Děsivý příběh Emmanuela Macrona: Bývalý zaměstnanec Rothschild Bank………….

Macron

Děsivý příběh Emmanuela Macrona: Bývalý zaměstnanec Rothschild Bank, absolvent a premiant školy pro výchovu elit, muž odnikud s podporou sionistů, který chce zakázat výuku Tóry, ale posílit vliv Talmudu, aneb když židé likvidují Židy a křesťany za pomoci islámu!

Autor: V.K.

Ve Francii v neděli skončilo 1. kolo prezidentských voleb, ve kterých s těsným náskokem před Marine Le Pen zvítězil Emmanuel Macron, kandidát liberalistů a toho, čemu se ve Francii říká středolevý proud. Samotný Macron ale spíš stojí na pravém středu. Média se na tom neshodnou, ale na tom teď nezáleží. První kolo voleb ve Francii tak skončilo naprostým debaklem francouzského establishmentu. Tradiční levicové a socialistické subjekty, které dominovaly francouzské politické scéně celé dekády, najednou shořely jako papír. Francie je na pokraji revoluce a to je ideální chvíle pro nasazení kandidátů, kteří nabídnou voličům řešení, které nebude bolet a které se pěkně poslouchá.

02Emmanuel Macron je skrze Rothschild impérium napojený na tvůrce informačního pole ve Francii – na vydavatele mainstreamu. Tato média mu pomohla prefabrikovat prostor veřejného mínění.

Pokaždé, když ve společnosti dochází k revolucím a ke změnám systémů, veřejnost má pocit, že je to spontánní projev a nové tváře přichází jakoby odnikud a staví se do čela pódií. Ve skutečnosti tyto figury byly dopředu na své role připravovány a mají přesně určenou roli a úlohu s pevně a dopředu daným seznamem notiček, které budou muset plnit. Kdo je to však Emmanuel Macron, z toho budou mnozí asi v šoku. Anebo spíš nebudou, protože kdo čte alternativu, tak už moc dobře ví, jak probíhají vyšší procesy řízení.

Z banky Rothschild rovnou do křesla francouzského prezidenta

Emmanuel Macron je muž odnikud. Nikdy nebyl zvolen do žádného úřadu, nikdy se na žádné kandidátce neúčastnil voleb, nikdy se nezajímal o politické soupeření. Je tak ve stejné pozici jako Andrej Kiska na Slovensku, jako Václav Havel v roce 1989, jako Andrej Babiš v ČR, jako Vít Bárta z Věcí Veřejných, jako Petro Porošenko na Ukrajině a jako Donald Trump v USA. Nikdy nekandidovali, nikdy se neúčastnili politických procesů, ale najednou z ničeho nic se objevili v nejvyšších strukturách řízení své země. Všichni mají ale přesto jedno společné: Mají napojení na sionistické kapitálové kruhy. Minulý pátek se mluvilo na Svobodném rádiu hovořil o tom, že politická alternativa nemůže a nesmí fungovat z peněz oligarchů, protože taková strana je potom stranou globalistů. Záznam pořadu je zde. A pokud mluvíme o globalistech, máme na mysli globalisty ekonomické, ne ideologické, o čemž už se několikrát hovořilo, jaký je mezi nimi rozdíl. A níže si to zopakujeme. Světová finanční moc je založena na americkém dolaru, který ovládá FED a ten je ovládán rodinami Rothschild, Morgan, Goldman a Rockefeller. Jinými slovy, ekonomický globalismus v našem západním pojetí znamená „unipolární globalismus“ ovládaný FEDem, čili systém Pax Americana.

03Emmanuel Macron pracoval jako investiční bankéř v Rothschild & Cie Banque.

Jenže globalismus východu nerovná se globalismus západu. Zatímco západ se dívá na globalizaci z pozice unipolárního světa a centrálního sídla moci na ose NYLON (New York – Londýn), kdy západní globalizace stojí a padá s dolarem, který ovládají židovské sionistické rodiny v New Yorku a Londýně, tak na druhé straně východní globalizace (euroasijská globalizace) je založena na principu multipolarity, mnoha sídel moci po celém světě, mnoha států, mnoha národů, které ovšem společně a podle svých možností budou prosazovat multipolární svět prostoupený „strukturální globalizací“, tedy nejenom ekonomickou. A strukturální globalizace, to jsou ty procesy, které prosazují slučování národů do nadnárodních celků. Ten zásadní rozdíl ale spočívá právě v tom hlavním bodě, že západ prosazuje unipolaritu a centralizaci (FED, jeho dvojče ECB, Brusel), zatímco východ prosazuje multipolaritu a decentralizaci.

