Andreaus Claus Peníze a právo – CZ titulky

Andreas Clauss byl v době přednášky již 20 let činný ve finančním sektoru. Zábavně a srozumitelně vysvětluje pozadí finanční a hospodářské krize. Ukazuje, proč ke krizi muselo dojít, jaký budoucí vývoj se chystá a jak se ubránit tomu, aby z úmyslně nastoleného chaosu vyvstal Nový světový řád, vedoucí k zotročení lidstva a přesunu státoprávních záležitostí do rukou několika mocných jedinců. Nejedná se o teorie spiknutí – fakta hovoří sama za sebe. Ačkoliv se přednáška týká závažných témat, Andreas Clauss je dokáže podat tak živě, že se zároveň pobavíte jako v nejlepším kabaretu.