Evropa nad propastí: Bod, odkud není návratu?

Evropa nad propastí: Bod, odkud není návratu? Soustavná depopulace a rodina v troskách. Za co dostala Merkelová Kalergiho cenu? Invaze migrantů jako konečné řešení. Konspirační horor na sobotní večer?

Autor: Alexandr Nikišin

Alexandr Nikišin přináší pohled zděšeného vnějšího pozorovatele na civilizační sebevraždu Evropy a připojuje k němu nekolik konspirací, které již nejsou ani o moc více šílené, než nám známá realita, což je samo o sobě zarážející.

Evropa umírá. Nebo spíše umírá Evropa, jakou jsme znali tisíce let, s jejím bílým, tradičně křesťanským obyvatelstvem, morálkou a zvyky. V průběhu minulého století byla Evropa cíleně zabíjena, byly podkopávány její základy, z Evropané byli předěláni na změkčilé spotřebitele, kteří nejsou schopni sebemenšího odporu, poslušné ovce a bezduší nádeníci. A pak přišel okamžik, kdy ničení Evropy přešlo do závěrečné fáze.

Každý den, když čtu nejnovější zprávy z Evropy, jsem ohromen dojmem neskutečnosti toho, co se tam děje. Všichni teoreticky víme, že západní civilizace zažívá období dekadence, sebeničení, kolapsu. Jedna věc je však teoreticky si to představovat a jiná věc je každý den pozorovat neskutečné noční můry, jež se vynořují z temnoty kousek od nás, v západní zóně, která ještě nedávno představovala nedostižný sen, ráj pro mnoho našich krajanů. Navíc tyto změny gradují exponenciální řadou a nabývají děsivého výsledku během kratšího času, než zabere jedna lidská generace. Pro většinu z nás není pochopitelné, jak někdo může pustit do svého domu divokou hordu úplně cizích lidí, krmit je, napájet, chránit, smiřovat se s jejich násilnostmi a vražděním vlastních žen, dcer a synů, postupně jim odevzdávat vlastní domov a namísto odporu jít ještě demonstrovat na jejich podporu.

Němcům zabírají byty pro migranty

Materiálů a fakt dokazujících tato slova je dostatek. Denně je vidíme na obrazovkách našich televizorů, na počítačových monitorech a na stránkách novin (rozumí se tím ruská média, nikoliv česká a evropská – pozn. admina).

Poslední naprosto nepochopitelná věc: německé úřady ve městě Hamburg začaly konfiskovat byty a domy proti vůli majitelů, aby zvládly masivní příliv migrantů, kteří přijíždějí do města. Navíc veškeré nutné náklady na údržbu, opravy bytů a zaplacení různých daní budou dál spočívat na bedrech původních majitelů.

Vyvlastnění bytů se uskuteční podle zákona nazvaného Hamburg Housing Protection Act (Hamburger Wohnraumschutzgesetz) z roku 1982 (zákon o zajištění bydlení v Hamburku), který byl v květnu roku 2016 modifikován socialistickou vládou. Podobné zákony v jiných městech, zejména v Berlíně, byly zatím prohlášeny za protiústavní. Jen prozatím.

Nevratné společenské změny

Proces ničení morálky a rodiny v Evropě již dosáhl kritického bodu, odkud není návratu. Negativní demografie snižuje počet bílých obyvatel Evropy a juvenilní systém pro mladistvé přeměňuje rychle klesající populaci dětí a mládeže na pohlavně zvrácené bytosti, které nejsou schopné vytvářet plnohodnotné rodiny a rozmnožovat se. A zatímco hlavní teoretici spekulují o příčinách tohoto jevu, domorodá bílá populace Evropy rychle klesá.

