20 důvodů proč je povinné nošení obličejové masky nebezpečné, neúčinné a nemorální, plus videa

Autor: John CA Manley

Poznámka Admina: Použité slovo „masky„, se vztahuje na jakékoliv roušky a respirátory.

9 Potenciálních a prokázaných nebezpečí:

1. Dutiny: Newyorští zubaři zjistili, že z důvodu dlouhodobého nošení masky, u poloviny jejich pacientů došlo k výraznému zvýšení zkažených zubů, paradentoze, a kyselému dechu. „Vidíme zánět dásní u lidí, kteří byli vždy zdraví a nadměrné zvýšení zubního kazu u lidí, kteří jej nikdy předtím neměli,“ řekl Dr. Rob Ramondi pro FOX News.

2. Deformace obličeje: Maskování dětí je nutí dýchát ústy, což, jak se ukázalo, způsobuje „dlouhou úzkou tvář, úzká ústa, zubní malokluzi, gumové úsměvy a mnoho dalších neatraktivních obličejových rysů,“ uvádí Journal of General Dentistry.

3. Akné vulgaris: Vlhkost a choroboplodné zárodky hromadící se v masce způsobují „kožní léze na obličeji, dráždivou dermatitidu, nebo zhoršující se akné“ (podle veřejného zdraví v Ontariu), které stresují imunitní systém, mohou vést k trvalým jizvám a jsou spojovány s depresí a sebevražednými myšlenkami (podle Journal of Dermatologic Clinics). U děti také dochází k bakteriální infekci, která produkuje vyrážky a může vést k poškození ledvin (podle Mayo Clinic).

4. Zvýšené riziko nakažení COVID-19: „Používání masky širokou veřejností může být spojeno se zvýšeným rizikem nakažemní COVID-19 prostřednictvím sebekontaminace,“ uvádí Public Health Ontario. „S nasazenou maskou na obličeji nemohou vydechované viry schopny uniknout do vzduchu a soustřeďují se v nosních průchodech, vstupují do čichových nervů a odtud do mozku“, předpokládá uznávaný certifikovaný neurochirurg dr. Russell Blaylock (v článku v Centru pro výzkum globalizace).

5. Bakteriální pneumonie: Na tiskové konferenci v Oklahomě, prohlásil Dr. James Meehan, MD: „Zprávy od mých kolegů z celého světa naznačují, že v důsledku hromadění vlhkosti v obličejových maskách, dochází na celém světě k vzestupu bakteriální pneumonie.

6. Potlačování imunity: Masky často nosí zločinci, kteří se snaží skrývat svou identitu při páchání trestné činnosti, (krádeže, násilí, znásilnění, vraždy atd.). Vytváří tak pro ostatní podvědomou úzkost a strach. Jak ukazuje studie Americké psychologické asociace, strach a úzkost aktivují nervový systém pro obranu, nebo útěk, který pak negativně ovlivňuje imunitní systém.

7. Chorobný strach z bakterií: Masky vytvářejí iracionální strach z choroboplodných zárodků a falešný pocit ochrany před nemocemi, což vede k asociálnímu (nebo dokonce nepřátelskému) chování vůči těm, kteří masku nemají. (Viz příspěvek v časopise Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders)  s názvem „COVID-19, obsedantně-kompulzivní porucha a neviditelné formy života, které ohrožují sami sebe“).

8. Toxické: Mnoho, (ne-li většina) masek, (včetně hadříků), je vyrobeno z toxických a karcinogenních chemikálií, včetně látek zpomalujících hoření, skleněných vláken, olova, NFE, ftalátů, polyfluorovaných chemikálií a formaldehydu, které nositel vdechne. (Viz „5 hlavních nebezpečných chemikálií v oděvech z Číny od Fashion United„).

Video – Nebezpečí vdechování nanočástic a mikroplastů z roušek

 

9. Psychologicky škodlivé: „Věřím, že skutečnou hrozbou co právě teď děláme, je sabotáž duševního, emocionálního a fyzického zdraví našich dětí, jejichž vývoj závisí na sociálních interakcích, fyzickém kontaktu a mimice. Obávám se, že nosení masky a sociální distancování, bude mít u dětí dlouhodobé, ne-li trvalé negativní dopady“, píše Dr. Joseph Mercola z Mercola.com

6 důkazů, že nosení masek nesnižuje infekci

1. Nepodstatné: Americkou CDC financovaná recenze na nosení masek v květnu 2020 dospěla k závěru: „Ačkoli mechanistické studie podporují potenciální účinek mytí rukou nebo nosení obličejových masek, důkazy ze 14 randomizovaných kontrolovaných studií těchto opatření neprokázaly podstatný vliv na přenos laboratorně potvrzené chřipky. Žádná z domácích studií nezaznamenala významné snížení sekundárních laboratorně potvrzených infekcí chřipkovým virem ve skupině obličejové masky“. Tedy, pokud masky nemohou zastavit běžnou chřipku, jak mohou zastavit SAR-CoV-2?

