Corona – převládající nesmyslný příběh. V žádné zemi nedošlo k epidemii COVID-19 celostátního rozsahu, ani k pandemii v mezinárodním měřítku.

Autor: Dr. Thomas Binder, 13.12.2021

Vystudoval jsem medicínu na univerzitě v Zurychu, získal doktorát z imunologie a virologie, specializoval jsem se na vnitřní lékařství a kardiologii a mám 33 let zkušeností s diagnostikou a terapií akutních respiračních infekcí v nemocnicích, na jednotkách intenzivní péče a 23 let ve své lékařské praxi.

Kdo nemá čas na čtení, část z toho je ve videu:

 

V únoru 2020 jsem seděl ve své ordinaci a žasl. To, co jsem se naučil na lékařské fakultě, během vědecké přípravy a v praktické lékařské činnosti, bylo najednou vzhůru nohama. Každý, kdo pocítil byť jen bolest v krku, se už neléčil, aby navštívil svého praktického lékaře jen v případě, že se příznaky zhoršily, ale běžel do nejbližší nemocnice s žádostí o okamžité vyšetření a se strachem, že možná bude muset zemřít, a nejen že bude muset zemřít, ale možná se hrozně udusí.

V celosvětovém měřítku se ve velmi krátké době ustálila převládající koronová narace. Zároveň se lidstvo rozdělilo na jeho příznivce a odpůrce.

Takový rozsah rozdělení společnosti jsme ještě nikdy nezažili. Rozděluje přátelství, rodiny, a dokonce i partnerské vztahy. Takové rozdělení je vždy výrazem toho, že velká část lidstva nežije v realitě, ale je v zajetí klamného kontextu, který jí vnutila hrstka psychopatů a jejich početní narcističtí lokajové. V takové situaci se musíme vždy nejprve zeptat sami sebe: „Jsem realista, nebo ve skutečnosti naprosto zblbnutý?“. Tuto otázku lze zodpovědět pouze tak, že se na realitu podíváme co nejstřízlivěji.

Je mou povinností jako lékaře léčit své pacienty podle svého nejlepšího vědomí. K tomu patří i informovat je o jejich nemoci tak, aby jí rozuměli i laici a mohli se informovaně rozhodnout, co mají dělat.

V únoru/březnu 2020 jsem si uvědomil, že je mou povinností jako lékaře informovat veřejnost o této celospolečenské nemoci tak, aby jí laici rozuměli a mohli se informovaně rozhodovat, co mají dělat. Dělám to stále, ne více, ale ani méně, a nikdo a nic mi nezabrání v tom, abych v tom pokračoval.

Konfrontuji mýty a intelektuální absurdity převládajícího vyprávění o koróně s vědeckými důkazy. Činím tak chronologicky a tak, aby i laici mohli pochopit a informovaně se rozhodnout, jaké další kroky se jim a jejich blízkým zdají vhodné.

Vědecké odkazy na má vyjádření lze nalézt na domovských stránkách „Aletheia – ourSwiss network of doctors and scientists for proportionality„, „Corman-Drosten Review Report(Poznámka – orginál stránka je na  https://cormandrostenreview.com/, ale je pravděpodobně blokována. Při pokusu o otevření ve Firefoxu vyskočí „Varující stránka s textem, „Nepřipojeno: Možný bezpečnostní problém. Aplikace Firefox zjistila možné ohrožení bezpečnosti a stránku na serveru cormandrostenreview.com nenačetla“. Podobně je to v Chrome, ale tam lze i přes varování stránku otevřít. Uložil jsem jí v českém textu v překladu Google na můj server, takže je v odkazu viz výše.)  a „Doctors for Covid Ethics„, jejichž jsem členem, a na mé jednoduché domovské stránce, kterou jsem si vytvořil poté, co jsem byl vykázán ze sociálních sítí.

Epidemie PCR testování, 2006

Jako zodpovědní lékaři a vědci musíme v případě infekcí diagnostikovaných rychlými PCR testy, zejména v souvislosti s údajnou epidemií celostátního nebo dokonce pandemií mezinárodního rozsahu, vždy zvážit možnost pseudo nebo testovací epidemie.

V roce 2007 New York Times, prakticky bible novinářů, jejichž integritě v té době ještě věřili, publikují důležitý článek s názvem: „Víra v rychlý test vede k epidemii, která nebyla„.

Doktor Herndon, internista z lékařského centra v americkém státě New Hampshire, od poloviny dubna 2006 čtrnáct dní zdánlivě nepřetržitě kašlal. Záhy přichází odborník na infekční choroby se znepokojivou myšlenkou, že by mohlo jít o začátek epidemie černého kašle. Koncem dubna začnou kašlat i další zaměstnanci nemocnice. Silný, úporný kašel je hlavním příznakem černého kašle. A pokud se jedná o černý kašel, je třeba epidemii okamžitě zastavit, protože toto onemocnění může být smrtelné pro děti v nemocnici a vést k nebezpečnému zápalu plic u křehkých starších pacientů.