Již dlouho o tom probíhá ukázková diskuse mezi Davidem Martinem, sociologem, teologem, členem britské akademie, čestným profesorem katedry náboženských studií na univerzitě v Lancasteru a uznávaným profesorem sociologie na Londýnské ekonomické škole, jehož přednášky se těší velkému zájmu v Rusku a dostává se jim slyšení v Teologické akademii ruské pravoslavné církve, a mezi Georgem Weigelem, známým konzervativním teologem, biografem papeže Jana Pavla II. a autorem webových stránek ruské katolické církve.

Weigel tvrdí, že Evropa páchá sebevraždu, ovšem tento proces nezávisí na vlivu vnějších sil. Martin tvrdí, že všechno, co se děje v Evropě, je záměrné a systematické vraždění s cílem získat novou generaci Evropanů založenou na genech příchozích Asiatů a Afričanů. A jednou z hlav tohoto procesu se stal nyní Františkův Vatikán.

Martin na základě zprávy z Měsíčního přehledu práce (MLR – Monthly Labor Review) s názvem „Rodiny a práce v procesu transformace ve 12 zemích“, která zahrnuje statistické údaje o rodinách ve 12 západních zemích za poslední dvě dekády 20. století, ukazuje živý obraz podkopávání institutu rodiny v Evropě. Procentuální podíl žen, které porodily děti mimo manželství, se v Nizozemsku zvýšil z 4,1% na 24,9%, ve Francii z 11,4% na 42,6% a ve Velké Británii z 11,5% na 39,5%. Rovněž tři nejvíce katolické země poskytují děsivý obrázek: v Itálii vzrostla míra porodnosti svobodných matek z 4,3% na 9,6%, ve Španělsku z 3,9% na 17,0% a v Irsku z 5,0% na obrovské 31,8%. A to za pouhých 20 let.

Procento domácností, kde rodinu tvoří pouze jeden rodič, vzrostl ve stejném období v Nizozemsku z 9,6% na 13,0%, ve Francii z 11,9% na 17,1% a ve Velké Británii z 13,9% na 20,7%. Ovšem největší skok zaznamenalo Irsko, kde v roce 1981 tvořily domácnosti s jedním rodičem 7,2% rodin s dětmi a v roce 2002 už to bylo 16,7%.

Koeficient fertility, který pro kladný populační růst musí být 2,1 na ženu v plodném věku, byl v Itálii 1,24, ve Španělsku 1,25 a v Německu 1,29. Již před 17 lety bylo možné mluvit o trvalé depopulaci Evropy.

Imigrace jako řešení? Ale čeho?

Pro zlepšení situace navrhly evropské elity využít imigrace, což bylo schváleno nejen orgány Evropské unie, ale také náboženskými činiteli z Vatikánu, jako je například Weigel. Weigel podle Martina neviní z vylidňování orgány EU, ale obyčejné Evropany, a navrhuje vytvořit v Evropě nový typ lidí, jejichž společnost bude řízena vybranými lidmi židovské víry. Martin to nazývá „kulturní vraždou Evropy“, ale Weigel je moderátorem procesu zahájeného evropskými elitami. Na podporu svých slov cituje výroky Barbary Lerner Spectre, Američanky a zakladatelky Evropského institutu židovských studií „Paideia“ ve Švédsku:

„Myslím si, že nyní probíhá oživení antisemitismu, protože se Evropa dosud ještě nenaučila být multikulturní, a myslím, že budeme součástí bolestivého procesu této transformace, která musí nastat.

Evropa nikdy nebude sestávat z monolitických společností, které tu byly v dobách minulých století. Židé budou v centru tohoto procesu. Pro Evropu to je obrovská transformace.

Dnes během přechodu na multikulturní režim budou Evropané extrémně rozhořčeni kvůli vedoucí úloze Židů v tomto procesu.“

Tyto názory skutečně existují nejen v Evropě, ale také v celé západní společnosti. Publicisté, analytici i obyčejní lidé mají tendenci vidět v každém poselství z Východu nejenom neexistující souvislosti, ale přímo nezakryté smyšlenky. Nicméně tato poselství potvrzují jejich temná očekávání i obavy. Vladimír Putin je dnes zdrojem podobných interpretací jeho projevů zainteresovanými Evropany, až se z toho stává jakési divadlo absurdit, které ukazuje naprostý zmatek v západní společnosti, jakési „chytání se stébla“.

