Co by porážka Ruska znamenala pro obyvatele Západu?

Autor: Andrei Martyanov, blog Saker, 15. 11. 2022

Pravidelní čtenáři blogu vědí, že naši ubohou a trpící planetu rozděluji na dvě základní části: Zónu A, alias anglo-sionistické impérium, alias světovou hegemonii, alias „osu laskavosti“ a to, čemu říkám zóna B, neboli svobodný svět. Velmi přibližně je třeba oddělit vládnoucí elity a lidi, kterým vládnou, zvlášť. Velmi zhruba to vypadá takto:

saker-zony

Dále navrhuji provést jednoduchý experiment. Předpokládejme, že Rusko prohraje válku proti NATO. Nepotřebujeme „popisovat“, jak přesně by k takové porážce mohlo, nebo chtělo dojít, prostě předpokládáme, že Rusko není schopno dosáhnout svých cílů denacifikace a demilitarizace Ukrajiny (a vlastně celého NATO), že síly NATO úspěšně porazí ruskou vojenskou mašinérii (opět je jedno jak, s úžasnými Wunderwaffeny nebo bez nich) a že Rusko zcela jasně prohraje.

Nemusíme ani definovat, co by znamenala „porážka“. Možná si můžeme představit, že si Rusko ponechá Krym, ale ztratí všechny své nedávno osvobozené oblasti z bývalé Ukrajiny, nebo se možná NATO podaří Krym dokonce obsadit. Nevidím tanky NATO v centru Moskvy, ale můžeme si představit i čistě psychologickou porážku, při níž se obě strany domnívají, že Rusko prohrálo a NATO vyhrálo.

Opět platí, že na detailech, jakkoli nepravděpodobných a vzdálených realitě, nezáleží. Důležité je pouze toto: jakmile si všechny čtyři výše uvedené skupiny uvědomí, že NATO porazilo Rusko, jak by reagovaly?

Pro vůdce hegemonie by to byl splněný sen. Jako nejpravděpodobnější by se neoconi, řídící hegemonii rozhodli, že je zapotřebí „dokončit práci„, kterou nedokončili v 90. letech a že Rusko je třeba rozdělit na několik částí. To by bylo nejnovější „konečné řešení ruského problému“ ze strany Západu.

Pro vůdce svobodného světa by ruská porážka znamenala signál, že k hegemonii již neexistují žádné alternativy a že ať se nám to líbí, nebo ne, anglo-sionisté budou vládnout planetě. Stejně jako Borgové ve Star Treku jenž prohlašují: „My jsme Hegemonie. Odpor je marný. Budete asimilováni.“

 

Pro většinu lidí ve svobodném světě by byla ruská porážka zdrcujícím zklamáním z toho prostého důvodu, že většina lidí by viděla, jak vypadá anglo-sionistický plán: nejdříve dostat Rusko, pak se zmocnit Číny a zničit ji a nakonec Írán a všechny ostatní národy, které se odváží neposlouchat vládce hegemonie.

Je jasné, že nejde o Ukrajinu, ale o budoucnost celého lidstva.

Ale co lidé v zóně A, kteří v současné době již žijí pod anglo-sionistickým jhem?

Rychlá připomínka: Z různých důvodů jsem se rozhodl, že na blogu Saker nebudu diskutovat o vnitřní politice USA, a budu se snažit toto pravidlo důsledně dodržovat. Přesto uvedu to, co je zřejmé: všichni už známe výsledek posledních voleb v USA a dospělí chápou, co se stalo, není třeba zde vyjmenovávat různé truismy. Pokud toto čte někdo, kdo by upřímně věřil, že nějaká variace neokonské uniparty u moci změní věci k lepšímu nebo dokonce zpomalí nevyhnutelný kolaps, doporučoval bych tomuto člověku, aby zde přestal číst. Nyní pro nás ostatní:

