Globální pandemie hystérie a šílenství z Covidu-19, posouvá lidstvo k totálnímu zhroucení globální společnosti.

Autor: Admin

Žijeme v pandemii plánované paniky. Plánované proto, že první „Ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (PHEIC)„, bylo vyhlášeno generálním ředitelem WHO, Dr. Tedrosem, již 30. ledna 2020, tedy v době, kdy mimo Čínu, byl počet infekcí registrovaných WHO, z celého zbytku světové populace 6,5 miliard lidí (7,5 – Čína), pouhých 150 lidí. Jakoby generální ředitel WHO věděl, že v půběhu několika týdnů se nákaza rozšíří do celého světa.

Pro srovnání, americký CDC odhaduje, že v chřipkové sezóně 2019-2020 může pouze v USA chytit běžnou chřipku 38 až 54 milionů lidí a 23.000 až 59.000 z ní může zemřít. Převážnou většinu těchto úmrtí budou tvořit lidé starší 70 let a mnozí z nich se zhoršeným zdravotním stavem a / nebo již existujícími respiračními problémy. Je to téměř stejné schéma nemocí a úmrtí jako u COVID-19. Lineární rozšíření těchto běžných údajů o chřipce v celosvětovém měřítku by mělo za následek stovky tisíc úmrtí na chřipku. Ve zvláště silné chřipkové sezóně 2017–2018 v USA zemřelo na chřipku odhadem 60.000 lidí. Čtenář může sám posoudit, zda WHO oprávněně prohlásil COVID-19 za „pandemii“, nebo zda za tím mohly být možná jiné důvody?

Společnosti – globální, národní, regionální, místní, komunita po komunitě, se dostaly do děsivého uzamčení. Toto je v praxi Hluboký stát. Ničí se celá ekonomika. Podniky, velké i malé, uzavřené a ztracené, ohrožené životy a živobytí. Používají se všechny varianty stanného práva, včetně behaviorálního zákona o chování, od domácnosti k domácnosti, od člověka k člověku. Lidské bytosti jsou doslovnými vězněmi, jež se „schovávají doma“, jako zvířata v klecích. Těm, kteří „nedodržují“ domácí vězení, hrozí nebývalými pokutami a dalšími policejními kroky. Není to definice totalitního státu?

Národy jsou ovládány strachem, hospodářská činnost a společenský život jsouv útlumu, přijímáme bez odporu omezení osobní svobody ve jménu „výjimečného stavu“, který jako by byl stvořený k tomu, aby vytvořil ovzduší podrobení, jakého předchozí totalitní pokusy nedocílily.

Rychlost a způsob, při kterém tento technický pád uzavřel celou planetu, je bezprecedentní a ve své hrůze úžasná. Toto dobytí bylo dosaženo za pouhých pár dnů. Bez odporu. Každý kout zeměkoule, každý jednotlivec, je uvězněn mentálně i fyzicky. Stačila jedna velká lež, jeden velký strach.

Co je na průběhu této pandemie zajímavé, jsou publikována čísla počtu zemřelých z důvodu nakažení Covid-19. Mně to připadá podobně, jak se celosvětově, ale i národně v Česku, vede statistika zemřelých následkem kouření. Jelikož jsem dlouholetý kuřák, tak jsem se o tuto problematiku zajímal a zjistil jsem, že v této oblasti, jakmile zemře člověk který kouřil, je automaticky zařazen do statistiky „úmrtí následkem kouření“. Bez ohledu na to, zda mu bylo 35, nebo 95 let. Tím se, pro všechny tvrdé odpůrcde kouření, zcela uměle navyšují počty zemřelých následkem kouření a ospravedlňují všechna drastická opatření států vedená proti kuřákům, zejména navyšování spotřební daně. Ano, milí občané. Zvyšovat daně nechceme, ale když je to v rámci boje pro zdraví všech, tak s tím zajisté bude většina, v naši skvělé demokracii, souhlasit.

Po přečtení řady článků a shlédnutých videí, jsem došeel k podobným závěrům při sledování statistiky zemřelých následkem nakažení koronavirem Covid-19. Podívejte se jen u nás. Prvnímu zemřelému, teď si nevzpomenu, zda to byl muž, nebo žena, ale pamatuji si, že mu bylo 93 let. Podobně u dalších pokaždé se jednalo o lidi ve věku nad 80 let. V tomto věku je imunita člověka takřka nulová a většina trpí na jiné nemoce. Vím to, je mi 83 let a i když jsem byl celý život, díky sportování, poměrně v dobré zdravotní kondici, (nikdy jsem kromě zlomené nohy neležel v nemocnici), dnes jsem „utahaný“ i jen po obyčejném vyluxování bytu. Daleko hůře je na tom má paní, (80 let). Má cukrovku, je částečně ochrnuta po mozkové mrtvičce, je po operaci glaukomu, je po mnou vyléčené rakovině žaludku a s nastávajícím Alzheimerem. Denně polyká 12 prášků a 3x kapání do očí. Takovým lidem pak opravdu stačí obyčejná chřipka.