Fašismus Angely Merkelové

Známý konspirační publicista, který opakovaně pohřbil královnu Alžbětu, autor vydání TheNewsWire.com Dmitry Baxter nedávno zveřejnil článek „Putin: Angela Merkelová plánuje evropský holocaust“. Článek byl brzy z webu odstraněn, ale rozšířil se v západním informačním prostoru v četných kopiích. Výklad údajného vyjádření V. Putina v tomto článku velmi jasně odráží očekávání a obavy Evropanů z jejich budoucnosti. D. Baxter píše:

„Evropská unie se stala fašistickým státem Angely Merkelové. Ruský prezident Vladimír Putin varuje, že Němci jsou ‚znovu na pochodu‘ a usilují o ‚rozdělení a ovládnutí svobodného světa‘ prostřednictvím ‚rozpoutání teroru’“.

Podle Putinových slov se německá kancléřka Angela Merkelová posmívá v jejích očích slabším evropským státům a nyní má účinnou kontrolu nad velkou částí kontinentu, od Francie na západě až po Rumunsko na východě.

Další etapa jejího plánu spočívá v dovozu teroru na kontinent i mimo něj. Poté, co v roce 2016 přišlo do Německa okolo 1,5 milionu muslimských migrantů, kancléřka Merkelová se nad touto statistikou ‚radovala‘ a tvrdila, že nyní jsou v Evropě na svobodě ‚desítky tisíc‘ džihádistů.

Merkelová podle Putina používá ISIL jako své vlastní důstojníky SS. S využitím otevřených hranic se džihád ??šíří z Německa do všech evropských států a snaží se podkopat demokratické instituce…

„Není dobré podceňovat tuto ženu a její program,“ řekl Putin. „Nachází se v závěrečné fázi. A jde teď po vás. Globalisté jsou u vašich dveří, na televizních obrazovkách, odposlouchávají vaše telefonické rozhovory, sledují vše, co píšete na sociálních sítích, a já vás vyzývám, nedovolte, aby vaši sousedé byli rozerváni na kusy. Dost! Už to stačí!“

Slova odráží přesně to, co už dochází Evropanům samotným, a ti chtějí slyšet potvrzení svých dohadů od osoby, které mnozí věří a od níž očekávají jistou spásu. Vždyť ve skutečnosti za všemi prezidenty a předsedy vlád stojí „muži v černém“, kteří se nazývají „Světová vláda“, „Deep State“, „Bilderberg Club“, „Rada pro zahraniční vztahy“, „Trilaterální komise“, „Římský klub“, „Výbor 300“, „Institut židovských politických studií“, „Washingtonský institut pro blízkovýchodní politiku“, „Chatham House“ (Královský institut pro mezinárodní otázky), „Židovský institut pro otázky národní bezpečnosti“, „Jeruzalémský institut pro pokročilé strategické a politické studie“… jejich jméno je Legie.

Plán na vyhlazení bílé Evropy

To, co se nyní děje v Evropě, jednoznačně zapadá do plánu transformace Evropy pod vedením představitelů EU, kteří za pár let oslaví své 100. výročí. Evropská unie je reinkarnací Panevropské unie, jež se stala první organizací usilující o sjednocení kontinentu. Mezi jejími vůdci byli Albert Einstein, Thomas Mann, Sigmund Freud, Aristide Brianda Konrad Adenauer. Otcem zakladatelem a ideologem Panevropské unie byl známý rakouský filozof, spisovatel a politik s českým občanstvím, hrabě Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi. Ten také vynalezl vlajku současné Evropské unie, která se dnes používá bez křesťanského symbolu – kříže.

