G20 podepsala deklaraci o mezinárodním očkovacím pasu – videa

Autor: Dr. Joseph Mercola, 01. 12. 2022

Jak jednou poznamenal bývalý americký poslanec Dr. Ron Paul, zakladatel Světového ekonomického fóra (WEF) Klaus Schwab a další globalističtí vůdci nahrazují pravdu vlastními názory. Oni rozhodují o tom, co je správné a co ne; oni rozhodují o tom, co je správné pro všechny. Oni diktují, co je v daný den „pravda“.

Každý, kdo s nimi nesouhlasí, je „nepřítel státu“ – oni jsou „stát“ nebo přesněji Deep State, skrytá moc, která se skrývá za zdánlivou mocí oficiální vlády. Kdo jsou členové tohoto spolku? Neexistuje žádný oficiální seznam členů, ale v průběhu času se mnozí z jednotlivých hráčů stali zřetelnými.

Globalistická kabala zahrnuje mimo jiné šéfy vlád, bankéře, členy (NGO),  nevládních organizací a liberálních think tanků po celém světě.

Jedním ze způsobů, jak kabala skrývá svůj nedemokratický vliv, je to, že její členové působí v desítkách různých organizací. Když se několik organizací shodne na nějakém problému, vypadá to, jako by existoval většinový názor, konsenzus. Ve skutečnosti se však jedná o stejnou malou skupinu jednotlivců, kteří prosazují svou agendu.

Skupina G20 dala zelenou mezinárodním očkovacím pasům

Skupina G20, kterou tvoří 19 zemí, včetně USA a Evropská unie, nedávno uspořádala na Bali v Indonésii své výroční pracovní setkání (B20), na kterém prohlásila, že digitální pasy vakcín, standardizované Světovou zdravotnickou organizací, budou součástí mezinárodní prevence a reakce na pandemie v budoucnosti.(1)

g20-membersČlenské země. Zdroj: Rada pro zahraniční vztahy.(2)

Část prohlášení o zásadách(3) zní:(4)

Podporujeme pokračování mezinárodního dialogu a spolupráce při vytváření důvěryhodných globálních digitálních zdravotnických sítí jako součásti úsilí o posílení prevence a reakce na budoucí pandemie, které by měly využít a stavět na úspěchu stávajících standardů a digitálních certifikátů COVID-19.

Pravidlo pro standardizované mezinárodní pasy vakcín má být zavedeno jako revize mezinárodních zdravotnických předpisů během příštího Světového zdravotnického shromáždění v Ženevě.(5)

Znamená to, že až bude vyhlášena další pandemie, budou se moci volně pohybovat a cestovat po světě pouze ti, kteří budou mít tento digitální zdravotní certifikát. A samozřejmě platný cestovní pas budou mít pouze ti, jež byli náležitě testováni a/nebo očkováni.

Kromě přijetí mezinárodního digitálního očkovacího pasu zahrnují doporučení skupiny G20 také vytvoření pokynů pro celosvětově koordinovanou reakci na krize, „posílenou globální zdravotnickou infrastrukturou, která bude vždy v provozu díky technologiím“, a vzájemné uznávání očkovacích látek COVID-19 vyrobených členy skupiny G20.

Schwab nám říká, o co jde skupině G20

Kromě klíčových vládních představitelů se zasedání skupiny G20 zúčastnili též vysoce postavení globalisté, jako je Schwab. Ve svém úvodním projevu na konferenci B20 Schwab zdůraznil program a cíle kabaly:(6)

To, čemu musíme čelit, je hluboká, systémová a strukturální přestavba našeho světa Svět bude vypadat jinak poté, co projdeme tímto procesem transformace.

Součástí celosvětové restrukturalizace společnosti, o kterou usilují WEF, G20 a mnoho dalších organizací, je zavedení globálního očkovacího pasu, na němž se nyní dohodli všichni členové G20. Za USA podepsal prezident Biden deklaraci navzdory slibům vedoucího jeho týmu pro reakci na COVID-19 v Bílém domě Jeffa Zientse, který v dubnu 2021 prohlásil:(7)

Dovolte mi, abych jasně řekl, že vláda nyní nepodporuje a ani nebude podporovat systém, který by vyžadoval, aby Američané nosili u sebe nějaký průkaz. Nebude existovat žádná federální databáze očkování, žádný federální mandát, který by vyžadoval, aby každý získal jednotný očkovací průkaz.

