George Soros je buď prorok, nebo tahá za mnoho provázků.

Autor: Tony Cox, 02. 02. 2023

George Soros je buď úžasně prozíravý, nebo děsivě vlivný, když určuje, kdo bude muset krvácet a umírat, což považuje za nezbytné pro nastolení žádoucího „nového světového řádu“.

Vezměme si úvahu tohoto miliardáře maďarského původu o budoucnosti NATO:

Spojené státy by neměly být povolány k tomu, aby působily jako světový policista. Když už by jednaly, tak ve spojení s ostatními. Mimochodem, kombinace pracovních sil z východní Evropy s technickými možnostmi NATO by značně zvýšila vojenský potenciál partnerství, protože by snížila riziko pytlů na mrtvoly pro země NATO, které je hlavním omezením jejich ochoty jednat. Jedná se o životaschopnou alternativu k hrozícímu světovému chaosu.

Soros si zaslouží uznání za výstižný popis strategie USA a NATO pro vyvolání a využití rusko-ukrajinského konfliktu. Ukrajinci poskytují pracovní sílu – jinými slovy, potravu pro děla – a západní loutkovodiči mohou usilovat o oslabení Ruska a prosazení své vize příznivého světového řádu. Mohou to také udělat, aniž by museli svým občanům vysvětlovat, že jde o boj, kvůli němuž stojí za to tolerovat pytle s mrtvolami vracející se z fronty domů.

Kromě toho západní mocnosti sdílením břemene vojenské a ekonomické pomoci Kyjevu dosahují dvojího prospěchu: prodlužují svou zástupnou válku a vytvářejí dojem, že celý svět stojí pevně na straně modrožlutých. To pomáhá podpořit narativní rámec, podle něhož neexistuje žádný morální základ pro kritiku ukrajinské politiky a každý, kdo tak činí, je pravděpodobně agentem Kremlu.

Jde o to, že Soros svůj pohled na situaci nenapsal tento týden, tento měsíc nebo dokonce v minulém roce. Nenapsal ho ani v roce 2014, kdy údajně podporoval svržení zvolené ukrajinské vlády a mohl důvodně předpokládat nadcházející konflikt s Ruskem. Ne, Soros toto hodnocení napsal v roce 1993, tedy téměř před 30 lety.

Tehdy, po rozpadu Sovětského svazu, chtěl Soros zabránit tomu, aby se z bývalých sovětských států a zemí Varšavské smlouvy staly nacionalistické země, které by se řídily podle vlastních zájmů a stavěly se proti globálnímu řádu, který prosazoval.

Západní představitelé ujišťovali, že NATO se nebude rozšiřovat na východ, ale Soros považoval tento vojenský blok za „základ nového světového řádu„. Připustil, že uskupení bude potřebovat „hluboké nové myšlení“ vzhledem k tomu, že jeho původní poslání je „zastaralé“, a trval na tom, že aliance musí mít možnost svobodně přizvat ke vstupu jakoukoli zemi.

Ve skutečnosti viděl velkou příležitost pro NATO využít bezpečnostní mezeru vzniklou rozpadem Sovětského svazu, pokud by dokázalo rychle jednat. „Pokud má NATO vůbec nějaké poslání, pak je to prosazování své moci a vlivu do regionu, a toto poslání je nejlépe definováno v termínech otevřených a uzavřených společností.“

Středoevropské země volají po co nejrychlejším plnohodnotném členství v NATO, nejlépe dříve, než se Rusko vzpamatuje. Rusko je proti, ne proto, že by chovalo nějaké záměry vůči svému bývalému impériu, ale proto, že nevidí žádnou výhodu v souhlasu. Jeho národní hrdost byla zraněna a je unavené z ústupků bez odpovídajících výhod.

Soros viděl v NATO jak životaschopnou platformu, která by se mohla vyvinout v protiruského vykonavatele jeho nového světového řádu, tak jasný a lesklý objekt, který by do něj nalákal státy bývalého východního bloku v Evropě. „NATO má jednotnou velitelskou strukturu, která spojuje Spojené státy a západní Evropu,“ řekl.

Existence takového silného západního pilíře má velké výhody: Vede to k jednostranné struktuře pevně zakořeněné na Západě. Tak to má být, protože cílem je posílit a uspokojit touhu regionu po připojení k otevřené společnosti Západu.

Cíl se stal skutečností. Soros například poznamenal, že nic nebrání tomu, aby země jako Polsko, Česko a Maďarsko vstoupily do NATO. Tyto tři země se staly první vlnou rozšiřování NATO po skončení studené války a do bloku vstoupily v roce 1999. Ve skutečnosti se blok od té doby téměř zdvojnásobil a do roku 2020 se rozrostl o 14 členů a do budoucna se počítá s Ukrajinou a Gruzií.

NATO se přesunulo přímo podél ruských hranic, kde umístilo své strategické zbraně na prahu Moskvy a pomohlo vyvolat současnou krizi. Jak Soros v roce 1993 přiznal, Rusko netouží po obnovení říše Petra Velikého – v rozporu s oblíbeným tvrzením CNN. Jak však Kreml v letech předcházejících současnému konfliktu opakovaně varoval, Moskva nemohla nečinně přihlížet pošlapávání svých národních bezpečnostních zájmů.

