Byla snad anglická královna zavražděna? – článek + videa

Redakce State of the Nation, 10. 09. 2022

Byla snad opravdu královna Alžběta tajně zavražděna? Pokud ano, proč a kým?

kralovna-01

To, že královna Alžběta zemřela takto těsně před velmi důležitým podzimem 2022, rozhodně není hříčkou osudu!

Konec jedné éry

Současný pocit nejistoty a hroucení nejdéle zavedených norem a paradigmat nelze podtrhnout lépe než smutným odchodem královny Alžběty II. ve věku 96 let. Byla celosvětově proslulá tím, že byla královnou takovým způsobem, jakým už žádný monarcha, britský ani jiný, pravděpodobně nikdy nebude. Byla také jedinou osobní, nikoliv politickou institucí, kterou většina Britů stále respektuje, a její nepřítomnost zanechává v rozdělené zemi, která si již není jistá sama sebou, je odříznutá od ostatních kotev a zmítaná mnoha bouřemi, vakuum.“ – Michael Every prostřednictvím Rabobank.

Předchozí citát se sice týká konkrétně Spojeného království, ale v roce 2022 by se dal snadno aplikovat na všechny státy na Zemi. Věk nevědomosti se totiž chýlí ke konci, protože lidé v každé zemi se pomalu probouzejí ze spánku a vstupují do říše syrové pravdy a tvrdé reality. V jistém smyslu to byla královna Alžběta, která nás všechny svou přítomností ujistila, že věci na světě jsou v pořádku (i když převáženě nejsou). Koneckonců, pokud mohla stále efektivně fungovat – ve svých 96 letech – jako vládnoucí panovnice kdysi „největší“ říše na světě, muselo všechno jít jako po másle.

Proto čas jejího odchodu, těsně před zlověstným datem 11. září a před obávaným podzimem 2022, neodvratně znamená konec jedné éry a zároveň bouřlivý přechod do dlouho očekávaného Nového věku.

Ať už to bylo jakkoli, Alžbětě se podařilo být jednou nohou ve starém patriarchálním věku a druhou nohou pevně zakotvit ve věku lidského osvobození. Dokonce by se dalo říci, že byla původní feministkou, ale jistě ne něčím podobným jako falešné feministky, které se ohánějí Hillary Clintonovou a Nancy Pelosiovou, Liz Cheneyovou a Liz Trussovou.

Opravdu nezdá se být velmi zvláštní, že královna zemřela pouhé dva dny po setkání s Liz Trussovou – po oficiálním aktu, který z ní udělal současnou britskou premiérku?!

Proč je ale právě tato událost tak významná a pregnantní?

Kvůli tomu, kým královna Alžběta ve skutečnosti byla, stejně jako kvůli tomu, kým ve skutečnosti je Liz Trussová.

Snad žádný jiný politik v britské vládě není tak moc rusofobní jako arcikonzervativní, než Liz Trussová. To je klíčový údaj. Představuje také hlavní důvod, proč ji její skrytí sionističtí páni nechali nenápadně dosadit do Downing Street č. 10.

Co se týče citů královny Alžběty k Rusku, vyjádřených i nevyjádřených, je zřejmé, že měla vřelé vztahy nejméně se třemi ruskými prezidenty. Viz – Královna a Rusko: Od Gagarina po Putina. Její velmi veřejné a dobře zaznamenané setkání s každého z nich odrážely skutečné setkání příbuzných, kterými ve skutečnosti jsou, i když vzdálenými příbuznými.

Pokud královnina bohatá historie setkání s ruskými vůdci něco naznačuje, zdá se, že neprojevovala žádnou silnou rusofobii, jakou projevuje značná většina anglického establishmentu. Byli to totiž právě londýnští banksteři, kteří již dlouho agresivně vedou proti Rusku staletí trvající válku známou jako Velká hra, kdy jejich posledním válečným štváčským plánem je válka na Ukrajině, kterou vyvolaly Spojené království, USA a NATO.

Začátek konce všeho

Je třeba si uvědomit, že biologický boj COVID-19 zahájený v lednu 2020, stejně jako následná genocida „vakcínou“ Covid, znamenají skutečný „začátek konce všeho“. Nicméně globalistická kabala Nového světového řádu, která řídí tuto plandemickou a superočkovací agendu, připravuje celou planetární civilizaci na mnohem větší sérii kataklyzmatických událostí před Velkým resetem.

Stejně jako to udělaly tytéž iluminátské zločinecké syndikáty pod vedením mafie, když v roce 1918 způsobily první světovou válku a pandemii španělské chřipky, nyní i potřetí chtějí rozbít světové společenství národů natolik, že všechny země budou brzy prosit o vytvoření jedné světové vlády.

Horká fáze třetí světové války je nedílnou součástí této hanebné agendy NWO, jejímž cílem je přinutit lidi na celém světě, aby se podřídili globálnímu vládnímu orgánu, jenž je údajně zachrání před budoucími ničivými světovými válkami.