Základ pro očkovací pasy již neexistuje

Pokud jste racionálně uvažující člověk, pravděpodobně si sami říkáte: „Ale počkejte, očkování COVID nezabraňuje infekci ani šíření, takže už neexistuje žádný základ pro očkovací pasy.“ To je pravda. Tato skutečnost byla skutečně již mnohokrát prokázána. Už jen tato skutečnost nade vší pochybnost dokazuje, že pasy vakcín COVID nemají s veřejným zdravím ani bezpečností nic společného.

Mezinárodní očkovací pas je vstupní branou k úplné totalitní kontrole, protože se jím propojuje celá kontrolní síť kolem člověka. Jeho účelem není zabránit pandemiím nebo je potlačit. Je kontrolním mechanismem(8) a to opravdu důležitým. Očkovací pasy jsou Bránou k úplné totalitní kontrole obyvatelstva celého světa. Globalistická kabala zoufale potřebuje, aby tento pas měl každý, protože se jím celá kontrolní síť kolem člověka propojí. Proto je boj za informovaný souhlas tak zásadní.

Jak ale G20 obchází zjevnou skutečnost, že pasy COVID jsou pro svůj deklarovaný účel nepoužitelné? Ignorují to a místo toho zdůrazňují, že každý potřebuje také digitální identitu, a tento digitální certifikát COVID splňuje obojí.

Mimo jejich okruh nedává toto zdůvodnění vůbec žádný smysl, ale jak poznamenala nizozemská právní filozofka Eva Vlaardingerbroeková, skutečnost, že se očkovací pasy vydávají na základě podvodného předpokladu, je nyní „tak zřejmá, že vyhodili logiku oknem „(9).

Jejich rozhodnutí nedávají smysl a nemají v úmyslu je učinit rozumnými. Spoléhají na to, že se jim podaří nás chytit do svého kontrolního systému, načež vám budou moci říct, že Měsíc je ze sýra, a vy nebudete mít možnost je opravit, aniž byste přišli o všechno.

Digitální identita je totální dohled, který vás má kontrolovat

Jak uvádí server Sociable:(10)

V srpnu 2021 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) 99 stránkovou příručku (11) o zavádění digitální dokumentace certifikátů COVID-19, tzv. očkovacích pasů, v níž uvádí, že zdravotní průkaz založený pouze na individuálním stavu očkování může zvýšit riziko šíření nemocí.

Je tomu tak proto, že u vakcín COVID-19 nebylo nikdy prokázáno, že by zabraňovaly přenosu ani nákaze, a nedávno vyšlo v Evropském parlamentu najevo, že společnost Pfizer svůj výrobek ani netestovala, zda zastavuje přenos. I když jsou tyto poznatky veřejně dostupné, G20 stále doporučuje prokázat očkování jako prostředek k cestování.

Podle Světového ekonomického fóra (WEF) slouží očkovací pasy ze své podstaty jako forma digitální identity. Digitální identita zahrnuje vše, co vás činí v digitální sféře jedinečnými, a je to systém, který dokáže konsolidovat všechny vaše nejosobnější intimní údaje, včetně toho, které webové stránky navštěvujete, vaše online nákupy, zdravotní záznamy, finanční účty a s kým se přátelíte na sociálních sítích …

Systémy digitální identity mohou dát vládám a korporacím moc motivovat, nutit nebo jinak manipulovat s lidským chováním v rámci systému sociálního kreditu. Digitální identity mohou být použity k určení toho, jaké produkty, služby a informace jsou nám dostupné, a rozhodně je mohou veřejné a soukromé subjekty použít k tomu, aby nám tento přístup odepřely.

digital-identityZdroj: Světové ekonomické fórum(12)

V březnu 2021 Naomi Wolfová, autorka knihy „Konec Ameriky“, varovala, že přijetí digitální identifikace bude znamenat konec veškeré svobody:(13),(14)

Nemohu to říci dostatečně důrazně: Vakcinační pasy zní jako krásná věc, pokud nevíte, co tyto platformy mohou způsobit.

Jsem generální ředitelkou technologické společnosti, rozumím tomu, co tato platforma umí. Není to o vakcíně, není to o viru, je to o datech. A jakmile se to rozjede, nemáte na výběr, zda se stanete součástí systému. Lidé musí pochopit, že na tuto platformu lze bez problémů nahrát jakoukoli jinou funkci.

Zakladatel a předseda Liberty Counsel Mat Staver rovněž vydal varování, v němž uvedl:(15)

Digitální zdravotní nebo očkovací pasy spolu s aplikacemi pro sledování a sledování představují vážnou hrozbu pro svobodu. Očkovací pasy a sledovací aplikace jsou o shromažďování dat a kontrole. Vakcinační pas je celosvětově propagován s cílem omezit možnost člověka opustit domov, pracovat, nakupovat, jíst, cestovat, účastnit se veřejných akcí nebo dokonce uctívat Boha.

