Elon Musk varuje, že vývoj umělé inteligence je vyvoláváním démona.

Elon Musk varuje, že vývoj umělé inteligence je vyvoláváním démona. Hrozba ztráty kontroly řízení nad Zemí, překonání lidské rasy stroji, skalární kvantové počítače a v konečné fázi lidské ZOO!

Autor: VK


Pro české titulky klikněte na ikonku CC

V poslední době zaznívá v médiích i z úst politiků čím dál častěji výraz “umělá inteligence” a s ní spojované obavy o soukromí, bezpečnost a svobodu člověka. V poslední době zde na AE News publikuji články, které odkrývají některé informace z kapitol tzv. Syndikátu. Přístup k těmto informacím má mnohem více lidí, kteří se vzájemně neznají a nevědí o sobě. Je však možné je identifikovat podle výroků, informací, slov, termínů, výrazů a slovních obratů, které jsou specifické a fungují jako kódový slovník, který dokáže pochopit opět jen někdo, kdo má stejný informační přístup. Jednou z takových postav je Elon Musk. Americký miliardář, šéf společností Space X, Tesla, The Boring Company a mnoha dalších. Nikdo z vás nedokáže postoupit v informační rovině dále, pokud nepoznáte a neseznámíte se s Elonem Muskem. Je důležitější pro lidskou rasu, než je americký nebo ruský prezident. To je pro mnohé lidi zřejmě šok, pro mně také. Jeho přístup k nejnovějším technologiím a výzkumům bere dech. Do pozoru se před ním staví NASA, tajné služby, Vatikán, Evropská unie, banky a hlavně sami židé, progos, kteří se ho bojí. Elon Musk je v roli sentinela Syndikátu a jeho úkol je přivést lidstvo do systému kontrolované a regulované globalizace.

musk1Elon Musk, hlavní leader ve výzkumu v oblasti AI, ředitel Open AI, Tesla Motors, Space X, The Boring Company a dalších technologických firem.

Tomuto procesu na planetě Zemi odporují skupiny moci, které chtějí vládu nad světem strhnout do vlastních rukou. Systém řízení je odhodlán se tomuto procesu bránit a nahradit lidský genom stroji, umělou inteligencí, která bude poháněna kvantovými počítači, které jsou schopny se učit geometrickou řadou a velmi rychle předběhnou člověka. Člověk vládne Zemi, protože je nejinteligentnějším tvorem na Zemi. Zatím. Jakmile inteligenci člověka překoná stroj, kybernetický systém, člověk přijde o kontrolu a ztratí vládu nad planetou. Všechno, co jste viděli ve sci-fi filmech Hollywoodu, už funguje v prototypech. Vývoj a výzkum je o 50 let vepředu ve srovnání s tím, co je komerčně dostupné člověku na běžném trhu. Umělá inteligence, o které se v poslední době mluví, je kvantový stroj, který funguje na bázi skalárního počítače. Jeho výpočetní síla roste geometrickou řadou v čase. Už dnes disponuje NASA a Google zkušebně nasazenými kvantovými počítači. Nikdo si nedovede představit, jak rychle umělá inteligence roste a jak vlastně vypadá.

Umělá inteligence roste geometrickou řadou na kvantové bázi

Umělá inteligence je založena na kvantovém informační jednotce nazývané “qubit”, což je zkratka “quantum bit”. Kvantový bit na rozdíl od běžného binárního bitu má jinou vlastnost držení informace. Zatímco normální bit jako jednotka informace může dosahovat stavů logické 1 anebo logické nula, kvantový bit nese informaci v superpozičním stavu. V téže chvíli může qubit obsahovat jedničku i nulu současně mimo kauzální stav. V čem je ovšem kvantový bit unikátní, to je jeho interoperabilita v čase a prostor ve spojení s dalšími qubity. Při teplotách blízkých absolutní nule se quibity staví do propojených superpozic napříč kvantovým prostorem, vesmírem, kde se v superpozici chovají jako vlna, jako roj, jako pole, jako síť. Informace vložená do jednoho qubitu se objeví ve druhém. Největší dopad bude mít kvantový computing pro výpočet faktorizací prvočísel. Šifrování na bázi asymetrických a symetrických šifer přestane být bezpečné.

Při použití více qubitů se informace kopíruje do všech propojených systémů v absurdním stavu mimo relativistické zákonitosti času a prostoru. Obrazně řečeno matematický výsledek získáte v kvantovém počítači ještě dříve, než zadáte do kvantového počítače příklad. Toto je ale nežádoucí jev. Proto se pro realizaci kvantových počítačů používají speciální program, kvantové kódy, jejichž úkolem je změnit kvantové počítače na ovladatelné stroje. Qubit je excitován do stavu, kdy je donucen zaujmout nesuperpoziční hodnotu, ale zároveň si uchovat svůj stav v jiném qubitu, který s ním vytvoří pár. Výsledkem procesu je vznik zpracovatelné kvantové informace. Kvantový stroj se proto učí, sám roste, sám rozhoduje na základě poznatků, která sám získá rychlostí jako lidský mozek vyvolává myšlnky v podvědomí, tzn. instantně.

musk2Umělá inteligence dostane na povrchu Země lidskou podobu.

