Davoský muž, Světové ekonomické fórum a jeho služebníci. Kdo jsou ti, kteří jsou vyškoleni, aby sloužili samozvaným globalistickým vládcům?

Autor: Robert W Malone MD, MS, 05. 05. 2022

Zdá se, že „vše pro sebe a nic pro ostatní“ bylo v každé době světa hanebnou zásadou pánů lidstva.
Adam Smith. Kapitola IV, s. 448. – Bohatství národů (1776) – Kniha III.

Na co jsme velmi hrdí, je to, že s našimi WEF Young Global Leaders pronikáme do globálních kabinetů zemí. (YGL)
Klaus Schwab (2017)

Kdo jsou globalističtí členové globální organizace známé jako (WEF) Světové ekonomické fórum a jejich služebníci, proč by vás to mělo zajímat a co s tím můžete dělat?

Za prvé, „kdo jsou?“ Současných 100 řádných členů WEF („strategických partnerů“) je složeno z největších světových korporací a jejich vlastníků a manažerů (tzv. „davoských lidí„). Seznam korporací, vlastníků a manažerů, kteří WEF ovládají, není zveřejněn a členství v něm lze odvodit pouze nepřímo. Členové WEF však nejednají samostatně, ale vytvořili si různé skupiny globálně rozmístěných stážistů, kteří zpravidla jednají v souladu s podrobnou politikou a stanovisky vypracovanými a distribuovanými vedením WEF. Tyto školicí programy fungují již více než tři desetiletí, což vedlo k umístění, distribuci a rychlému postupu mnoha tisíců operativců vyškolených WEF po celém světě. Předseda WEF Klaus Schwab slavně prohlásil, že tito agenti byli strategicky dosazeni na klíčové pozice v různých vládách a také na vlivná místa v klíčových průmyslových odvětvích, jako jsou média, finance a technologie.

Davoský člověk“ je termín, který vytvořil bývalý ředitel Centra pro mezinárodní záležitosti Harvardovy univerzity profesor Dr. Samuel Huntington (1927-2008), aby definoval vznikající skupinu ekonomických elit, které jsou členy společenské kasty, jež „nepotřebuje národní loajalitu, národní hranice považuje za překážky, které naštěstí mizí, a národní vlády považuje za pozůstatky minulosti, jejichž jedinou užitečnou funkcí je usnadňovat globální operace elity“. Výmluvný je i název jeho prozíravého článku z roku 2004, který vyšel v časopise The National Interest: „Mrtvé duše: The Denationalization of the American Elite“, (Odnárodnění americké elity).

V článku z roku 2005 zveřejněném v deníku The Guardian s názvem „Davos Man’s death wish“ (Přání smrti muže z Davosu), popsal Timothy Garton Ash Davos Man a Světové ekonomické fórum takto

Davoský člověk je převážně běloch, středního věku a Evropan nebo Anglosas. Mezi účastníky letošního pětidenního zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském horském středisku byli samozřejmě i Indové, Číňané, Afričané nebo/i ženy. Ti však nadále tvoří menšinu. Dominantní kulturou Davosu zůstává kultura bílého západního muže.

Davoský člověk má nepříjemnou prehistorii, kdy se v něm snoubí genialita s hloupostí, kdy je zaslepen národnostními a ideologickými předsudky vůči vlastním dlouhodobým zájmům a druhou rukou ničí to, co vybudoval první rukou.

Wikipedie definuje „megalomanii“ jako „posedlost mocí a bohatstvím a vášeň pro velké plány“. Tento pojem dává do souvislosti také s následujícími psychologickými termíny: Narcistická porucha osobnosti, Grandiózní bludy , a Omnipotence (psychoanalýza), stadium vývoje dítěte. Davoský muž odpovídá definici megalomanie a získal podle svého přesvědčení finanční a politické zdroje, aby se pokusil vnutit světu svou posedlost a velkolepé plány a donutit vás, vaši rodinu a svět, abyste se podřídili jeho vizi.

