Gladiátoři jsou zpět. Tyranská snaha očkovat více než 7 miliard lidí na Zemi + 2 videa

Autor: Peter Koening, 5. července 2021

Gladiátor (latinsky „šermíř„) byl ozbrojený bojovník, který v římské republice a později v Římské říši bavil publikum v násilných střetech s jinými gladiátory, divokými zvířaty a odsouzenými zločinci. Zápasy se konaly pro potěšení lidu. Na konci zápasu se vítěz podíval na křičící, házející a ječící publikum nebo na „moderátora“ – co dál? – Palec nahoru znamenal: dej mu milost, nech ho žít; palec dolů: zabij ho. Jásající dav sledoval tyto hrůzné zápasy většinou mužských rváčů. Existovaly i ženské výjimky. Stejně jako v dnešním světě – i zde se objevily gladiátorky.

Dnes existují ženské soutěže téměř ve všech sportech. Většinou je o ně ale menší zájem než o mužské soutěže. Přece jen žijeme v machistickém světě. Války a jiné konfliktní střety vedou většinou muži – a ti, kdo nejvíce trpí, jsou ženy, děti a staří lidé.

Gladiátorské zápasy se datují do 3. století před naším letopočtem. V dnešní době jsou gladiátorské hry přizpůsobeny 21. století.

Původ gladiátorských zápasů není jasný. Existují důkazy, že se používaly při pohřebních rituálech během punských válek ve 3. století př. n. l. Punské války byly sérií střetů vedených mezi Římskou republikou a starověkým Kartágem (sídlilo na území dnešního Tuniska a rozkládalo se na západě severní Afriky). Ty sloužily čistě k pobavení mas, k odklonění od válečných ztrát a k projevení ega vítěze, pýchy – propagandě pro další boje a další násilí.

roman-gladiators-650

Tradice gladiátorských her trvala téměř tisíc let, až do 6. století našeho letopočtu. Jejich počátky se jeví jako ceremoniální, ale později, když se z římské republiky stalo římské císařství – sloužily jako brutální zábava pro masy, aby odvedly pozornost od toho, co císařství dělá doma, nebo „vaří“ v zahraničí, v cizích zemích, z prostředků – „daní“ – vybraných od lidu. Prostředky lidu byly odváděny na účely, které sloužily jen úzké elitě.

Stejně jako dnes, kdy se prostředky od lidí, „daně“ z jejich výdělků, používají na účely, o nichž rozhoduje do značné míry vládnoucí elita a to z důvodů a na projekty, které lidem vůbec neslouží. Vezměme si jen vojenské rozpočty – slouží malé skupině válečného a ničivého průmyslu, ale ne lidem. Lidé nechtějí války.

Na počátku prvního tisíciletí (70 n. l.) bylo postaveno římské Koloseum, kde se odehrávala většina gladiátorských her. Byly zábavnou „kompenzací-odměnou“ pro lidi, aby nepřemýšleli o tom, co se děje s jejich penězi v cizích zemích, nebo dokonce doma – proti jejich životním zájmům blahobytu. Jejich pozornost se soustředila na drobné násilí – velké zákulisní věci přenechávali elitě.

Gladiátorské bitvy, ve kterých proti sobě stálí ozbrojení bojovníci v brutálních, ale často vysoce choreografických soubojích na život a na smrt, byly zdaleka nejoblíbenějším druhem zábavy, který se v Koloseu odehrával.

Dnešní moderní kolosea jsou fotbalové stadiony. Novodobé gladiátorské zápasy jsou tedy zpět. Nejsou tak násilné a smrtící jako ty, které se odehrávaly ve starořímském Koloseu, ale dnešní emocemi nabité sportovní události jsou také předurčeny k tomu, aby odváděly pozornost lidí od „smrtících her„, her, které hraje minutová světová elita, dobře skrytá před bavícími se masami. Tak dobře skryté a po desetiletí připravované, že na lidi dopadnou jako tuna cihel, když jsou konečně vypuštěny na nevinné masy – masy po léta klamané propagandistickou mašinérií svých vlád.

