Děsivá varování dvou špičkových virologů před injekcemi COVID ignorovaná vládou a velkými médii – plus videa

Autor: Joel S. Hirschhorn, 23. 08. 2021

Když dva skvělí odborníci dospějí k podobným závěrům ohledně současného celosvětového úsilí o očkování všech experimentálními vakcínami COVID, měli bychom zpozornět. Oba velmi zkušení vědci mají na snahu o očkování zcela negativní názor. Poukazují nejen na neúčinnost, ale i na negativní zdravotní důsledky pro celosvětovou populaci. Tito dva pravdu říkající uznávaní lékařští vědci potvrzují, že Anthony Fauci, šéf amerického NIAID, je naprosto neschopný, prolhaný a nebezpečný člověk.

Pointa tohoto článku spočívá v tom, že Fauci nejenže prosazoval špatné, potenciálně velmi katastrofální řešení pandemie, ale blokoval a nadále blokuuje i to správné.

Většina z toho, co oba virologové říkají, je velmi technického rázu. Tento článek sice trochu zjednodušuje jejich kontroverzní sdělení, nicméně aniž by se ztratil jejich podstatný význam. Veřejnost musí pochopit jejich varování, které vyvrací veškerou propagandu prosazující vakcíny ze strany vládních a zdravotnických agentur i velkých médií.

Varování: Pokud budete číst dál, můžete propadnout depresi.

Dr. Luc Montagnier

Nejprve se zamyslete nad myšlenkouu Dr. Luca Montagniera, francouzského virologa a nositele Nobelovy ceny za medicínu v roce 2008 za objev viru lidské imunodeficience (HIV). Má doktorát z medicíny. Kromě Nobelovy ceny obdržel více než 20 významných ocenění, včetně francouzského Národního řádu za zásluhy a Řádu čestné legie. Je držitelem Laskerovy ceny, Scheeleho ceny, Ceny Louise-Jeanteta za medicínu , Gairdnerovy ceny Zlaté desky Americké akademie úspěchů, Mezinárodní ceny krále Fajsala (známé jako arabská Nobelova cena) a Ceny prince asturského.

Usilovně pracoval na odhalení nebezpečí vakcín COVID-19, které jsou stále experimentální, ale bohužel mohou být brzy plně schváleny. Vakcíny virus nezastavují, tvrdí významný virolog, ale naopak – „krmí virus“ a usnadňují jeho vývoj do silnějších a přenosnějších variant. Tyto nové varianty viru budou odolnější vůči očkování a mohou způsobit větší zdravotní následky než jejich „původní“ verze.

Montagnier označuje program hromadného očkování za „nepřijatelnou chybu“ a za „vědeckou i lékařskou chybu„. Jeho tvrzení zní: „Učebnice dějepisu ukáží, že… je to právě očkování, které vytváří varianty„. Jinými slovy: „Existují protilátky, vytvořené vakcínou„, které nutí virus „najít jiné řešení nebo zemřít. „Právě tady vznikají varianty. Jsou to právě nové varianty, které „vznikají a jsou výsledkem očkování“. Zastavte se a zamyslete se nad touto myšlenkou. Slyšeli jste už lepší vysvětlení vzniku variant? Pochybuji o tom.

Mluví o mutaci a posílení viru z jevu známého jako Antibody Dependent Enhancement (ADE). ADE je mechanismus, který zvyšuje schopnost viru proniknout do buněk a způsobit zhoršení nemoci.

Údaje z celého světa potvrzují, že ADE se vyskytuje u viru SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19, říká Montagnier. „Vidíte to v každé zemi, je to stejné: křivku očkování následuje křivka úmrtí.“ Zní to jako to, o čem nyní slýcháme častěji, totiž o neustále stupňujících se průlomových infekcích, které některé lidi zabíjejí. A tato spirála do katastrofy možná nemá konce.

V dokumentu z listopadu 2020 zdůraznil škodlivé a iracionální mandáty masek, stejně jako výluky, karantény, zneužívání nadměrné vládní moci a podpořil používání účinných léků proti KOVID, jako je hydroxychlorochin. Film byl na YouTube a většině dalších mainstreamových médií zakázán. V té době se Faucimu podařilo zablokovat široké používání levné léčby COVID na bázi generik a prosazoval strategii čekání na vakcínu.