Je to začátek bizarní epizody: Příběh epidemie, která nebyla.

Téměř všichni zúčastnění jsou již několik měsíců přesvědčeni, že ve zdravotnickém středisku vypukla obrovská epidemie černého kašle s dalekosáhlými následky. Téměř 1.000 zaměstnanců je podrobeno rychlému PCR testu a je jim udělena pracovní dovolená, dokud nebudou známy výsledky; 142 lidí, 14,2 % z testovaných, včetně doktora Herndona, má pozitivní výsledek rychlého PCR testu a je u nich diagnostikován černý kašel. Tisíce lidí, včetně mnoha dětí, dostávají antibiotika a vakcínu jako ochranu. Nemocniční lůžka jsou preventivně vyřazena z provozu, včetně některých na jednotce intenzivní péče.

O několik měsíců později jsou všichni, kteří zřejmě trpí černým kašlem, ohromeni zjištěním, že bakteriální kultivace, zlatý diagnostický standard pro pertusi, nedokázala v žádném vzorku odhalit bakterii, která černý kašel způsobuje. Celé to šílenství byl falešný poplach.

Údajná epidemie černého kašle neproběhla ve skutečnosti, ale pouze v myslích zúčastněných, vyvolaná slepou vírou ve vysoce citlivý rychlý PCR test, který se stal tak moderním. Ve skutečnosti všichni, kdo onemocněli, trpěli neškodným nachlazením. Infektologové a epidemiologové odložili stranou své odborné znalosti a zdravý rozum a bezostyšně ignorovali tuto nejpravděpodobnější diferenciální diagnózu příznaku kašle.

Mnohé z nových molekulárních testů jsou rychlé, ale technicky náročné. Každá laboratoř je provádí po svém jako takzvané „domácí vaření“. Často nejsou komerčně dostupné a málokdy existují dobré odhady jejich chybovosti. Jejich vysoká citlivost činí falešně pozitivní výsledky pravděpodobnými. Pokud jsou testovány stovky nebo tisíce lidí, jak se stalo v tomto případě, mohou falešně pozitivní výsledky vyvolat dojem epidemie.

Jeden z infektologů řekl: „Měl jsem tehdy pocit, že nám to alespoň trochu naznačuje, jak by to mohlo vypadat během pandemické chřipkové epidemie.

A epidemiolog vysvětlil: Jedním z nejvíce znepokojujících aspektů pseudoepidemie je, že všechna rozhodnutí se tehdy zdála být tak rozumná.

Šílenství pseudo nebo testovací epidemie připadalo tolika zúčastněným lidem naprosto normální.

Doporučuji vám přečíst si tento článek zveřejněný v New York Times v roce 2007 a položit si otázku: „Neměli bychom se z toho všichni poučit pro budoucnost?„.

Skandál s prasečí chřipkou, 2009

Jako zodpovědní lékaři a vědci musíme při údajné nebo skutečné epidemii celostátního nebo pandemii mezinárodního rozsahu vždy pamatovat na předchozí údajné nebo skutečné epidemie a pandemie. Zde je poslední údajně závažná pandemie: Skandál kolem prasečí chřipky.

Na jaře 2009 se zdá, že lidstvo ohrožuje vysoce nakažlivý a velmi nebezpečný chřipkový virus H1N1. Onemocnění, které způsobuje, je klinicky k nerozeznání od sezónní chřipky. Nazývá se prasečí chřipka.

Odborníci, jako je německý virolog profesor Christian Drosten, šíří hororové scénáře předpovídající miliony úmrtí po celém světě. V květnu WHO z dosud nevysvětlených důvodů zmírňuje kritéria pro vyhlášení pandemie. Z definice pandemie odstraňuje nebezpečnost původce onemocnění. Nyní stačí rychlé masové rozšíření relativně neškodného patogenu nejméně ve dvou regionech WHO. Každá endemická, každá sezónní vlna jakéhokoli viru chřipky nebo nachlazení, bez ohledu na to, jak je neškodná, může být označena za pandemii. Dne 11. června WHO okamžitě vyhlašuje pandemii H1N1.

Politici berou varování odborníků a WHO vážně. Bez konzultace s obyvatelstvem pořizují stovky milionů balení málo účinných, drahých antivirotik a stovky milionů dávek narychlo schválených vakcín, které jsou přece vyráběny konvenčními metodami.

Kritici, kteří virus označují za relativně neškodný, jsou zpočátku zesměšňováni nebo ignorováni. Nakonec si pozornost médií a politiků získávají vědci, v Evropě zejména německý mikrobiolog a epidemiolog infekcí Prof. Sucharit Bhakdi a německý pneumolog a politik Dr. Wolfgang Wodarg. Globální šílenství, které v té době již hrozilo, se podaří odvrátit.