Podívejte se na videoSvětové ekonomické fórum – dekódování Davosu

Pokud jde o WEF, Andrew Marshall vypracoval stručné úvodní shrnutí, které vřele doporučuji k přečtení, publikované v článku z roku 2015 s názvem „World Economic Forum: a history and analysis„. Členství ve WEF je rozděleno do tří kategorií: Regionální partneři, skupiny průmyslových partnerů a nejváženější, strategičtí partneři. Členské příspěvky korporací a průmyslových skupin financují fórum a poskytují členské společnosti mimořádný přístup a možnost určovat agendu. Úplný seznam současných strategických partnerů naleznete zde.

Proč by tě to mělo zajímat?“ WEF je organizace, která řídila celosvětově harmonizované plánování, vývoj a realizaci výluk, mandátů, autoritářských očkovacích kampaní, potlačování včasné léčby, globálního zaměřování se na nesouhlasící lékaře, cenzury, propagandy, programů kontroly informací a myšlení, které všichni zažíváme od konce roku 2019. To je organizační struktura, kterou používají ti, kdo se snaží ovládat a řídit svět, aby prosazovali ekonomické a politické zájmy svých členů prostřednictvím probíhajícího „Velkého resetu“ (jak jej pojmenoval a popsal jejich předseda Klaus Schwab) tím, že využívají a prohlubují sociální a ekonomický rozvrat, který uměle a záměrně vytvořili od doby, kdy se SARS-CoV-19 začal šířit po světě.

VideoKlimatická změna, Covid-19, skutečným nebezpečím je Agenda ID 2020

Úvahy a plány této globální organizace se čtou a znějí jako nevěrohodná zlověstná zápletka mezinárodního špionážního románu, který vymyslel druhořadý Ian Fleming, John Le Carre nebo Robert Ludlum. Bohužel za nimi stojí finanční zdroje mnoha nejbohatších lidí na světě. Pro příklady zmateného myšlení a pseudovědy, které tito samozvaní mistři vesmíru hrdě publikují, doporučuji udělat maximum pro to, abyste si přečetli COVID-19: Velký reset, Velké vyprávění o lepší budoucnosti (obojí od Klause Schwaba a Thierryho Mallereta) a Jak zabránit příští pandemii (od Billa Gatese). Podrobný interaktivní přehled jejich politických postojů a jejich vzájemných souvislostí („mapa transformace„) naleznete zde a pro COVID-19 zde.

„Co s tím můžete dělat?“ Po všem, co jste od září 2019 viděli a zažili, se prosím podívejte do zrcadla a položte si tyto dvě otázky:

Mohu těmto lidem svěřit svou budoucnost a budoucnost svých dětí?.
Reprezentují mé zájmy, hodnoty a to, v co věřím?

Pokud se rozhodnete, že jim nemůžete důvěřovat nebo že nesdílejí vaše zájmy a hodnoty, pak je nejvyšší čas jednat, abyste jim zabránili převzít kontrolu nad všemi aspekty vašeho života. V opačném případě se WEF snaží vzít vám vše, co vlastníte, a zcela ovládnout všechny aspekty vašeho života. Jednou z klíčových předpovědí jejich „globálních rad budoucnosti“ je, že do roku 2030 nebudete (ani vaše děti) vlastnit nic a budete šťastní. Zde je odkaz na další aspekty jejich vize zítřka.

Když ne my, tak kdo? Když ne teď, tak kdy?

Susan George, „Čí krize, čí budoucnost?„. (Polity Press a John Wiley & Sons, 2010)

Ať už je vaše odpověď jakákoli, zasloužíte si vědět, kdo jsou lidé, kteří chtějí ovládat svět, váš každodenní život, k jakým informacím máte přístup, co si smíte myslet a co smíte vlastnit. Zasloužíte si vědět, koho představují a jak se jmenují. Účelem této eseje a přiložené tabulky je poskytnout vám informace a transparentnost o tom, kdo tito lidé jsou, odkud pocházejí, jaké jsou jejich etické a politické postoje, kde pracují, v jakých odvětvích pracují a kdy byli vyškoleni, aby plnili příkazy WEF (mezi členy stejného ročníku často existují úzké vazby).