Montagnier je hlasitým kritikem hromadné očkovací kampaně. Ve svém dopise předsedovi a soudcům Nejvyššího soudu Státu Izrael, který rozpoutal, nejrychlejší a nejmasovější očkovací kampaň na světě, se Montagnier vyslovil pro její pozastavení, kde uvedl: „Rád bych shrnul potenciální nebezpečí těchto vakcín v rámci masové očkovací politiky.“ Zde jsou:

Krátkodobé nežádoucí účinky: nejedná se o běžné lokální reakce, které se vyskytují u každého očkování, ale o závažné reakce, které se týkají života příjemce, jako je anafylaktický šok spojený s některou složkou vakcinační směsi nebo těžké alergie či autoimunitní reakce až aplazie buněk. Do této skupiny bychom měli zařadit řadu smrtelných krevních problémů zahrnujících sraženiny a ztrátu krevních destiček, které způsobují mrtvice, krvácení do mozku a další dopady.

Nedostatečná ochrana očkováním:

Indukované protilátky virovou infekci nezneutralizují, ale naopak ji v závislosti na příjemci usnadňují. Ten již může být vystaven viru asymptomaticky. Přirozeně indukované protilátky mohou konkurovat protilátkám indukovaným vakcínou.

Produkce protilátek vyvolaných očkováním v populaci vysoce vystavené viru povede k selekci variant rezistentních vůči těmto protilátkám. Tyto varianty mohou být virulentnější nebo přenosnější. Toho jsme nyní svědky. Nekonečný závod mezi virem a vakcínou, který se vždy obrátí ve prospěch viru.

Dlouhodobé účinky: V rozporu s tvrzením výrobců vakcín s messengerovou RNA existuje riziko integrace virové RNA do lidského genomu. Naše buňky mají schopnost reverzní transkriptázy z RNA do DNA. Ačkoli se jedná o vzácný případ, nelze vyloučit její průchod DNA zárodečných buněk a její přenos na budoucí generace.

Jeho závěr: „Tváří v tvář nepředvídatelné budoucnosti je lepší se zdržet.“ Pro většinu lidí však bude nesmírně obtížné odolat veškerému nátlaku a nařizování očkování.

Poslechněte si část z toho v krátkém videu (nebylo součástí originálu článku):

 

Ještě v dubnu 2020, tedy předtím, než se začalo mluvit o variantách a před zavedením experimentálních vakcín, Montagnier vyzval lidi, aby odmítli vakcíny proti COVID-19, až budou k dispozici. Jeho hlavní myšlenku je třeba mít stále na paměti: „namísto toho, aby infekci zabránily, mohly by ji urychlit“. Dnes nově se vyskytující varianty SARS-CoV-2, které postihují očkované osoby, jeho tezi potvrzují. Při jeho vědeckém uvažování může masové očkování způsobit novou, smrtelnější vlnu pandemické infekce.

Co se týče tolik diskutované a nadějné stádové imunity, řekl: „vakcíny Pfizer, Moderna, Astra Zeneca nezabraňují přenosu viru z člověka na člověka a očkovaní jsou stejní šiřitelé jako neočkovaní. Proto je naděje na ‚kolektivní imunitu‘ prostřednictvím neustále zvýšování počtu očkovaných zcela marná.“ Pozitivní je, že se důrazně vyslovil pro včasnou léčbuu infekce ivermektinem a bakteriálním antibiotikem, protože existuje bakteriální kofaktor, který zesiluje účinky viru.

Dr. Vanden Bossche.

S Montagnierovými ostrými názory se ztotožnil i uznávaný belgický virolog Dr. Vanden Bossche. I on má značné reference, díky nimž stojí jeho názory za zvážení. Má doktorát z virologie z univerzity v Hohenheimu v Německu. Působil jako profesor na univerzitách v Belgii a Německu. Působil v Německém centru pro výzkum infekcí v Kolíně nad Rýnem jako vedoucí kanceláře pro vývoj vakcín. Působil v soukromém sektoru v několika společnostech vyrábějících vakcíny (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals), kde pracoval na výzkumu a vývoji vakcín i na jejich vývoji. Pracoval také v Globální alianci pro vakcíny a imunizaci (GAVI) v Ženevě jako senior manažer programu proti ebole.

Jeho názory byly analyzovány v nedávném článku. I on hlasitě vyzývá k zastavení programů hromadného očkování. Domnívá se, že pokud nebude očkování zastaveno, mohlo by vést k vývoji stále silnějších variant viru, až by se prosadil „supervirus“, který by vyhubil obrovské množství lidí.

Zde je jeho odvážný názor:

Vzhledem k obrovskému množství imunitních úniků, které budou vyvolány masovými očkovacími kampaněmi a doprovodnými opatřeními k omezení šíření viru, je těžké si představit, že by lidské zásahy nezpůsobily, že by se pandemie COVID-19 změnila v neuvěřitelnou katastrofu pro zdraví lidí na celém svět.

