Berlín – další falešná vlajka

Nemilosrdná spoluvina států

Autor: Peter Koenig

Náhodné zabití, za kterým stojí západní tajné služby – 12 mrtvých a asi 40 zraněných je výsledkem posledního útoku pod falešnou vlajkou v Berlíně, kdy 19. prosince vjel kamion do prostoru vánočního trhu na berlínském náměstí Bretscheideplatz, poblíž luxusního hotelu Kurfuerstendamm. Je to „déjà vu“ události, k níž došlo dokonce ani ne před půl rokem, když ve francouzském městě Nice kamion kosil 14. července hordy lidí, kteří slavili národní svátek – pád Bastily.

V Berlíně byl za prvního „viníka“ označen Pákistánec, který zřejmě „unikl.“ Když se později objevil a dokázal svou nevinu, museli ho nechat jít. V kabině kamionu byl nalezen mrtvý muž polského původu. Nemohl být obviněn, protože byl mrtvý. Potom bylo stíhání pozastaveno až do doby, kdy byly jako zázrakem o den později nalezeny v náklaďáku doklady totožnosti muže tuniské národnosti Anise Amriho (24 let). Jak je běžné u těchto teroristů, rádi po sobě zanechávají doklady totožnosti. Zdá se, že to je součást jejich strategie – být dopadeni a zabiti. Nyní zde byl opět „podezřelý“, kterého mohli pronásledovat po celé Evropě.

A opět jako zázrakem se 23. prosince, ve tři hodiny ráno, Anis Amri objevil na náměstí v Miláně, kde se údajně dostal do konfrontace se dvěma policisty, kteří tvrdili, že vytáhl zbraň, když v tom ho jeden z policistů zastřelil. Žádný svědek, žádný důkaz. Dva italští policisté zabili mladého muže, o kterém – jak tvrdí – neměli ani tušení, kdo to je. Ti policisté se stali doslova přes noc hrdiny. Nový Italský premiér Paolo Gentiloni jim poděkoval a pogratuloval; a stejně tak paní Merkelová a ministr vnitra Thomas de Maizière.

Stále dokola pořád stejný vzor. MRTVÝ MUŽ NEMŮŽE MLUVIT. Je to jako v Paříži (Charlie Hebdo a Bataclan), Nice, Bruselu, Mnichově, Orlandu na Floridě; San Bernardinu v Kalifornii… stále dokola, znovu a znovu – a znovu. Vypadá to, že „vítězem“ je nápad „vjet do oslavujícího davu“, přesná kopie masakru ze 14. července v Nice. A na konci je označený „muslimský“ terorista zabit. Žádný další svědek.

Lidé, probuďte se! Vaše vlastní západní vlády vás zabíjejí. Používají své vlastní tajné služby, jejichž jádrem je CIA, Mossad a MI6, a spolupracují se skupinami podobného typu a s elitními policejními složkami z jednotlivých zemí, kde má být spácháno něco pod falešnou vlajkou. Vy jste ti pěší vojáci, které oni potřebují k dosažení svých cílů; jste potrava pro děla, sloužící jejich chamtivosti a nenasytnosti. Ani na chvilku nevěřte tomu, že by vaše vlastní vlády v minulosti nevěděly anebo nyní neví, co se děje. Jsou důvěrnou součástí těchto masových vražd. Domnělí zabijáci – se silným důrazem na „domnělí“ – mohou být označení jako muslimové, avšak skuteční pachatelé NEJSOU MUSLIMOVÉ, ale vaše vlastní bezpáteřní loutkové vlády. To ony se řídí rozkazy démonizovat muslimskou víru a společnost.

To je to, co umí Západ nejlépe – znevažovat a diskriminovat, obviňovat nevinné, aby to posloužilo jejich účelu, sankcionizovat ty, kteří se nechtějí podrobit. Několika slovy: Západ je vysoce zločinecká civilizace, v jejímž čele stojí vrazi. Ve skutečnosti se za posledních asi 800 let nic nezměnilo – kolonizování, vykořisťování, znásilňování, vraždění lidí v Asii, Africe a Latinské Americe. Současní „vůdci“ jsou potomci oněch násilníků a vrahů minulosti, děti, které vyrostly v agresivní, židovsko-křesťanské kultuře chamtivosti. Oni tvoří jádro naší západní vražedné civilizace.

