Digitální tyranie, Rockefellerův a Gatesův WHO „Vaxx-Certificate Passport“ na cestě ke scénáři třetí světové války, video

„Nejste sami“: Celosvětový odpor proti „vakcíně“ mRNA a podvodu Covid.

Autor: Peter König, 13. září 2021,

Tento článek navazuje na webinář ke 20. výročí Global Research (9. září 2021) a zaměřuje se na Agendu ID2020 a její důsledky, které se nám před očima rozvíjejí.

Pro většinu lidí však tyto důsledky nejsou viditelné.

Další podrobnosti naleznete v následujících článcích Petera Königa:

Pandemie Coronavirus COVID-19. Skutečným nebezpečím je „Agenda ID2020“
Vakcína proti koronavirům: Očkování jako platforma pro „digitální identitu“
Agenda ID2020 „jednoho světového řádu“: 101 k pochopení jejích důsledků.

Co je neslavná agenda ID2020?

Za jejím vývojem stojí Nadace Billa a Melindy Gatesových – s podporou Rockefellerovy nadace – a další subjekty, které patří k zlověstné agendě totální digitalizace, depopulace a eugeniky.

Jedná se o alianci veřejno-soukromých partnerů, včetně agentur OSN, WEF a občanské společnosti.

Jedná se o elektronický ID-program, který využívá všeobecné očkování proti Covid-19 jako platformu pro digitální identitu.

Jedná se o plně elektronický průkaz totožnostipropojení všeho se vším každého jednotlivce (záznamy zdravotní, trestní, bankovní, osobní i soukromé atd.), který spravuje státní agentura nebo v extrémním případě soukromý sektor. – Představte si – pojišťovna nebo banka, která zpracovává vaše soukromé záznamy, převedené do elektronického a případně „očipovaného“ průkazu totožnosti.

Privatizace vašich osobních záznamů může znít přitažená za vlasy, ale švýcarská vláda se pokusila privatizovanou agendu ID2020 v tichosti prosadit. Lidé to však zjistili a vyhlásili proti Agendě ID2020 referendum. V červenci 2021 byl tento nápad zamítnut poměrem hlasů 2:1.

Co bude dál se nev.  Bude švýcarská vláda respektovat hlasování lidu, nebo se bude řídit mandátem od temného státu shora?

Německo, Rakousko a Francie – a pravděpodobně i další země, které zavedly ID2020 prostřednictvím parlamentu nebo dekretem – většina lidí nemá tušení. (Poznámka Admina, bylo by zajímavé zjistt jak je to u nás. Osobně jsem přesvědčen, že to nsše vláda přijala, jen o tom nikdo z veřejnosti nic neví).

Implementace Agendy ID2020 je propojena s nechvalně proslulou knihou Klause Schwaba (WEF) „Covid-19 – Velký reset“, která je mimochodem k dostání na Amazonu (nebo byla, když jsem se naposledy díval). Pokud byla stažena a cenzurována, možná právě autorem – nebylo by to žádné překvapení.

Scénář třetí světové války

Mezitím žijeme doslova ve scénáři třetí světové války, kdy jsou ústavy zemí buď postaveny mimo zákon, nebo prostě převálcovány diktátorskými opatřeními, která postupují tak rychle, že občanská hnutí v mnoha případech zasahují pozdě – prostě proto, že si toho občanská společnost – i ta bdělá – nevšimla.

Děje se to potichu.

Buď dekretem, nebo prostřednictvím kooptovaných a/nebo donucených parlamentů. Jakýsi druh zdravotního válečného stavu se zavádí v podstatě všude na světě, s důrazem na Západ. A většina široké veřejnosti o tom nemá ani tušení.

Rockefellerem a Gatesem financovaná WHO sponzorovaná Vaxx-certifikátem pasem.

Gatesova a Rockefellerova nadace financují směrnice WHO pro digitální mezinárodní očkovací průkaz, nazývaný také „očkovací pas“.

V souvislosti s pandemií koronavirového onemocnění (COVID-19) je navržen koncept digitální dokumentace certifikátů COVID-19 (DDCC) jako mechanismus, kterým lze digitálně dokumentovat zdravotní údaje osoby související s COVID-19 prostřednictvím elektronického certifikátu.