Zde je podstatný prvek jeho myšlení. V podstatě vše, co se v souvislosti s pandemií dělá, nezaručuje eliminaci viru. Dochází k selektivnímu virovému „imunitnímu úniku„, kdy se viry nadále vylučují z nakažených [očkovaných i neočkovaných], protože neutralizační protilátky nedokážou zabránit replikaci a eliminaci viru.

Evoluční selekční tlak na virus prostřednictvím „úniku před imunitou“ vytváří stále virulentnější kmeny viru, které mají konkurenční výhodu oproti jiným variantám a budou mít stále větší potenciál prolomit obranu protilátkami. Obranu zajišťuje imunitní systém vyvolaný vakcínou. Jedná se o „rezistenci vůči vakcíně„. Dochází k tomu, že se tvůrci vakcín stále snaží přelstít varianty, ale nedaří se jim to. Proto stále prosazují posilovací vakcíny a každoroční očkování. To je přístup „více je lépe“. Tomu napomáhá i potlačování mnoha negativních faktů o vakcínách velkými médii.

Bossche děsí prognóza, že to nejhorší z pandemie teprve přijde. Těžko tomu uvěřit vzhledem ke všem špatným propagandistickým zprávám o případech, hospitalizacích a úmrtích. Myslí si však, že nyní zažíváme klid před konečnou bouří. Představte si novou vlnu infekce, která bude mnohem horší než vše, co jsme dosud viděli, myslí si Bossche.

Jak k tomu může dojít? Objeví se více mutantů nebo variant, vůči nimž adaptivní imunitní systém po očkování poskytuje jen malou odolnost. Zároveň se sníží účinnost vrozené neboli přirozené imunity. Pokud lidé nepodniknou řadu kroků k posílení své přirozené imunity.

Bossche důsledně poukazuje na nedostatek důkazů o tom, že stávající celosvětový, masový očkovací program, který byl zaveden v době, kdy je v okolí stále ještě značná infekce, nemá obdoby a neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že bude fungovat. Proto je z velké části ignorován. Zdůrazňuje, že historické očkovací programy vždy zdůrazňovaly význam preventivního očkování populace při absenci infekčního tlaku.

Tvrdí také, že kdyby se používaly různé typy vakcín, které by poskytovaly sterilizační imunitu, tj. které by zabránily úniku imunity a usmrtily všechny viry u očkovaných osob, byla by situace zcela jiná. Většina lidí nechápe, že současné experimentální vakcíny ve skutečnosti virus nezabíjejí; a že jak očkovaní, tak neočkovaní virus vylučují. Tyto vakcíny nezastavují přenos viru. A všechna opatření na kontrolu nákazy jednoduše nefungují dostatečně účinně, aby zastavila široké šíření viru v jeho různých formách.

Zde je jeho celkový pohled: „V sázce je nyní pouze jedna jediná věc a tou je, upřímně řečeno, přežití naší lidské rasy.“

Je však třeba věnovat pozornost dalším silným slovům, která Bossche nedávno pronesl:

Každý člověk, který je částečně nebo plně očkovaný, je chodící inkubační systém, který vystavuje všechny ostatní riziku nákazy smrtelnou variantou způsobenou vakcínou, která je může zabít. Nechat se očkovat proti Fauciho chřipce je nejen hloupé; je to také forma vraždy, protože neočkovaní lidé jsou nyní vystaveni riziku nákazy smrtelnými nemocemi, které se vyrábějí v tělech očkovaných. Kdyby Trump vakcínu vůbec nezavedl, pandemie by už dávno vyšuměla. Protože se však jeho vakcíny nadále prosazují…, varianta ‚Delta‘ se šíří jako požár a brzy ji budou následovat další ‚varianty‘, jakmile vstoupíme do podzimního období.

Toto je také velmi silný názor. „Program hromadného očkování není… schopen vytvořit stádovou imunitu.“ Pokud je to pravda, je jen malá naděje, že pandemie COVID skončí.

Obětujte trochu svého času a poslechněte si ho (nebylo součástí originálu článku):

 

Jaké je řešení? Bossche identifikoval potřebnou alternativu k současnému masivnímu úsilí o vakcinaci. „Prvního kroku lze dosáhnout pouze tak, že se okamžitě zastaví program masového očkování a nahradí se širokým používáním antivirových chemoprofylaktik a zároveň se vyčlení obrovské zdroje veřejného zdravotnictví na rozšíření včasné léčby nemoci Covid-19 pomocí více léků.“ Tím jsou myšleny protokoly včasné domácí/ambulantní léčby založené na levných, bezpečných a plně schválených generikách, jako je ivermektin a hydroxychlorochin; ty fungují i jako prevence. Pandemie Blunder poskytuje mnoho údajů a rad k používání tohoto léčebného přístupu.

