Dr. Blaylock: Obličejové masky představují vážná rizika pro zdravé!

Autor: Russell Blaylock, MD

Dr. Russell Blaylock varuje, že nejenom to, že obličejové masky nedokážou chránit zdravé před onemocněním, ale také představují vážná zdravotní rizika pro nositele. Závěrem je, že pokud nejste nemocní, neměli byste nosit obličejovou masku.

Jak se podniky znovu otevírají, mnoho z nich vyžaduje, aby nakupující a zaměstnanci používali obličejovou masku. Costco například neumožní nakupujícím nakupovat v obchodě, aniž by měli masku na obličeji. Mnoho zaměstnavatelů vyžaduje, aby všichni zaměstnanci měli během práce obličejovou masku. V některých jurisdikcích musí všichni občané nosit obličejovou masku, pokud jsou mimo svůj domov.

S příchodem takzvané pandemie COVID-19 jsme zaznamenali řadu lékařských postupů, které mají malou, nebo žádnou vědeckou podporu, pokud jde o snížení šíření této infekce. Jedním z těchto opatření je nošení obličejových masek, buď masky chirurgického typu, šátek nebo respirátorové masky N95. Když začala tato pandemie a my jsme věděli jen málo o viru samotném, nebo o jeho epidemiologickém chování, předpokládalo se, že se bude chovat z hlediska rozšíření mezi komunitami, jako jiné respirační viry. I po intenzívním studiu tohoto viru a jeho chování, naše vnímání se moc nezměnilo.

Jedná se o poněkud neobvyklý virus v tom, že u naprosté většiny lidí nakažených tímto virem, člověk nezažije žádné onemocnění (je bez příznaků), nebo velmi malou nemoc. Pouze velmi malý počet lidí je ohrožen potenciálně závažným následkem infekce, zejména u osob se základními vážnými zdravotními stavy ve spojení s pokročilým věkem a slabosti, u osob se sníženou imunitou a u pacientů v pečovatelských domech na konci jejich života. Existuje stále více důkazů, že protokol o léčbě vydaný ošetřujícím lékařům Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), zejména intubace a použití ventilátoru (respirátoru), mohou významně přispět k vysoké úmrtnosti u těchto vybraných jedinců.

Nosením masky, vydechované viry nejsou schopny uniknout do prostoru, soustředí se v nosních průchodech a přes čichové nervy proniknou do mozku.

Pokud jde o vědeckou podporu pro použití obličejové masky, nedávné pečlivé prozkoumání literatury, ve které bylo analyzováno 17 nejlepších studií, dospělo k závěru, že „Žádná ze studií neprokázala přesvědčivý vztah mezi použitím masky / respirátoru a ochranou proti chřipkové infekci“. [1] Je nutné si uvědomit, že nebyly provedeny žádné studie, které by prokázaly, že buď látková maska, nebo maska N95, mají jakýkoli vliv na přenos viru COVID-19. Veškerá doporučení proto musí vycházet ze studií přenosu viru chřipky. A jak jste viděli, neexistují žádné přesvědčivé důkazy o jejich účinnosti při kontrole přenosu viru chřipky.

Podívejte se na video, jenž bylo na Youtube smazánoo, s profesorkou Dolores Cahill..

Pro větší video klikněte ZDE

Je také zapotřebí vědět, že až donedávna CDC nedoporučovalo nosit obličejovou masku, nebo pokrývku jakéhokoli druhu, pokud nebylo známo, že je někdo nakažen. Neinfikovaní lidé nemusí nosit masku. Když má člověk tuberkulózu, nařídíme nosit masku, celé komunitě neinfikovaných? Doporučení CDC a WHO nejsou založena na žádné studii tohoto viru a nikdy nebyla použita k potlačení jakékoli jiné pandemie nebo epidemie viru v historii.

Nyní, když jsme zjistili, že neexistují žádné vědecké důkazy, které by pro prevenci vyžadovaly nošení obličejové masky, podívejme se, zda existuje nebezpečí když budete nosit obličejovou masku, zejména po dlouhou dobu. Několik studií skutečně našlo významné problémy s nošením takové masky. To se může lišit od bolesti hlavy, přes zvýšený odpor dýchacích cest, akumulaci oxidu uhličitého, po hypoxii až po závažné život ohrožující komplikace.

