„Cyber Polygon“ – máme očekávat na podzim masívní kyybernetický útok?

Autor: Admin

Většina z vás návštěvníků Nekorektních TOP-CZ, si zajisté pamatuje na jednu akci, která předcházela vypuknutí pandémie. V říjnu 2019 se Nadace Gates spojila se Světovým ekonomickým fórem a Johns Hopkinsovým centrem pro zdravotní bezpečnost a společně vytvořili fiktivní počítačovou simulaci s názvem „Event 201“, která simulovala vypuknutí nového zoonotického koronaviru přenášeného z netopýrů na prasata a na lidi, jenž se nakonec stane účinně přenosným z člověka na člověka, což vede k těžké pandemii. Patogen a onemocnění, které způsobuje, jsou modelovány převážně na SARS, ale v komunitním prostředí je přenosnější u lidí s mírnými příznaky. Podívejte se na video s českými titulky, (nové okno).

Na této akci bylo zajímavé to, že hlavními účastníky byli stejní lidé a stejné společnosti, kteří pak hráli rozhodující úlohu při vypuknutí stávajícíc pandemie. Šlo především o Světové ekonomické fórum (WEF), pod vedením odchovance „Hitler jugend“, Klause Schwaba, samozřejmě nechyběl generální ředitel WHO, šéfka MMF, šéfka Mezinárodní banky a řada dalších. Když se podiváte na shora uvedené video, uvidíte, že všecho, co lidem přinesla stávající pandemie, je totožné s tím, co představovala simulace Event 201.

No a nyní, teno zmrd z WEF, který má v plánech, cestou jeho Great Resetu nastolit ve světě totaalitu, o jaké se Georgu Orwellovi ani ve snu nezdálo, se rozhodl, ve spojení se stejnými zmrdy co byli v Evemt 201, zorganizovat válečnou kybernetickou válku s názvem CYBER POLYGON.

Cyber Polygon bude válečná hra, pořádaná Světovým ekonomickým fórem (WEF) od 09. července 2021, která má simulovat velký kybernetický útok na globální dodavatelské řetězce a ekonomický systém.

Pojďme se podívat, co se o tomto projektu píše přímo na webových stránkách WEF

Vzhledem k tomu, jak se svět neustále více a více vzájemně propojuje, rychlost vývoje ztěžuje posouzení možných dopadů změn. V uplynulém roce proběhla v médiích nekonečná diskuse o obavách z kybernetických útoků ze strany Ruska, Číny, Íránu a dokonce i Severní Koreje. Bezpečný přístup k digitálnímu vývoji dnes určí podobu naší budoucnosti pro nadcházející desetiletí. Mít správné znalosti je klíčem k ochraně organizací před útokem hned teď.

Co je Cyber Polygon?

Cyber polygon je projekt jenž je součástí Centra pro platformu kybernetické bezpečnosti Světového ekonomického fóra. Je to jedinečná událost v oblasti kybernetické bezpečnosti, která kombinuje největší technické školení pro korporátní týmy na světě a online konferenci s vyššími úředníky z mezinárodních organizací a předních korporací. Bude to technické cvičení, které bude budovat a testovat dovednosti potřebné k ochraně našich průmyslových odvětví se zaměřením na cílený útok na dodavatelský řetězec. Během živé konference se diskuse soustředí zejména na bezpečný rozvoj ekosystémů. V průběhu cvičení si účastníci zdokonalí své praktické dovednosti při zmírňování cíleného útoku na dodavatelského řetězce a podnikový ekosystém v reálném světě.

Je nutné si uvědomit, že s další zrychlující se globální digitalizací a stále více propojenými lidmi, společnostmi a zeměmi je zabezpečení každého jednotlivého prvku dodavatelského řetězce, klíčem k zajištění udržitelnosti celého systému. Akce se bude konat online 9. července 2021.

 

Když se na tuto plánovanou akci koukneme, tak to vypadá opravdu hezky. Jak se WEF stará o to, aby zachránila svět před předpokládanými teroristickými cyber útoky ze strany těch fuj, fuj, zemí, jako je Čína, Rusko a další. Jenomže problémem je, že já již tomu německému parchantovi a dalším zmrdům známým pod pojmem „Davos třída„, nevěřím ani to, jak se jmenují. Když si proberu všechny materiály a v nich publikované myšlenky, názory a plány Klause Schwaba & comp., tak to doopravdy nemá nic společného se záchranou lidstva. Spíše mi to připadá, jako podobný test jak byla akce Event 201, tedy na nečisto si vyzkoušet co by to mohlo s ekonomikou a lidmi udělat a za pár měsíců to realizovat.

Myslíte, že je to příliš konspirační? Možná, ale v říjnu 2019, každý kdo on-line sledoaval Event 201, pravděpodobně v tom také viděl konspiraci. Málokoho napadlo, že za 5 měsíců se tato konspirace stane realitou.

Pro skupinu vyvolených „Pandemie Covid“ vytvořila prostor k realizaci postupných opatření dle plánu WEF Great Reset v součinnosti s naplněním vize OSN pod názvem Agenda 2030. Prozatím však nesplnila všechna očekávání, zejména z oblasti eugeniky, především proto, že i přes obrovský totalitní tlak k očkování, stále ještě, dle různých odhadů, až 35-40 % populace ve světě odmítá očkování nevyzkoušenými vakcinámi Moderna, Pfizer a AstraZeneka. Obdobně v ekonomické oblasti byly zatím splněny jen první kroky – vysoké, takřka nesplatitelné zadlužení jednotlivých států a zatím jen částečná likvidace malých a středních firem s převodem jejich majetku k nadnárodním korporacím.

Co nám nabízí Great Reset?

 

Takže si počkáme na podzim letošního roku, kdy předpokládám dojde k obrovským masívním útokům ruských, čínských, iránských heckrů na globální dodavatelské řetězce a ekonomický systém. Co to bude znamenat si dovede každý představit. Přežijí jen ti, co budou připraveni. Tedy ti, co načerpali znalosti z konference WEF v lednu 2021 a ověřili si vše v praktickém on-line cvičení Cyber Polygon. Klaus Schwab bude spokojen. Další podstatný krok pro naplnění cíle New World Order cestou jeho Great Reset bude splněn. Fikce? Konspirace? Možná. Uložte si někam text této stránky a na podzim to porovnáme.