Tito neoconští sionističtí váleční štváči ani nepotřebují vleklý celosvětový konflikt. Oni věří, že jim stačí rychlá výměna jaderných zbraní (řekněme v ukrajinském válečném dějišti), aby dostatečně vyděsili celé lidstvo a přiměli je podřídit se jejich agendě NWO… což nakonec povede k ustavení Jedné světové vlády. Viz: Nejvyšší ukrajinský generál nevylučuje „omezenou“ jadernou válku.

Dokonce i premiérka Liz Trussová – při mnoha příležitostech – jednoznačně vyjádřila  absolutní ochotu nasadit jaderné zbraně těsně předtím, než byla nedemokraticky zvolena premiérkou. (Liz Trussová je připravena stisknout jaderné tlačítko a rozpoutat „globální zkázu„)

Klíčový bod

Z historického hlediska to byla tatáž chazarská jaderná teroristická skupina, která stála za vývojem a svržením atomových bomb na Japonsko během 2. světové války, za radioaktivním výbuchem v černobylské jaderné elektrárně v roce 1986, za tajným programem jaderných zbraní prováděným v jaderné elektrárně Fukušima a za dalšími katastrofami v jaderných elektrárnách.

Vzhledem k tomu, že královna Alžběta možná představovala největší překážku pro vyvolání 3. světové války na Ukrajině kabalou NWO, která by mohla zorganizovat použití taktických jaderných zbraní na obou stranách konfliktu, je třeba si položit následující otázku.

Byl na královnu spáchán tajný atentát?

Zamyslete se nad tím: Dva dny po setkání s novým válečným štváčem a zarytým rusofobem je Alžběta poněkud záhadně umístěna pod „lékařský dohled“ a pak během několika hodin náhle zemře.

Závěr

Vzhledem k velmi rychlému a překvapivému sledu událostí kolem královniny smrti, a zejména reakci krále Karla na odchod jeho matky, již takřka není pochyb o tom, že královna Alžběta mohla být zabita během svého „lékařského dohledu“.

Kdo by neslyšel o mnoha hospitalizovaných pacientech, kteří zbytečně nebo podezřele zemřeli během „lékařského dohledu“ v průběhu celé Covidovy éry!

Byl to však Charlesův zjevně napsaný první projev ve funkci krále, jenž celému světu telegrafoval, že s královninou smrtí není něco v pořádku.

Král Karel III. přednesl jako nový panovník první projev k Británii a Společenství

Každému konspiračnímu teoretikovi a realistovi by už mělo být jasné, že královna Alžběta rozhodně nebyla taková, jak ji často líčí alternativní média. A že vzhledem k tomu, co ve skutečnosti představovala, musela být odstraněna, pokud měla být od letošního září urychleně realizována část agendy Velkého resetu Nového světového řádu.

Právě proto by si každý odpůrce královny měl přečíst článek, jenž je pod odkazem než bude pokračovat v jejím pomlouvání.

Podtrženo a sečteno

Královna Alžběta splnila svůj (čti: jejich) účel a vytvořila velmi pěkný obraz britské monarchie, která byla v minulosti mimořádně zkorumpovaná a komplikovaná. Lidé po celém světě, a zejména v rámci britského Společenství národů, ji skutečně velmi zbožňovali, protože jí její manipulátoři umožnili být tím, kým skutečně byla – velmi okouzlující, přízemní a laskavou královnou. Londýnští banksteři tak využívali jejího pravého mateřského image, aby zakryli své mnohasetleté zločiny páchané na lidstvu po celém světě.

Nyní je Karel zcela jinou osobou, či spíše entitou. Když mluví, zní dokonce jako nesnesitelný lord Jacob Rothschild, tak pečlivě byl vycvičen svými kontrolory z Korunního chrámu. Ve skutečnosti byl král Karel vždy KRÁLEM evropských iniciativ na ochranu klimatu, dokonce předčil i gurua globálního oteplování Ala Gora. Rozhodující je, že nemohli dopustit, aby živá Alžběta byla překážkou nesmírně kataklyzmatického Velkého resetu, který by jejím milovaným poddaným jistě způsobil velkou bolest a utrpení.

Proto musel být chladný a bezcitný Charles okamžitě dosazen, aby dělal práci, ke které byl celý život cvičen svými skrytými pány z NWO. Proto možná byla její vysoce promyšlená vražda těsně před 11. zářím speciálně načasována před plánovanou řízenou demolicí globálního ekonomického a finančního systému letos v září. (Viz: 2022/2023: Řízená demolice všeho) Ano, řeknou mnozí, ale bylo jí 96 let – proč by ji odstraňovali a riskovali odhalení? Možní pachatelé věděli, že má dobré geny a pravděpodobně přežije všechny své iluminátské nepoctivce; a jejich naléhavý Velký reset (plus 3. světová válka) je jejich jedinou možností, jak se vyhnout tomu, aby byli pověšeni v přímém přenosu na internetu za spáchání jejich zločinů ve spojení s COVID pandemii.

Král KAREL III. slibuje, že po smrti královny Alžběty nastolí „Velký reset“.

Zda jde v daném případě o obrovský Hoax, nebo jen mírnou konspiraci, nechávám na posouzení každému z vás. Každopádně se dá o tom přemýšlet.

Originál zdroj článků a odkazů na videa: State of The Nation
Překlad a české tituklky: Admin Nekorektní TOP-CZ

podpora2