Co se týče vedlejších účinků, existuje rozdíl mezi respirátorovou maskou N95 a chirurgickou maskou, (látkovou nebo papírovou). Maska N95, která odfiltruje 95% částic se středním průměrem >0,3 µm [2], protože zhoršuje dýchací výměnu (dýchání) ve větší míře než měkká maska, a je častěji spojována s bolestmi hlavy. V jedné takové studii vědci vyšetřili 212 pracovníků ve zdravotnictví (47 mužů a 165 žen), u kterých zkoumali přítomnost bolestí hlavy s použitím masky N95, trvání bolesti hlavy, typ bolesti hlavy a zda daná osoba již měla bolesti hlavy. [2]

Zjistili, že přibližně u třetiny pracovníků došlo při použití masky k bolestem hlavy, většina z nich měla již dříve bolesti hlavy, které se nosením masky zhoršily, a 60% potřebovalo k úlevě léky proti bolesti. Pokud jde o příčinu bolestí hlavy, zatímco popruhy a tlak z masky jsou jen minimální, většina důkazů příčiny bolesti ukázala na hypoxii, nebo hyperkapnii. To znamená snížení okysličení krve (hypoxie) nebo zvýšení C02 v krvi (hyperkapnie). Je známo, že maska N95, pokud se nosí několik hodin, může snížit okysličení krve až o 20%, což může vést ke ztrátě vědomí, jak se to v jednom případě stalo u řidiče, který jezdil sám ve svém autě s maskou N95, který omdlel a havaroval. Jsem si jist, že zejména u starších osob, nebo lidí se špatnou funkcí plic, může dojít k podobému stavu, že člověk omdlí a někdy to může vést až k úmrtí. .

Novější studie zahrnující 159 zdravotnických pracovníků ve věku od 21 do 35 let zjistila, že u 81% se bolesti hlavy objevily při nošení obličejové masky. [3] Někteří měli již existující bolesti hlavy, které byly vysráženy maskami. Všichni měli pocit, že bolesti hlavy ovlivnily jejich pracovní výkon.

Bohužel nikdo neříká slabším starším lidem a pacientům s plicními chorobami, jako je CHOPN, emfyzém nebo plicní fibróza, o těchto nebezpečích při nošení obličejové masky jakéhokoli druhu, což může způsobit vážné zhoršení funkce plic. Patří sem také pacienti s rakovinou plic a lidé, kteří podstoupili operaci plic, zejména s částečnou resekcí, nebo dokonce s odstraněním celé plíce.

Zatímco většina souhlasí s tím, že maska N95 může způsobit významnou hypoxii a hyperkapnii, další studie chirurgických masek zjistila významné snížení kyslíku v krvi. V této studii vědci zkoumali hladinu kyslíku v krvi u 53 chirurgů pomocí oxymetru. Měřili okysličení krve před operací i na konci operací [4]. Výzkumní pracovníci zjistili, že maska významně snižuje krevní hladinu kyslíku. Čím delší je doba nošení masky, tím větší je pokles hladiny kyslíku v krvi.

Důležitost těchto zjištění spočívá v tom, že pokles hladin kyslíku (hypoxie) je spojen se snížením imunity. Studie prokázaly, že hypoxie může inhibovat typ hlavních imunitních buněk používaných k boji proti virovým infekcím nazývaným CD4 + T-lymfocyt. K tomu dochází, protože hypoxie zvyšuje hladinu sloučeniny zvané hypoxie indukovatelný faktor-1 (HIF-1), která inhibuje T-lymfocyty a stimuluje silnou buňku inhibitoru imunity zvanou Tregs. To připravuje půdu pro kontrahování jakékoli infekce, včetně COVID-19 a pro ještě závažnější následky této infekce. V zásadě vás maska může velmi dobře vystavit zvýšenému riziku infekcí a pokud ano, bude mít mnohem horší výsledek. [5], [6], [7].

Lidé s rakovinou, zvláště pokud se rakovina rozšířila, budou vystaveni dalšímu riziku dlouhodobé hypoxie, protože rakovina roste nejlépe v mikroprostředí s nízkým obsahem kyslíku. Nízký obsah kyslíku také podporuje zánět, který může podporovat růst, invazi a šíření rakoviny. [8], [9]. Opakované epizody hypoxie byly zjištěny jako významný faktor aterosklerózy a proto zvyšují všechny kardiovaskulární (srdeční infarkty) a cerebrovaskulární (mrtvice) nemoci. [10].

Existuje další nebezpečí při každodenním nošení těchto masek, zejména pokud jsou nošeny několik hodin. Když je člověk nakažen respiračním virem, vyloučí část viru každým výdechem. Pokud nosí masku, zejména masku N95, nebo jinou těsně přiléhající masku, při každém dalším nádechu bude neustále znovu dýchat viry a zvyšovat tak koncentraci viru v plicích a nosních cestách. Víme, že lidé, kteří mají nejhorší reakce na koronaviry, mají nejvyšší koncentrace viru na počátku. A to vede ve vybraném počtu k smrtící cytokinové bouři.