Tito západní „vůdci“ jsou pouhými loutkami, protože je k “moci“ dosadily neviditelné, avšak krvavé ruce nepostižitelných elit, nazývaných „stát ve státě“ (Deep State) – tento stát ve státě se zglobalizoval. Demokracie je mrtvá. Stal se z ní zbytečný a nefunkční slogan. Žádné tzv. volby zhruba v uplynulém desetiletí v západním světě nebyly demokratické. Všechno to byly podvody a ve všech případech šlo o manipulaci s lidskou myslí a vůlí. A pokud se to neshodovalo s tím, co si páni ve Washingtonu a jejich nadřízení přáli, přišel na řadu plánu B, týkající se „změny režimu“. Oni se stali experty na „polotajné změny režimu“ pomocí parlamentních státních převratů – například v Paraguayi, Ukrajině, Brazílii, Řecku, Portugalsku, Španělsku a v mnoha dalších zemích. Jestliže se tito nakonec „zvolení“ západní vedoucí představitelé (sic-sic), počínaje Obamou, Merkelovou, Hollandem, až po Theresu Mayovou a Gentiloniho a celý ten klan EU/OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pozn. překl.) nebudou chovat poslušně, dostanou se do „vážných potíží“ a budou tak riskovat své životy. Je to právě míra beztrestnosti, která žene tuto hegemonistickou zločinnou nadřazenou sílu směrem k Novému světovému řádu, neboli Jedinému světovému řádu, který je řízen Jediným anglo-sionistickým impériem, které je synonymem pro globální, finanční a válečný průmysl.

Finanční klan, páni peněz, Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Sorosové, et al, FED, BIS (Banka pro mezinárodní platby, uzavřená centrální banka všech centrálních bank) a Goldman Sachs musí jednat rychle; jinak by mohli ztratit klíčový nástroj své moci – podvodnou dolarovou pyramidovou ekonomiku, která se může rozpadnout ještě předtím, než skutečně dosáhnou svého cíle – svět v neustálém chaosu, nikdy nekončící konflikty a války. Svět, v němž tato malá elita zotročuje 99,99% „nás, prostých lidí“ – ve stále se zhoršujících životních podmínkách, nezaměstnanosti, bídě, nemocích, v rámci privatizovaných sociálních služeb, což vše přispívá k trvalému poklesu průměrné délky života.

Mezi jejich nástroje patří trvalý chaos, zesílený nárůstem nových i starých nemocí a epidemií. Ty testují a aplikují jistí nepočítaní členové CIA, Mossadu, MI6 a další tajné služby a vojenské laboratoře po celém světě (podle některých odhadů je jich 70, podle jiných možná přes 100). Epidemie Eboly, která se zničehonic objevila v západní Africe (2013 – 2016), byla jen jedním ze zkušebních případů. Další pohromy „implantovaného“ vraždění mohou zahrnovat hladomor, spekulace s potravinami, geneticky modifikované organismy, až po dlouhodobě oslabující genetické choroby, které jsou „naočkovány“ prostřednictvím (nucené) vakcinace proti chřipce a jiným, skutečným nebo vymyšleným nemocem, a také geneticky modifikované potraviny.

Hranice, které byly násilně otevřeny obchodními lobbistickými skupinami a WTO (Světová obchodní organizace), vyhladí drobné zemědělce a výrobce v rozvojových zemích, čímž bude nakonec monopol předán velkým, většinou americkým korporacím, a to na úkor již tak ožebračených národů, jejichž zranitelnost bude nadále zneužívána k dobývání jejich přírodních zdrojů za almužnu, aby vůbec mohli splácet uložený a účelový dluh Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF)/Světové bance.

Záplavy uprchlíků, směřujících z válečných zón do průmyslově vyspělých, bohatých zemí – což se v současné době děje, kdy uprchlíci směřují z válkou zničeného Středního východu do Evropy – naruší pracovní trh, přispějí ke snížení mzdy, způsobí masivní nezaměstnanost. To všechno jsou nástroje, směřující k zotročování obyvatelstva. Lidé, kteří se musí postarat sami o sebe a každý den bojovat o živobytí a často jen o pouhé přežití, nemají čas ani energii na to, aby vyšli do ulic a protestovali. A to je právě záměr, který se již odehrává. Stačí se podívat na Řecko.

Co to má co společného s masakrem v Berlíně? – Všechno. Berlín, stejně jako Paříž, Brusel, Mnichov, Orlando… je jen kolečkem v soukolí obludné mašinérie celosvětové hegemonie. Neočekávané, náhodné krveprolití a teroristické činy jen šíří utrpení, bídu a strach. Lidé, kteří se bojí, budou vyžadovat větší policejní a vojenskou ochranu. Budou se dobrovolně vzdávat svých lidských a občanských práv jen proto, že budou doufat ve větší „ochranu“, ale přitom budou absolutně neteční k faktu, že právě vlády, od kterých čekají větší ochranu, jsou ti činitelé, kteří páchají tyto trestné činy velezrady a teroru, kteří mají na svědomí toto zabíjení. Zaprodaná mainstreamová médie, řízená anglosaskými sionisty, jsou v permanentním režimu vymývání mozků. Pokud si nevyhledáváte zprávy a informace v alternativních médiích, tak od nich se nikdy nedozvíte pravdu, ale jen samé lži, jednu lež za druhou, až se z těch stejných lží vytvoří veřejná pravda.

