Dopis Covidianovi – Experiment s cestováním v čase, plus hudební video

Kriminalizace fyzické přítomnosti… a síla objetí

Autorka: Margaret Anna Alice

Dobrý den. Chápu, že jste správně věřící. Horlivě a neochvějně věříte v Systém. Věříte Vědě. Cokoli, co se vymyká schválenému narativu, považujete za „dezinformace“, „konspirační teorie“ a „falešné zprávy“.

Poslušně nosíte odznak poslušnosti. Dodržujete sociální odstup. Uzavřete se, když vám někdo řekne, abyste se uzavřeli. Nahlašujete ostatní za porušení těchto a všech dalších platných diktátů.

Byli jste první ve frontě na injekci. Byli jste první ve frontě na opakovanou injekci. V obou případech jste plakali radostí. Nemůžete se dočkat, až dostanete posilovací injekci.

Neobtěžovali jste se provádět nějaký nezávislý výzkum mimo povolené cesty podvodu; číst recenzovanou vědeckou literaturu, která není financována farmaceutickým drogovým kartelem; ani kriticky hodnotit tiskové zprávy, které papouškují vaši „důvěryhodní vůdci“, „odborníci“ a mediální mluvčí.

Požadujete, aby se každý, kdo není věřící, buď podřídil nařízení vaší víry, nebo byl vyloučen z veřejných aktivit, zbaven zaměstnání, zbaven přístupu ke zdravotní péči, zbaven práva protestovat, šikanován a umístěn do karantény.

Tito kacíři jsou pro vás odporní, opovrženíhodní šiřitelé nemocí, kteří ohrožují veřejné zdraví. Nebyli byste proti tomu, abyste je odstranili ze své komunity a možná je soustředili do speciálního záchytného centra – tedy dokud jim nebude aplikována injekce. Necítíte žádnou lítost, když zemřou. Je to koneckonců jejich vlastní vina.

Možná nejste tak špatní. Přesto. Dejte tomu ještě pár týdnů. Propagandisté vás přivedou na jiné myšlenky. Podívejte se, jak daleko jste už došli. Podívejte se, kolika svých práv jste se dobrovolně vzdali, kolik hodnot jste cestou odhodili – ve jménu bezpečnosti, ve jménu ochrany, ve jménu zdraví, ve jménu veřejného blaha. Máte dobrý pocit, že to za to stojí. A nelitujete toho.

Jen byste si přáli, aby ostatní pořád nebrečeli o „moje svobody, moje tělo, moje volba“ a dalších hloupých, zastaralých myšlenkách. Copak si neuvědomují, jak sobecky se chovají? Jak hrozné nebezpečí představují pro své spoluobčany? Toto je mimořádná situace – bezprecedentní, nevypočitatelná, katastrofální celosvětová krize – a nikdy se nevrátíme do normálu, pokud budou dál tvrdošíjně trvat na zachování svých „svobod“. Že ano?

Kéž bych mohl mluvit s vaším já před dvěma lety. Kdyby tomu já někdo řekl, že celý svět se může zastavit a naše svobody pozastavit podle rozmaru jeho vůdců kvůli jevu, se kterým lidé žijí a přizpůsobují se mu v nesčetných variantách už tisíciletí, mysleli byste si, že popisuji dystopickou fikci. Možná bych se s tím vašim já ještě dokázal domluvit. Místo toho se pravděpodobně jedná o marné cvičení ve snaze probudit rukojmí trpící Stockholmským syndromem k ďábelským machinacím svého věznitele.

zrcadlo

Vzpomeňte si na dobu před několika lety – řekněme na léto 2019. Co jste dělal tehdy? Jaký byl váš život? Jak jste vnímal svou minulost, přítomnost a budoucnost? Na čem vám záleželo? Jak jste trávil svůj čas? Jaké byly vaše základní hodnoty? Co byste si myslel o tom, jak myslíte, cítíte a chováte se dnes?

To je osoba, se kterou chci mluvit – ne vaše současné já. Jsem si jistý, že vaše já v roce 2019 by bylo fascinováno, kdyby slyšelo, co říká vaše současné já – i když bych byl ochoten vsadit několik tisíc inflačních dolarů, že by nepoznalo, čím jste se stali.

A to nemluvím o vás osobně. Pravděpodobně jste milá osoba, která dělá to, co považuje za nejlepší. Chápu, z čeho vycházíte. Chápu, proč tolik lidí s dobrými úmysly cítí totéž co vy.

Mluvím ke všem, kdo vytrvale nekriticky přijímají zdůvodnění, proč se náš svět mění ve vězení pod širým nebem. Mluvím ke každému, kdo bezmyšlenkovitě spěje do vlastního zotročení, aniž by byl ochoten zkoumat situaci z jiného úhlu pohledu, než kterému byl naprogramován věřit.

Kdybychom nebyli vystaveni globálnímu případu Baader-Meinhofova fenoménu, který je organizován odborníky na masové ovládání, jako je Behavioural Insights Team – nestydatě označovaný jako „Nudge Unit“ na webových stránkách britské vlády – a realizovanému napříč MSM a sociálními médii, žili byste a milovali život stále stejně jako před dvěma lety. Všichni bychom tak žili.

