„ESG“, hrozba pro svobodu, o které jste ještě neslyšeli

Autor: Tommy Salmons, 18. 06. 2022

V březnu 2020 se COVID-19 rozšířil k břehům Spojených států a představil zdravotní hrozbu, která měla všechny znaky devastace rodin od břehu oceánu až k zářivému moři. Ve stínu, pod rouškou potenciálně smrtící pandemie, se však rýsovala další hrozba. Tato hrozba, známá jako ESG, se nepřenášela vzduchem ani nebyla virová v tradičním slova smyslu. Tato hrozba se zrodila v představách bank, korporací a vlád a podobně jako COVID změní život milionů lidí po celém světě.

ESG je zkratka, která znamená Environmental, Social (Justice), and (Corporate) Governance (environmentální, sociální (spravedlnost) a řízení podniků). Cílem ESG, jak uvedl zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab v knize Formování budoucnosti čtvrté průmyslové revoluce, je využít investory k tomu, aby posunuli korporace sociálně progresivnějším směrem; posunout technologie a podniky od současných modelů podnikání k novému způsobu podnikání zainteresovaných stran.

Podnikatelé a investoři jsou předvojem, pokud jde o spojení přístupu založeného na hodnotách s technologickým rozvojem… Je logické, že uvažování o širším společenském dopadu v této fázi by mělo významné kaskádové účinky. Investoři mají na druhé straně mrkvičku, kterou mohou vývoj technologií usměrňovat… Hodnoty podnikatelů a vedoucích pracovníků organizací mají obrovský vliv na pracoviště a způsob vývoje technologií. Vedení zepředu může změnit firemní kulturu a upřednostnit společenské hodnoty.

Když společnosti Coca-Cola, Gillette, Disney, BP a další nadnárodní korporace jednají v rozporu s dobrými obchodními zvyklostmi, aby prosadily politickou agendu, která je v rozporu s přesvědčením většiny jejich spotřebitelů, jedná se o snahu zlepšit nové hodnotové hodnocení známé jako ESG. Jak korporace reagují na investory a kreditní skóre používané k určení společenské hodnoty, prosazují programy, jejichž cílem je posunout Overtonovo okno a kulturní přijetí směrem k progresivnější agendě.

Zastánci metrik ESG používají známou libertariánskou mantru o tom, že soukromé společnosti mohou dělat to, co považují za nejlepší pro svou vlastní společnost a odpovědnost. Ale na ESG není nic soukromého. V březnu 2020 SEC oznámila, že vytvoří pracovní skupinu pro ESG. Tato iniciativa se rozšířila o požadavek, aby veřejně obchodovatelné firmy zveřejňovaly podrobné informace o změně klimatu a emisích skleníkových plynů. Stejně jako u všech regulací se ESG prodává jako služba vyššímu dobru na úkor podnikání, což stojí spotřebitele více peněz.

Zastánci ESG uvádějí řadu argumentů, kterými ospravedlňují své regulační sny:

  1. „ESG má zásadní význam, protože nabízí cílený rámec, jehož prostřednictvím mohou vlády, podniky a občané důsledně pracovat na řešení závažných globálních problémů.“
  2. „ESG je ve své podstatě prostředkem, pomocí něhož lze hodnotit podniky s ohledem na širokou škálu společensky žádoucích cílů.“
  3. „Kritéria ESG mohou investorům pomoci vyhnout se investičním ztrátám v případě, že jsou společnosti zapojené do rizikových nebo neetických praktik pohnány k odpovědnosti.“

Graf zveřejněný Iniciativou pro etiku a dodržování předpisů:
(Pro vyšší rozlišení v češtině klik na obrázek)

 IMG_1730Podle Investopedie je investorem každá osoba nebo jiný subjekt, který vkládá kapitál s očekáváním, že obdrží finanční výnos. Bohužel pro akcionáře 401 K, Merrill Edge souhlasila. (Poznámka Admina: Merrill Edge je finanční platforma vlastněná Bank of America). V roce 2018 přidala společnost Merrill Edge do přehledu svých klientů hodnocení ESG, které informuje zákazníky o tom, zda investují do společností s nebezpečnou pověstí.

„401 K“ (Poznámka Admina: 401 K je zvláštní plán důchodového zabezpčení v USA) nebudou jedinou příležitostí, kdy se průměrní občané ocitnou v hledáčku ESG. Po konvoji řidičů kamionů v Kanadě na začátku tohoto roku vláda využila finanční instituce ke zmrazení bankovních účtů všech, jež se podíleli na financování nebo se jakýmkoli způsobem účastnili protestu.

V roce 2021, poté, co opustil svůj úřad, uzavřely banky United účty Donalda Trumpa.