Když zuří válka mezi židy

Unipolární globalizace je plně ovládána světovými sionisty, výše uvedenými rodinami. Co je naprosto pro laika nepřehledné, to je zuřící válka mezi židy a Židy. Ta velká a malá písmena mají svůj význam. Židé s velkým „Ž“ jsou semitští židé, příslušníci židovského národa, podobně jako jsou Američané, Angličané, Češi, Slováci atd. Jenže spolu s židovským národem existuje ještě obrovská armáda židů s malým „ž“, kteří židovství přijali za světovou ideologii, aniž by etnicky měli se semitskými Židy cokoliv společného. Mezi ně patří prakticky drtivá většina bankéřů, oligarchů, politiků, jejich rodin, manželů, manželek a tito židé nemají etnický židovský původ, ale pouze přijali judaismus a jednu z jeho forem (Tóra vs. Talmud). Dnes se světové židovstvo dělí na Sionisty a Kongresisty. Nejvyšším orgánem sionistů je americký Kongres (Kapitol) a FED, mnohdy se mylně uvádí, že sídlem je pouze FED, ale FED je pouze ruka těla. Bez amerického Kongresu (Kapitolu) by FED nikdy nejen nevznikl, ale hlavně by nepřetrval takovou dobu. Je to americký Kongres, který FED dosadil k moci a u moci ho drží veškerou silou. Proto hlavním orgánem světového sionismu je americký Kongres (a Senát) spolu s FEDem.

04Emmanuel Macron je přezdívaný jako francouzský Obama. Má totiž stejné atributy a dokonce stejné pány.

Nejvyšším orgánem kongresistů je Světový židovský kongres. Ten má současné sídlo v New Yorku, ale založen byl v Ženevě v roce 1936. Samotný New York je sice pod kontrolou sionistů, ale přesunutí sídla Světového židovského kongresu do New Yorku bylo důsledkem II. sv. války. V současné době mu šéfuje Ronald Lauder. A de facto v New Yorku probíhá válka o moc mezi sionisty a kongresisty stejně intenzivně, jako kdysi mezi mafiánskými klany. Ovšem na rozdíl od sionistů, kde je systém moci centralizovaný, židovské kongresy disponují velkou mocí odděleně ve svých diasporách. Mezi nejmocnější patří Ruský židovský kongres, který má nejvíce členů a v západní Evropě je to právě Francouzský židovský kongres.

Ochránce muslimů, ale kritik Tóry a Bible ve školách

A není vůbec překvapením, k čemu došlo minulý rok v říjnu. Emmanuel Macron vyzval ke zrušení výuky Tóry na židovských školách ve Francii [1]. Od židovského kongresu a hlavně z Izraele za to Macron schytal nálepku antisemity. Lidé, kteří se nezabývají válkou, která zuří mezi Židy a židy, mohou nabýt zásadního dojmu, že Emmanuel Macron je antisemita, který konečně půjde židům po krku. Jenže pravda je taková, že Macron nejde po krku židům, ale Židům. Jak už jsem dříve na Svobodném rádiu ve své přednášce vysvětloval, etničtí Židé jsou dnes reprezentováni státem Izrael a Ruskou federací. To jsou dvě země, které poskytují etnickým Židům ochranu a podporu a právě etničtí Židé kontrolují Světový židovský kongres. Hlavním textem a knihou Židů je Tóra. Je to kniha tradic, obyčejů a způsobů etnických Židů. Etničtí Židé dodnes žijí v diasporách po celém světě, ale za svůj domov považují Palestinu, kterou mnozí ani nenazývají Izraelem, ale to by bylo na jiné téma.

05Útoky proti Marine Le Pen probíhají i v ulicích. Zde poničený plakát se zamalovanými zuby. Plakát Macrona je netknutý.

V odporu proti Světovému židovskému kongresu stojí Světoví sionisté. To nejsou (až na výjimky) Židé, ale židé. Jejich hlavní ideologickou knihou není Tóra, ale Talmud. Je to kniha učení. Talmud prorokuje zničení židovského národa, zničení chrámu v Jeruzalémě a na troskách ve světle holokaustu má vyrůst s pomocí Boha svět, kterému budou vládnout ti, kteří uvěřili v písmo Talmudu. Nepíše se v něm nic o etnických Židech, ale o těch, kteří uvěří v písmo. Zde má tudíž Talmud stejný náboj jako Bible, která hovoří o tomtéž, že ke spasení dojde ten, kdo uvěří v Ježíše Krista – Spasitele. Stejně tak v Bibli není nic o tom, že ke spasení by člověk musel mít nějaký etnický původ. To samé tedy hlásá Talmud. Tóra naproti tomu je přísně etnický a historický text, který je určen jen etnickým Židům, i když se to nijak nezdůrazňuje. Jenže Tóra vadí sionistům. Tóra dokonce zakazuje Židům vrátit se do vlastní země předků (do Palestiny), protože by podle proroctví došlo ke zničení národa Židů. Ale právě o to židé s malým „ž“ (sionisté) usilují. Po zničení a po holokaustu etnických Židů dojde k naplnění písma Talmudu.

