Druhá laboratoř ve Wuhanu: „Německo-čínská laboratoř pro výzkum virů“

Autor: Robert Kogon, 23. 12. 2022

Teorie o „úniku z laboratoře“ se v současnosti těší velkému oživení, mimo jiné díky tomu, že ji Elon Musk ve svém tweetu nepřímo podpořil a zároveň též ukázal prstem na Anthonyho Fauciho: „Pokud jde o Fauciho, lhal Kongresu a financoval výzkum, který zabil miliony lidí.“

A to i přesto, že článek v časopise Science jako by tuto teorii již před více než rokem vyvrátil, když ukázal, že počáteční shluk případů Covid-19 ve Wuhanu se nacházel na opačném (levém) břehu řeky Jang-c‘-ťiang od Wuhanského virologického ústavu, který je podle teorie „úniku z laboratoře“ běžně považován za epicentrum pandemie.

Většině pozorovatelů však nebylo známo, že ve Wuhanu se ve skutečnosti nacházela ještě další infekční laboratoř, Německo-čínská společná laboratoř infekcí a imunity, a ta se nachází na stejné straně řeky ve shluku.

Na níže uvedené mapce z článku v časopise Science je vzdálenost shluku od obou areálů Wuhanského virologického ústavu zřejmá, ačkoli samotný článek se ostýchavě zdržuje zmínky o ústavu.

Místo toho článek ukazuje, že i když mnoho z prvních známých případů Covid-19 ve Wuhanu nemělo žádnou „epidemiologickou souvislost“ se slavným mokrým trhem Huanan, velká většina z nich se soustředila v blízkosti tohoto trhu. To naznačuje – podle kvazioficiální zprávy – že epidemie začala na trhu přenosem ze zvířete na člověka (zoonotickým přenosem) a poté se rozšířila do okolí „komunitním přenosem“.

mapa_lab_wuhuan_up2(Kliknutím na obrázek zobrazíte originál)

Ergo, teorie „úniku z laboratoře“ je mrtvá?

Až na to, že v oblasti shluku se nachází také infekční laboratoř: výše zmíněná německo-čínská Společná laboratoř infekcí a imunity při nemocnici Union Hospital, Tongji Medical College. Tato laboratoř je společným projektem nemocnice Union Hospital, Tongji Medical College a univerzitní nemocnice v Essenu v Německu. Prof. Ulf Dittmar, vedoucí katedry virologie v Essenu, označil tuto společnou laboratoř také jako „Essen-Wuhanskou laboratoř pro výzkum virů„.

(Viz rozhovor zde v němčině. Je třeba poznamenat, že v citovaném rozhovoru z ledna 2020 Dittmar zlehčuje nebezpečnost nového koronaviru a varuje před „hysterickými“ reakcemi.)

Přínosné je, že na mapě z článku v časopise Science jsou uvedena i sídla čínských hostitelských institucí společné laboratoře: nemocnice Union a Tongji. Podle legendy jsou označeny křížky 5 a 6: hned vedle místa bydliště toho, co článek označuje jako „shluk 1“, starších manželů, kteří představují „nejstarší známý klastr případů a jediný klastr přijatý do 26. prosince. Neměli žádnou známou spojitost s tržištěm Huanan.“ (Červené tečky na mapě označují případy se známou spojitostí s trhem; modré tečky označují případy bez známé spojitosti). Nemocnice Tongji je nejblíže „shluku 1„.

Je překvapivé, že na začátku září 2019, pouhé tři měsíce před údajným prvním ohniskem Covid-19 jen co by kamenem dohodil od nemocnice Tongji ve Wuhanu, tehdejší německá kancléřka Angela Merkelová nenavštívila nic jiného než nemocnici Tongji ve Wuhanu. Tato nemocnice je také známá jako Nemocnice německo-čínského přátelství.

Fotografii kancléřky Merkelové, jak ji vítají zdravotní sestry na recepci nemocnice, si můžete prohlédnout zde. Doprovodný článek v německých novinách Die Süddeutsche Zeitung upozorňuje na další velmi zajímavou skutečnost: univerzitní nemocnice v Essenu není jedinou německou fakultní nemocnicí se kterou Tongji úzce spolupracuje.

Má také partnerství s nemocnicí Charité v Berlíně německého „státního virologaChristiana Drostena! Drosten je vedoucím oddělení virologie v Charité.

Nyní to nebyl nikdo jiný než Christian Drosten, kdo v polovině ledna 2020, jen pár týdnů po prvním výskytu viru Covid-19 jen kousek od nemocnice Tongji vymyslel notoricky známý přecitlivělý PCR test, který se stal „zlatým standardem“ pro detekci viru. Protože Drostenův PCR se také používal i zejména k testování lidí bez příznaků nemoci, připravil tak cestu k tomu, aby epidemie získala status pandemie.