Na celém světě zemřelo asi 150.000 až 600.000 lidí s H1N1 nebo na H1N1, který se ukázal být méně nebezpečný než sezónní chřipka. Tomu odpovídala i nízká připravenost k očkování. Nicméně jen ve Švédsku onemocnělo asi 700 dětí invalidizující narkolepsií, spavou nemocí, způsobenou narychlo schválenými nepotřebnými a nebezpečnými vakcínami. Jen ve Švýcarsku bylo 1,8 milionu dávek vakcín prodáno do zahraničí nebo rozdáno a 8,9 milionu bylo zlikvidováno.

O skandálu s prasečí chřipkou se v médiích téměř nepsalo. Dočasný úspěch mediálně podněcované paniky byl způsoben především propojením odborníků, farmaceutického průmyslu, WHO a zdravotnických politiků. Zdánlivě zcela ohromené zdravotnické orgány nakonec naletěly na téměř dokonale zorganizovanou propagandistickou kampaň.

Doporučuji vám shlédnout dokumentární film „Profitéři strachu – Byznys s prasečí chřipkou, který v němčině natočila společnost Arte v listopadu 2009, a položit si otázku: „Neměli bychom se z toho všichni poučit pro budoucnost?“.

„Událost 201“: Simulace pandemie Corona, 2019

Situace je hrozivá. Světem se šíří nový koronový virus. Počty případů na monitoru PC Univerzity Johnse Hopkinse rostou a rostou. Vysoce nakažlivý, imunitně odolný a nebezpečný virus ochromuje obchod a dopravu po celém světě a způsobuje pád světové ekonomiky.

To, co zní jako údajné vypuknutí údajné pandemie SARS-CoV-2 v čínské provincii Wuhan v prosinci 2019, je scénář „události 201„, která by se vzhledem k tomu, že číslice nula je ve skutečnosti zeměkoule, měla spíše nazývat „událost 21“.

Pod tímto názvem pořádají 18. října 2019 Nadace Billa a Melindy Gatesových, Univerzita Johnse Hopkinse a Světové ekonomické fórum simulaci pandemie. Po španělské chřipce, ptačí chřipce a prasečí chřipce si jako patogen nevybírají další chřipkový virus, ale koronární virus, který byl dosud laikům, a už vůbec ne politikům a novinářům, zcela neznámý.

Této simulace pandemie korony, která propukla v Jižní Americe, se neúčastní lékaři, ale západní zástupci organizátorů, OSN, WHO, vlád, úřadů a globálních korporací z oblasti vysokých financí, farmacie, logistiky, cestovního ruchu a médií, a také Dr. George Gao Fu, virolog a ředitel čínského Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) (viz seznam účastníků níže).

Cvičení Event 201 Pandemic Exercise. 18. října 2019 se v rámci simulace řešilo také to, jak se vypořádat s online sociálními médii a tzv. „dezinformacemi“. (Poslouchejte pozorně.)

 

ucastnici-201Účastníci se shodují na tom, že pandemie korony je destruktivní, že ji lze překonat pouze globální vládní a soukromou spoluprací, že systémově významné globální korporace je třeba finančně podpořit, zatímco střední podniky je třeba v případě potřeby obětovat, že hlasy, které se odchylují od převládajícího narativu, je třeba důsledně cenzurovat ve společenských a masových médiích a že pandemii lze ukončit pouze očkováním celé světové populace.

„Mezi subjekty, které „hráči“ přímo či nepřímo „zastupovali“, patřily WHO, John Hopkins, Globální aliance pro vakcíny a imunizaci (GAVI) (dr. Timothy Grant Evans), americké zpravodajské služby, Nadace Billa a Melindy Gatesových (dr. Chris Elias), Koalice pro inovace v oblasti připravenosti na epidemie (CEPI) (předsedkyně Jane Haltonová), Světové ekonomické fórum (WEF), Nadace OSN, americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) (Stephen Redd), čínské Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) (ředitel Dr. George Fu Gao). Big Pharma (Adrian Thomas), Světová banka a globální bankovnictví, letecké společnosti a hotelový průmysl. Pro více informací klikněte zde.“ (citováno v Michel Chossudovsky, E-kniha, kapitola I).

Doporučuji shlédnout dokumentární film „Událost 201: Corona Pandemic from the Drafting Table„, který v němčině s anglickými titulky natočil ExpressZeitung v červnu 2020, (Poznámka: Na Youtube lze nastavit české titulky), a položte si otázku:

„Neměla by o tom být podrobně informována masmédia?“.

Skandál Corona 2020 pokračování

O dva a půl měsíce později, 31. prosince 2019, hlásí čínská CDC pod vedením Dr. George Gao Fu WHO 27 případů zápalu plic neznámé příčiny – z 1,4 miliardy čínských obyvatel. Dne 7. ledna 2020 čínské zdravotnické orgány identifikují jako původce nový koronavirus.

WHO již před týdnem zveřejnila na svých webových stránkách rychlý test Corman-Drosten RT-PCR a doporučila jej jako celosvětový diagnostický zlatý standard.