Sionisté útočí proti etnickým Židům stejně, jako to dělal Hitler za II. sv. války

Proto sionisté za II. sv. války nechali Adolfa Hitlera zplynovat tolik etnických Židů v Evropě, zatímco „židé“ s malým „ž“ s ním vesele obchodovali skrze nastrčené švédské firmy, např. americký DuPont během celé války spolupracoval s německou firmou IG Farben. Sionisté doufali, že když Hitler vyhubí etnické Židy, dojde k naplnění písma Talmudu o zničení židovského národa a sionisté tak převezmou podle Talmudu vládu nad celým světem. Jenže to se nepovedlo, zabránil tomu J. V. Stalin, který poté po válce na dlouhou dobu překazil plán na vyhlazení Židů z povrchu země. Kongresistům se po válce povedlo se sionisty dojednat smír, Rothschild dokonce zafinancoval nákupy pozemků v Palestině pro vznik izraelského státu, ale navzdory přesvědčení nešlo o altruismus, ale o propočítaný plán, jak mít pod kontrolou zničení Židů a chrámu (Izraele).

06Nástroj sionistů, Emmanuel Macron.

Pokud si někdo myslí, že Židé, kteří s muslimy žili tisíce let, se nedokážou domluvit na existenci nějakého státu, tak by byl na omylu. Války a rozbroje, neustálé ohrožení, de facto občanskou válku, neustále podněcují v Izraeli sionisté. A nejrychlejší cesta ke zničení Izraele je jeho vehnání do války se všemi okolními zeměmi a hlavně s Íránem. Všechny izraelské války v minulosti byly vyvolány činy a plány sionistů, kteří usilují o naplnění písma Talmudu. Usilují o zničení Izraele (nejlépe v jaderném ohni), čímž by byl naplněn scénář holokaustu a sionisté (ti, kteří uvěřili v písmo Talmudu) by se chopili moci nad celým světem. Mezi židy a Židy proto zuří válka, která je před očima laické veřejnosti skryta. Toto dlouhé vysvětlení bylo nezbytné, abyste pochopili následující odstavce.

Z elitní školy k Rothschildům, k velkému balíku peněz a potom hned šup do křesla prezidenta

Emmanuel Macron vystudoval v roce 2004 školu École Nationale D’Administration, což je elitní francouzská výběrová škola, ze které absolventi odchází rovnou do politiky a do státní správy [2]. Jenže po absolvování nenastoupil do politiky, ale šel pracovat do Rothschild Bank (Rothschild & Cie Banque), kde v roce 2012 zbohatl [3] na mamutím obchodu mezi americkým farmaceutickým gigantem Pfizer a stejně velkou firmou Nestlé, která zaplavuje globální trhy velmi podivnou čokoládou, která má více ztuženého tuku, než cokoliv kakaového [4]. Celou dobu pracoval u Rothschilda jako investiční bankéř a v roce 2012 si ho Francois Holland zvolil do svého kabinetu jako poradce a v roce 2014 ho jmenoval ministrem hospodářství. V té době už byl členem Hollandovy socialistické strany. Jenže v srpnu loňského roku ze zoufale nepopulární strany nepopulárního prezidenta vystoupil a oznámil, že bude kandidovat na prezidenta samostatně. Mohl si to dovolit, Rothschildy ovládaný mainstream ve Francii mu zajistil prefabrikaci a změnu barvy informačního pole.

07Emmanuel Macron působil ve vládě Francoise Hollanda jako ministr hospodářství.

Jako ministr ostře kritizoval francouzský 35-hodinový pracovní týden, podle něho by lidé měli pracovat více hodin. Stejně tak mu vadí zastropování věku odchodu do důchodu ve Francii a vadí mu striktní francouzský zákoník práce, který je podle jeho názoru neflexibilní a líbí se mu např. americký systém zaměstnávání „Free At Will“, což je systém založený na pracovním vztahu, který může libovolně kdykoliv ukončit zaměstnanec i zaměstnavatel. Právě proto v USA vůbec zákoník práce neexistuje, je nahrazen pouze nejhrubějšími mantinely ohledně minimální mzdy, zdravotní péče a mateřské dovolené na dva týdny. Nabírání a propouštění lidí je jinak v USA zcela řízeno systémem svobodné vůle. Macronovi se tento systém velmi líbí [5].

