl všech obětovaných ve jménu liberálního světového řádu.

„Osvícení myslitelé (argumentovali), že účelem legitimního státu je zajistit základní potřeby lidí: bezpečnost, pořádek, ekonomický blahobyt a spravedlnost. Jednotlivci si nemohou tyto věci zajistit sami. Pandemie vyvolala anachronismus, oživení opevněného města ve věku, kdy prosperita závisí na globálním obchodu a pohybu lidí.“

To je opět, Kissingerovo oblíbené téma „globální obchod a pohyb lidí“, dva rozpadající se pilíře globalizačního projektu, který nyní podporuje život a čeká na eutanizaci milionů nezaměstnaných Američanů, kteří ztratili svou práci, jejich továrny a jejich naděje na budoucnost padají kvůli outsourcingu, offshoringu a Kissingerovu slavnému „liberálnímu světovému řádu“. I když se americká ekonomika zastaví a američtí dělníci bez práce čekají u svých dveří úzkostlivě na jejich $ 1.200 od strýčka Sama, Kissingera nadále trápí úžasné NWO, které by výrazně zlepšilo „bezpečnost, pořádek, ekonomický blahobyt, a spravedlnost““.

Souhlasím s Kissingerem, že nový světový řád se bude výrazně lišit od světa, který mu předcházel, ale je to daleko. Ve skutečnosti se systém ovládaný USA rozpadá, protože lidé na světě nechtějí vládnoutí silou, protože američtí vůdci jsou nekompetentní burani, kterým nelze věřit, že udělají správnou věc. Díky arogantní politice Washingtonu se obrovské oblasti Středního východu a Střední Asie proměnily v neobyvatelné pustiny.

Přiznejme si to, Spojené státy měly šanci ukázat světu, že by mohly být spolehlivým správcem globální bezpečnosti. Ale díky svým politikům, to promeškaly. Nic z toho co říká Kissinger to nezmění.

Zdroj: Global Research
Překlad: Administrátor TOP-CZ