CDC a FDA zfalšovaly testovací protokol „COVID“ použitím lidských buněk smíchaných s fragmenty viru běžného nachlazení. Testy PCR pouze detekují běžné nachlazení. Plus video

Autor: Mike Adams, Natural News 04. srpna 2021

V šokujícím odhalení, o němž jako první informoval Dan Dicks z kanadské organizace Press for Truth, se v dokumentu FDA přiznává, že CDC a FDA se spikly, aby vytvořily protokol testování Kovidu-19 pomocí lidských buněk kombinovaných s fragmenty viru běžného nachlazení, protože neměly k dispozici žádné fyzické vzorky viru SARS-CoV-2 „kovid“.

Bez fyzického referenčního materiálu, který by bylo možné použít ke kalibraci a potvrzení, nemá test žádný vědecký základ ve fyzické realitě. A všechny analýzy PCR založené na tomto protokolu jsou naprosto podvodné, protože označují lidi jako „pozitivní“ na covid, i když mají v krvi pouze nepatrné množství fragmentů RNA jiných kmenů koronavirů.

Dokument FDA, který je k dispozici na webových stránkách FDA, nese název „CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel“. V dokumentu se překvapivě přiznává:

Vzhledem k tomu, že v době vývoje testu a provádění této studie nebyly k dispozici žádné kvantifikované izoláty viru 2019-nCoV pro použití CDC, byly testy určené k detekci RNA 2019-nCoV testovány s charakterizovanými zásobami in vitro transkribované RNA plné délky (gen N; GenBank accession: MN908947.2) o známém titru (kopie RNA/µl), které byly přidány do ředicího roztoku sestávajícího ze suspenze lidských buněk A549 a virového transportního média (VTM), aby se napodobil klinický vzorek.

Jinými slovy, neměli k dispozici žádný virus covid, z něhož by mohli test vyvinout a kalibrovat, a tak smíchali koktejl lidských buněk a fragmentů RNA z viru běžného nachlazení a nazvali jej „covid“. Sekvence GenBank, na kterou se v tomto odstavci odkazuje, je prostě definice z digitální knihovny, která je označena jako „covid“, ale nemá žádné podpůrné referenční materiály ani ve fyzické realitě.

Je to proto, že žádný lékař ani výzkumník neizoloval „covid“ od žádného infikovaného, symptomatického pacienta. V důsledku toho nemohou být žádné laboratorní přístroje kalibrovány na skutečný covid a testy se jednoduše spoléhají na digitální knihovny prosazované CDC a WHO, které jako označení používají „covid“.

Testy PCR pak mají za úkol hledat tyto genetické sekvence získané z vymyšlených digitálních knihoven, což znamená, že celé schéma je vědeckým kruhem bez jakéhokoli základu ve fyzikální realitě.

Proč zdánlivě neexistují žádné certifikované referenční materiály pro kovid, které by byly k dispozici laboratořím pro kalibraci přístrojů?

Jsem zakladatelem a majitelem analytické laboratoře, která rutinně provádí kvantitativní analýzu kontaminantů potravin a poskytuje vysoce přesné výsledky analýz pesticidů, herbicidů a těžkých kovů. V každém případě, kdy provádíme laboratorní analýzu, kalibrujeme přístroje podle známých fyzikálních vzorků, kterým se říká „externí standardy“ nebo „certifikované referenční materiály“ (CRM).

Každá laboratoř si může zakoupit CRM pro rtuť, arsen, glyfosát a dokonce i salmonelu. Například tento odkaz na Biosisto uvádí CRM pro různé kmeny salmonely. Laboratoře si mohou tyto referenční materiály zakoupit a použít je ke kalibraci svých přístrojů, čímž se ujistí, že jejich analýza je vysledovatelná zpět k fyzickým, reálným vzorkům přečištěného materiálu. Tyto CRM zase musí být sledovatelné podle NIST, aby se potvrdil jejich původ a pravost. Všechny CRM jsou proto označeny čísly šarží a daty expirace.

Zatímco laboratoře si mohou zakoupit referenční materiály pro mikroby, těžké kovy, pesticidy atd. – všechny fyzikální materiály – hledal jsem široko daleko a nepodařilo se mi najít žádné certifikované referenční materiály pro SARS-CoV-2 nebo dokonce jeho oslabenou, neživotaschopnou verzi. Pokud vím, zdá se, že nejsou k dispozici žádné fyzické vzorky izolovaných kovidových virů pro kalibraci přístrojů a kontrolu kvality testovacích protokolů.

Aby bylo jasno, netvrdím, že viry neexistují, a je zcela zřejmé, že se Wuhanský virologický institut spolčil s Faucim, Daszakem, NIH, Baricem a dalšími, aby vyvinuli zbraňový spike protein. Protein spike však sám o sobě není virem. Je to prostě toxická nanočástice, kterou lze syntetizovat ve velkém množství a pak ji buď vyhodit na města, nebo přidat do vakcín a vpravit do lidí prostřednictvím očkovacích protokolů.