Pak bychom se ale ze strachu zcela dobrovolně nezbavovali svých práv, jednoho po druhém. Nezačali bychom vnímat své bližní jako biologické zbraně, které je třeba zostudit, vyhnout se jim, ostrakizovat a zlikvidovat.

Lékařská segregace ještě více rozděluje již tak roztříštěnou populaci, což nás činí neustále snadněji ovladatelnými. Psychologické trauma z této izolace a rozštěpení je nevyčíslitelné a plný rozsah škod bude pravděpodobně pochopen až za několik desetiletí.

Na tomto videu promlouvá Dr. Reiner Fuellmich k publiku na protestu. Další podrobnosti o statečné práci Dr. Fuellmicha najdete například na videu, kde poukazuje na skutečné problémy s tzv. vakcínami prosazovanými vládami nacelém světě.

Zde je příběh jednoho německého lékaře:

Chtěl si vybrat peníze z bankomatu a za tímto účelem šel do haly banky. Stála tam starší žena v masce, která před ním ustrašeně couvla, protože neměl masku. Řekla, že musel mít masku, protože jinak se bála, že nakazí sebe a pak i svého manžela. Lékař jí řekl: Ne, neměla by se bát. Pak k ní přistoupil, sundal jí masku a vzal ji do náruče. Žena se rozplakala a řekla, že ji nikdo neobjal už více než rok.

Nemyslíte, že je to srdcervoucí?

Na jiném protestu držela starší žena na invalidním vozíku ceduli s nápisem: „Raději zemřu na COVID než na samotu“ – což je názor milionů lidí v domovech důchodců po celém světě. Jakým právem rozhodujete za ni, za ně – za kohokoli z nás?

Vraťte se ke svému já z doby před dvěma lety a podívejte se, co si myslí o tom, že jsou kriminalizovány úkony jako objímání, úsměv, líbání a zpěv. Tehdy také existovaly nakažlivé nemoci. Ale ještě jsme nebyli podmíněni tím, abychom se báli fyzické přítomnosti toho druhého.

Dehumanizace je mnohem účinnější, když si nemůžeme vidět do tváře, dotknout se rukou, mluvit spolu osobně nebo se obejmout.

A nyní hlavní hygienička australského Nového Jižního Walesu Kerry Chantová vzkazuje lidem: „Nezačínejte konverzaci.“ A to je to, co se děje.

 

Čeho se bojí, že si to řekneme? Když už spolu lidé nemluví osobně, veškerá komunikace může být zprostředkována prostřednictvím velkých technologií, které rozhodnou, co považují za „bezpečné“ pro vás slyšet.

Každý aspekt regulací, které jsou celosvětově uvolňovány, je navržen tak, aby nás oddělil a vytvořil systém apartheidu, který zakazuje disent a podporuje pronásledování těch, kteří zpochybňují stát.

Pamatujte prosím na lidskost těch, kterým je postupně podsouváno, abyste je hanobili – do té míry, že vám nevadí, že jsou pokutováni, vyloučeni z přístupu k potřebným věcem, zatýkáni a drženi v zajetí. Děje se to i jinde. Nenamlouvejte si, že se to nemůže stát tady – ať už je to pro vás kdekoli.

Přes tento virtuální prostor vás objímám.

Nechám vás tu s tímto hudebním videoklipem, skupina  Inge & the Tritone Kings, kterou ve věku 90 let založila paní Inge Ginsbergová, která přežila holocaust a vystupuje se svou heavymetalovou kapelou, se v něm dělí o poselství, které dnes zoufale potřebujeme slyšet

Doufám, že si ho poslechnete.

 

Tato odvážná žena, která přežila nevýslovné útrapy holocaustu, nakonec podlehla ve svých 99 letech stresům ve samovazbě.

Na jaře 2020 žila v curyšském pečovatelském zařízení, když se nakazila koronavirem. Kvůli pandemickým omezením se obyvatelé často nemohli stýkat ani přijímat návštěvy a izolace si vybírala svou daň. „Vůbec nepochybujeme o tom, že zemřela kvůli nudě, osamělosti a depresi,“ řekl pan da Silva.

On a paní Carusová s ní byli v telefonickém kontaktu a všichni tři začali psát další píseň pro kapelu s názvem „Never Again„, která také čerpá ze zkušeností paní Ginsbergové z období holocaustu.

Každá z mých písní má nějaké poselství,“ řekla paní Ginsbergová v dokumentu. „Neničte to, co nemůžete nahradit.“ Přidala i druhé poselství: „Smrti se nevyhnete, tak se jí smějte. „

Pro Inge, pro sebe, pro celé lidstvo, poslechněte prosím její poselství:

Pokud rozséváte nenávist, vesmír vám ji vratí! Vyzařujte lásku a vesmír vám jí vrátí zpět!

Originál článku: Off Guardian
Překlad a úprava videí: Admin Nekorektní TOP-CZ