Církevní restituce

Autor: Zdislav Opletal

Jedna z církví, která dostane od státu peníze v rámci „církevních restitucí“, je i Apoštolská církev.

Apoštolská církev patří mezi evangelikární církve.

Byla povolena a zaregistrována státem v roce 1989. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi v Česku. Apoštolská církev je členkou v Ekumenické radě církví ČR, ve které se sdružuje s několika jinými křesťanskými církvemi.

Statistika k Apoštolské církvi:

  • Registrace: 1989
  • Počet duchovních v roce 2005: 156
  • Počet duchovních v roce 2010: 184
  • Počet věřících v roce 2011: 4934
  • Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 27
  • Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 48 529 000
  • Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 1 056 336 374 Kč.
  • Výše náhrady na jednoho věřícího 214 093 Kč!

Myslím, že jasnějšího důkazu o zhovadilosti přijatého zákona není třeba. Jde zde opět o zvýhodňování určité menšiny oproti většině. O vyhazování neuvěřitelných prostředků, které budou chybět na skutečné sociální projekty a k povznesení společnosti obecně.

Může tento naprosto evidentní podvod církví a Nečasovy vlády ospravedlnit? Vždyť ta církev v roce 1948 vůbec neexistovala, komunisté jí tedy nemohli ani nic zabavit; „církevní restituce“ by se na ni vůbec neměla vztahovat a přesto dostane od státu přes jednu miliardu!!!!