Myslím, že prvotní reakce většiny lidí v zóně A bude směsicí úlevy (Samozřejmě jsem věděl, že Západ vyhraje!) a lhostejnosti (transgenderové problémy jsou mnohem důležitější!). Jejich statečná „nejlepší bojová síla v dějinách světa“ nakopala nějaký ruský komunistický zadek, který si rozhodně zasloužil nakopat zadek. Někteří z nejsangviničtějších obhájců „západní civilizace“ se dokonce zastaví v naší sekci komentářů a škodolibě se usmějí: „ha! ha! říkal jsem vám to! váš Putin a jeho bezradní generálové dostali na prdel od nejlepších generálů USA a NATO!„. A na chvíli se budou cítit opravdu dobře. Ospravedlněni: konečně tupí hloupí Rusové zaplatí za to, že zvolili a podporovali tak slabého, nerozhodného, zkorumpovaného, naivního, neschopného (a možná i na rakovinu umírajícího) vůdce!

Kdyby měl Kreml dost rozumu, tak by poslechl své „západní přátele„! Ale ne, Kreml to neudělal a teď za to bude pekelně pykat.  Kdyby ale byli v čele „západní přátelé“ Ruska, už dávno by provedli bleskový bleskový útok, rozbili Banderastán na padrť (à la Fallúdža, chcete-li) a rychle a rozhodně porazili NATO. Ale ti naši bezradní idioti v Kremlu neposlechli, a tak si zaslouží to, co přijde příště.

Dobrá, to je fér.

Ale co obyčejní lidé v zóně A?  Ti, jejichž „strana“ údajně „zvítězila“?

Až skončí počáteční blaho a oslavy, co s nimi bude dál?

Chce si někdo tipnout?  Pokud ano, napište své názory do komentářů níže.

Osobně se domnívám, že po porážce Ruska bude následovat porážka Číny. Jakmile k tomu dojde, všichni se stanou bezhlavými a irelevantními: BRICS, SCO, CSTO. Další zemí na seznamu zabijáků hegemonie je Irán, který po ztrátě podpory Ruska i Číny nebude schopen úspěšně odporovat hegemonii. To bude mít zásadní důsledky pro celý Blízký východ. Rádoby paša Erdogan by se velmi rychle dostal do úzkých. Totéž platí pro MBS.

Izraelci budou mít pocit, že vesmír „spravili“ dostatečně dobře a že jejich Mesiáš musí být na řadě.

Bez Ruska a Číny, by celá Střední Asie byla snadno pohlcena hegemonii. Totéž platí pro Pákistán a Indii, které by rychle ztratily většinu, (nebo celou) své suverenity.  Afghánistán bude předán (USA upečenému a řízenému) ISIS. V závěru budou Latinská Amerika i Afrika plně rekolonizovány (k nesmírné úlevě a radosti místní kompradorské třídy).

Nyní tvrdím, že každý, kdo má alespoň trochu informací a inteligence, bude souhlasit s tím, že bandě probuzených zrůd, která v současnosti řídí USA a téměř všechny země EU, jsou lidé, kterým vládnou, naprosto ukradení. Považují je pouze za výrobní prostředky, jinými slovy za otroky, kterým je třeba dávat dostatečné množství (špatného) jídla a obrovské množství (skutečně démonické) „zábavy“, aby byli milí a šťastní a především poslušní a nevědomí. A tak přichází moje otázka:

Jakou naději na lepší budoucnost, pokud vůbec nějakou, si mohou otroci anglosionistické hegemonie uchovat ve svých srdcích, pokud se celá naše planeta změní v zónu A?

Současný represivní aparát, který má vládnoucí třída USA k dispozici a který zahrnuje 17 „zpravodajských“ agentur, největší rozpočet na vojenské agrese na planetě, nejvyšší počet vězňů ve věznicích, totální informační kontrolu, kterou zajišťují Google, Amazon, Netflix, Facebook, Twitter atd. atd. atd. militarizované policejní síly a další agentury připravené vypořádat se s „vnitřními teroristy“ (někdy definovanými jako jakákoli osoba MAGA) a školní a vysokoškolský systém navržený tak, aby vytvořil poslušný kancelářský plankton (bílé límečky) a zaměstnance fastfoodů (modré límečky) s téměř nulovým povědomím, natož pochopením vnějšího světa. Státy EU na tom (zatím) nejsou úplně nejlépe, ale rychle to dohánějí.

