Co dělali naši otcové – nacistické dědictví na Ukrajině

Auto: Larry Johnson, 21.03.2022

Pokud máte pochybnosti o rozšíření nacistické ideologie a jejích stoupenců na Ukrajině, podívejte se na ukázku z dokumentárního filmu What Our Fathers Did-A Nazi Legacy z roku 2015. Ve filmu vystupuje Philippe Sands, Žid a významný právník v oblasti lidských práv působící v Londýně (jeho dědeček a další příbuzní byli na Ukrajině zavražděni nacisty během holocaustu), a synové dvou nacistických úředníků, kteří dohlíželi na vyhlazování Židů v Polsku a na Ukrajině – Niklas Frank a Horst von Wachter.

Niklas Frank je synem Hanse Franka:

Po německé invazi do Polska v roce 1939 byl Frank jmenován generálním guvernérem okupovaných polských území. Během svého působení zavedl teror proti civilnímu obyvatelstvu a přímo se podílel na masovém vyvražďování Židů. zapojil se do využívání nucených prací a dohlížel na čtyři vyhlazovací tábory. Frank zůstal v čele Generálního gouvernementu až do jeho pádu na počátku roku 1945.

Po válce byl Frank v norimberském procesu shledán vinným z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Byl odsouzen k trestu smrti a v říjnu 1946 popraven oběšením.

Pro ty, kdo neznají roli Polska v holocaustu, připomínáme, že všechny masové vyhlazovací tábory byly vybudovány na polském území – Osvětim/Březinka, Belzac, Chelmno, Majdenak, Sobibor a Treblinka. Na těchto šest táborů připadalo téměř 50 % všech Židů zavražděných nacisty během holocaustu (tj. 3 miliony). Hans Frank přímo dohlížel na čtyři z těchto vražedných továren.

Niklas Frank o svém otci nemluví v dobrém. Pohrdá zesnulým Hansem Frankem pro jeho brutalitu a nelidskost.

Horst von Wachter zpívá o svém otci Otto von Wachterovi jinou píseň. Otto von Wachter byl nacistickým guvernérem Ukrajiny a přišel s nápadem vytvořit divizi SS složenou z ukrajinských rekrutů:

Německý guvernér haličského okresu Dr. Otto von Wächter navrhl zorganizovat divizi dobrovolníků z Haliče. Navrhl vytvoření divize Waffen-SS složené z haličských dobrovolníků a určené pro pravidelné boje na východní frontě. Vytvoření 14. dobrovolnické divize SS Galizien bylo oznámeno v dubnu 1943 na slavnostních ceremoniích po celé Haliči. Datum 28. dubna zaznamenává nejméně 50 dokumentů včetně dobových novinových výstřižků, rozhlasových relací, projevů atd. Do června 1943 proběhla první fáze náboru.

Zpočátku byl Wächterův návrh (o němž byl přesvědčen, že bude mít podporu ukrajinských kruhů) odmítnut. V Berlíně se Wächterovi podařilo získat podporu Heinricha Himmlera, který stanovil podmínku, že divize bude složena pouze z Haličanů, které Himmler považoval za „árijštější“. Při oslovování divize se nesměly používat výrazy „Ukrajinec“, „Ukrajina“, zdůrazňující císařské rakousko-uherské dědictví termínu „Galizien„. David Marples se domnívá, že divize byla nazvána „Galicia“, aby se zajistila přísnější německá kontrola a zabránilo se přímému používání podnětného termínu „Ukrajinec“.

Otto von Wachter se na konci druhé světové války skrýval. Útočiště našel u katolického kněze, ale v roce 1949 zemřel, údajně na onemocnění ledvin. Polské úřady ho chtěly postavit před soud za vyvraždění 100 000 Poláků.

V následujícím videoklipu uvidíte Ukrajince, kteří v roce 2015 pohřbívali ostatky zemřelých nacistických vojáků, nosili nacistické regálie a oslavovali odkaz 14. dobrovolnické divize SS Galizien. Jeho syn Horst se odkazu svého otce nezříká.

Ruské obvinění, že Ukrajina stále ukrývá nacisty, i když už třetí generace, je pravdivé. Ano, prapor Azov jsou sympatizanti nacistů. Doporučuji vám podívat se na celé video. Je trochu morbidní, ale velmi aktuální pro dnešní dobu.

 

Co na to říct? Závěry k tomu si zajisté uděláte sami.

****

 Larry C. Johnson je veteránem CIA a Úřadu ministerstva zahraničí pro boj proti terorismu. Je zakladatelem a řídícím partnerem společnosti BERG Associates, která byla založena v roce 1998. Larry poskytoval 24 let výcvik komunitě speciálních operací americké armády. Byl očerňován pravicí i levicí, což znamená, že musí dělat něco správně.

Originál článku: A Son of the New American Revolution
Překlad a české titulky k videu: Admin Nekorektní TOP-CZ

podpora2