Digitální očkovací průkaz, který dokládá aktuální stav očkování osoby proti COVID-19, lze následně použít pro zajištění kontinuity péče nebo jako doklad o očkování pro jiné účely než zdravotní péči. Výsledný artefakt tohoto přístupu se označuje jako digitální dokumentace certifikátů COVID-19: DDCC:VS.

Překvapivé nebo možná ne tak překvapivé je, že mezinárodní „Vaxx-certifikát/pas“ nefinancují členské země WHO, jak by se dalo očekávat, ale Gates a Rockefeller. To je významné.

WHO zveřejnila a 27. srpna 2021 rozeslala všem členským zemím pokyny pro zavedení mezinárodního digitálního „očkovacího certifikátu / pasu“ – a také prováděcí pokyny.

overwiev_up-700x278Pro vyšší rozlišení, klik a obrázek.

Originál „Dokumentu“ ve formátu PDF lze stánout ZDE, první část překladu do češtiny, také ve formátu PDF najdete ZDE. Bohužel celý dokument má 144 stránek a není v mých silách to celé přeložit do češtiny.

Mandát Joe Bidena pro všechny vakcíny

Bidenova administrativa, zjevně v důsledku toho, vydala rozhodnutí k očkování všech zaměstnanců – požaduje, aby všechny podniky se 100 a více zaměstnanci požadovaly, aby jejich zaměstnanci byli očkováni, jinak. Za nedodržení hrozí obrovské pokuty. Totéž platí pro více než dva miliony státních zaměstnanců. Celkem se tento drakonický mandát týká asi 100 milionů Američanů. Biden se řídí příkazy Rockefellera a spol.

Tento požadavek se bude týkat více než 80 milionů zaměstnanců v podnicích soukromého sektoru, uvedl Bílý dům.

Centra pro zdravotní péči a lékařské služby (CMS) budou vyžadovat očkování proti COVID-19 pro pracovníky většiny zdravotnických zařízení… Tento požadavek se dotkne více než 17 milionů zdravotnických pracovníků v nemocnicích a dalších zařízeních, která přijímají tyto pacienty.

Správa bude vyžadovat, aby byli očkováni učitelé a zaměstnanci v programech Head Start, ve školách ministerstva obrany a ve školách provozovaných Úřadem pro indiánské vzdělávání.

Biden rovněž vyzve všechny státy, aby přijaly požadavky na očkování všech zaměstnanců škol.

Bidenův plán požaduje, aby zábavní podniky, jako jsou sportovní arény, velké koncertní sály a další místa, kde se shromažďují velké skupiny lidí, vyžadovaly od návštěvníků očkování nebo negativní test na koronaviry, aby mohli vstoupit. (Reuters)

Evropská unie (EU) a Švýcarsko

Švýcarsko a další země EU rovněž v důsledku vydání vaxx-certifikátu/pasů WHO nařizují od 13. září zákaz vstupu do většiny vnitřních prostor – včetně restaurací, tělocvičen a kin – bez vaxx-certifikátu.

To je zcela v rozporu s Norimberským kodexem (testování léků a vakcín na zvířatech před použitím na lidech) a odporuje to všem demokratickým ústavám. Ústavy zemí po celém světě jsou převálcovány a „znefunkčněny“ tyranií, která funguje s obrovskou mocí – smrtelnými hrozbami a případně vysoce svůdnými a korupčními odměnami.

Nikdy v historii lidstva neexistovala taková celosvětová diktatura. Vznikla za méně než 12 měsíců a podmanila si – opakuji – všech 193 členských zemí OSN, včetně celého systému OSN najednou.

Očkovací průkaz / pas může být nakonec lidem očipován (Klaus Schwab, WEF, v rozhovoru pro švýcarskou televizi Ženeva v roce 2016 – nedávno „vymazáno“ z internetu). Viz tento článek: Dr. Astrid Stueckelbergerová, bývalá členka WHO: Jste čipováni.

Vaxx-certifikát může být základem pro celosvětovou registraci digitální identity.

V závorce dodejme, že v čele obou nadací financujících vaxx-certifikát WHO stojí v současnosti nejviditelnější světoví eugenisté – Gates a Rockefeller, kteří využívají WHO k prosazování své agendy.

Většina členských států WHO není přímo zapojena.