Současná plandemie nazvaná Covid-19 během 18 měsíců již zdevastovala životy několika miliard lidí ve 193 členských zemích OSN – nikoliv však smrtí způsobenou nemocí (SARS-CoV-2), nýbrž zdevastovanou ekonomikou, vyvolanou chudobou, hladem, zoufalstvím a nakonec smrtí z opuštěnosti, hladu a bídy.

Během roku a půl byla základní lidská práva ukradena, zkrácena, odebrána rychlostí blesku, a to, co bylo považováno alespoň za zbytky demokracií, zejména na globálním Severu, se téměř přes noc stalo tyraniemi; legalizovanými tyraniemi, z nichž mnohé byly pod rychle a polotajně přijatým stanným právem.

Lidé jsou hnáni falešnými zprávami a štědře placenou lživou propagandou, jsou ukolébáni strachem – neustálým strachem ze smrti z neviditelného nepřítele „V“ jako virus – z monstrózního stroje na strach – z falešných a vymyšlených údajů o nemocech, že se oni – a celá společnost, respektive co z ní zbylo, rozpadá a není schopna žít normálním životem. Ve skutečnosti proto, že normální život byl vyhlazen předem dobře naplánovanou pandemií, tedy plandemií. (Plandemii t.j. předem naplánovanou pandemii).

Obskurní ultrabohatá světová elita, která předstírá, že rozhoduje o všem, nařídila vládám, aby se podřídily koronálnímu viru SARS-Cov-2, druhé verzi viru SARS, který byl v letech 2002/2003 spuštěn hlavně v Číně. „Příkaz“ přišel 11. března 2020 od farmaceuticky zkompromitované Světové zdravotnické organizace (WHO), která vyhlásila SARS-Cov-2 alias Covid-19 za celosvětovou pandemii. Je to virologie 101, žádný virus nezasáhne přirozeně celý svět, všech 193 členských zemí OSN najednou. To byl počátek Agendy OSN 2030, nazývané také Agenda 21.

Je to také počátek gladiátorských her moderní doby.

V tomto desetiletém programu, Agendě OSN 2030, se plánuje uskutečnit kompletní strukturální změna společnosti, ne-li naší civilizace, a zanechat za sebou to, co Světové ekonomické fórum (WEF) nazývá „Velký reset“, svět, který bude patřit několika ďábelským temným, bohatým bytostem, jimž bude sloužít drasticky snížená světová populace.

 

Smrtícím úderem, který má snížit počet obyvatel, je gigantická snaha o „očkování“ právě tím, co WHO nazývá „experimentální genovou terapií“, takzvanými mRNA injekcemi. Vlády na celém světě lžou a nazývají to vakcínou. Utrácejí miliardy, ne-li biliony, z daní národů, aby štědře odměnily farmaceutické firmy – výměnou za „vakcíny“.

Již bezprostřední reakcí na vynucené očkování je závažná úmrtnost, která během prvních šesti měsíců „vakcinace“ dosáhla značný počet vážných zranění a úmrtí, která jsou exponenciálně vyšší než u běžného očkování dohromady za posledních 50 let.

Evropská unie hlásí k 25. červnu 2021 1,5 milionu vážných poškození způsobených očkováním a 15.500 úmrtí v důsledku mRNA-injekcí. Podívejte se na to. A zdaleka ne všechna zranění jsou hlášena.

Už to naznačuje, že tato tyranská snaha očkovat více než 7 miliard lidí na matičce Zemi proti viru, který má prokázanou úmrtnost maximálně 0,3 % až 0,8 %, což přibližně odpovídá běžné chřipce, nemá se zdravím nic společného; absolutně nic. Naopak. Je to bezohledné poškozování a ještě hůře smrt. A 193 vlád členských států OSN je kooptováno, ať už (smrtícími) hrozbami, nebo bujnými odměnami, nebo prostě tím, že místo smrtícího mRNA-experimentálního toxinu dostanou placebo.