2. Nerozumné: Arbitr nemocnice, ve sporu mezi Ontario Nurses ‚Association a Toronto Academic Health Science Network rozhodl, že důkazy o tom, že maskování jako zdroj kontroly vede k jakémukoli podstatnému snížení přenosu, byly nedostatečné, neoficiální a celkově chybné, přičemž povinné maskování je pravým opakem toho co je rozumné“.

3. Neúčinné: V otevřeném dopise zveřejněném 24. září 2020 v The American Institute of Stress, belgičtí lékaři konstatují, že masky u zdravých jedinců jsou proti šíření virových infekcí naprosto neúčinné.

4. Nehygienické: „Nikdy nebylo prokázáno, že nošení chirurgických obličejových masek snižuje pooperační infekce ran,“ píše Göran Tunevall, MD ve World Journal of Surgery. „Naopak, po vynechání obličejových masek bylo zjištěno snížení bakteriální infekce až o 50%.“

5. Žádná ochrana: Žádná ze 17. oprávněných studií neprokázala přesvědčivý vztah mezi použitím masky a ochranou před chřipkovou infekcí, konstatuje výzkumný přehled v časopise Chřipka a další respirační viry.

6. Neprokázané: Po přezkoumání Národním zdravotním ústavem ze dne 29. července 2020 (podle agentury Reuters), Nizozemská ministryně zdravotníctví Tamara van Ark potvrdila, že „z lékařského hlediska neexistuje prokázaná účinnost masek.“

5 důkazů, že nucené maskování je nemorální

1. Bezohlednost: Totalitním nařízením nosit masky pro celou veřejnost, vlády ignorují vědecké důkazy o škodlivosti dlouhodobého nošení masky a v podstatě tak znemožňují dodržovat zásady předběžné opatrnosti, jak konstatuje Denis Rancourt, PhD ve svém příspěvku Masks Don’t Work z roku 2020.

2. Manipulativní: Dr. Andreas Voss, člen odborného týmu Světové zdravotnické organizace a vedoucí mikrobiologie v nizozemské nemocnici v Nijmegenu, 24. července 2020 řekl IAm Expat, že masky byly povinné „ne kvůli vědeckým důkazům, ale kvůli politickému tlaku a veřejnému mínění“.

3. Strach: „Ve skutečnosti neexistuje žádná studie, která by dokonce naznačovala, že pro zdravé jedince má smysl nosit masky na veřejnosti,“ píší Drs. Karina Reiss, Phd a Dr. Sucharit Bakdi, MD, Corona, falešný poplach? „Dalo by se tušit, že jediným politickým důvodem pro prosazení opatření je podpora strachu v populaci.“

4. Totalitní: „Když se podíváte na historii totalitních režimů, všechny dělají stejnou věc, která je se snaží rozdrtit kultuřu a zničit jakýkoli důkaz o sebevyjádření“, vysvětluje Robert F. Kennedy, Jr. v rozhovoru týkajícího se obličejových masek. „A jaký je konečný vektor pro sebevyjádření? Je to vaše mimika“! Právě proto nám všem bylo nařízeno abychom si oblékli burku a byli poslušní“.

5. Signalizace účinnosti: „Masky jsou naprosto k ničemu“, svědčil na schůzce městské rady dr. Roger Hodkinson, patolog, certifikovaný na Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Masky pouze naznačují účinnost. Je naprosto směšné vidět ty nešťastné, nevzdělané lidi – neříkám to v pejorativním smyslu – chodit kolem jako lumíci s nasazenou maskou na tváří, bez jakéhokoli vědeckého důkazu.

Video – Fakta a mýty o rouškách

******

John CA Manley strávil více než deset let psaním článků pro lékaře, naturopaty a chiropraktiky. Od března 2020 píše články, které zpochybňují a odhalují rozpory v narativních a kontrolních opatřeních COVID-19. Dokončuje také román Mnoho povyku pro Coronu: Dystopický milostný příběh.

Originál článku: MuchAdoAboutCorona.ca
České titulky ve videu: Otevři svou mysl
Překlad: Administrátor TOP.CZ