K prosazování této nebezpečné hrozby pro svobodu se využívá COVID. Nikdy nesmíme přijmout očkovací pasy nebo sledovací aplikace jako novou normu. Důsledky pro svobodu jsou závažné.

Očkovací pasy jsou bránou k úplné finanční kontrole

Když se očkovací pasy poprvé staly předmětem mezinárodních diskusí, mnozí z nás viděli nápis na zdi a varovali, že se takové zavedení stane nástrojem úplné finanční a fyzické kontroly a aicky zruší základní lidská práva a svobody.

Tehdy jsme byli označeni za bláznivé konspirační teoretiky, ale netrvalo dlouho a naše nejhorší obavy se potvrdily. Váš očkovací pas bude vaší digitální identitou jak potvrdil WEF a k této digitální identitě plánují přidat programovatelnou digitální měnu centrální banky (CBDC) a sociální kreditní skóre. Tyto plány nejsou konspirační teorií. Jsou otevřené.

Když všechny tyto složky přidáte dohromady – požadavky na prázdninovou povinnost udržovat si platný pas, digitální identitu, sociální kreditní skóre a programovatelné CBDC – vznikne vám kontrolní síť, která eliminuje vaši svobodu žít život podle vlastních přání.

Tito megalomani pak mohou diktovat i váš jídelníček. Jejich cílem je například eliminovat vaši schopnost jíst maso. Celý svět, zejména ten západní, musí podle nich přejít na hmyzí bílkoviny. Mezitím na jídelníčku na jejich globalistických setkáních nenajdete moučné červy ani cvrčky.(16) Ne, hmyzí bílkoviny jsou pro postradatelné.

COVID se používá jako cesta ke globálnímu finančnímu dohledu

Jakmile budou zavedeny očkovací pasy/digitální identita a CBDC, globální kabala bude moci kontrolovat váš fyzický pohyb, chování a nákupy na základě toho, jak moc vyhovujete jejich ideálům, bez ohledu na to, jak iracionální, nemorální, neetické, nespravedlivé nebo nebezpečné mohou být. Jak uvádí The Daily Sceptic:(17)

Již delší dobu se zdálo být zřejmé, že současný fiat měnový systém je přinejlepším nestabilní. V horším případě je to Ponziho schéma, jehož čas vypršel. Pokud je tomu tak, mám podezření, že centrální bankéři a 0,1 % to vědí a možná jsou připraveni zavést nový systém dříve, než se ten starý zhroutí sám na sebe – i když ho cestou dolů vyrabují nejvýznamnějším transferem bohatství v dějinách lidstva.

Každému, kdo těmto trendům věnuje pozornost, se zdá být zřejmé, že tímto novým systémem bude digitální měna centrální banky (CBDC). Vše nasvědčuje tomu, že příchod CBDC se blíží. Dne 15. listopadu 2022 oznámilo několik světových bank partnerství s newyorským Federálním rezervním systémem za účelem pilotního provozu digitálních dolarů(18),(19).

Z mého pohledu je nemožné přeceňovat riziko, které CBDC představuje. Ať už jde o utopickou vizi založenou na dobrých úmyslech, nebo o zlovolné spiknutí s cílem potlačit naši suverenitu, výsledek bude stejný- kontrola. Digitální měna centrální banky má všechny nevýhody fiat peněz a navíc přidává další vrstvy dohledu a programovatelnosti pod dohledem státu.

Tolik lidí z týmu Reality se v posledních letech pravděpodobně cítilo jako disidenti jen proto, že zpochybňovali cokoli nad rámec stádní mentality… Představte si měnový systém s funkcemi integrovanými do sociálního inženýrství toho, jak žijeme.

Například:

  • Zdraví: Nevzal sis posilovač… nesmíš na veřejná prostranství.
  • Energie: Tento měsíc jsi vyčerpal svůj příděl energie … tvé elektrické auto již nenastartuje.
  • Jídlo: Tento týden jsi snědl příliš mnoho masa … tvé peníze jsou platné pouze pro rostliny (nebo brouky).
  • Úspory: Pokud si brzy nevyzvednete příděly… vaše peníze na konci měsíce propadnou.
  • Svobodná řeč: Náš algoritmus vás pokutuje.“ (PayPal už s tím začal) … „Sdíleli jste informace, se kterými nesouhlasíme.

Jak jsme viděli v případě blokací, Čína je vzorem, který Západ napodobuje. Stejně jako při plíživém směřování k autoritářským opatřením v oblasti zdravotnictví číhají v pozadí nevolení globalisté s finančními zájmy.