Velkou otázku ohledně toho všeho pokládám ve svém videu o udavačích z vědeckých laboratoří, kde jsou uvedeny další podrobnosti o tom všem, ze kterých se vám zatočí hlava. V podstatě jde o to, že pokud je „covid-19“ skutečný virus, který lze izolovat, proč zřejmě neexistují žádné fyzické referenční materiály pro kalibraci laboratorních přístrojů na detekci covidu? A proč nebyly takové materiály použity při vývoji protokolů testování PCR schválených FDA a schválených CDC?

Stáhnout video klik na DOWNLOAD

CDC stahuje svůj vlastní podvodný protokol testování kovidů pomocí PCR, což znamená, že nedokáže rozlišit mezi kovidem a chřipkou.

K záhadě přispívá skutečnost, že CDC právě vydalo „laboratorní upozornění„, v němž oznamuje svůj záměr stáhnout do konce tohoto roku chybný protokol PCR testování. V rámci svého oznámení naznačili, že současný PCR test – stejný, který FDA zmínila výše a který byl vyvinut bez fyzických vzorků kovidu pro kalibraci – nedokáže rozlišit mezi chřipkou a kovidem.

Z dokumentu CDC:

V rámci přípravy na tuto změnu CDC doporučuje klinickým laboratořím a testovacím pracovištím, které dosud používaly test CDC 2019-nCoV RT-PCR, vybrat a zahájit přechod na jiný test COVID-19 schválený FDA. CDC doporučuje laboratořím, aby zvážily přijetí multiplexní metody, která může usnadnit detekci a rozlišení virů SARS-CoV-2 a chřipky.

Proč je důležité odlišit kovid od chřipky?

Protože, jak se zdá, případy chřipky v roce 2020 téměř vymizely, protože chřipka byla kvůli chybnému testování přeznačena na „covid“.

„Procento pozitivních případů chřipky se snížilo o 64 % (p = 0,001) a odhadovaný denní počet případů chřipky se snížil o 76 % (p = 0,002) v epidemiologickém týdnu 5-9 roku 2020 ve srovnání s předchozími roky,“ zprávu CDC v roce 2020.

Lékařský establishment v podstatě jednoduše vzal všechny lidi, kteří by normálně byli diagnostikováni s nachlazením a chřipkou, a přesunul je do kategorie „covid“, aby prosadil příběh o covid masové hysterii, který by lidi nahnal do vakcín. Vakcíny pak byly formulovány s bodovými bílkovinnými toxickými nanočásticemi, aby vyvolaly „delta“ vlnu paniky, která se z velké části objevuje mezi očkovanými jedinci.

Odtud plandemický podvod pokračuje jako hodinky: Lidé po vakcínách onemocní, takže se žádají další posilující vakcíny, čímž se nemoc udržuje. Opakování a opakování. Nikdy to neskončí, dokud nejsou pachatelé zatčeni a lidé na podvod nepřijdou.

CDC právě zveřejnilo vědecký dokument, který celý podvod potvrzuje. Klikněte zde a zobrazte si PDF na našich serverech.

Jmenuje se „Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings – Barnstable County, Massachusetts, July 2021“ a šokujícím způsobem přiznává, že 74 % infekcí se vyskytlo u plně očkovaných (dvojitá dávka) osob:

Během července 2021 bylo mezi obyvateli státu Massachusetts zjištěno 469 případů COVID-19 spojených s četnými letními akcemi a velkými veřejnými shromážděními ve městě Barnstable County ve státě Massachusetts; proočkovanost mezi způsobilými obyvateli státu Massachusetts byla 69 %. Přibližně tři čtvrtiny případů (346; 74 %) se vyskytly u plně očkovaných osob (těch, které absolvovaly dvoudávkovou kúru mRNA vakcíny [Pfizer-BioNTech nebo Moderna] nebo dostaly jednu dávku vakcíny Janssen [Johnson & Johnson] ?14 dní před expozicí).

Je to naprosto jasné. Vakcína je pandemie. Vakcína šíří bílkovinu spike a falešné PCR testy poskytují palivo pro udržení masové hysterie.

****

Poznámka pod čarou: Vše toto o čem píše a mluví Mike Adams co se odehrálo vUSA, naprosto odpovídá  situaci v ČR. Takže zde vidíme, že všechny ty stovky tisíc testů PCR, byly založeny na podvodu. Když k tomu přidáme výsledky analýzy PCR testu, kterou provedla skupina 23. mezinárodních virologů, mikrobiologů a příbuzných vědců, kde prokázali, že až 97% výsledků byly falešně pozitivních, vidíme ten maxi podvod, na jehož podkladě byly zavedeny „Nouzové stavy„, přijatá restriktivní opatření, nemající v historií obdobu, a takřka totální likvidaci ekonomiky, někdo by za to měl nést odpovědnost. Otázkou ani tak není KDO, ale KDO tu odpovědnost na někom bude vymáhat. Bohužel v Česku nevidím nikoho.

Originál článku, videa a obrázku: Natural News
Překlad a české titulky: Admin Nekorektní TOP-CZ