Dne 30. ledna Drosten a spol. zveřejnili zdůvodnění narativu o epidemiologicky relevantním asymptomatickém přenosu 2019-nCoV v dopise redaktorovi časopisu „New England Journal of Medicine„, prakticky jedné z biblí nás lékařů, jejichž integritě jsme tehdy ještě věřili, s názvem „Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany“ (Přenos infekce 2019-nCoV z asymptomatického kontaktu v Německu).

Dne 11. února WHO pojmenovává nový koronavirus SARS-CoV-2, který způsobuje,  koronavirové onemocnění COVID-19. Činí tak na žádost čínských virologů. Ti jej raději nazývali HCoV-19, lidský koronavirus, kvůli nebezpečí, že by název SARS-CoV-2 mohl vyvolat neopodstatněné obavy z jeho biologické a epidemiologické podobnosti s mnohem nebezpečnějším SARS-CoV-1.

11. března WHO vyhlašuje pandemii COVID. Mezitím je její generální ředitel, biolog, imunolog a filozof Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, obviněn z genocidy v Etiopii před Mezinárodním trestním soudem v Haagu. Samozřejmě platí presumpce neviny.

Nyní se děje téměř vše jako v době skandálu s prasečí chřipkou v roce 2009, ale v ještě mazanější podobě. Odborníci, většinou laboratorní lékaři a biologové pracující jako virologové nebo epidemiologové, kteří nikdy nikoho trpícího respirační infekcí nevyšetřovali, natož aby ho léčili, prohlašují, že SARS-CoV-2 je prakticky mimozemšťan, o kterém nevíme vůbec nic a který musíme považovat za extrémně nebezpečný, dokud do značné míry stejní odborníci někdy neprokáží opak. Ve Švýcarsku se ustavili jako „Swiss National COVID-19 Science Task Force“ a nabízejí se Švýcarské federální radě jako vědecký poradce. (Nepřipomíná vám to situaci jako unás?)

Výkonní a zákonodární politici, stejně jako spolkové a kantonální zdravotnické orgány, které jsou jimi všechny v panice, přijímají jejich nabídku a zřejmě je následují stejně slepě, jako zřejmě Spolková rada slepě následovala WHO, když vyhlásila pandemii COVID. Na rozdíl od jakéhokoli klubu devítiletých hochů si nyní oficiální vědecký poradní sbor švýcarské vlády v době, která má být největší krizí Švýcarska od druhé světové války, nevede žádné záznamy o své činnosti.

Dne 16. března vyhlašuje Švýcarská federální rada „výjimečný stav“, nejvyšší stupeň nebezpečí podle zákona o epidemii, a to na základě přesně nulových vědeckých důkazů.

Masmédia, včetně švýcarské veřejnoprávní televize SRG, zaujímají v tomto konglomerátu vzájemně se stupňující ignorance, arogance, nekompetentnosti a organizované nezodpovědnosti třetí místo. Samy bez mozku a bez srdce nám nepřetržitě vtloukají do hlavy:

Vyskytuje se pandemie vysoce nakažlivého a dokonce epidemiologicky relevantního asymptomaticky přenosného koronálního zabijáckého viru. Každý zdánlivě čilý a zdravý člověk se může stát vaším andělem smrti!

Na rozdíl od roku 2009 masmédia důsledně cenzurují, diskreditují a očerňují zpochybňující lékaře a vědce, včetně takových velikánů, jako je John Ioannidis, profesor medicíny, epidemiologie a veřejného zdraví na Lékařské fakultě Stanfordovy univerzity, jeden z nejznámějších a nejcitovanějších vědců na světě, specializující se na vědecké podvody, profesor Sucharit Bhakdi a Dr. Wolfgang Wodarg. O Velikonocích roku 2020 jsem byl po pomluvě, včetně údajného vyhrožování politikům a mé rodině, ze strany mně dobře známé soukromé osoby, sám brutálně zatčen protiteroristickým komandem ve své ordinaci a poté, co se okamžitě ukázalo, že jsem nikoho neohrožoval, pouze světonázor nepříčetných lidí, jsem byl na šest dní odvezen na uzavřené psychiatrické oddělení z důvodu „sebeohrožení při COVID nepříčetnosti„.

Zdá se, že vlády téměř všech zemí zapomněly na své epidemické plány, které moudře šetří jednotlivce, společnost i ekonomiku. Ve slepé poslušnosti vůči WHO a lobbistům, zvaným odborníci, zavádějí po vzoru autoritářské Číny sebedestruktivní nefarmakologické zásahy, včetně výluk, o nichž se dříve neuvažovalo. Dělají to téměř globálně a v souladu s tím. Bez konzultace s obyvatelstvem obstarávají miliardy dávek nouzových injekcí mRNA a DNA, které jsou dokonce dočasně schváleny Swissmedicem, (prro EU – EMA). Tato technologie se poprvé široce používá na lidech. Téměř po celém světě jsou ústava, právní stát, lidská práva, občanské svobody, etika, věda a zdravý rozum obětovány ve prospěch kvaziglobálního autoritářského režimu pod kontrolou WHO.

Kdo ovládá WHO, ovládá svět!