Tito lidé byli vyškoleni, aby věřili a podporovali globalistickou formu nevolené vlády, v níž je centrem řízení a rozhodování byznys. Byli vyškoleni, aby prosazovali zájmy globální nadnárodní vlády, která představuje partnerství veřejného a soukromého sektoru, v němž mají obchodní zájmy členů WEF přednost před ústavou Spojených států. WEF je přesvědčen, že koncept nezávislých národních států je zastaralý a musí být nahrazen globální vládou, která kontroluje všechny. Jsou v zásadě antidemokratičtí a jejich názory jsou v zásadě korporativistické i globalistické, což je jiný způsob, jak říci, že jsou pro totalitní fašismusspojení zájmů byznysu se státní mocí – v globálním měřítku. Tito lidé nezastupují zájmy národního státu, v němž žijí, pracují a mohou zastávat politické funkce, ale zdá se, že jsou spíše věrni vizi WEF o dominantní světové vládě, která má nadvládu nad národy a jejich ústavami. Podle mého názoru by v případě těch stážistů a členů WEF, kteří působí v politice, a zejména těch, kteří byli využiti k „pronikání do globálních kabinetů zemí„, měly být tyto osoby nuceny se registrovat jako zahraniční agenti v rámci svých hostitelských zemí.

wef-in-focus

Davosovi služebníci jsou cizí agenti. Úplný název amerického zákona o registraci zahraničních agentů z roku 1938 (Foreign Principal Registration Act of 1938, FARA) zní: „Zákon o registraci některých osob zaměstnaných agenturami za účelem šíření propagandy ve Spojených státech a o dalších účelech„. Citace z Wikipedie,

Zákon o registraci zahraničních agentů (FARA) (2 U.S.C. § 611 a násl.) je zákon Spojených států amerických, který vyžaduje, aby se osoby zapojené do domácí politické nebo propagační činnosti ve prospěch zahraničních zájmů zaregistrovaly u ministerstva spravedlnosti a zveřejnily svůj vztah, činnost a související finanční odměnu. Jeho účelem je umožnit vládě a široké veřejnosti, aby byly informovány o totožnosti osob zastupujících zájmy zahraničních vlád nebo subjektů. Zákon spravuje a prosazuje (nebo také ne…) oddělení FARA sekce kontrarozvědky a kontroly vývozu (CES) v odboru národní bezpečnosti (NSD).

hr

Malone Institute (především Dr. Jill Glasspool-Malone a Anita Hasbury-Snogles) ve spolupráci s nadací Pharos a švédskou společností Pharos Media Productions investoval měsíce času a stovky hodin práce, aby vytěžil existující a historické veřejně dostupné zdroje dat a vytvořil podrobný přehled absolventů dvou vzdělávacích programů WEF: Global Leaders of Tomorrow (jednoletý program Světového ekonomického fóra, který probíhal v letech 1993-2003) a Young Global Leaders (pětiletý program, který byl zahájen v letech 2004/2005 a stále probíhá). Shrnutí nadace Pharos naleznete zde. Tito lidé byli záměrně a mezinárodně nasazeni jako zahraniční agenti zastupující zájmy členů WEF, aby „pronikli do globálních kabinetů zemí“ a také do celé řady klíčových podnikatelských odvětví včetně bankovnictví/financí, dalších podnikatelských odvětví (včetně zdravotnictví a biotechnologií), akademické sféry a zdravotnictví, médií, technologií, logistiky, umění a kultury, sportu, politiky a vlády, think tanků, telekomunikací, nemovitostí, finančních investic/holdingových společností, různých nevládních organizací, energetiky, letectví a vojenství, potravinářství a zemědělství.

Tento seznam naleznete a stáhnete na následujícím odkazu:

TOTO JE SEZNAM STÁŽISTŮ WEF
(Poznámka Admina: Seznam je v Excelu a ne moc dobře čitelný, doporučuji stahovat až níže vložené odkazy)

Seznam obsahuje přehled absolventů programu Světového ekonomického fóra Global Leaders of Tomorrow (jednoletý program, který probíhal v letech 1993-2003) a také programu Young Global Leaders (pětiletý program, který byl zahájen v letech 2004/2005 a stále probíhá).