Pokud jste si nevšimli, hlavním tématem posledních více než tří let přinejmenším je „svoboda vs. kontrola“, takže není nadsázkou naznačovat, že budoucnost musí být decentralizovaná, pokud chceme zajistit, aby naše děti vyrůstaly ve svobodném světě.

Globalisté to přehnali

 

Jestli je na tom všem něco pozitivního, pak je to fakt, že globalistická kabala – „hluboký stát“, který tahá za nitky vlád po celém světě, skrytá moc, která přijímá rozhodnutí, jež jsou zničující pro celý svět – během COVID přehrála svou roli a odhalila své ohavné ideologie a plány, aby je viděl celý svět. Jak poznamenal Maajid Nawaz v rozhovoru z letošního léta (video výše):

Když vaše chování určuje dogma, přestáváte se dívat na realitu … takže budete méně pragmatičtí … To zanechává vážná slepá místa. Nakonec přestanete vidět realitu takovou, jaká je, a proto nakonec přestřelili. Nedívají se na realitu, ale na svůj sen, na svůj ideál, který je ve skutečnosti noční můrou.

Jedna skvělá věc, která se stala během COVID, je, že přecenili své karty. Odhalili se . Mezi těmi, kdo o Světovém ekonomickém fóru slyšeli, je nyní jen velmi málo pochyb o tom, že se pokouší ovlivnit způsob, jakým se řídí vláda a politika …

Proč nám nevolený byrokrat, navíc cizí, říká, jak máme žít? To nedává smysl. Ale pak jdeme dál. Proč se zdá, že jsou všichni podřízeni tomuto nevolenému zahraničnímu byrokratovi? Proč se zdá, že všichni plní příkazy tohoto muže? Proč prostě nedokážou říct ne?

Jak poznamenal Nawaz, vládní představitelé, kteří Schwabovi z nějakého důvodu nemohou říci ne, pravděpodobně proto, že byli zkompromitováni. Kompromitování a vydírání úředníků jménem globalistické kabaly bylo specialitou Jeffreyho Epsteina a není důvod předpokládat, že jeho tajemství zemřela s ním.

Ti, kteří mají čistší záznamy, mohli být pod pohrůžkou donuceni k dodržování pravidel. Já bych přidal ještě třetí možnost, a to, že v tom jedou, protože sdílejí ideály globalistů, k nimž patří nejen autoritářství shora, ale také transhumanismus a eugenika. Čtvrtou možností je sebezáchova. Možná si prostě chtějí zajistit vlastní postavení v rámci vládnoucí vrstvy v novém světě „mít všechno“ a „nemít nic“.

Nyní víme, čeho jsou schopni

Ať už je motiv jakýkoli, problém, kterému nyní všichni čelí, spočívá v tom, že předčasně odhalili sami sebe a své plány. Odhalili také, jak daleko jsou ochotni zajít. Víme například, že jsou ochotni zabavit váš bankovní účet a uzavřít vám možnost transakcí kvůli něčemu tak nepatrnému, jako je příspěvek na věc, která se jim nelíbí, nebo zveřejnění „špatného“ názoru na sociálních sítích – a to bez využití CBDC!

Takže už nám ukázali, co BUDOU dělat, až bude CBDC zavedeno. Jediný rozdíl je v tom, že sankce pak mohou být aizované. Je to svět, ve kterém chcete žít? Chcete takový svět pro své děti a vnoučata? Pokud ne, je vaší povinností postavit se na odpor.

Dnešní dospělí jsou poslední generací, která bude moci této globální tyranii zabránit. Pokud nic neuděláme, budou naše děti uvězněny v digitálním vězení, ze kterého se nebudou moci vymanit. Nemůžeme to tedy nechat na nich. Je to na nás. Až tedy bude CBDC zavedeno, musíme ho odmítnout, ať už to bude jakkoli nepohodlné. Když se zavádějí očkovací pasy, musíme je odmítnout, navzdory omezením, která to může přinést.

V roce 2021 byl nespočet lidí donucen k očkování, protože chtěli cestovat v obavě, že zákaz cestování pro neočkované bude trvalý. No, nestalo se tak, protože se dost lidí postavilo na odpor.

Možná budeme muset snášet omezení, pokud odmítneme nadcházející mezinárodní očkovací pas, ale pokud dostatečný počet lidí na celém světě odmítne, systém nebude fungovat a tato omezení se ukáží jako dočasná. Jediný způsob, jak se jakýkoli z plánů globalistů může stát trvalým, je, že budeme dělat, co se nám řekne, a budeme s nimi souhlasit.

Originál článku: Lew Rockwell
Překlad a české titulky: Admin Nekorektní TOP-CZ