Je třeba také zmínit, že vytvoření WHO v roce 1948 byl Rockefellerův nápad, se všemi penězi, které nashromáždil díky svému uhlovodíkovému (převážně benzinovému a plynovému) monopolu Standard Oil, bylo vytvoření a následné začlenění WHO do systému OSN relativně „snadné“ – s tím „snadné“ v uvozovkách. Za peníze si lze koupit i OSN.

WHO je součástí OSN, takže oficiální instituce OSN má na starosti světové zdraví – respektive nemoci – přesně to, co chtějí eugenisté.

Důležitým hráčem v tomto kolosálním zločineckém plánu je také Světová banka – protože má moc nad chudšími takzvanými „rozvojovými zeměmi“ – aby na ně mohla tlačit „podmínkami“ výměnou za finanční podporu. Jako obvykle. Stejně jako MMF – jejich role jsou v podstatě zaměnitelné.

Scénář třetí světové války bez bomb a zbraní

Stručně řečeno, skutečně žijeme ve scénáři třetí světové války – bez bomb a zbraní, namířené proti celému lidstvu.

Neviditelný – a nikdy neizolovaný – virus: Propaganda, kampaň strachu a „vakcína“ jsou jejich zbraně hromadného ničení – ZHN.

Tato opatření – „očkovací průkaz/pas“ pro očkované – rozdělují společnost na „ty dobré“, „očkované“, a „ty špatné“, kteří nejsou očkováni, nemají v úmyslu se nechat smrtelně očkovat, a proto si nezaslouží „očkovací průkaz/pas“.

Podle lživých vlád – všech 193 členských zemí OSN, jejichž vlády byly v dlouhém přípravném období kooptovány – by vás chtěly přesvědčit, že všichni neočkovaní jsou pro společnost nebezpeční.

To je nesmysl, protože podle CDC a opakovaně stejných členských zemí OSN přenášejí virus i očkovaní lidé. – Jaký virus?

Rozdělování společnosti je odvěká válečná strategie (přinejmenším od dob Římské říše) : „Divide et Impera“ – „Rozděl a panuj“ – aby se lidé rozdělili a bojovali mezi sebou, místo aby bojovali proti společnému nepříteli – což jsou v tomto falešném covid-kauzu právě naše vlády, všech 193 členských vlád OSN – najednou.

Agenda ID2020 je hlavním nástrojem pro realizaci velkého resetu WEF.

Pokrok v provádění rychle postupuje. Takto:

Podle španělského výzkumného týmu La Quinta Columna se přibližně 90 % nebo více „vaxx-tekutiny“ v mRNA-formuláři skládá z grafenu. – Grafen je tajemstvím Agendy ID2020 – kterou si Gates nechal patentovat (luciferiánským) patentem č. 666.

Trojitá šestka, 666, je také chemickým vzorcem samotného grafenu – 6 molekul spojených do kruhu, připojených k dalším takovým kruhům. Symbol, který používají, jsou 3 připojené prstence.

Grafen naočkovaný injekcí mRNA okamžitě vytvoří v mozku neuronovou síť. Je to síť o tloušťce jedné molekuly, která spontánně vyrůstá kolem mozku z grafenu obsaženého ve vaxx.

Elektromagnetické vlny vycházející z milionů 5G / 6G antén po celém světě mají přeměnit lidi na „translidi“ (termín, který použil Klaus Schwab v rozhovoru pro švýcarsko-francouzskou televizi v roce 2016. Internetový odkaz na tento rozhovor byl mezitím „fakticky ověřen“.

To může vysvětlovat obrovský časový tlak, který stojí za vaxx-drive; protože jakmile vám jednou vstříknou mRNA-odvar, jste tak či onak ovlivněni. Buď je ohroženo vaše zdraví, nebo, jak nastínil Klaus Schwab (video níže), se z vás může stát „transčlověk„, kterým mohou manipulovat roboti a/nebo umělá inteligence (AI).

 

Hluboký stát

Možná se ptáte: „Genocida“ nebo „otroctví„? Co pro nás elity – Deep State – plánují?

Elity jsou členy nebo spolupracovníky a stoupenci WEF a jeho filozofie, bankovní a korporátní elity.

Odpověď zní: obojí.

Úmrtnost a nemocnost v důsledku mRNA-injekce spojená se „zotročením“ nebo přeměna na „transhumanizací„, pro ty, kteří přežijí. To vše je dobře promyšlené. Už více než 70 let.