Zatímco se vše děje proto, aby se lež – univerzální zločin biblických rozměrů – změnila v pravdu, miliardami dolarů nebo eur vynaložených na falešnou propagandu pomalu prosakuje skutečná pravda. Skutečná věda opouští matrix koupené a zkorumpované vědy a navzdory všem protivenstvím a hrozbám odhaluje pravdu. Ta je stále z velké části potlačována, ale postupně se vynořuje a stále více ukolébaných mas se probouzí k životu proti nebezpečným lžím a zločinům svých vlád.

Je čas dát pauzu“ – rozhodla elita, tedy ti kteří nejsou viditelní, ale neviditelně velí viditelné elitě našich vlád. Ale pozor, ti, kdo se postaví na odpor, mohou zmizet.

Je čas na novodobé gladiátorské hry, sportovní události, jako jsou fotbalové šampionáty, Evropský pohár, Americký pohár, nejrůznější tenisové šampionáty, Wimbledon (Velká Británie), French Open, US Open, Australian Open, letní olympijské hry, které v těchto dnech začínají v Japonsku……

Zápasy mezi dnešními gladiátory obvykle nejsou na život a na smrt, přesto však nechávají vybuchnout emoce nahromaděné v lahvích – jako byste si nikdy nemysleli, že lidé jsou schopni vypustit tolik páry. Stačí se podívat na zpomalené opakování gólu v jednom z těchto zápasů fotbalového mistrovství. Je až neuvěřitelné, jakou energii ze sebe hráči i diváci vypouštějí. Realita je zapomenuta. Takový je plán.

Jen si představte, jak se nejmenovaní miliardáři a další, kteří patří k temným mocipánům v zákulisí a stojí nad vládami, opírají do křesel a sledují fotbalový zápas – povzneseni radostí, usmívají se – máme je tam, kde je chceme mít – dejme jim ještě měsíc nebo dva rozptýlení, pak je zase zavřeme. Tentokrát ještě přísněji, aby si zvykli – seznámili se s metodou – s nechvalně známým přístupem mrkve a klacku.

A klacek je stále větší a větší a mrkev úměrně menš.í Jen malý kousek cukru, naděje, abyste přijali pánovo žezlo, které se na vás snáší stále silněji a přináší stále více strádání, bídy, nemocí a smrti. Naučíte se být poslušní.

Tyrani nevytvářejí tyranii. Vytváří je naše poslušnost.

Tohle může být plán. Kovid-tyrani to řeknou médiím: Koneckonců, je to jejich vina. Říkali jsme jim, aby byli opatrní, nosili masky, udržovali společenský odstup; nechali se očkovat…..

A média to rozjedou na plné obrátky. Nové silné varianty, jako je stále silnější varianta Delta, se rychle šíří. Postihuje sportovní hráče i diváky. Média už varují, že přibývá „případů nákazy„, které souvisejí se sportovními akcemi, že lidé byli ve svém chování neopatrní a možná budou muset nést následky na konci léta, nebo i dříve, až virus – nebo nové „varianty“ viru zasáhnou a naplní nemocnice.

Čtvrtá vlna se blíží – média ji již otevřeně ohlašují. Nikdy neopomenou svůj plán oznámit předem – je to součást „ďábelského rituálu“?

V Austrálii už „Delta varianta“ uzamkla, Sydney, Brisbane, Perth a možná i další města. To je děsivé. Ostatní buďte připraveni, můžete být další na řadě.

Mezitím, aby se udržela dobrá nálada, aby se podnítilo ještě více „prohřešků“ proti poslušnosti, marketingová místa (jsou prodávána) tvrdí, že létání na globálním Severu se může vrátit k „normálu“ do roku 2022. Dávají naději na normálnost. Nic není ošidnějšího než to, že se něčí naděje zhroutí – a to pro „mea-culpa“, protože jsme se my, lidé, prohřešili proti všem opatřením, proti rizikům.