K vytvoření tohoto seznamu využily Malone Institute a Pharos Foundation vyhledávače Světového ekonomického fóra a křížovou kontrolu publikovaných seznamů, archivů Wayback Machine, Wikizpráv a dalších doplňkových zdrojů. Nemusí být stoprocentně přesný, ale snažili jsme se, aby byl co nejsprávnější a nejaktuálnější. Někteří lidé byli z webových stránek WEF odstraněni a někteří na seznamu nikdy nebyli, ale sám Klaus Schwab je označil za členy svých mladých globálních agentů změny. Provedli jsme rozsáhlý ruční průzkum, abychom identifikovali a ověřili ty, o nichž bylo poskytnuto jen velmi málo informací. Pokud chyběly, byla snaha najít a doplnit příslušné země, pozice atd. V případě identifikace byly uvedeny odkazy na existující životopisy, především ty, které jsou obsaženy na webových stránkách Světového ekonomického fóra, případně na Wikipedii, LinkedIn, firemní stránky nebo články. V některých případech (pokud byly k dispozici) jsme uvedli také odkazy na organizace, ve kterých působili. Pokud to bylo možné, byly pozice a organizace v mnoha případech aktualizovány podle nejnovějších zjistitelných údajů.

Označení odvětví zvolená WEF se v průběhu let měnila, takže tabulka používá nejvhodnější popisný termín pro jejich aktualizované odvětví a pozici, ale v některých případech jsme přidali vlastní – zejména v odvětví Podnikání, kde jsme přidali Pododvětví pro podrobnější informace. Označení regionů používané WEF se v průběhu let také měnilo, proto jsme použili jednodušší geografické regiony. Do tabulky jsme přidali další sloupce pro Pohlaví, Politické postavení, Zdravotní spojení a nakonec Poznámky pro doplňující nebo relevantní informace.

Tento seznam je otevřený pro opravy a doplnění, pokud někdo zjistí chybu nebo má další informace. Pokud máte další informace, podrobnosti nebo opravy, napište nám prosím na adresu info@MaloneInstitute.org.

 Níže jsou uvedeny hypertextové odkazy na zdroje tohoto shrnutí, které zahrnuje pouze uvedené skupiny (GLT = Global Leaders of Tomorrow, YGL = Young Global Leaders), abyste si je mohli sami zkontrolovat. Existují i další skupiny stážistů WEF včetně „mladých vědců“, na které se zaměříme v budoucích podobných souhrnných tabulkách. Níže uvedené seznamy neobsahují úplnou dokumentaci členů, kterou naleznete v našem hlavním seznamu výše.

GLT ročník 1993   GLT ročník 1994   GLT ročník 1995   GLT ročník 1996

GLT ročník 1997  GLT ročník 1998   GLT ročník 1999   GLT ročník 2000

GLT ročník 2001   GLT ročník 2002   GLT ročník 2003

Podle ekonoma Richarda Wernera, který byl do programu GLT vybrán v roce 2003, byl program Global Leaders of Tomorrow (GLT) zrušen a obnoven jako lépe kontrolovatelná skupina s názvem „Young Global Leaders“ (YGL), protože příliš mnoho lidí kladlo na fóru složité otázky (viz podcast „Last American Vagabond“ s názvem „COVID Measures And The Central Controls Over The Economy“ zde). Mnozí z nedávno absolvovaných ročníků jsou výslovně označováni za revolucionáře, kteří jménem WEF „řídí čtvrtou průmyslovou revoluci“.

YGL ročník 2005   YGL ročník 2006   YGL ročník 2007   YGL ročník 2008

YGL ročník 2009   YGLročník 2010   YGL ročník 2011   YGL ročník 2012

YGL ročník 2013   YGL ročník 2014   YGL ročník 2015   YGL ročník 2016

YGL ročník 2017   YGL ročník 2018   YGL ročník 2019   YGL ročník 2020

YGL ročník 2021

hr

Originál článku: Who is Robert Malone
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ

podpora2