Převládající příběh o koruně je následující: Od začátku roku 2020 je tu pandemie letitého zabijáckého viru, který musí být u každého hledán Corman-Drostenovým RT-PCR testem, který se dokonce šíří epidemiologicky relevantně asymptomaticky, proti němuž neexistuje základní ani zkřížená imunita, jehož vyvolaná nemoc, COVID-19, která je sotva léčitelná, jenž je díky nepravidelným mutacím stále nakažlivější a nebezpečnější a kterou lze překonat pouze nefarmakologickými opatřeními, která se dosud nikdy nepoužívala, jako je antisociální distancování, maskování ve veřejném prostoru, sledování kontaktů, izolace, karanténa, uzavření škol a zákaz vycházení, dnes nazývané výluky, a to i pro asymptomatické, dříve nazývané zdravé, osoby, a sériovým očkováním celé světové populace.

Všechny mýty převládajícího vyprávění mainstreamu o koroně jsou vymyšleny z vakua bez faktů.

Na základě současného stavu vědy je zde 10 mých vlastních.

1. V žádné zemi nedošlo k epidemii COVID-19 celostátního rozsahu, v mezinárodním měřítku k pandemii, pro běžnou populaci není SARS-CoV-2 vražedným virem, a to ve všech zemích stejně.

V mnoha zemích, např. ve Švýcarsku, nebyla zaznamenána mimořádná nadměrná úmrtnost při přizpůsobení měnícím se demografickým podmínkám. Nadměrná úmrtnost v jiných zemích je nejlepším důkazem toho, že skutečným zabijákem není virus, ale naše paradoxní reakce na něj, která se v jednotlivých zemích a jurisdikcích liší. Také obsazenost jednotek intenzivní péče, jejichž kapacita byla v průběhu údajné pandemie masivně snížena, nebyla nikdy neobvykle vysoká.

Pokud se příčiny úmrtí stanoví správně tak, že se stávající metoda, jenž zahrnuje do počtu zemřelých na Covid i ty co zemřeli z jakékoli příčiny a do 28 dnů po úmrtí měli pozitivní RT-PCR test, nahradí počtem skutečně zemřelých na COVID-19, úmrtnost na infekci, IFR, bude nižší než u chřipkových virů, které jsou samozřejmě pro některé lidi smrtelné a na rozdíl od SARS-CoV-2 jsou někdy smrtelné i pro děti.

2. Indikace k testování, a to nejen kriticky nemocných hospitalizovaných pacientů s potřebou specifické antivirové léčby, v systému sledování respiračních infekcí a v kohortě epidemiologických studií, ale testovat i bezpříznakové osoby a navíc testovat pouze jeden jediný ze všech respiračních virů, které je třeba brát v úvahu při diferenciální diagnostice respiračních infekcí, je chybná.

3. Corman-Drostenův RT-PCR test není diagnostický ani pro infekci SARS-CoV-2, ani pro onemocnění nebo úmrtí na COVID-19. Dne 27. listopadu 2020 zveřejnila mezinárodní skupina 22 vědců zabývajících se životním prostředím, včetně mě, „External Peer Review of the Corman-Drosten Paper“ – (Externí recenzní posudek na Corman-Drostenův dokument), postup, podle kterého laboratoře realizovaly RT-PCR test na SARS-CoV-2. V něm jsme prohlásili, že existuje střet zájmů a uvedli deset zásadních vědeckých chyb. Tato nejvýznamnější lékařská publikace roku 2020, kterou lze jen stěží překonat, pokud jde o nedostatek vědeckosti, nesměla být nikdy zveřejněna. (Poznámka Admina – a zdá se, že i nyní blokována, protože jak Firefox, tak i Chrome, při zadání URL otevírejí jejich „Varning“ stránku s upozorněním, že je možné ohrožení bezpečnosti)

Cormanův-Drostenův testovací protokol RT-PCR je zhotoven špatně a nejasně, bez validace a standardizace. Z laboratorního průzkumu provedeného v Německu víme, že v důsledku zkřížené reakce s jinými koronaviry beta je jeho specifita přibližně 98,6 %, což odpovídá 1,4 % falešně pozitivních výsledků, která je již tak nízká v případě nepřítomnosti jakéhokoli viru, dále snížena až na 92,4 %, což odpovídá 7,6 % falešně pozitivních výsledků, během chřipkové sezóny. Tato míra falešně pozitivních testů se může zdát mnoha laikům a údajně i mnoha „odborníkům“ nízká, protože si neuvědomují, že při faktické nepřítomnosti viru mezi chřipkovými sezónami, při prevalenci blízké nule, jsou téměř všechny pozitivní RT-PCR testy falešně pozitivní. Uvažte prosím, že pokud otestujeme 1000 mužů pomocí 99% specifického těhotenského testu, 1%, tedy 10 testů, bude pozitivních a vzhledem k prevalenci 0 těhotenství u mužů jsou všechny tyto pozitivní těhotenské testy falešně pozitivní. Všude se test provádí jinak a při příliš vysokých prahových hodnotách cyklu.