Nejde o systém, který by se prostě zhroutil sám od sebe a už vůbec ne o systém, který by byl svržen svými „ubožáky“.

V minulosti jsem se již o tom několikrát zmínil. Stávající politický systém USA není ani životaschopný, ani reformovatelný.

Politický systém EU je v podstatě prodloužením politického systému USA, navíc jen s výraznějším koloniálním smýšlením („fuck the EU“, že?).

Udělá tedy Hegemonie z celé naší planety obří a „probuzený“ Disney World řízený neocony?

Ne, dokud budou Rusko, Čína, Irán a další stát pevně na nohou. Ale pokud budou tyto „vzdorující národy“ rozdrceny, pak skončí představení i pro lidi ze zóny A, jejichž otroctví nejenže bude trvat ještě mnohem déle, ale jejichž životní podmínky se budou dále rapidně zhoršovat.

A jakmile „chléb a hry“ selžou, můžete se vsadit, že na řadu přijdou násilné represe.

Každý režim, který vážně usiluje o kolonizaci celé planety, což stávající Hegemonie zajisté dělá, bude vždy udržovat své vlastní obyvatelstvo v otrockých podmínkách a to jak materiálních, tak kulturních i duchovních.

Takže, abychom parafrázovali Malcolma X, jedinou nadějí pro černochy z celého Domu zůstává polní černoch. Zda to sami domácí černoši chápou, nebo ne, není podstatné.

Dovolte mi to přeformulovat ještě šokujícím způsobem. Poslední a jedinou nadějí pro obyvatele USA a EU by bylo totální vítězství Ruska nad NATO. Porážka NATO přivede k pádu nejen samotné NATO, ale i EU a to by zase donutilo USA, aby se (konečně) staly normální, civilizovanou zemí.

Pokud jde o EU, porážka NATO by znamenala konec tisíciletého imperialismu.

Chápu to. Pro civilizaci postavenou na předpokladu rasové nadřazenosti (ať už oficiálně proklamované, nebo ne) je šokující představou, že jejich jedinou možnou záchranou by mohli být „méněcenní asijští barbaři“ a lze ji považovat pouze za extrémní formu dvojitého špatného zločinu. Taková myšlenka je pro většinu lidí doslova nereálna.

Jak jsem však již zmínil výše, je zcela irelevantní, co sněmovna černochů chápe nebo nechápe. Nejenže nemají žádný vliv, ale ani ho nechtějí mít (někdo v Polsku?).

Závěrem:

Rusko tuto válku neprohraje, to většina z nás chápe. Ale těm, kteří to nechápou, nabídnu jeden jednoduchý závěr: ruská porážka by byla pro Rusko katastrofou. Taktéž pro Čínu a pro zbytek planety. Ale bude to také skutečná pohroma pro utlačované lidi na Západě. Právě oni by si měli dávat velký pozor na to, co si přejí. A příště, až budou chtít halekat a chechtat se kvůli „strategickém ruském ústupu jako o porážce“, měli by si položit jednoduchou otázku: Co by to mohlo znamenat pro „“ a „mou vlastní“ budoucnost? Mám opravdu důvod k radosti?

Možná si prostě zvykli být otroky a představa „skutečné“ svobody a rozmanitosti je prostě děsí?

Originál článku na blogu The Saker
Překlad a české titulky: Admin Nekorektní TOP-CZ

3 KOMENTÁŘE

  1. Je úplně jedno, která strana vyhraje, protože globální prediktor respektive predátor, ovládá obě strany (křídla). Důležité je aby se na planetě probudilo dostatečné množství lidí a uvědomili si, že to je pouze hra a přestali tu jejich hru hrát a nedávat jim svoji drahocennou energii. Ještě máme čas všechno napravit a změnit časovou osu svým záměrem.

  2. Svoboda slova je top prioritou na našem portálu https://cekni.to – naším cílem je vytvořit co nejrozmanitější zájmové komunity a umožnit v rámci nich i mezi nimi svobodnou diskusi bez cenzury, jako alternativu k Facebooku na Slovensku a v Čechách.

    Navíc jsme bez reklamy, podporujeme anonymitu (registrace je možná bez emailu) a běžíme na open source.

Comments are closed.