Takže ti zemřelí, vedení ve statistice jako zemřelí po nakažení Covidem-19, by s nejvetší pravděpodovností zemřeli i po nakažení jednoduchou chřipkou. Ale byl u nich detekován Covid-19, i když třeba jen v ranním stadiu, automaticky jsou ve statistice – „úmrtí následkem Covid-19“. Takto nám počty zemřelých narůstají, potvrzují pandemii a ospravedlňují všechna opatření států, jež vedou, ne jen k tvrdému omezení všech základních práv občanů, ale i k ničivým účinkům na celou socioekonomickou strukturu.

V Německu se této problematice začal věnovat lékař, odborník na mikrobiologii Dr. Sucharit Bhakdi. Podle jména a vzhledu je to asi Ind, ale žije trvale v Německu a působí jako profesor na univerzitě Johannes Gutenberg University Mainz. Dotyčný poslal otevřený dopis německé kancléřce Angele Merkelové, s výzvou k naléhavému přehodnocení pohledu na Covid-19 a položil kancléřce pět zásadních otázek. Na video, do kterého jsem vložil české titulky, se stručným obsahem jeho dopisu se můžete podívat na Youtube.

Dnes jsme konfrontováni s neúnavným propagandistickým strojem 24/7, který podporuje strach a úzkost kvůli neviditelnému viru. Nepřítel, kterého obyvatelstvo nevidí. Nepřítel, kterého nelze vysledovat, například jak se šíří nebo nešíří. Nepřítel, který donutil lidi věřit existujícím autoritám. Jak chytré! Propaganda a strach postačují k tomu, aby se během několika týdnů zhroutila celá světová populace.

Je to naprosto geniální ovládání světa pomocí viru. 0,01% populace dostalo 99,99% populace na kolena s prosbami o milost, o očkování, s neznámým koktejlem látek, které by tato maligní temná síla mohla chtít vložit do jejich těl. Prosím, prosím, dejte nám vakcínu, dejte nám sérům. Až to bude znovu povoleno, lidé poběží do ulic a nabídnou své ruce a těla každému, kdo přijde s injekční stříkačkou.

Z hisstorie víme, že nic se ve světě nedělo a neděje náhodou. Za vším je potřeba hledat důvod a pro objasnění položit klasickou otázku – cui bono – kdo má prospěch z té které události. Podíváme-li se na vznik a průběh stávající pandemie, vypadne nám z toho několik možných odpovědí:

1) V prvé řadě je zcela zřejmé, že se jedná o obrovský výdělek peněz a veřejný trh od farmaceutického průmyslu. Tento podvod o miliardy dolarů je o to horší, že má oficiální razítko tím, že jej podporují západní vlády a mezinárodní organizace, zejména WHO, UNICEF a Světová banka. V USA jsou sdružené, nebo úzce spolupracující s entitou pro novou iniciativu vakcíny proti koronaviru jíž je CEPI – Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, (Koalice pro inovace připravenosti na epidemii), organizace sponzorovaná a financována Světovým ekonomickým fórem (WEF) a Bill & Melinda Gates Foundation. Více o CEPI ZDE. Evropská Unie s USA soutěží o trhy s vakcínami jménem výkonných farmaceutických konglomerátů, přičemž Evropská komise poskytla finanční podporu až 80 milionů EUR společnosti CureVac AG poté, co bylo zjištěno, že se Trump, pod záštitou NIAID na čele s Dr. Anthony Faucim pokoušel zajistit exkluzivní přístup k vakcíně COVID-19, kterou vyvíjí CureVac AG.

2) Ekonomická oblast. Celá řada odborných ekonomů již v roce 2019 upozorňovala, na pomalý, ale trvalý trend sestupu celosvětové ekonomiky s predikci, že v roce 2020 se pravděpodobně celosvětová ekonomika dostane do recese. HDP, (i když to zrovna není ten nejideálnější ukazatel stavu ekonomiky), sice ještě vykazoval růst, ale ten byl již jen odvarem proti růstu v předchozích letech. Takže všem ekonomům bylo jasné, že se „ekonomika světa“ přehoupla přes tu imaginární sinusoidu a padá dolů. Bylo jen otázkou času, za jak dlouho ten pád skončí v reseci.