Ideologický základ Evropské unie popsal Coudenhove-Kalergi ve své knize „Praktický idealismus“ (Praktischer Idealismus), v něm konečným cílem Evropské unie je vznik nové evropské společnosti tvořené lidmi průměrné rasy a barvy kůže (egyptského typu), průměrného náboženství a průměrného pohlaví, ale pod vedením „vyšší rasy“ – kreativních a inteligentních Židů, jichž se asimilace nikterak nedotkne. Cílem současné invaze migrantů do Evropy je genocida a vymýcení fenotypu evropských národů (genetického kódu různých národností). To bude dosaženo násilným mísením ras, nátlakem, krveprolitím, terorem a mocenskou totalitou.

Kalergiho praktický idealismus

Velmi charakteristická Coudenhove-Kalergiho vyjádření z jeho knihy:

„Muž vzdálené budoucnosti bude smíšené rasy. Současné rasy a kasty se rozpustí ve jménu překonání prostoru, času a předsudků…

Budoucí eurasijsko-negroidní rasa podobná starověkým Egypťanům nahradí tu současnou. A vnější rozlišování lidí bude nahrazeno rozdíly v osobnosti…

Nejslavnější a nejúspěšnější nositelé křesťanských myšlenek, jimiž se v moderní reinkarnaci rozumí pacifismus a socialismus, jsou Židé…

Pokud na Východě morálně dominují Číňané, potom na Západě – Židé…

Tak malé společenství lidí zakalených hrdinně trpěným mučednictvím nakonec vyrostlo k uskutečnění vyššího cíle: budoucnosti očištěné od elementů slabé vůle a slabého ducha. Namísto toho, aby bylo židovství zničeno, bezděky obrodilo Evropu cestou umělého procesu výběru a povstalo jako budoucí národ-vůdce…

Není žádný zázrak, že tito lidé, kteří vyrostli ve vězeňských ghettech, se stali intelektuální elitou Evropy…

Nejen Židé budou tíhnout směrem k ideálům aristokracie – západní ideály budou také procházet změnami a na půli cesty se uvítají s židovskými…

V mírumilovné budoucnosti Evropy ztratí aristokracie svůj charakter vojáka a přiblíží se k duchovně náboženskému plánu…

Evropu v náboženském smyslu dobyli Židé, ve vojenském – Němci…“

V Evropě existuje Evropskou unií vyhlášená Coudenhove-Kalergiho cena, která se uděluje jednou za dva roky. Jejími nositeli jsou vůdci evropských zemí, kteří nejvíce přispěli k realizaci Coudenhove-Kalergiho myšlenek a k předání národní svrchovanosti, včetně měnového, hospodářského a politického řízení, do rukou nadnárodních struktur Evropské unie. Váženým vítězem této prestižní ceny je německá kancléřka Angela Merkelová.

Konspirační výmysl nemocné ženy?

Za co právě Merkelová získala toto vzácné a prestižní ocenění? Co tak zvláštního udělala paní kancléřka pro praktickou realizaci Coudenhove-Kalergiho idejí ohledně genocidy Evropanů? Odpověď na tuto otázku dává portál „Christ Michael“, což je jakýsi křesťanský mini-WikiLeaks. Ve svém článku „LEAKED! Oficiální agenda pro zničení Německa“ zveřejnil dopis ženy jménem Austeja Emilija Dominykasová, inženýrky se specializací na výstavbu tunelů a konstrukci podzemních bunkrů. V dopise jsou uvedeny fantastické informace o výstavbě podzemních měst v Německu určených pro úkryt islámské armády i s celým zbrojním arzenálem včetně těžké vojenské techniky. Žena se rozhodla vypovídat poté, co jí lékaři zjistili těžkou leukémii a předpověděli pár měsíců života.