Macron je sionista a de facto fašista

Macron proslul i kritikou Francoise Hollanda, když chtěl uvalit 75% daň z příjmu, když to okomentoval slovy, že to je jako Kuba, ale bez slunce [6]. Tím měl na mysli přirovnání k tvrdému socialismu na Kubě, ale z hlediska jeho rozporů s politikou socialistické strany není divu, že z ní raději vystoupil. V televizní debatě obvinil Marine Le Pen, že se snaží rozdělovat francouzskou společnost a že útočí na 4 miliony francouzských mužů a žen, jejichž náboženstvím je islám. Doslova jí řekl: „Past, do které padáte se svými provokacemi, je rozdělování společnosti!“ [7]. A paradoxně mluvil pravdu. Přesně to nastane, pokud bude zvolena. Jako to vidíme v USA a v Británii. Tady je třeba okamžitě upřít pozornost na jiný jeho výrok, a to z loňského října. Zatímco v debatě kritizoval Marine Le Pen, že útočí na islámskou víru 4 milionů Francouzů, tak ten samý Macron neměl vůbec žádný problém s tím, když vloni v říjnu sám útočil na víru etnických Židů, když navrhoval omezit a de facto zakázat výuku Tóry na židovských školách ve Francii [8].

08Podobně jako Barack Obama, i Emmanuel Macron slibuje změnu. Ale ve skutečnosti je to elitář, kterému sionisté nasypali peníze a teď jim bude muset sloužit v roli prezidenta Francie.

Svými výroky vzbudil zděšení v Izraeli, protože Macron specificky jmenoval židovské církevní školy ve Francii, které provozuje Francouzský židovský kongres a do kterých chodí výhradně děti etnických Židů. Přitom vůbec ani na okamžik Emmanuel Macron nezavadil slovem o islámské obce ve Francii. A tady je třeba si všimnout oné zákeřnosti, která zůstává očím veřejnosti skryta. Ve Francii, podobně jako všude v západní Evropě, provozují vzdělávání ohledně víry pouze muslimské modlitebny a mešity. Ty jsou zcela chráněny před francouzskými zákony o sekularizaci školství a muslimské rodiny posílají své děti do modliteben až po škole, takže stát nemá jak ovlivnit případnou závadnou výuku dětí v mešitách. Naproti tomu židovské školy jsou integrální součástí školního systému a Tóra je náboženská kniha, podobně jako Bible. Ihned se z Izraele ozvaly ironické dotazy, jestli Macron chce zrušit i Bibli na křesťanských školách. Problém je v tom, že ve francouzských školách nesmí být dítě nuceno k víře a indoktrinováno, je dovoleno pouze obecné studium knih. Děti nesmí být nuceny k praktikování víry. Jenže to by potom Židé nemohli ctít Šábes anebo křesťané by nemohli slavit Vánoce a Velikonoce, protože to všechno je praktikování víry.

Macron nasune do Francie „rychlou Evropu“

Emmanuel Macron se pochopitelně muslimů v televizní debatě zastal, ale na Židy s velkým „Ž“ bez váhání zaútočil. A přesto si Francouzi myslí, že může přinést změnu. Ne, nepřinese. Naopak bude posilovat procesy unipolárního globalismu pod vedením sionistů, Rothschildova impéria, bude posilovat a podporovat islám, ale ne strukturální multikulturalismus. Bude prosazovat rychlejší integraci EU. Bude potlačovat křesťanství a etnický judaismus, protože o zničení etnických Židů právě sionisté usilují a Macron bude potlačovat Židy, jejich Tóru, nezastaví se ani před Biblí.

Jako globalista bude posilovat globální chudnutí, bude usilovat o zrušení stropů odchodů do důchodu, aby lidé pracovali až do 92 let v roce 2080, jak nedávno zaznělo na ekonomickém fóru v Davosu (i když je to fyziologický i ekonomický nesmysl), bude usilovat o prodloužení pracovního týdne, aby lidé byli nuceni pracovat déle za méně peněz. Dnešní Francie je nekompatibilní s globalismem. Lidé pracují málo a dostávají hodně peněz. To musí Macron na příkaz Rothschildů odstranit. Vzorem může být ČR, kde se pracovní doba v některých odvětvích (např. hromadná doprava, zdravotnictví) prodlužuje až na 80 i více hodin týdně kvůli přesčasům, které jsou mizerně zaplaceny. Vlhký sen sionistů. Nedávno to vyústilo skoro ke stávce řidičů autobusů.