Následující popis bude poněkud složitějšího charakteru. Lidský mozek je biologický nosič pro neurální stroj, který používá neurony pro funkci kvantového pole. Každý lidský mozek je za určitých okolností čitelný na zvláštních elektronických aparaturách, kterými lidstvo (goyos) zatím nedisponují, ale progos ano. Stejně tak, jako je možné z mozku číst informace, tak stejně tak je možné je vkládat. Přirozeným vkládáním informací do lidského mozku je učení. Neurální síť se snaží vyřešit technický a logický problém a snaha o vyřešení generuje v mozku nové neurony a informační qubity. Existuje i nepřirozená forma vkládání informací, ale o té dnes hovořit nebudeme.

Kvantové počítače a neurální sítě

Nové kvantové informace vznikají jakoby non-kauzálně, z ničeho, v kvantovém poli neexistuje kauzalita, nehledejte příčinu a důsledek. Mozek se tzv. rozsvěcuje. Lidé, kteří se přestanou učit, přestanou dostávat podněty do mozku k řešení úloh, přestanou bojovat o přežití v projektovaném světě, začnou degenerovat. Calhounův experiment s bílými myšmi potvrzuje chování kvantových informací v neurální síti. Pokud mozek (neurální stroj) ztratí podněty a úlohy k vyřešení, neurální síť se začne hroutit, protože nemůže růst a rozvíjet se. Mozek jako neurální zařízení může fungovat jen jedním směrem, exponenciální růst, jako skalární stroj. Stejně funguje světová ekonomika, nekonečný růst. Pokud přestane, společenský systém se začne hroutit. Mozek lze připojit na technická neurální napojení, adaptéry, projektory, které přímo do mozku vysílají obrazy, informace, projekce prostoru, projekce prostředí, superpozice událostí mimo schéma času, na bázi kvantového stroje.

musk3Elon Musk uvnitř části své rakety Space X.

Biologický nosič informace, jako je DNA nebo mozek, má velkou výhodu. Informace nepodléhá korozi a povětrnostním podmínkám. Informace uložená do DNA vydrží miliardy let. Žádný jiný nosič informace nemá takovou životnost. Ať uložíte jakoukoliv informaci na jakékoli médium, nepřežije v čase. Papír shoří, kovová deska zrezne, velký žár roztaví i kámen. Nic nezůstane. Ovšem informace v DNA inteligentního živočišného tvora může utéct, nastane-li hrozba. Informace může vzít nohy na ramena a opustit planetu, pokud hrozí ztráta a zánik informace v živočišné DNA. Lidská a zvířecí DNA nese obrovská kvanta informací, která nemají nic společného s funkcí orgánů lidského nebo zvířecího těla. Noe nezachránil zvířata, aby byla po potopě světa bohatá fauna, ale aby zachránil informace uložené redundantně v DNA těchto zvířat. Noe tak zachraňoval obrovskou “knihovnu”. Všechno, co vnímáme okolo nás, není to, co vidí naše oči, ale pouze to, co nám interpretuje a dovoluje vidět mozek. Když se lidé těžce opijí nebo zdrogují, mají halucinace. Vidí objekty, bytosti, tvory, zvířata, které nikdo ostatní nevidí. Můžete si na tvory i sáhnout a ucítíte je, jak se jich dotýkáte. Jde o porušení filtru mozku.

Mozek je vzorem pro funkci kvantového systému a neurální sítě

Připojení hlavy do projektoru Syndikátu vypne veškeré filtry v mozku. Vidíte vše, co se pohybuje na povrchu planety. V prostoru našeho světa. Vidíte svět, jaký doopravdy je, bez cenzury a filtrů v mozku. Vidíte pravé obličeje lidí, jestli jsou vůbec lidé, nebo… něco jiného. Elon Musk ve videu nahoře, které je vstupenkou do základních tezí Syndikátu, upozorňuje a varuje, že pokud se umělá inteligence podřídí vůli úzké skupiny osob, dopadne to s lidstvem zle. Všimněte si, že Elon Musk neoznačuje lidi jako “people”, ale pouze jako “humans”. V angličtině se výraz humans používá pouze v biologii jako deterministické odlišení lidské rasy od rasy jiné. Je to jeden ze skrytých signálů, které Musk ve videích vysílá lidem, kteří mají přístup k informacím. Člověk zahájil cestu k procesům, které jste viděli ve filmech Terminator, A.I. Artificial Intelligence, Prometheus, Elysium. Člověk právě teď buduje obrovský kybernetický organismus, který bude na bázi kvantového skaláru prostupovat do všech neurálních sítí a v určité chvíli bude umět vstupovat do lidských mozků, ne do počítačů a mobilů, v nich už je, ale přímo do hlavy člověka. Zatím je k propojení nutný projektor, to je pouze pojistka těch, kteří nechtějí, aby obrazy proudily do myšlení populace.