Sledujte video „Co dýcháme s nasazenou rouškou“

Je to ještě děsivější. Novější důkazy naznačují, že v některých případech může virus vstoupit do mozku. [11], [12]. Ve většině případů vstupuje do mozku prostřednictvím čichových nervů, které jsou přímo spojeny s oblastí mozku zabývající se nedávnou pamětí a konsolidací paměti. Nosením masky nebudou vydechované viry schopny uniknout, soustředí se v nosních průchodech a cestou čichových nervů proniknou do mozku. [13].

Z tohoto přehledu je zřejmé, že neexistují dostatečné důkazy o tom, že nošení masky jakéhokoli druhu, může mít významný dopad v prevenci šíření tohoto viru. Skutečnost, že tento virus je pro drtivou většinu populace relativně benigní infekcí a že většina rizikové skupiny také přežívá, z hlediska infekčních chorob a epidemiologie, tím, že necháme virus šířit se zdravější populací, dosáhneme úroveň imunity stáda poměrně rychle, což rychle ukončí tuto pandemii a zabrání návratu příští zimu. Během této doby musíme chránit rizikovou populaci vyhýbáním se blízkému kontaktu, posilováním jejich imunity sloučeninami, které posilují buněčnou imunitu a obecně se o ně starat.

Nikddo by neměl útočit a urážet ty, kteří se rozhodli nenosit masku, protože tyto studie naznačují, že je to moudré rozhodnutí.

Reference:

 1. Bin-Reza F a kol. Použití masky a respirátorů k zabránění přenosu chřipky: Systematický přehled vědeckých důkazů. Resp Viruses 2012; 6 (4): 257-67.
 2. Zhu JH a kol. Účinky dlouhodobého nošení respirátoru N95 a chirurgické masky: pilotní studie. J Lung Pulm Resp Res 2014: 4: 97-100.
 3. Ong JJY a kol. Bolesti hlavy spojené s osobními ochrannými prostředky – Průřezová studie mezi zdravotnickými pracovníky v první linii během COVID-19. Bolest hlavy 2020; 60 (5): 864-877.
 4. Bader A et al. Předběžná zpráva o deoxygenaci vyvolané chirurgickou maskou během velkého chirurgického zákroku. Neurocirugia 2008; 19: 12-126.
 5. Shehade H a kol. Špička: Faktor 1 indukovaný hypoxií negativně reguluje funkci Th1. J Immunol 2015; 195: 1372-1376.
 6. Westendorf AM a kol. Hypoxie zvyšuje imunosupresi tím, že inhibuje funkci efektorových T buněk CD4 + a podporuje aktivitu Treg. Cell Physiol Biochem 2017; 41: 1271-84.
 7. Sceneay J a kol. Imunosuprese řízená hypoxií přispívá k pre-metastatickému výklenku. Oncoimmunology 2013; 2: 1 e22355.
 8. Blaylock RL. Imunoexcitační mechanismy při proliferaci, invazi a příležitostných metastázách gliomu. Surg Neurol Inter 2013; 4:15.
 9. Aggarwal BB. Nucler factor-kappaB: Nepřítel uvnitř. Cancer Cell 2004; 6: 203-208.
 10. Savransky V et al. Chronická přerušovaná hypoxie vyvolává aterosklerózu. Am J Resp Crit Care Med 2007; 175: 1290-1297.
 11. Baig AM a kol. Důkaz viru COVID-19 zaměřeného na CNS: distribuce tkání, interakce hostitel-virus a navrhované neurotropní mechanismy. ACS Chem Neurosci 2020; 11: 7: 995-998.
 12. Wu Y a kol. Postižení nervového systému po infekci COVID-19 a jinými koronaviry. Chování mozku a imunita, v tisku.
 13. Perlman S a kol. Šíření neurotropního myšího koronaviru do CNS přes trigeminální a čichové nervy. Virology 1989; 170: 556-560.

*****

Dr. Russell Blaylock, autor informačního zpravodaje The Blaylock Wellness Report, je uznávaným neurochirurgem, zdravotníkem, autorem a lektorem. Absolvoval lékařskou fakultu Louisianské státní univerzity a stáž a neurologický pobyt na lékařské univerzitě v Jižní Karolíně. Po dobu 26 let, se kromě výživové praxe, věnoval neurochirurgii. Nedávno odešel ze z odvětví neurochirurgie, aby se plně věnoval výzkumu výživy. Dr. Blaylock je autorem čtyř knih: Excitotoxins – Chuť, která zabíjí, Tajemství zdraví a výživy, které vám mohou zachránit život , Přírodní strategie pro pacienty s rakovinou a jeho nejnovější práce, Buněčná a molekulární biologie poruch autistického spektra.

Originál článku: Technocracy News
Překlad: Administrátor TOP-CZ