09Marine Le Pen chce Francii odpojit od EU a od NATO. Přesně to si přejí globalisté, protože úkolem č. 1 je rozbíjení fasciálního řízení států, které povede k rozdělení voličů, občanů a následně k rozpadům a občanským válkám, na jejichž troskách vyroste multipolární svět.

Tohle jsou ale procesy globalizace. Jsou zcela v souladu. Lidé budou pracovat více hodin přes den, domů přijdou se jenom vyspat a nemají čas na jiné věci, třeba věnovat se dětem, nebo politice. O děti se postará stát, zatímco rodič zmizí ráno do práce, když děti ještě spí a vrátí se večer z práce, kdy děti už také spí. S hypotékou na krku se občan nemá čas starat o politiku. Nemá čas se starat o vlastní budoucnost. Realitu mu převypráví ve zhuštěném zpravodajství mainstream, který ze zpráv vystřihne rušivé elementy. Když se ve Francii k moci dostane synek z elitní školy, který v životě rukama nepracoval a ihned po škole nastoupil do banky Rothschild, potom před sebou nemáme člověka z lidu, ale figuru elit, která byla připravována sionisty na Holokaust v2.0. Tentokrát ale nepůjde jenom o krk Židům, ale i křesťanům. Z jedné vody načisto zmizí z Evropy synagogy i kostely a budou nahrazeny mešitami.

Sionisté a jejich ekonomický globalismus vs. Globalisté a jejich strukturální globalizace

Globalisté, kteří dnes usilují o dělení světa, rozbíjení starých pořádků a o zavedení multipolárního světa, budou logicky podporovat Marine Le Pen, přestože ona jde ostře proti globalizaci. Je to z toho důvodu, že globalisté vědí, co bude následovat. Rozkol ve Francii mezi lidem stejně, jako nastal rozkol v Británii po Brexitu a v USA po zvolení Donalda Trumpa. Rozkoly společnosti vedou v Británii k hrozbě rozpadu Commonwealthu a k odchodu Skotska, v USA je to hrozba odchodu Kalifornie, Texasu apod. Francie by neměla za úkol se rozpadnout sama, ale zapříčinit rozpad EU. A k tomu by zvolením Marine Le Pen opravdu došlo. Globalisté chtějí multipolární společnost. K tomu ale potřebují systém „rozděluj a panuj“, na kterém současný centralistický systém založený na americkém dolaru a souručenství FEDu a ECB nemůže fungovat. Globalisté potřebují kata, resp. řezníka, který rozbije EU, na jejíchž troskách vyroste Nová Evropa, ale bez vlivu USA a jejich vojenské moci, která globalisty ohrožuje v plánovaní multipolarizace planety.

10Francois Fillon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon a Emmanuel Macron. Mrtvola staré Evropy, národní vlastenka (která hraje do not globalistům), ultralevičák a figurka Rothschildů. To je nabídka, kterou Francouzi dostali.

Pokaždé, když se k moci dostane někdo, kdo přišel jakoby odnikud, mějte se na pozoru. Obvykle byl připravován do své role a do své pozice velmi dlouho a je zaopatřen zázemím a je držen na uzdě pomocí peněz. Vyberou si člověka. Dají mu elitní vzdělání a nezapomenou mu říkat, jak je odlišný a že není obyčejný člověk. Dají mu čichnout si k obrovskému majetku, dají mu možnost vydělat si v jejich bance obrovské peníze jednoduchými transakcemi. Udělají z něj boháče. Ale musí za to později zaplatit. Musí být připraven plnit úlohy a role, pro které ho připravili. Jakmile se objeví příležitost, zastane se islámu a muslimů. Jakmile je příležitost, zaútočí na etnické Židy a na Tóru. Jakmile je možnost, vyzve ke sdírání lidí z kůže dlouhými pracovními hodinami a vražednou hranicí pro (ne)odchod do důchodu. Tak funguje sionista. Nemusí se narodit Židem, stačí mu přijmout Talmud. Stejně jako Barack Obama, který se objevil odnikud, i Emmanuel Macron bude věrně sloužit světovému sionismu. Problém je v tom, že tentokrát je možné, že si holokaust střihneme my křesťané spolu s etnickými Židy společně.

Zdroj textu a foto: AE News