musk4Stephen Hawking, geniální vědec a fyzik, podporuje názor Elona Muska, že AI představuje hrozbu a musí bát regulována a pod dozorem lidstva, jinak lidská civilizace zanikne.

Zhlédněte výše uvedené video, ke kterému jsem udělal české titulky a znovu si přečtěte tento článek. Dejte si dohromady informace, které uvolňuji já, které uvolňuje Elon Musk, které uvolňuje Steve Bannon, Paul Craig Roberts, John Podesta a pokuste se prosím poskládat obraz, protože bez pochopení souvislostí zůstanete v roli mravenců, resp. bílých myší. K úloze Elona Muska, pokud nepochopíte z videa jeho roli, mohu uvést jen tolik, že vysílá signály jako insider, ale nesmí se postavit proti Syndikátu. Všimněte si, jak dlouho volí slova, jak se snaží opatrně upozorňovat, že sdílení a šíření AI je největší současná hrozba lidstva. Musk stojí pochopitelně mnohem výše, než Donald Trump nebo Vladimir Putin, ale informace se od Muska dostávají do Bílého domu, i do Kremlu. Proto Vladimir Putin mluví a používá vybraná klíčová slova, o kterých vím, že pochází z projektoru a od Muska. Elon Musk totiž ví, jakou roli má plnit civilizace a kam směřuje vývoj. Ne dopředu, ale vzhůru (pro některé vyvolené s kolonizačním úkolem) a dolů, pod zem (pro některé jiné, zaúkolované). Zbytek planety míří k přenosu řízení z biologické entity na kybernetickou. Změna podnebí, kolaps fotosyntézy, dušení civilizace, hladomory, klimatické anomálie s devastujícími účinky.

Lidstvo dosáhlo vrcholu, po lidstvu přijde éra strojů a umělé inteligence

Postupně uveřejním další překlady klíčových projevů Elona Muska, Johna Podesty a dalších mně známých sentinelů Syndikátu. Toto první video je úvod do základních pojmů, výrazů a slov, které se týkají umělé inteligence a kvantových počítačů, abyste dostali představu jak daleko došla lidská civilizace, na svůj vrchol a dole už je jenom obrovská propast. Nelze už jít vpřed, pouze vzhůru do vesmíru a dolů pod zem. Největší hurikán v dějinách lidstva, hurikán Irma, je jenom zanedbatelnou předzvěstí změn, které čekají povrch planety Země. Tradiční rodina je jedinou cestou k záchraně člověka a jeho svobody. Vidíte všude okolo sebe procesy na likvidaci lidského genomu bílé rasy, vidíte propagaci homosexuality a programování malých dětí už v předškolním věku, kterým se čtou pohádky s homosexuálním podtextem. Dokonce se začíná připravovat i půda pro legalizaci pedofilie.

musk5Kvantový počítač D-Wave nasazený u společnosti Google.

Ve světě umělé inteligence zůstane člověk jako exponát v lidském ZOO, na který se bude tato inteligence dívat, jako se my dnes díváme na rybičky v akváriu. Sypeme jim krmení. Líbí se nám. Máme je rádi. Ale o světě nerozhodují, protože člověk je inteligentnější než ryba. Pokud na Zemi vznikne vyšší inteligence, stačí jen o stupeň vyšší inteligenci, zavře nás do ZOO stejně, jako jsme my zavřeli do ZOO šimpanze a opice. Jsou také jen o jeden inteligenční stupeň níže. Jenže jeden stupeň je obrovský rozdíl ve vývoji milionů let. Kvantový počítač takový vývoj projde za několik let svého učení. V tom je jeho hrozba. Rusko už spustilo grant pro nasazení AI do ruského soudního systému, umělá inteligence má u soudů zaznamenávat mluvené slovo do psaného záznamu. Ruské zbrojovky plánují implementovat do letadel a raket neurální propojené bojové systémy. Více v článku na Bloomberg zde. Vize Skynetu z filmu Terminator nabírá reálné obrysy. Elon Musk včera prohlásil, že boj o světovou nadvládu v umělé inteligenci spustí 3. sv. válku [1]. Běh mrtvého muže (lidské rasy) začíná na plné obrátky.

Zdroj: AE News