No a koronavir Covid-19, přišel pro všechny vlády světa, jak spasitel. V podstatě komplet zastavená výroba a ve službách funkční pouze podniky zajišťující nezbytný chod států. Mamutí výdaje na refundaci mezd, daňové odpustky atd., atd., to vše přinese bilionové ztráty. Takže máme důvod pro krizi jak vymalovaný. Ano, milí spoluobčané, krize určitě přijde. Ale ne vinou našeho mizerného vedení, ale z důvodu pandemie. Dokonce i sám premiér Babiš, když se ho nějaký novinář zeptal, jak se bude řešit finanční otázka, odpověděl – finance mě teď nezajímají. Teď musíme řešit zdraví občanů. Zdraví občanů v pandemii z důvodu viru, jehož úmrtnost je stejná, nebo v mnoha případech niží, než u běžné chřipky a to beru v úbahu i situaci v Itlálii a Španělsku.

Krize, která přijde, bude mít nedozírné následky. Osobně odhaduji, že až 60, nebo více procent živnostníků a malých podniků, zejména v terciární sféře služeb, tu situaci nezvládne a skončí. Většina z nich již v době před pandemií, díky různým obstrukcím státu, (tzv. hrubá mzda, EET, změny v DPH, zákazy kouření atd.), přežívala tzv. z ruky do huby. Na vytvoření dostatečných rezerv nebyly síly ani prostředky. Řadu jejich činností převezmou velké korporace. Možná se dočkáme i toho, že zde budou nové firmy jako „Agro-zámek, Agro-elektro“, nebo místo Agro si dosaďte jakoukoliv jinou korporaci. Nastane eldorádo pro banky a exekutory.

Sekundárním problémem bude, jak se budou, respektive z čeho se budou financovat všechny ty „vedlejší výdaje“, spojené s touto pandemii? Ty náklady nebudou v miliardách, ale v bilionech USD, EUR a u nás v Kč. Žádný stát, snad kromě Číny a možná Ruska, nemá dostatečné zdroje na pokrytí těchto obrovských ztrát. Takže přijde klasická politika – dalšší mohutné zadlužování. Zemím budou nabízeny půjčky typu „záchrany“ od Světové banky a MMF. MMF již začal s 50 miliardami USD a nyní na základě poptávky, z již odhadovaných 60 zemí, zvýšil sumu na bilion USD. Někteří členové správní rady MMF požadují vytvoření fondu až 4 bilionů v rámci SDR -(Zvláštní práva čerpání). Evropská unie se pokouší prosadit Coronabondy na záchranu EU, na stole leží návrh na emisi evropských dluhopisů za 1,5 bilionu EUR. „Záchranou“ těchto zemí bude jen dluhové otroctví, i když s nízkým úrokem, dluh musí být splacen a kolaterálem bude privatizace sociálních služeb, infrastruktury, ústupky zahraničním společnostem za účelem využívání přírodních zdrojů, ropy, plynu, lesů, vody, minerálů, všeho, po čem tak touží bohatí oligarchové. Více na: Koronavirus Covid-19, je více než zdravotní katastrofa – je to lidská pohroma.

3) Vlády, povzneseny občanskou nepozorností a ochotou tolerovat jejích zneužívání, vytvářely jednu národní krizi za druhou, aby rozšířily své pravomoci. Válka proti terorismu, válka s drogami, válka proti nelegálnímu přistěhovalectví, systémy zabavování majetku, systémy bezpečnosti silničního provozu, systémy bezpečnosti škol, všechny tyto programy začínaly jako legitimní reakce na naléhavé obavy a od té doby se staly zbraněmi pro dodržování předpisů a kontrolu v rukou policejního státu.

Nyní jsme ve válce s koronavirem. Co myslíte, jak asi dopadne vládní válka s koronavirusem na naše svobody? Pro náznak toho, co vše možná přijde, se můžete podívat do Číny kde začala nákaza, našeho vzoru pro všechny dystopické věci. Ve snaze bojovat s epidemií čínská vláda dala svému dozorovému státnímu aparátu, který se může pochlubit nejrozsáhlejším a nejsofistikovanějším monitorovacím systémem na světě, volnou cestu. Viz: Paul J. Watson – Čínský sociální kredit

Hrozba, kterou představuje samotný COVID-19, na základě nejnovějších známých informací i na základě informací z předchozích pandemií, je relativně nízká. Přestože pro starší lidi s oslabeným imunitním systémem a již existujícím špatným zdravotním stavem přetrvává legitimní riziko, je onemocnění podle všech metrik k dnešnímu dni „přežitelné“. Přesto média stále trumpetují o 90% infekce a další hyperbolické fantazie, aby se docílila maximální panika jenž ospravedlní nová další opatření policejního státu.

Většina států v rámci boje s virem, vyhlásila „Nouzový stav„. Co nám zatím přinesl tento nouzový stav? Sociální distancování, samokaranténu, pravidlo dvou metrů, zůstávání na místě, dobrovolné sledování a špehování. Aktivaci sledovacích sítí, mobilní provideři jenž již sdílejí informace v reálném čase, vládní masivní biometrické databáze, které dokáží identifikovat jednotlivce na základě genetických a biologických markerů, militarizovaná policie ve spolupráci s armádou, připravená a schopná koordinace s vládou, když přijde doba zamířit na cílené jedince, soudy, které budou potvrzovat vládní metody, bez ohledu na to, jak jsou nezákonné. Toto jsou koncepty přímo jak z románů sci-fi, zobrazující selhání společnosti a apokalypsu.

