Evropské plány pro „očkovací pasy“ byly zpracovány 20 měsíců před pandemií. Náhoda? – Plus video

Autor: Paul Anthony Taylor, 3. dubna 2021

Ve světě se říká, že takzvané „vakcínové pasy“ budou v budoucnu vyžadovány pro veškeré mezinárodní cestování a v mnoha zemích dokonce pro vstup do obchodů, restaurací, barů, tělocvičen, hotelů, divadel, koncertů a sportovních akcí. Uvádí se, že opatření je přímým důsledkem pandemie koronavirů. V Evropě, která je hostitelem 8 z 10 nejlepších zemí vyvážejících farmaceutické výrobky, však plánování očkovacích pasů začalo nejméně 20 měsíců před vypuknutím epidemie COVID-19. Pandemie tak očividně poskytla evropským politikům důvod, který potřebovali k zavedení této myšlenky.

Evropská komise“ – výkonný orgán EU – poprvé zveřejnila návrh očkovacích pasů dne 26. dubna 2018. Hluboce schovaný v dokumentu pod názvem Posílenou spoluprací proti nemocím, kterým lze zabránit očkováním,  byl mainstreamovými médii tento návrh v zásadě ignorován.

V plánu vydaném počátkem roku 2019 jsou (Poznámka Admina překlad ZDE ), následně stanoveny konkrétní plány pro realizaci návrhu Evropské komise. Primární akcí uvedenou v plánu bylo „prozkoumat proveditelnost vytvoření společného očkovacího průkazu / pasu“ pro evropské občany, který bude „kompatibilní s informačními systémy pro elektronickou imunizaci a uznávaný pro přeshraniční použití“. Plán se zaměřil na vydání legislativního návrhu v Evropě do roku 2022.

Je zajímavé, že plán používá několik výrazů, které byly ve většině zemí před pandemií relativně neobvyklé, ale od vypuknutí pandemie jsou v médiích hlavního proudu každodenně používány. Snad nejpozoruhodnější z nich je „váhavost k očkování„. Podpora evropských zemí při „boji proti váhání k očkování“ je v dokumentu uvedena jako jeden z klíčových bodů jednání.

V plánu je rovněž uvedena možnost výskytu pandemií a „neočekávaných ohnisek„. Je zjevné, že se konkrétně odkazuje na podporu povolování „inovativních vakcín a to i pro nově vznikající zdravotní hrozby“. Konstatuje, že „průmysl výroby vakcín“ má „klíčovou roli“ při plnění cílů popsaných v dokumentu. Plán uvádí „zlepšení výrobní kapacity EU“ a hromadění vakcín jako další opatření, která je třeba zvážit. Směrem k posílení „stávajících partnerství“ a „spolupráce s mezinárodními aktéry a iniciativami“, se plán taktéž zmiňuje o globálním summitu pro očkování, který se konal v září 2019. Podívejme se na seznam účastníků a témat tohoto setkání.

Celosvětový summit očkování v roce 2019

Dne 12. září 2019 se v belgickém Bruselu konal „Global Vaccination Summit„, který většina hlavních médií ani nezaregistrovala. Setkání, které uspořádala Evropská komise ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací, se uskutečnilo pouhé 3 měsíce před vypuknutím koronaviru. Je příznačné, že to bylo také jen 36 dnů před nyní nechvalně známým simulačním cvičením k vypuknutí koronaviru, které podpořila Nadace Billa a Melindy Gatesových, Světové ekonomické fórum a Škola veřejného zdraví Johnse Hopkinse Bloomberg, které se konalo 18. října 2019.

Mezi účastníky summitu o očkování byli pouze političtí vůdci, představitelé OSN a dalších mezinárodních organizací, ministerstva zdravotnictví, přední akademičtí pracovníci, vědci a zdravotníci, soukromý sektor a nevládní organizace.

Summit byl strukturován kolem tří kulatých stolů s názvem „In Vaccines We Trust„, „The Magic Of Science“ a „Vaccines Protecting Every Everywhere„. Mezi významné členy panelu u těchto kulatých stolů patřila Nanette Cocero, globální prezidentka vakcín Pfizer, Dr. Seth Berkley, generální ředitel společnosti GAVI, (Global Vaccine Alliance) – organizace, která získala obrovské množství finančních prostředků od Nadace Billa a Melindy Gatesových a Joe Cerrell, výkonný ředitel Nadace Billa a Melindy Gatesových pro globální politiku a advokacii.

Pandemické plánování bylo na tomto summitu zjevné. Klíčové dokumenty distribuované účastníkům zahrnovaly zprávy o Plánování připravenosti na pandemickou chřipku, Cvičení na pandemickou chřipku pro Evropskou unii, Plánování, Připravenost a reakce na pandemickou chřipku, Cesta k dostatečnosti vakcíny proti pandemické chřipce v EU a Partnerství veřejného a soukromého sektoru o evropských vakcínách proti pandemické chřipce. Ve všech těchto dokumentech je opakovaně zdůrazňován cíl posílení spolupráce s farmaceutickým průmyslem, stejně jako sdělení, že globální pandemie bude nyní nevyhnutelná.

Podívejte se, jak to již funguje v Izraeli. Poslechněte si podrobné svědectví Ilany Rachel, bojovnice za práva a svobody lidí, co se momentálně děje v Izraeli, a kam věcí směřují.

Kdo má reálný prospěch z Očkovacích pasů?

Pro koho jsou očkovací pasy skutečně prospěšné? Určitě ne pro obyčejné lidi, pro které by se sdílení jejich zdravotních záznamů a dalších osobních údajů mohlo brzy stát povinným pouze pro účast ve společnosti. Místo toho bude hlavním příjemcem nadnárodní farmaceutický průmysl. Vzhledem k tomu, že celosvětový prodej léků a vakcín již podle předpovědi letošního roku dosáhne 1,5 bilionu dolarů, farmaceutické společnosti a jejich investoři slintají při vyhlídce, že pasy s vakcínami budou na celém světě povinné.

Předpokládá se, že celkový trh s vakcínami COVID-19 bude mít tržby 100 miliard USD a zisky po zdanění 40 miliard USD. Každoroční očkování proti mutacím koronaviru může tyto počty ještě zvýšit. Pokud neodoláme očkovacím pasům a místo toho budeme hlasovat pro rozum, mohli by výrobci léků a vakcín přinutit svět k dlouhodobé ekonomické a politické závislosti. Naším naléhavým cílem proto musí být nahrazení chamtivosti řízeného farmaceutického obchodu s nemocemi systémem zdravotní péče založeným na skutečně preventivních přístupech. Přijmout alternativu farmaceutického průmyslu k tomuto je prostě nemyslitelné.

***

Paul Anthony Taylor je výkonný ředitel Nadace Dr. Rath Health Foundation a jeden ze spoluautorů naší výbušné knihy „Nacistické kořeny bruselské EU“, (Česká verze) Paul je také naším odborníkem na Komisi pro Codex Alimentarius (Video s titulky) a má zkušenosti očitých svědků, protože oficiální delegát pozorovatele na svých zasedáních.

Originál článku: Global Research
Úvodní obrázek je od Dr. Rath Health Foundation
Překlad: Administrátor TOP-CZ