Můžeme jen doufat, že se zastavením tohoto masivního náporu nepřijdeme pozdě.

  • genocidy?
  • digitální transhumanizace a
  • přesunu majetku a kapitálu z nižší a střední úrovně společnosti na její vrchol, a to prostřednictvím bankrotů, nezaměstnanosti, nemocí a smrti z nedbalosti a sebevražd. Již probíhající

„Nejste sami“

Během komentářů a otázek a odpovědí v rámci debaty na webináři Global Research (9. září 2021), které se zúčastnilo 245 účastníků, zaznělo několik zoufalých a opuštěných hlasů – co dělat?

Nemají si s kým promluvit. Nechtějí si popovídat. Uvědomují si, že to může být škodlivé a smrtelné.

Pokud není hned „smrtící“, může mít nespočet závažných „vedlejších účinků“ – zdravotních vad, které se možná nikdy nepodaří vyléčit – a především může očkování mRNA-experimentální genovou modifikací způsobit neplodnost žen i mužů. To se shoduje s programem eugenistů.

Nejste sami – přibližně polovina obyvatel západního světa nebyla očkována.

Znají rizika; bojí se rizika injekce, ale nebojí se onemocnět Covid-19 alias SARS-CoV-2 – který je podle slov samotného doktora Anthonyho Fauciho v recenzovaném vědeckém článku asi tak srovnatelný s běžnou chřipkou („Covid-19 – Navigating the Uncharted„, New England Journal of Medicine – NEJM, 26. března 2020). Obávají se smrtelnosti mRNA-injekce.

Nejste sami – jsou miliony, desítky milionů lidí, kteří to cítí stejně.

Začněte spolu komunikovat.

Potřebujeme překonat tento zločin biblických rozměrů.

Co potřebujeme, je rozvinout celosvětové hnutí lidové solidarity integrující všechny sektory společnosti (mezi očkovanými a neočkovanými) s podporou skutečných orgánů činných v trestním řízení (policie) a příslušníků armády.

Jakmile si představitelé orgánů činných v trestním řízení (policie) a příslušníci armády uvědomí, že jsou ohroženi i oni a jejich rodiny, budou vykonávat svou skutečnou úlohu, která spočívá v obraně zájmů lidí, a nikoliv zástupných politiků a „zločineckých vlád“, které mají jediný globalistický cíl. Ten spočívá v přeměně suverénních zemí v Jeden světový řád, kterému vládne malá extrémně bohatá elita na úkor přeživších lidí, které tato elita hodlá manipulovat a přeměnit pomocí elektromagnetických vln a vstřikovaného oxidu grafenu na „translidi“.

Musíme zabránit tomu, aby se prosadila jejich válečná strategie „Divide et Impera“ – „Rozděl a panuj“. Místo toho by se ti, kdo jsou „očkováni“, měli solidárně spojit s těmi, kdo očkováni nejsou, a bojovat proti společnému nepříteli.

Nemáme mnoho času, ale můžeme to udělat.

Ve stavu probuzené solidarity můžeme zlikvidovat nápor Agendy ID2020.

Ve stavu povzneseného smýšlení. Nikoliv v podřízení se „ďábelské agendě“ elit, ale v povznesení, v naději a světle.

Určitě zvítězíme.

****

Kopírujte tento článek, pošlete ho svým přátelům a známým, uvědomte si, že čas běží a moc nám ho již nezbývá.

Peter Koenig je ekonomem a geopolitickým analytikem. Je specialistou na vodní zdroje a životní prostředí. Více než 30 let pracoval ve Světové bance a Světové zdravotnické organizaci po celém světě v oblasti životního prostředí a vody. Přednáší na univerzitách v USA, Evropě a Jižní Americe. Pravidelně píše pro Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, 21. století, Greanville Post, Defend Democracy Press, TeleSUR, Blog Saker, New Eastern Outlook a další internetové weby. Je autorem knihy „Implosion – Economic Thriller“ o válce, ekologickém ničení a firemní chamtivosti, která vychází z faktů a třiceti let zkušeností ze Světové banky po celém světě. Je také spoluautorem knihy „Světový řád a revoluce„. Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace.

Originál článku: Global Research
Překlad a české titulky: Admin Nekorektní TOP-CZ
Obrázek na titulní straně je od společnosti Inga – stock.adobe.com

podpora2