Než byl test PCR přijat WHO, Drostenova práce o něm prošla recenzním řízením v časopise Eurosurveillance financovaném EU v rekordním čase: od předložení po přijetí za tři a půl hodiny až 27 a půl hodiny podle výpočtů Simona Goddeka.

Viz taktéž články u mě: Obrovský skandál kolem coronaviru v Německu. Falešná pozitiva a Drostenův PCR test. Nebo: Ačkoli celý svět spoléhá na PCR testy, aby „diagnostikoval“ infekci Sars-Cov-2, věda je však neúprosná. Nejsou vhodné pro daný účel!

drosten2Christian Drosten na akci Tongji Medical College?

Podle doprovodných tweetů a příspěvků na Gettr v němčině má fotografie, která kolovala na obou platformách na začátku tohoto roku, zobrazovat Drostena na akci lékařské fakulty Tongji (nebo snad společné akce Tongji-Charité?). „Jaká náhoda,“ poznamenávají některé příspěvky ironicky. Například zde. Mnoho příspěvků odkazuje na webovou stránku Charité. Odkaz však žádnou takovou fotografii neobsahuje nebo již neobsahuje. Vede pouze na obecné informace o výměnném programu Charité-Tongji, takže zdroj fotografie zůstává nejasný.

Výsledek vyhledávání na webových stránkách Tongji uvádí, že „v nemocnici Tongji ve Wuhanu v Číně byl oficiálně otevřen Čínsko-německý institut medicíny katastrof, Charité University v Německu a nemocnice Tongji„. Indexovaný zpravodajský článek z Tongji však není k dispozici ani v mezipaměti a URL není archivováno ani v systému Wayback Machine. Mohlo by jít o událost, na níž je Drosten vyobrazen? Možná by to Drosten mohl objasnit.

Každopádně díky žádosti FOIA víme, že se Drosten v únoru 2020 účastnil e-mailové výměny s Anthonym Faucim a dalšími mezinárodními vědci o možnosti úniku informací z laboratoře a že byl na rozdíl od ostatních účastníků touto hypotézou obzvláště podrážděn. Několik dalších – včetně, Anthonyho Fauciho – je zjevně ochotno připustit možnost laboratorního úniku a Jeremy Farrar z Wellcome Trust dokonce říká, že je podíl 50:50 mezi laboratorním únikem a přirozeným původem a Edward Holmes z University of Sydney dokonce 60:40 pro laboratorní únik.

Pochybnosti a otevřenost ostatních účastníků vyvolávají u Drostena zjevně vzteklou reakci. „Může mi někdo pomoct s jednou otázkou,“ ptá se, „nesešli jsme se snad proto, abychom zpochybnili určitou teorii, a pokud to šlo, tak od ní upustili? … Pracujeme snad na vyvrácení naší vlastní konspirační teorie?“ „Ano,“ odpověděl Drosten.

nemecko-wuhan-03

Překlad:

Milý Ali,

jsem přetížený prací spojenou s nCoV pacienty a budu potřebovat několik dní, než budu moci pracovat na tomto textu.

Může mi někdo pomoci s jednou otázkou: nesešli jsme se, abychom zpochybnili určitou teorii a pokud to šlo, tak od ní upustili? Celý tento text vyznívá, jako by tato hypotéza byla samozřejmá, nebo ji nadhodil nějaký vnější zdroj a donutil nás na ni reagovat. Je tomu tak? Nezdá se, že by to souviselo s nesmyslem o HIV.

Kdo s tímto příběhem přišel na začátku? Pracujeme nebo vyvracíme vlastní konspirační teorii?

Christian

Jak upozornil novinář Milosz Matuschek ve svém článku pro švýcarský týdeník Die Weltwoche, zveřejnění informací FOIA by se pro Christiana Drostena mohlo stát problémem. V přísežném prohlášení pro německý soud totiž Drosten trval na tom, že

neměl žádný zájem na tom, aby se podezření ohledně původu viru SARS-CoV-2 ubíralo určitým směrem. Zejména jsem neměl a nemám žádný osobní zájem na vyloučení takzvané laboratorní teze o původu viru. Pokud by existovaly indicie pro správnost laboratorní teze, ve vědecké a veřejné diskusi bych ji energicky hájil.

Stíhat Drostena?

****

Robert Kogon je pseudonym hojně publikujícího finančního novináře, překladatele a výzkumníka, působícího v Evropě.

 Originál článku a obrázků: Brownstone Institute
Překlad a úpravy obrázků: Admin Nekorektní TOP-CZ