Biden podepsal nařízení, jehož cílem je rozpoutat „transhumanistické peklo“ v Americe a ve světě

Autor: Leo Hohmann, 19. 09. 2022

Pokud by někdo potřeboval důkaz, že mocnosti, které tlačí na páky za nemyslícím blbcem, který sedí v Oválné pracovně, jsou zapojeny a podporují agendu Světového ekonomického fóra a Organizace spojených národů v oblasti biomedicínské tyranie a transhumanismu, stačí se podívat na exekutivní příkaz, který Joe Biden podepsal v pondělí 12. září.

Tím, že Biden v tichosti vložil svůj podpis pod tento dokument, nám jeho manipulátoři možná dali zatím nejzlověstnější znamení, že stojíme na prahu technokratického systému jedné světové bestie. Připravte se na to, že se budete muset bránit, protože to bude ještě mnohem intenzivnější.

Orwellovský název tohoto dokumentu, Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy, (Česky: Výkonné nařízení o podpoře biotechnologií a inovací v oblasti biovýroby pro udržitelnou, bezpečnou a zabezpečenou americkou bioekonomiku), zajistí, že jeho význam proletí 99 procentům médií, a to i těm konzervativním.

Přečtl jsem si ho a zívnul. Prosím všechny, kteří si tento článek přečtou, aby neudělali stejnou chybu.

Vzhledem k záhadnému vědeckému jazyku, kterým je tento dokument napsán, ani většina těch, kteří si najdou čas na jeho přečtení a prostudování (ujišťuji vás, že Biden to neudělal), plně nepochopí, co vlastně Bílý dům nařizuje.

Takže se vám ptoto snažíme pomoci.

Karen Kingstonová, bývalá zaměstnankyně společnosti Pfizer a současná analytička farmaceutického průmyslu a průmyslu zdravotnických prostředků, nám pomáhá rozluštit, o co v tomto nařízení jde.

Kingstonová to uvedla v příspěvku na Twitteru:

Dovolte mi, abych pro Ameriku četla mezi řádky. Bidenův exekutivní příkaz z 12. září 2022 prohlašuje, že Američané se musí vzdát všech lidských práv, která stojí v cestě transhumanismu. Bezpečnostní standardy klinických studií a informovaný souhlas budou vymýceny, protože stojí v cestě všeobecnému uvolnění technologií úpravy genů potřebných ke sloučení lidí s umělou inteligencí.“ Za účelem dosažení společenských cílů Nového světového řádu jsou zločiny proti lidskosti nejen legální, ale i povinné.

Zde je jeden z nejznepokojivějších úryvků z Bidenova nařízení:

Musíme vyvinout technologie a techniky genetického inženýrství, abychom byli schopni zapsat obvody pro buňky a předvídatelně naprogramovat biologii stejným způsobem, jakým píšeme software a programujeme počítače… včetně výpočetních nástrojů a umělé inteligence….

Patrick Wood, ekonom a autor několika knih o technokracii, sleduje transhumanistické a globální technokratické hnutí již čtyři desetiletí. Řekl mi, že tuto problematiku nelze podceňovat.

Patrick konstatoval, že toto nařízení je důkazem toho, že výkonná moc je nyní ve vlastnictví biomedicínského/farmaceutického průmyslu. Od této chvíle bude mít Karen závoru přede dveřmi.

Transhumanisté v rámci Big Pharma již naprosto ovládli vládní politiku a prostředky daňových poplatníků, aby prosazovali svou vlastní antihumánní agendu hackování softwaru života, řekl mi Wood. To také jasně ukazuje, kdo má moc a kdo určuje politiku v Americe.

Injekce mRNA, které se již dostaly do těla nejméně 70 procent dospělých v USA (a menšího procenta dětí), připravily „bránu k transhumanismu“. Řekl nám to Kingston, stejně jako zesnulý Dr. Zelenko a Dr. Robert Malone, spoluvynálezce platformy mRNA.

Video mimo článek, ale související s obsahem: Lidé jsou nyní hackovatelná zvířata.

(Pro video ve vyššším rozlišení klik ZDE)
 

LeoHohmann byl jedním z prvních webů, který upozornil na bývalého šéfa lékařské společnosti Moderna Tala Zakse, který v prosinci 2017 světu na rovinu řekl, že „jsme hackli software života“ a že tato biotechnologie editace genů mRNA bude začleněna do vakcín k léčbě a prevenci nejrůznějších nemocí. Viděli jsme, jak dobře fungují, miliony lidí onemocněly a desetitisíce zemřely poté, co dostaly dvě nebo více dávek injekcí Covid, které nabízely společnosti Moderna a Pfizer. Vzhledem k tomu, že FDA a CDC jsou nyní zcela zajedno, je tato technologie mRNA součástí desítek dalších vakcín, včetně očkování proti chřipce.

Nařízení z 12. září bylo nepochybně vydáno jako záloha pro pokračující pokusy na lidské populaci a očekávám, že vakcínový průmysl toho maximálně využije. Brzy se dočkáme návratu očkovacích příkazů, tentokrát ještě zuřivěji vymáhaných než dříve.

Toto nařízení o očkování bylo možná také alespoň částečně načasováno v očekávání nové pandemické smlouvy, kterou chce Bidenova administrativa příští rok prosadit u Světové zdravotnické organizace OSN. Tato smlouva přenese suverenitu v otázkách „mimořádných zdravotních situací“ z národní úrovně na WHO.