Lidský strach a omezení občanských práv jsou snadné kroky, vedoucí k rostoucí militarizaci západu, což se nyní právě děje – podívejte se na Francii – prezident (sic) Hollande dokázal prodloužit výjimečný stav až do července 2017. Cílem je, aby to bylo zahrnuto do francouzské ústavy, což v podstatě znamená vystavit francouzský národ stálé, skutečné hrozbě stanného práva. Další státy by mohly následovat – Německo, Itálie – všechny státy, jejichž voliči se ještě více mají na pozoru před EU a jejími „monopolními peněžními prostředky“, eurem, a kteří mohou usilovat o EUREXIT. To by jim mohlo srazit vaz, jak se říká, nebo přinejmenším by jim to mohlo zabránit v tom, aby se úspěšně vymanily z nekonečných útoků hegemona.

Strach lidí může také vést k tomu, že se znovu posílí důležitost a opodstatnění NATO, které se v současnosti ztrácí. Pád aliance NATO by tak musel být zastaven. NATO je válečnická vlajková loď „státu ve státě“, vojenské riziko – a válečný štváč vis-à-vis (tj. tváří v tvář) Rusku a nakonec Číně – poslední pozůstatky, které mají být podmaněny samozvanou všemocnou říší, neviditelnou elitou, která předstírá, že vládne celému světu. Naštěstí se nemůžou postavit šachové dvojici Rusko-Čína, která postupně vítězí nad okázalými vražednými tahy západu.

Představte si, že vaše vlastní bezpáteřní vlády, poslouchající příkazy globalizovaného „státu ve státě“ – v Berlíně, Mnichově, Nice, Paříži, Bruselu, Orlandu a na téměř nekonečném seznamu akcí, spáchaných pod falešnou vlajkou – náhodně zabíjejí stovky lidí, a přispívají tak k nekonečné bolesti a utrpení lidí. Jak můžeme respektovat naše takzvané vůdce? My, kteří jim vyděláváme na chléb, pro ně nemáme žádnou hodnotu. Zabíjejí nás bez váhání, jak se jím zlíbí, a pokud to slouží jejich účelu – a jejich chamtivosti.

V případě Berlína má německá vláda vinu na narušení svátků na konci roku zabijáckým řáděním, obviňováním muslimů, nalezením předem identifikované oběti, pana Anise Amriho, který s největší pravděpodobností neměl ani ponětí, že je falešně obviněn. V Itálii ho policie chytí (nebo někoho jiného, komu dají jméno oběti předem identifikovaného Tunisana), okamžitě ho zabijí – a bingo – případ je uzavřen. Zrodil se další případ pod falešnou vlajkou, který byl uzavřen, který budí strach, a který posouvá postrach ze zkázy impéria o stupínek blíže k celkové vojenské převaze.

Mainstreamová média se postarají o zbytek – až do příštího falešného tahu. Buďte připraveni. Ale k tomu může dojít pouze v případě, když necháme naše vlády, aby unikly obvinění z vraždy; pokud budeme zavírat oči před realitou; budeme-li stále věřit médiím, která tvoří presstituti. A pokud se do všeho budeme pouštět ze strachu. Ano, je to strašné, co dělají; zapříčiňují se o lidské neštěstí, utrpení a úděsnou bolest svých občanů – to vše ve jménu absolutní moci, a to dokonce ani ne kvůli sobě, ale kvůli svým pánům, kteří jim velí. Tito vazalové očekávají, že budou nakonec odměněni. A přesto víme, že již tisíce let dávné říše pracovaly prostřednictvím zástupců, o něž se staraly a které si hýčkaly – a to jen z toho důvodu, aby je na konci zneškodnily, když dosáhly svého cíle, a kdy již byli vazalové na obtíž. 21. století se v ničem neliší. – Zní to jako konspirační teorie? – Věřte mi, není tomu tak. Přemýšlejte o tom.

Lidé, probuďte se! – Bojkotujte mainstreamová média. Udělejte si na to čas a začněte hledat pravdu jinde, například na RT, TeleSur, Global Research, ICH, New Eastern Outlook (NEO), CounterPunch, The Saker, Voltairenet – a jinde. „Stát ve státě“ nemůže vyhrát bez vašeho zapojení.

Originál článek: The Saker
Překlad do češtiny: Zvědavec