Nedávno PayPal bez vysvětlení zrušil účty mnoha lidem a Justin Haskins podrobně popsal několik případů, kdy banky zrušily nebo zmrazily bankovní účty politikům obviněným z nesprávného myšlení. Agentura Fitch Ratings vydala v roce 2021 bílou knihu, v níž podrobně popisuje, jakým způsobem začleňuje ESG do hodnocení jednotlivých úvěrových ratingů. Také společnost FICO stanovila, že při žádostech jednotlivců o úvěr bude přihlíženo k ESG.

Jaké faktory mohou přispět k tomu, že vám úvěrové agentury přidělí nízké skóre ESG? Vlastníte vozidlo na benzinový pohon namísto elektromobilu? Vlastníte střelnou zbraň? Nakoupili jste si střelivo? Vyjadřujete se k nespravedlnostem kolem nepokojů z 6. ledna? Kupujete bitcoiny? Investovali jste do ropné a plynárenské společnosti? Otevřeně se stavíte proti programu seznamování dětí s transgenderovým životním stylem? Žijete v červeném státě? Pěstujete si vlastní potraviny? Jaké je vaše povolání?

Všechny tyto a další faktory mohou vést k tomu, že vám bude odmítnut úvěr z důvodu ESG.

Video, jenž nebylo součástí článku, ale má souvislost – Corbett Report o agendě ID 2020:

(Pro video ve vyššším rozlišení klik ZDE)

 

Přesto, že korporace, finanční instituce a vlády po celém světě zavedly standardy ESG, mnoho lidí a států se postavilo proti ESG. Několik z těchto států zavedlo legislativu proti ESG, aby ochránily běžné Američany před těmito šílenými regulačními praktikami, které mají za cíl prosazovat určitou agendu.

V reakci na to společnost S&P Global představila plán na sledování a udržování skóre ESG pro státy. To bude státy penalizovat tím, že bude podniky nutit k odchodu ze států se špatným skóre ESG. Pokud podnik odmítne uprchnout, bude vyloučen z přístupu ke kapitálu, půjčkám a zdrojům. To bude znamenat ohromnou zátěž pro obyvatele států, kteří pracují pro cílové korporace nebo jsou na nich závislí.

A to je plán.

V minulosti byla vstřícnost k podnikatelům – nízké daně a minimální regulace – přínosem pro ekonomiku státu. Podle pravidel ESG určuje pravidla pro všechny ten stát, který je s regulacemi nejspokojenější. Pokud Maďarsko stanoví konkrétní normy, které jsou přísnější než v každém jiném státě, všechny společnosti se jejich normami řídí, nebo v Maďarsku nepodnikají. Může se to zdát relativně nepravděpodobné, ale ve světě signalizace ctnosti takto padá domino. Maďarsko nařizuje přísnější požadavky než každý jiný stát a ostatní země ve snaze nebýt předstiženy Maďarskem přijímají podobně přísné požadavky na ESG. Korporace se nemusí bát, že by přišla o maďarský byznys, ale maďarský, francouzský, britský a španělský byznys je segment populace, kterým stojí za to se zabývat.

Prozatím ještě není ztracena veškerá naděje. ESG je jistě účinný způsob, jak vlády mohou kontrolovat podnikání a osobní činy tím, že vyzbrojí finanční průmysl, ale jak si bude stále více lidí uvědomovat zlo ESG, jak ovlivňuje ceny, dodavatelský řetězec, pracovní místa a podnikání, budou o jeho důsledcích mluvit stále otevřeněji. Ačkoli je hrozba globální, boj je lokální. Upozorňovat na agendu ESG je nesmírně důležité. Toto téma je třeba otevřít na místních úrovních státní správy. Je třeba pokračovat v přijímání legislativy, která zastaví plíživý regulační zábor a diskriminační politiku nadnárodních korporací. Po celou dobu bychom měli aktivně vyhledávat začínající a zavedené korporace, které se staví proti ESG, než bude válka proti naší svobodě dokonána.

*****

Tommy Salmons je moderátorem podcastu Year Zero, který se zejména zaměřuje na zneužívání vládní moci.

Originál článek a obrázek: Global Research
Překlad a úprava obrázku: Nekorektní TOP-CZ
České titulky ve videu: Otevři svou mysl

podpora2

2 KOMENTÁŘE

  1. Tolik zbytečných napsaných slov v jednom článku,které lze nahradit jednoduchým popisem současného stavu civilizace-totalitní praktiky ve stylu Hitlerovského německa a komunistů jsou na vzestupu,přičemž se dá říci,že ty Hitlerovské a německé se prosazují s radostí a písní na rtech,jako vždy,když jde o bezpříkladné dobroserství.

  2. Díkky za komentář. Když myslíte, že je v tom článku mnoho zbytečných slov, zkuste napsat podobný, podstatně stručnější, velmi rád ho zveřejním. Přejí hezké dnyy. Admin.

Comments are closed.