Wood uvedl, že zamýšleným důsledkem je posunout hranice genetické modifikace všeho živého a zejména lidí. To podle něj nakonec vyvolá největší odpor veřejnosti v novodobé historii.

Biden slibuje nejen financování, ale i transformaci celé vlády, která bude tento antihumánní systém podporovat odshora dolů, píše Wood.  Automaticky také blokuje jakoukoli agenturu nebo oddělení, které by mohlo vyjádřit nesouhlas.

Níže uvádíme jen několik hlavních bodů citovaných přímo z dokumentu:

  • Termín „biotechnologie“ znamená technologii, která se vztahuje na inovace nebo vývoj produktů v oblasti věd o živé přírodě nebo je jimi umožněna.
  • Pojem „biomanufacturing“ znamená využití biologických systémů k vývoji produktů, nástrojů a procesů v komerčním měřítku.
  • Pojem „bioekonomika“ znamená hospodářskou činnost odvozenou od věd o živé přírodě, zejména v oblasti biotechnologie a biomanufacturingu, a zahrnuje průmyslová odvětví, výrobky, služby a pracovní sílu.
  • Termínem „biologické údaje“ se rozumí informace, včetně souvisejících deskriptorů, odvozené ze struktury, funkce nebo procesu biologického systému (systémů), které jsou měřeny, shromažďovány nebo shromažďovány pro účely analýzy.
  • Pojem „klíčové oblasti výzkumu a vývoje“ zahrnuje základní výzkum a vývoj nových biotechnologií, včetně inženýrské biologie; prediktivní inženýrství komplexních biologických systémů, včetně navrhování, konstrukce, testování a modelování celých živých buněk, buněčných komponent nebo buněčných systémů; kvantitativní a teoretický multidisciplinární výzkum s cílem maximalizovat konvergenci s dalšími základními technologiemi; a regulační vědu, včetně vývoje nových informací, kritérií, nástrojů, modelů a přístupů, které informují a pomáhají při regulačním rozhodování. Tyto priority výzkumu a vývoje by měly být spojeny s pokrokem v oblasti prediktivního modelování, analýzy dat, umělé inteligence, bioinformatiky, vysoce výkonných a jiných pokročilých výpočetních systémů, metrologie a norem založených na datech a dalších podpůrných technologií, které se netýkají věd o živé přírodě.
  • Termínem „vědy o živé přírodě“ se rozumí všechny vědy, které studují nebo využívají živé organismy, viry nebo jejich produkty, včetně všech biologických disciplín a všech aplikací biologických věd (včetně biotechnologií, genomiky, proteomiky, bioinformatiky a farmaceutického a biomedicínského výzkumu a technik), avšak s výjimkou vědeckých studií spojených s radioaktivními materiály nebo toxickými chemickými látkami, které nejsou biologického původu, nebo syntetickými analogy toxinů.

To znamená, že z lidí budou vytěžována data, která jsou jejich nejosobnějším majetkem, jejich DNA a genomické vlastnosti, a vláda jim neposkytne žádnou ochranu.

Ve skutečnosti to bude podporováno a bráno jako zelená pro biomedicínské praktiky po celém světě. Cílem technokratických vlastníků Agendy 2030 je katalogizovat, zmapovat a monitorovat vše živé na Zemi.

Tento záměr vytyčila na počátku roku 2000 zesnulá badatelka Rosa Koireová a v roce 2011 jej převedla do knižní podoby v knize „Za zelenou maskou: Agenda 21 OSN“. Koireová byla demokratka, ale pochopila, že rozvrácení Ameriky a vlastně celého dříve svobodného světa nedosáhne levice ani pravice, ale nadnárodní globalisté, kteří nejsou věrni žádnému konkrétnímu národu. Ve skutečnosti tito globalisté nesnášejí model národního státu, který světu dominoval po tisíce let. Jejich cílem je „globální vláda“ a říkají to nahlas ve svých vlastních dokumentech.

Nebojte se! Nenechte se zastrašit! Pravda nebude poražena.

Lidstvo zvítězí nad těmito antihumánními eugenickými monstry, protože máme živé duše a jsme stvořeni k obrazu Boha s individuální svobodnou vůlí.

Díky tomu jsme my lidé schopni mít vzájemný osobní vztah s Bohem. Ti, kdo skočí globalistům na vějičku a podřídí se světovému systému, v podstatě odevzdají své lidství výměnou za prázdné sliby bezpečí a jistoty. Stanou se translidmi a tím se v určitém okamžiku vzdají své schopnosti spojit se s Bohem. To je velmi velký krok a rozhodnutí, kterému bude dříve či později čelit každý člověk, jak se tato technologie bude rozvíjet. Na tom, jak se rozhodnete, bude záviset vaše duše. Budete následovat Boha, nebo člověka?

Především se jedná o duchovní boj.

Musíme pokračovat v odhalování zlověstné transhumanistické agendy, kterou se tito globalističtí predátoři snaží ze všech sil udržet skrytou ve vědeckém slovníku, o němž vědí, že průměrného člověka ohromí. Rozluštili jsme ji pro vás v tomto článku od dvou nejlepších odborníků na toto téma, kteří jsou dnes na světě k ispozici – Karen Kingstonové a Patricka Wooda.

*
Leo Hohmann je investigativní reportér zabývající se globalismem, křesťanstvím, islámem, judaismem a tím, kde se prolíná politika, kultura a náboženství.

Originál článku a obrázku: Global Research
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ
České titulky: Bezpressu.net

podpora2

2 KOMENTÁŘE

Comments are closed.