BIS se snaží potichu do novely trestního zákona protlačit náhubkový paragraf na zákaz sběru neutajovaných informací.

Autor: Admin

Tak jsme se dočkali, bohužel. Za zády českých občanů, voličů alternativy, za zády SPD, KSČM a všech pro-národních stran a hnutí v ČR se potají a bez zájmu mainstreamových médií chystá největší drakonická novela trestního zákona od roku 1989, která je přímým útokem na svobodu slova v ČR, ale především jde o útok proti nezávislé žurnalistice, za kterou nestojí prokazatelně mainstream. Je to neuvěřitelné, ale 28 let po Velké kabátové revoluci bude trestné provozovat nezávislou zpravodajskou a novinářskou činnost! Bezpečnostní a informační služba ČR (BIS) totiž chce do chystané novely trestního zákona vsunout i „gumový“ paragraf, který zakáže sběr a prověřování veřejných a netajných informací v ČR, pokud takový sběr bude kterýmkoliv orgánem státní moci v ČR na základě vlastního posouzení označen za materiál shromažďovaný „pro cizí moc“. A právě v tomto znění paragrafu je skryta největší hrozba pro nezávislou žurnalistiku v ČR po roce 1989. Dosud totiž je trestný pouze sběr utajovaných informací, což je logické. Nicméně pokud by prošla tato novela, která by zakázala sběr i veřejných informací třeba o svědectvích občanů o migrantech na území v ČR a o jejich pohybu, potom by to byl konec zpravodajské alternativy a všech alternativních rádií v ČR.

Specializovaný právní server Česká justice.cz v pondělí, 20. 11. 2017, přinesl následující článek, z něhož si dovolím citovat klíčové pasáže:

Získávání, prověřování nebo vyhodnocování nejen tajných, ale jakýchkoli informací o komkoli by mělo být dalším trestným činem, pokud taková činnost způsobí jinému újmu a pokud je záměrem vyzradit informace cizí moci. Na to, že v návrhu novely trestního zákona oproti původnímu záměru toto ustanovení chybí, upozornila v rámci připomínek Bezpečnostní informační služba (BIS).

A odůvodnuje svůj šílený požadavek takto:

„V souvislosti s navrhovanou novelou trestního zákoníku uvádíme, že dosud nebyl realizován legislativní úkol zapracovat do trestního zákoníku ustanovení, které by postihovalo zpravodajskou činnost pro cizí moc i v případech, kdy není zaměřen na protiprávní získávání utajovaných informací. Odpovídající návrh zákona byl již projednáván v mezirezortním připomínkovém řízení jako návrh Ministerstva spravedlnosti – č. j. předkladatele v eKlep 370/13-LO-SP,“ upozorňuje BIS

Navrhovaná úprava umožnit trestněprávní postih „zpravodajských aktivit prováděných cizí mocí nebo ve prospěch cizí moci, jejichž cílem není získání utajovaných informací. Jde o postih vyzvídání informací, které, třebaže nejsou utajované, nejsou veřejně dostupné, a u nichž existuje riziko jejich zneužití ke způsobení vážné újmy na právech a oprávněných zájmech osob nebo ohrožení či porušení zájmů státních“.

Důvodem byl podle zprávy RIA především způsob získávání informací, nikoli jejich obsah. „Důvod je ten, že zahraniční zpravodajské služby zajímají informace často banální, např. o zvycích určité osoby, což usnadňuje navázání styků s ní za účelem získání této osoby pro další spolupráci. Znalosti o něčích zvycích navíc bývají v některých režimech používány jako forma psychologického nátlaku, kdy je této osobě demonstrováno, co vše o ní zpravodajská služba ví,“ vysvětluje zpráva.

Takže si zrekapitulujme vše podstatné:

– už by u nás neměla být trestná JEN špionáž, tedy shromaždování utajovaných informací za účelem jejich předání cizí mocnosti, ale i informací NEUTAJOVANYCH!!!! Dokonce naprosto banálních!!!! U nichž ovšem existuje riziko, že by je cizí mocnost mohla NĚKDY zneužít!!!

-zakotvit tuhle šílenost do českého právního řádu iniciativně uchopilo ministerstvo spravedlnosti už v roce 2015, tedy už za ministra Pelikána, jak dokazuje další článek České justice k tomuto tématu, který vyšel přesně před dvěma roky pod titulkem:

Vyzvídání a vyzrazení informací cizí mocnosti bude trestné, navrhuje Ministerstvo spravedlnosti

Trestně postižitelné bude i jednání, které si cizí moc neobjednala: „Je nerozhodné, zda cizí stát zpravodajskou činnost organizuje, požaduje nebo zda jí byly zprávy opravdu doručeny. Trestně postižitelné je jednání, jehož cílem je získání takovýchto informací pro cizí moc, neboť i jednání, které se aktuálně děje bez vědomí cizího státu, ale jehož výsledků by mohl tento stát využít, samo o sobě ohrožuje zájmy České republiky nebo jejích občanů či obyvatel a dosahuje potřebné společenské škodlivosti pro to, aby bylo kriminalizováno,“ uvádí se ve zprávě.