Oba virologové tedy podporují používání toho, co Fauci zablokoval.

Tato akční doporučení učinil také Bossche: „Poskytněte – bezplatně – včasnou léčbu více léky všem pacientům, kteří ji potřebují. Rozvíjet kampaně na podporu zdravé výživy a životního stylu.“ Jinými slovy, lidé musí přijmout opatření na posílení své přirozené imunity, to by mělo zahrnovat vitaminy a doplňky stravy, včetně tohoto koktejlu: vitamin C, vitamin D, zin a kvercetin.

Závěry

Zamyslete se nad tím, že Patrick Wood v Bannonově pořadu 21. srpna došel k závěru, že všechny dostupné údaje z USA a Evropy ukazují, že na experimentální vakcíny COVID zemřelo přibližně 100 000 lidí. S tímto hodnocením souhlasím. A nyní, kdy tento článek čtete, již FDA vakcínu společnosti Pfizer plně schválila.

Po zvážení toho, co tito dva odborníci řekli, je na místě kritizovat to, co říkají současní vládní představitelé, a sice, že za nárůst případů COVID, hospitalizací a úmrtí mohou neočkovaní. Hlavní alternativou k tomuto uvažování je, že jsou to očkovaní lidé, kteří vytvářejí pandemické problémy, včetně variant. Silný závěr je, že současné vakcíny jsou neúčinné, nechrání a jsou nebezpečné.

To, co je potřeba, je zcela nový přístup k vakcínám proti COVID. Možná na tom pracují některé společnosti. To by ovšem ohrozilo bilionový byznys současných výrobců vakcín.

Kdyby lidé, agentury a instituce, které mají veškerou moc, naslouchali těmto dvěma velmi chytrým lidem, věnovali by veškerou svou energii používání alternativ k současným vakcínám. My je máme. Zejména léčebné protokoly, které vytvořilo a používá tolik skvělých lékařů, aby pomohli svým pacientům.

Mnoho dalších lékařů a lékařských výzkumníků vyzvalo k zastavení současné bonanzy vakcín pro velké farmaceutické společnosti. Mezitím se denně všem, kteří jsou ochotni podívat se na fakta, stále jasněji ukazuje, že experimentální vakcíny nejsou účinné. Je šílenství pokračovat v tom, co nefunguje, nebo to rozšiřovat. To je šílený svět, který nyní zažíváme, kdy stále více lidí umírá na průlomové infekce, problémy s krví a další špatné zdravotní dopady vakcín.

Možná, že ošklivá pravda o vakcínách vyjde najevo teprve tehdy, až navzdory všem očkováním a injekcím dojde k masovým a rozsáhlým úmrtím. To už bude příliš pozdě na to, aby se řízení pandemie změnilo z hlouposti založené na penězích na život zachraňující, lékařsky morální opatření.

*****

Dr. Joel S. Hirschhorn, autor knihy Pandemic Blunder a mnoha článků o pandemii, pracoval desítky let v oblasti zdravotnictví. Jako řádný profesor na Wisconsinské univerzitě v Madisonu řídil program lékařského výzkumu mezi vysokými školami technického a lékařského zaměření. Jako vysoký úředník Kongresového úřadu pro hodnocení technologií a Národní asociace guvernérů řídil významné studie týkající se zdravotnických témat; svědčil na více než 50 slyšeních v americkém Senátu a Sněmovně reprezentantů a byl autorem stovek článků a publicistických příspěvků ve významných novinách. Více než 10 let působil jako výkonný dobrovolník ve velké nemocnici. Je členem Asociace amerických lékařů a chirurgů a organizace America’s Frontline Doctors a dlouhodobě přispívá na stránky Kettle Moraine.

Originál článku: Global Research
Úvodní obrázek: Shutterstock.
České titulky ve videích: Otevři svou mysl
Překlad a úprava videí: Admin Nekorektní TOP-CZ

2 KOMENTÁŘE

  1. . „A nyní, kdy tento článek čtete, již FDA vakcínu společnosti Pfizer plně schválila.“ – ta „vakcína“, kterou se očkuje, schvalena NEBYLA, a ani nebude, protože by Pfizer musel převzít zaruky za ni, a to ani nahodou !!! Schvalena byla jina vakcina Pfizera, ktera se ani nebude používat ! Tento fejk o schvalení Pfizera je finta na ovce, aby ten vakcinační teror snázeji žraly…

Comments are closed.