Ačkoli studie ukázaly, že ve vzorcích s hodnotou Ct nad 28 nejsou přítomny žádné kultivovatelné viry, testy se stále provádějí s prahovými hodnotami cyklu nad 35. Jejich výsledky jsou celosvětově uváděny bez ohledu na klinické příznaky a nálezy. Cormanův-Drostenův RT-PCR test je vědecky nesprávný a slouží především k vytvoření vysokých počtů případů nakažených pro odůvodnění pandemie.

4. Neexistuje žádný epidemiologicky relevantní asymptomatický přenos respiračních virů. To, co jsme se učili na lékařské fakultě, bylo potvrzeno i pro SARS-CoV-2 četnými recenzovanými studiemi. „Asymptomatický kontakt“, který si vymyslel profesor Drosten v dopise redakci z 30. ledna 2020, byl do značné míry symptomatický: pacientka potlačila své příznaky léky.

Proto jsou všechny nefarmakologické zásahy u asymptomatických, dříve nazývaných zdravých osob, nad rámec osvědčených účinných opatření k omezení šíření respiračních virů, tj. hygieny a sebeizolace nemocných osob, škodlivé a neúčinné i proti SARS-CoV-2.

5. Existuje účinná profylaxe, například zdravý životní styl, hodně sociálních kontaktů a vitamin D3, a existuje účinná, dobře snášená a levná terapie COVID-19, například protizánětlivé léky, lokální budesonid, hydroxychlorochin, ivermektin a antikoagulancia.

6. Na rozdíl od chřipkových virů SARS-CoV-2 nemutuje nepravidelně, ale pomalu a trvale. Už jen z tohoto důvodu jsou i ty nejúčinnější vakcíny vždy pozadu za jeho novými variantami.

7. SARS-CoV-2 není stále nakažlivější A stále nebezpečnější. Stejně jako všechny ostatní respirační viry se řídí zákony evoluce. Bez lidského zásahu převládne varianta, která se šíří nejsnáze. Proto je skutečně stále více nakažlivější, ale samozřejmě stále méně nebezpečný.

8. SARS-CoV-2 se stejně jako všechny virové původce akutních respiračních infekcí nevyskytuje trvale, ale sezónně, v našich středních severních zeměpisných šířkách od listopadu do dubna.

To, co „odborníci“ nazývají hrdinským překonáním pandemie smrtícího viru nefarmakologickými zásahy a očkováním celé populace, my lékaři nazýváme koncem chřipkové sezóny.

9. Díky základní a zkřížené imunitě se během každé chřipkové sezóny nakazí sezónními viry beta korony a chřipky jen asi 10-20 % populace. To platí i pro SARS-CoV-2.

N-tá vlna respiračního viru“ je biologicky nemožná.

Po sezóně Corona-19 následuje spíše sezóna Corona-20 a nyní sezóna Corona-21, vůči které je většina lidí alespoň částečně imunních.

10. Údajnou pandemii údajného zabijáckého viru SARS-CoV-2 nelze překonat očkováním celé světové populace, včetně imunních nebo uzdravených osob. Sériové experimentální injekce mRNA a DNA jsou zbytečné, protože IFR je 0,15 %. U osob mladších 70 let pod 0,05 %, u dětí 0,00 % a při správném stanovení příčin úmrtí dokonce mnohem nižší, tedy nižší než u sezónní chřipky. SARS-CoV-2 navíc permanentně a stále mutuje v tom smyslu, že se stává infekčnějším a zároveň méně nebezpečným. Experimentální injekce cizích genů jsou neúčinné.

To už jsme věděli z registračních studií, které nemají cenu papíru, na němž jsou napsány. Například injekce mRNA snížily riziko mírného onemocnění COVID-19 absolutně o méně než 1 %. Nebyly k dispozici žádné údaje pro těžké průběhy, pro přenos onemocnění a pro nemocné starší 75 let. Jejich neúčinnost byla již také prokázána v reálném světě.

A konečně, genetické injekce jsou nebezpečné. Mohou způsobit anafylaktické reakce, tromboembolii, trombocytopenii, diseminovanou intravaskulární koagulaci a krátkodobě i myokarditidu. Ve střednědobém horizontu je možná imunosuprese a na protilátkách závislé zesílení, ADE. A v dlouhodobém horizontu jsou možná autoimunitní onemocnění, rakovina a neplodnost, což jsou rizika, která dosud nebyla vyloučena.

Kromě toho je přirozená imunizace silnější a trvalejší než nejlepší vakcína a imunní nebo uzdravení lidé nepotřebují základní imunizaci ani posilující očkování. Nebo, pokud jste v dětství prodělali spalničky, příušnice a zarděnky nebo dostali základní očkování MMR, doporučil vám někdo, abyste se nechali poprvé nebo znovu očkovat proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám? Tuto testovací pandemii, přítomnou od konce chřipkové sezóny 2020, lze překonat pouze ukončením nevědeckého testování i bezpříznakových osob.