Tohle vážně nemá chybu-Halava XII superultra!!! Občane bacha!!! Stokrát bacha! Po ničem, co nenajdeš na stránkách mainstremu, nebo v elektronickém mainstreamu NEPATREJ! Velmi snadno bys totiž na to mohl totálně dojet! Ne, abys něco věděl i když to není tajné!!! Protože bys snadno mohl být označen za zahraničního špiona! Cokoli se dozvíš neoficiálně, aniž bys to nutně musel někomu dalšímu předat, totiž je přitěžující okolnost. A to i v případě, že cizí mocnost si to nevyžádala, nepátrá po tom nebo jde o totální banalitu! Ale ty to víš a ona to může nějak objevit až za několik let a použít proti České republice nebo jejím zájmům!

Celou dobu si mainstream láme hlavu, jak umlčet a omezit alternativní scénu – nepohodlné a nepříjemné výstupy na internetu. Jestliže tohle, co požaduje BIS a navrhuje Pelikán bude schváleno, pak jde o dokonalé kladivo na nepohodlné! Všichni totiž sháníme informace, přesněji ty pokud možno neznámé a navíc takové, jež ukazují na selhání státní moci, či její nedostatečnost, nefunkčnost atd., atd. A protože naprostá většina z alternativců NEMA přístup k žádným utajovaným, chráněným nebo preferovaným zdrojům, jde, až na naprosté výjimky o informace, které jsou, řečeno originální mluvou BIS a navrhovatelů té zhovadilosti.… třebaže nejsou utajované, nejsou veřejně dostupné….. Pídíme se po nich nikoli proto, abychom je někomu – o nějaké cizí mocnosti nemluvě, vyzradili, nýbrž z důvodu, aby se někdo chytil za nos a došlo k nápravě nějakého šméčka. Jenže když to zveřejníme, pokud ten idiotský zákon vstoupí v platnost, říkáme si okamžitě o tepláky! Neboť cizí mocnost toho klidně v budoucnu může zneužít!!!! A velmi si umím představit nějakého hodně ohebného státního zástupce, typu Arif Salichov, jdoucího na ruku státní moci, který by před soudem dovodil, že uveřejnění NEUTAJOVANE, ale oficiálně nepublikované informace, například na nějakém blogu, či v internetovém rádiu, je vlastně obzvláště rafinovaný způsob komunikace cizího špeha, který NENI bloger, ale opravdu jen špeh z cizí mocnosti! A jak důvodová zpráva konstatuje, může jít o naprostou banalitu – typu císař pán je.. já to řeknu.. liguére…. Nebo například to, když někomu na nádraží sdělíte, že vlak do Praskoles bude mít 3/4 hod. zpoždění, protože na dráze je bordel a to dříve, než to oznámí nádražní rozhlas a než to vašemu sousedovi dojde. A on to náhodou bude špion cizí mocnosti!

Chápu, že takový Jakub Janda a podobní duševní giganti by měli vánoce – sakra neprozradil jsem právě něco tajného, když oficiálně je tenhle týpek futrálem mediální etikety a zpravodajské opravdovosti – takže můj názor, že jde o exota, pokud to uchopí nějaká nepřátelská rozvědka, co si to nevyžádala je/bude vlastizradou? A může být, že se k tomu připojí oficiální komentátoři z Babišovek a ostatního mainstreamu, jenže pak jsem zvědav, jak si budou nadále hrát na ony tzv. hlídací psy demokracie. Protože i jim snadno půjde nasadit náhubek, jakmile by začali, třeba nechtěně, pátrat po něčem, co nebude vrchnosti vonět…. Pokud dojde na nás malé a nepohodlné, zcela jistě budou na forhontě i oni! Jen s určitým časovým posunem. Ten paragraf, kde stojí tohle: jednání, které se aktuálně děje bez vědomí cizího státu, ale jehož výsledků by mohl tento stát využít, samo o sobě ohrožuje zájmy České republiky nebo jejích občanů, tak ten semele úplně každého – i Slonkovou, Kroupu, nebo Kmentu. A vzhledem k tomu, že to tady bude šéfovat Babiš…. no jak velkou a nesmyslnou spekulací je, že mu tohle šije Pelikán přesně na míru, aby měl onen pověstný klid na práci?