Vlády nahlédnutím do vašich telefonních linek a mobilních telefonů vědí, co říkáte. Nahráním všech vašich emailů, otevíráním pošty, čtením vašich příspěvků na Facebooku a textových zpráv se vlády dozví, co píšete. Sledováním vašich pohybů pomocí čteček poznávacích značek, sledovacích kamer a dalších sledovacích zařízení, vlády ví kam jedete. Sloučením všech takto nasbíraných dat, vlády dokonce dokáží předpovědět, co uděláte.

Mapováním synapsí ve vašem mozku vědci – a zase vlády – brzy zjistí, co si pamatujete. Mapováním vaší biometrie, vašeho „obličejového otisku“ a ukládáním informací do rozsáhlé sdílené vládní databáze, která je k dispozici byrokratickým agenturám, policii a armádě, je cílem vlád, pomocí softwaru pro rozpoznávání obličeje, identifikovat vás (a každou další osobu v zemi) a sledovat vaše pohyby, ať jste kdekoli. A díky přístupu k vaší DNA bude vláda brzy vědět o vás všechno, co ještě neví: váš rodinný plán, váš rodový původ, jak vypadáte, vaši zdravotní historií, váš sklon řídit se rozkazy nebo mapovat svůj vlastní kurz, atd., další si může každý doplnit sám.

Tyto informace se shromažďují prostřednictvím řady rutinních postupů, přičemž policie, jako hlavní sběratel biometrie, používá pro tyto účely akce jako jsou dopravní kontroly při jednoduchém porušení dopravních předpisů, kdy nikdo nikoho neohrožuje. Národní soudy se také podílejí na „budování“ databáze a vyžadují biometrické informace jako předchůdce mírnějších trestů. A samozřejmě společnosti jako Google, Facebook, Amazon, atd., usnadnily používání biometrie při přístupu ke všemu, od bankovních účtů po mobilní telefony.

Přidejte „programy proti přečinům“ do mixu s vládními agenturami a korporacemi pracujícími v tandemu, k určení, kdo je potenciálním nebezpečím a roztočíte lepkavou pavučinu hodnocení hrozeb, varování týkající se chování, označená „slova“ a „podezřelé zprávy“ o činnosti pomocí automatizovaných očí a uší, na sociálních médiích, software pro snímání chování a máte předpoklady pro perfektní dystopickou noční můru. Více na: Koronavirus versus stav hromadného sledování. Co představuje větší hrozbu?

To je strašidelný, počínající, ale přesto ďábelský génius policejního státu. Právě technologie, kterou jsme nazvali revolucionářem a osvobozením, stala se naším vězením, probačním důstojníkem, Velkým bratrem a Otcem dohromady.

Vše zatím v rámci boje s pandemii, problematicky vyvolanou s nástupem Covid -19.

Poučení pro každého: jakmile může kterákoli vláda rozšířit své pravomoci, je takřka na 100% jisté, že je nestáhné zpět.

Davy se snadno stávají poddajnými a díky strachu přijímají propagandu. „Potřebujeme testování! Potřebujeme vakcíny! Potřebujeme drakonické kontroly veřejného zdraví! Potřebujeme stále více sociálního distancování. Musíme trvale změnit život, jak ho známe pro naše vlastní dobro. Musíme zůstávat v úkrytu našich domů, nikde se neobjevovat, aby se někdo nakažený nemohl ani podívat našim směrem„.

Toto je skutečně globální pandemie, pandemie šílenství. Ze zla a nejmasivnější operace vymývání mozků v historii, kdy jen nepatrný zlomek lidstva si klade otázky, zatímco jackpot všech jackpotů rozdrtí naši společnost. Poslušný kolektivismus, vojensky vynucený i dobrovolně přijatý. Ve skutečnosti sledujeme selhání naši společnosti, a to shora dolů i zdola nahoru.

Co si v budoucnosti přečtou naši potomci o našem chování v tomto jednom, z možná nejhorších okamžiků v lidské historií?

Planeta plná slabých, poddajných, zbabělých ovcí, třesoucích se ve strachu, prosících, aby jim byly odebrány jejich svobody, prosících o kontrolu a o trvalé zotročení. Lidská společnost, technologicky vyspělejší než kdykoli předtím, ale hloupější a slabší než kdykoli předtím.

Je na čase se vzbudit. Probuď se, teď hned!

Úvodní obrázek: Business Review.eu

Comments are closed.