To jsou hlavní mýty převládajícího koronálního narativu. My lékaři a vědci jsme je nesměli veřejně vyvracet více než rok a půl. Pokud se odvážíme splnit svou morální povinnost, jsme v lepším případě ignorováni a cenzurováni, v horším pomlouváni, zakazováni nebo násilně psychiatricky zadržováni.

Již v druhém ročníku, jako studenti medicíny, jsme se učili základům epidemiologie. Tam jsme se dozvěděli, že v případě možné epidemie celostátního rozsahu musí být okamžitě vytvořen studijní soubor reprezentující populaci. Především za účelem sledovat prevalenci, incidenci a závažnost onemocnění a stav imunity, pomocí testování protilátek A T-buněčné imunity. Takže již v dubnu 2020 bychom již zjistili, že žádná epidemie celostátního rozsahu neexistuje, pravděpodobně, že téměř všichni jsou již z velké části imunní a že existuje přesně NULA vědeckých důkazů pro bolestivé a nákladné nesmyslné zásahy, pro přijímání zákonů o epidemiích, pro vypracovávání zákonů o COVID a pro digitální certifikáty COVID.

Pravděpodobně nikdo ve švýcarském Federálním úřadu pro veřejné zdraví (FOPH) a v jeho přidružené švýcarské národní vědecké pracovní skupině COVID-19 nemá znalosti studenta druhého ročníku medicíny. Neboť ačkoli je to již 20 měsíců, co WHO vyhlásila pandemii COVID, taková reprezentativní skupina epidemiologického sledování neexistuje. Ještě horší je, že od 13. týdne do 44/2020 FOPH rovněž pozastavil systém surveillancevirových respiračních infekcí založený na reprezentativních lékařských postupech, čímž dokončil slepý útěk ve prospěch naprosté interpretační suverenity libovolně manipulovatelných nepoužitelných „čísel případů“ RT-PCR testů. Nebuďte škodolibí. Ve vaší zemi je to stejná ostuda.

Je nesprávné testovat symptomatické osoby pouze na jeden ze všech respiračních virů. Je šílené to dělat pouze hypersenzitivním, nespecifickým RT-PCR testem s prahovou hodnotou cyklu nad 35, bez ohledu na počet cyklů, symptomatologii a klinický kontext. Ještě šílenější je takto hromadně testovat i bezpříznakové, dříve označované za zdravé, osoby. A korunovací šílenství je sériové podávání zbytečných, neúčinných a nebezpečných experimentálních injekcí mRNA a DNA celé světové populaci, navíc bez ohledu na jejich imunitní stav.

Pokud by se vám tento text zdál příliš dlouhý nebo příliš složitý, podívejte se prosím pozorně alespoň na tento obrázek: Ten vypovídá o tisíci slovech.

obr2

Pouhý pohled na monitorování v téměř reálném čase obsazenosti intenzivní péče ETH Zurich, stav 26. listopadu 2021, odhaluje zásadní podvod převládajícího vyprávění o koroně.

Během každé údajné vlny se děje totéž. Zcela synchronně a téměř ve stejném rozsahu, jak stoupá počet pacientů s COVID, žlutá křivka, klesá počet pacientů bez COVID, zelená křivka, ačkoli po celou dobu trvání údajné epidemie existují vysoké rezervy lůžek intenzivní péče, čárkovaná křivka. Na konci každé údajné vlny se děje totéž v opačném směru.

Buď jsme přesvědčeni, že v okamžiku, kdy pacient s COVID nastoupí na jednotku intenzivní péče, nějaká nadpřirozená bytost odloží neodkladnou závažnou operaci, další virový zápal plic, bakteriální nebo plísňový zápal plic, infarkt myokardu, centrální plicní embolii, mozkovou mrtvici nebo závažnou dopravní nehodu s mnoha vážnými zraněními, nebo je každý pacient při přijetí do nemocnice testován na SARS-CoV-2 pomocí RT-PCR testu, který je pro diagnostické účely nevhodný – házení kostkou by bylo levnější.

Podle výsledku testu je zařazen do zelené skupiny pacientů bez COVIDu nebo do žluté skupiny pacientů s COVIDem, zkrátka, ostatní diagnózy jsou často chybně označeny jako COVID-19. K tomuto podvodu nedochází ani tak na samotných jednotkách intenzivní péče, jako spíše v přímém hlášení laboratoří na FOPH, který tato a všechna další nesmyslná „čísla případů“ hlásí masmédiím, která nás jimi pak nepřetržitě bombardují.

Přinejmenším od dubna 2020 se celkový počet pacientů na jednotkách intenzivní péče, (černá křivka), kvůli tomuto zásadnímu podvodu v převládajícím koronálním narativu mění jen málo. Vysvětluje to také, proč jednotky intenzivní péče nebyly přetíženy v žádné zemi, bez ohledu na to, zda je tam téměř třikrát více lůžek JIP na obyvatele, například v Německu, nebo jen asi o polovinu méně, například ve Švédsku, než ve Švýcarsku.