V Česku bude trestné cokoli vědět, pokud to nebude úředně publikováno, protože když to víte a NIKDO si u vás ani nemusel objednat, abyste to věděli, jste potencionálním špionem, shromaždujícím cosi, co by, ačkoli je to banální, mohla někdy využít cizí mocnost!!!

Pokud zákon bude schválen, povede to k tomu, že zpravodajská alternativa v ČR bude donucena odkrýt své spolupracovníky a informátory, anebo přejde do ilegality a pouze ti novináři, kteří nebudou psát o problémech v ČR, ani o migrantech, ani o lithiu, ani korupci, ani o propojení americké moci na český neziskový sektor, budou mít zaručeno, že nebudou ze strany orgánů obviněni z práce pro cizí mocnost (rozuměj pro Rusko, jak jinak).

Zákon má přitom zcela absurdní charakter, protože např. pražská neziskovka The Prague Security Studies Institute má celý web v angličtině, zjevně pracuje pro cizí mocnost (USA), celý web mají v angličtině a seznamy dárců obsahují zahraniční fondy a nadace. Tyto organizace pracují pro cizí moc (USA) v podstatě oficiálně, ale nikomu to nevadí, protože prosazují pro-NATO agendu. Stejně tak západní cizí mocnosti, např. státní média jako BBC, France 24, nebo Deutsche Welle, což jsou všechno média státní moci svých zemí působí v ČR ve spolupráci s českými novináři a přebírají od nich české články, přepisují je do svých jazyků a publikují v zahraničí. Jenže i v těchto případech jde o články, které jsou vstřícné vůči NATO a souručenství ČR s NATO a EU. Navrhovaná novela zákona by tak postihovala jen kritické články, které kritizují nebo odhalují nepěkné informace a procesy v ČR, které odkrývají skandální kroky českých politiků pár dní před volbami, viz. kauza lithium atd.

V tom okamžiku má provozovatel českého serveru zaděláno na malér, protože může být podle takového zákona obviněn z práce pro cizí mocnost. To samé platí i o opozičních politicích v ČR, o Tomiu Okamurovi, nebo Josefu Skálovi, kteří často vystupují v médiích a jejíž názory otiskují a přebírají cizí média, protože stejně tak může potom i takový politik být obviněn ze sběru informací pro cizí mocnost, např. když Tomio Okamura mluví o tom, jaké informace dostává od voličů z celé ČR o migrantech. Tyto informace potom přebírají od něho i zahraniční média a státní tiskové agentury. Pokud tato novela projde, její dosah si nedokážeme ani domyslet.

Policie by potom podle zákona mohla obvinit všechny alternativce v ČR, všech těch 40 alternativních webů v ČR, i když ono jich je mnohem více, mohla by obvinit provozovatele alternativních rádií, nezávislé žurnalisty a investigativce na volné noze, občanské aktivisty proti migraci, zkrátka kohokoliv, jehož práce spočívá ve sběru a vyhodnocování nepěkných informací zevnitř ČR, i když jde o veřejné a neutajované informace. Stačí totiž, když BIS nebo policie (nebo jiný orgán státní správy) usoudí, že taková činnost je využita cizí mocností proti zájmům ČR. A zákon nijak nedefinuje, že BIS nebo policie musí prokázat něčí úmysl s cílem poškodit ČR a ne jenom odhalit hrozivé informace, aby občané v ČR viděli pravdu.

Pokud tento paragraf projde, potom ohrozí veškerou zpravodajskou alternativu v ČR, protože většina informací, která se objevuje na alternativě, popisuje krizové procesy v ČR o migraci, uprchlících a politickém rozvratu v zemi. Všechny tyto informace potom přebírají zahraniční média, cizí mocnosti, které potom vyhodnocují zprávy ze všech zemí k tomu, aby vyhodnotily nastavení své zahraniční politiky. To je proces zpětné vazby na události v jednotlivých zemích, kdy cizí vlády nesledují jenom mainstreamový tisk v dané zemi, ale pečlivě studují i informace z alternativy. Právě alternativa poskytuje nezkreslené informace a je logické, že cizí země si všímají všech informací v dané zemi, nejen těch, které vypustí mainstream. Kriminalizovat sběr veřejných palčivých informací v ČR kvůli tomu, že informace může, ale také nemusí potom převzít cizí moc, to je vrchol arogance k tolik propagované svobodě slova, garantované Listinou práv a svobod a českou Ústavou.

Zdroje:(1), (2), (3)