Je snadné pochopit, proč se Soros tolik obával a obává nacionalismu: jeho vize by se nikdy nemohla prodat s vládou, která by sloužila zájmům vlastního národa.

Rozpínavost NATO nikoho neudělala bezpečnějším. Víme, že malým bratrům, jako jsou lidé na Ukrajině, se nevede lépe. Mají tu čest krvácet a umírat, protože poskytují „pracovní sílu“ pro zástupný boj NATO s Ruskem. Co se týče velkých bratrů, ti likvidují svou vlastní bezpečnost. Američané a Evropané trpí ekonomickými dopady sankční války USA a NATO proti Rusku a jejich vlády je tlačí stále blíže k jadernému Armagedonu, který ukončí celou planetu.

Bulletin atomových vědců minulý týden oznámil, že jeho hodiny soudného dne se posunuly na 90 sekund od půlnoci, což je nejpozdější čas v historii, a naznačil, že lidstvo se nachází v „době bezprecedentního nebezpečí„. Skupina se odvolává na rusko-ukrajinský konflikt, který „zpochybnil jaderný řád – systém dohod a ujednání, který byl vytvořen za šest desetiletí s cílem omezit nebezpečí jaderných zbraní“.

Nemusíte se bát, pokud jste George Soros, je vám 92 let a sledujete, jak se plní vaše geopolitické sny. On a jemu podobní mohou dál kráčet vpřed a zdokonalovat svůj světový řád podle svých představ.

Pokud si klademe otázku, zda NATO pracuje ve prospěch tohoto řádu, stačí se podívat na to, co se odehrálo, a na zarámování současného konfliktu. Když loni v únoru zahájily ruské síly ofenzívu proti Ukrajině, západní představitelé a odborníci odsoudili prezidenta Vladimira Putina za podkopávání „mezinárodního řádu založeného na pravidlech“.

NATO se tak stalo vykonavatelem mezinárodního řádu založeného na pravidlech – chcete-li, nového světového řádu – přesně tak, jak po tom před třemi desetiletími volal Soros. Výsledky tohoto „hlubokého nového myšlení“ jsou v podstatě stejné, jak si je politický aktivista představoval v roce 1993. Vyzýval také k rozšíření NATO do Asie, což se zatím nestalo, ale summit bloku v roce 2022 byl rozšířen o zástupce asijsko-pacifických „strážních států“ – Japonska, Jižní Koreje, Austrálie a Nového Zélandu.

Byl Soros, tento investor hedgeových fondů, takový vizionář, že dokázal předvídat, jak se geopolitika bude vyvíjet několik desetiletí dopředu, nebo jeho přesnost odráží skutečnost, že on a jeho spojenci mají tendenci dosáhnout svého? Je tato situace spíše než předvídavosti podobná tomu, že kuchař dobře předpovídá, co budeme mít k večeři?

Náznak této teorie nabídl sám Soros ve své eseji: „Musíme jednat bez plné znalosti faktů, protože fakta jsou vytvářena našimi rozhodnutími.“

Každý, kdo naznačí, že Soros rozhoduje o mnoha politických krocích, je západními médii okamžitě odsouzen jako antisemita, protože má koneckonců židovský původ. Nevadí, že je zapřisáhlým ateistou, který byl obviněn z podkopávání demokraticky zvolené izraelské vlády a financování skupin, které hanobí židovský stát.

Takže když se moldavská prezidentka Maia Sanduová vrátila z nedávného sezení v Davosu a okamžitě začala naznačovat vstup Moldavie do NATO, v rozporu s ústavním závazkem neutrality své země, neměli bychom poukazovat na to, že se během summitu setkala s Alexandrem Sorosem, synem George Sorose. Prozrazení nebo snaha o propojení takových souvislostí by podle západních médií byly antisemitské.

Nemůže to být tím, že George Soros má nadměrný vliv na světové dění? Nemúže to být tím, že někteří jeho kritici mají legitimní a nebigotní nesouhlas s jeho názory?  Nemůže to být tím, že jeho imunita vůči kritice je dalším důkazem jeho moci?

A budete zavírat oči, když americká kontrolní skupina odhalila, že Soros má finanční vazby na nejméně 253 mediálních organizací po celém světě a finanční vazby na 54 významných mediálních osobností, včetně takových jmen, jako jsou Christiane Amanpourová ze CNN, Lester Holt z NBC News a výkonná redaktorka Washington Post Sally Buzbeeová.

Soros tak může beztrestně uplatňovat svůj vliv a v mnoha případech zřejmě dosáhne toho, co chce. Může sloužit zájmům miliardářů, dodavatelů obranných zařízení, mocichtivých politiků a sociálních inženýrů. Ale co my ostatní, ostatních 8 miliard lidí na světě? Co ti, kteří prostě chtějí mít možnost uživit své rodiny, usilovat o štěstí a žít v míru – bez obav, že jodové pilulky jsou vyprodané a že možná nebude čas postavit protiatomový kryt?

Sám Soros by nám mohl předepsat více chleba a cirkusů, aby rozptýlil masy – a také tribalismus, aby udržel lidi rozdělené – přinejmenším do doby, než budeme potřební jako „pracovní síla“ pro jejich zájmy.

****

Tony Cox, je americký novinář, který psal nebo redigoval pro agenturu Bloomberg a několik velkých deníků.

Originál článku: Rossia Today
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