Odpovědné osoby to musely vědět. Jinak by od dubna 2020 celosvětově nesnižovali kapacitu JIP, ve Švýcarsku z více než 1500 na méně než 900, ale budovali by další. Namísto přerozdělování 100 miliard švýcarských franků daňových poplatníkůod spodních a středních vrstev k těm úplně nejvyšším bych své vládě doporučil, aby zlomek z nich investovala do náboru důchodců a do zvýšení pracovní zátěže personálu JIP na částečný úvazek.

Předpokládám, že nadcházející tzv. 5. vlna bude velmi podobná tzv. 2. vlně během poslední chřipkové sezóny s obvyklým hrbem v celkovém počtu pacientů na JIP, černou křivkou, v důsledku častějších závažných akutních respiračních infekcí během každé chřipkové sezóny.

Přeji si, aby údajná „zabijácká varianta“ Omicron byla přirozená, a tedy nakažlivější, ale méně nebezpečná než údajná „zabijácká varianta“ Delta, a aby nebylo mnoho velmi závažných případů COVID v důsledku ADE a příliš mnoho velmi závažných nežádoucích účinků experimentálních injekcí mRNA a DNA.

Pokud máte lepší vysvětlení pro téměř dokonalou symetrii žluté a zelené křivky s pomyslnou zrcadlovou osou umístěnou mezi nimi, budu první, kdo ji podrobně prozkoumá a veřejně se omluví za své, tehdy falešné zprávy.

SARS-CoV-2 není mimozemšťan, ale nově objevený člen známé rodiny virů beta corona. Z pohledu mého údajně bláznivého kardiologa jde o převládající nesmyslné vyprávění o koroně.

Endemie sezónního viru beta korony, který samozřejmě může některé lidi zabít a permanentní pomalou mutací se stává stále neškodnějším, byla nafouknuta do pandemie věčného zabijáckého viru, který se nepravidelnými mutacemi stává stále a stále nebezpečnějším, s PR, PCR, děsivými maskami, a mýtem o epidemiologicky relevantním bezpříznakovém přenosu, který lze překonat pouze nesmyslnými, škodlivými nefarmakologickými zásahy i u bezpříznakových, dříve tzv. zdravých lidí a sériovými zbytečnými, neúčinnými, nebezpečnými experimentálními injekcemi mRNA a DNA celé světové populaci.

Pokud vám stále nedochází, že je to, s prominutím, naprostý nesmysl, od A pro epidemiologicky relevantní Asymptomatický přenos až po Z pro Nulový COVID, obávám se, že vám také nepomůžu a napadá mě toto německé přísloví, přeložené do češtiny:

Čím větší poškození střechy, tím krásnější pohled na hvězdy!

Stále převládající nesmyslné vyprávění o koróně ospravedlňuje globálně dominující nevědecké, nelidské šílenství. Mimochodem takové lze vyvolat s jakýmkoli respiračním virem. Pokud již nebudeme všechny testovat hypersenzitivním, nízkospecifickým RT-PCR testem, který zkříženě reaguje s jinými viry, teoreticky na jeden fragment RNA SARS-CoV-2 , ale pro jeden z řekněme chřipkových nebo metapneumovirů máme okamžitě pandemii testování na chřipku nebo metapneumoviry.

Údajná pandemie je především nereálnou pandemií testování PCR, ale totalitní represivní opatření, která zplodila, jsou skutečná: ohrožují naši svobodu, živobytí a dokonce i životy.

Vážení a zodpovědní kolegové!

Vzpomeňte si, prosím, na Hippokratovu přísahu: „Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare“; „Za prvé neškodit, za druhé být opatrný, za třetí léčit„, a na Ženevskou deklaraci Světové lékařské asociace, zejména na „Nebudu používat své lékařské znalosti k porušování lidských práv a občanských svobod, a to ani pod hrozbou!“.

Pomozte konečně ukončit toto naprosté šílenství, především tím, že již nebudete aplikovat zbytečné, neúčinné a nebezpečné experimentální injekce mRNA a DNA a že budete hlásit všechny jejich nežádoucí účinky. Pak se koronní domeček z nesmyslných karet okamžitě zhroutí.

Milí zodpovědní kolegové Švýcaři!

Probuďte se, vstaňte a hlasujte proti nevědeckému, neústavnímu, nezákonnému, nelidskému, šílenému zákonu COVID, pro sebe, pro své blízké a pro celou lidskou rodinu, ještě dnes!

Milí zodpovědní spoluobčané!

Probuďte se, vstaňte a bojujte, pokojně, ale rozhodně; když ne za sebe, tak za budoucnost svých dětí a svých vnoučat, a to hned!

****

Dr. Thomas Binder je švýcarský kardiolog, člen představenstva Doctors for Covid Ethics, Aletheia – Medicine and Science for Proportionality a člen Corman-Drosten Review Report

Článek byl původně publikován na autorově blogu Humanismus 2020.Já jsem hopřevzal z webu Global Research, kde to umožňuje licence Creative Commons.

Překlad: Administrátor Nekorektní TOP-CZ

podpora2