Zima nás může tvrdě zasáhnout. Sníží naši morálku. Učinit nás poslušnějšími. Přinutí nás vidět klacek, všudypřítomný klacek.

Říká se, že „D“ pro delta variantu je o tolik silnější, že již na ni vyvíjejí novou vakcínu. Takže ti, kteří již dostali dvě injekce a ještě žijí, možná budou muset dostat třetí, aby se „Delta variantě“ ubránili. Takový nesmysl. Varianty jsou obvykle slabší než původní virus a v případě koronavirů se obvykle neliší od originálu o více než 5 %.

Ale mezitím, a dokud žijeme nyní v létě, pojďme si užít, fotbal, tenis, olympiádu – prostě – všechny druhy sportů, které nás mění na zvíře pokud jde o emoce a křičet a křičet a hromadně mávat pro tým, hráče, hromadné oslavy – palce nahoru a palce dolů – pojďme se dívat na gladiátory a užívat si jejich hru.

Není to nic jiného než příprava na skutečnou vražednou hru, kde jsme v aréně my, Lidé, vystaveni „šermířům“ – a ti vysoko nad námi, giganti sociálních médií, počítačoví magnáti, eugenisté, bankéři „vyvolených“ – opět zůstanou nejmenováni – ti nad OSN a všemi členskými vládami, ti, kteří nás sledují již nejméně posledních sto let – tito ne-lidé, nakonec zvednou nebo sklopí palce, až uvidí, že se hroutíme a už jsme poraženi strachem.

Budeme žít, nebo zemřeme?

 

To opravdu záleží jen a jen na nás!

Je nutné se probudit, vystoupit z Matrixu, přijmout červenou pilulku a převzít odpovědnost za nový svět, který musíme solidárně vytvořit MY, lidé! – Nebo se – jako většina – podřídíme pohodlí a agendě Globálních šmejdů WEF a těch, kteří těmto Globálním šmejdům velí a budeme doufat a věřit, že na konci budeme šťastní, až nám nic nebude patřit.

Nezapomínejme, že tato gladiátorská hra – můžeme jí také říkat „proces“, má podle současných plánů skončit do roku 2030 – nebo i dříve, pokud budeme pokračovat tak jako dosud. Jak to vypadá právě teď, z pohledu stávajících Globálních gladiátorů – budeme se i nadále podrobovat masivní vakcinaci, po níž budou následovat „vedlejší účinky“ a smrt a doufat, že přežijeme a budeme šťastní jako digitalizovaní humanoidi, řízeni roboty s umělou inteligencí, což se stane novou normou.

****

Poznámka Admina: Zkopírujte tento článek a publikujte na svých webech. Pošlete emaily svým přátelům a známým, o tomto článku, začněte aktivně bojovat proti všemu tomu svinstvu co na nás chystá naše vláda. Nevěříte? Podívejte se na Slovensko, tam jsou již v dalším levelu přeměny na čistě fašistický stát. Když nikdo z vás nebude nic dělat, jednoho dne se probudíte v dikatůře, proti které bylo nacistické Německo jen procházkou zeleným hájem.

****

Peter Koenig je ekonomem a geopolitickým analytikem. Je specialistou na vodní zdroje a životní prostředí. Více než 30 let pracoval ve Světové bance a Světové zdravotnické organizaci po celém světě v oblasti životního prostředí a vody. Přednáší na univerzitách v USA, Evropě a Jižní Americe. Pravidelně píše pro Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, 21. století, Greanville Post, Defend Democracy Press, TeleSUR, Blog Saker, New Eastern Outlook a další internetové weby. Je autorem knihy „Implosion – Economic Thriller“ o válce, ekologickém ničení a firemní chamtivosti, která vychází z faktů a třiceti let zkušeností ze Světové banky po celém světě. Je také spoluautorem knihy „Světový řád a revoluce„. Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace.

Originál článku a obrázků: Global Research
Překlad a doplnění videí: Administrátor TOP-CZ
České titulky: Otevři svou mysl