V roce 2001 byla Dominykasová vybrána mezi sedm odborníků BBR (Bundesamt für Bauordnung und Raumwesen) německým úřadem architekturně stavebního řízení a územního plánování pro výstavbu podzemních objektů v Německu určených k hromadné evakuaci obyvatelstva v nouzových situacích. Před zahájením prací všichni odborníci podepsali 10 různých závazků mlčenlivosti pro různá ministerstva, z nichž dva se týkaly ministerstva obrany (Bundesverteidigungsministerium).

Pak byli specialisté odvezeni armádními vrtulníky na vojenskou leteckou základnu Ramstein, kde jim byl vysvětlen jejich úkol: vybudovat na sedmi různých místech v Německu sedm hlubokých podzemních komplexů zahrnujících podzemní železniční spojení, prostory pro výsadbu (skleníky) a nezávislé zásobování geotermální energií a vodou z hlubokých vrtů. Každý komplex byl navržen tak, aby pojal 300.000 lidí. Plán předpokládal stavbu mešit či modliteben, což naznačovalo, že v komplexu budou ubytováni muslimové.

Podle Dominykasové OSN v roce 2012 tajně schválila použití migrantů jako zbraně proti Evropě. V roce 2015 potom Světová banka a EU zřídily 5 náborových center v Africe a 10 na Blízkém východě. Do poloviny roku 2017 dorazilo asi 30% plánovaného množství migrantů. Do konce letošního roku mělo dorazit zbývajících 70%.

Až dorazí a v podzemí se ubytuje dostatečný počet bojovníků džihádu, plánovala kancléřka Merkelová přijmout nouzové zákony a uchýlit se do šestnácti úrovňového bunkru poblíž Berlína obsahujícího luxusní apartmány jako v hotelu Hilton. Měl se tam přemístit i generální štáb s 2.000 vojáky určenými pro speciální operace a velící středisko pro 1,2 milionu islámských vojáků umístěných v podzemních komplexech.

Plánují se velké střety mezi jednotlivými částmi této armády a policií. Ve vhodný okamžik vyrazí bojovníci džihádu z podzemí a začne všeobecné vyhlazování německé populace.

Podle harmonogramu bude nejprve zabito 15 milionů dětí, starců a zástupců chudiny, začne masové vyvlastňování majetku ve prospěch mezinárodních korporací, americká letadla budou bombardovat Německo ze vzduchu. Všichni odpůrci budou prohlášeni za „nepřátele demokracie a svobody“. V celé zemi se již staví 180 středisek pro internaci biologických Němců a jejich dětí, zástupců kreativní třídy a demonstrantů. Seznam internačních táborů je k dispozici na internetu pod štítky #Eisenhower 2.0, #Rheinwiesenlager nebo #Rheinwiesencamp.

Celý dopis si lze přečíst zde a zde.

Co z toho plyne?

Jakkoliv se celý příběh jeví jako šílený, za vlasy přitažený konspirační nesmysl, nelze ho obejít tak úplně bez povšimnutí. Existuje mnoho věcí, které příběhu nemocné ženy jdou naproti. A je docela možné, že něco z toho odpovídá realitě, nebo alespoň v realitě nachází nějakou analogii či paralelu. Celá evropská migrační krize je natolik šílená, že otevírá prostor pro lecjaké divoké fantazie a dohady, které nemusejí být bez zrnka pravdy. Potom je ale osud Evropanů nezáviděníhodný.

Hlavní věc však spočívá v tom, že události v Evropě se zatím vyvíjejí přesně podle plánu, který popsala. Celkem jasné je i to, za co Angela Merkelová získala Coudenhove-Kalergiho cenu, jejímiž laureáty jsou kromě ní například bývalá lotyšská prezidentka Vaira Vike-Freibergaa, někdejší předseda Evropské rady Herman Van Rompuy a také šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker.

V každém případě je osud prostých západních Evropanů zpečetěný. Už dávno jim změnili osobnost metodami sociálního inženýrství a v budoucnu je čeká vymírání a koordinované pohlcení novými pronárody.

Zdroj: Protiproud